Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 436 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x
Marių tyla → ← Adomui Mickevičiui

Spis treści

  1. Dangus: 1
  2. Gamta: 1
  3. Gamtovaizdis: 1
  4. Ilgesys: 1
  5. Naktis: 1

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: Krimo -> Krymo, vuogomis -> uogomis, įpatinga -> ypatinga

  * fleksiją: vardažodžių dgs. V. formas (vėlyvesnį -> vėlyvesni, akįs -> akys)

  * žodžių rašymą kartu ir atskirai, pvz.: kaikur – kai kur

  *skyrybą, pvz.:

  (…) vadindavę anot Kuršaičio žvėrine -> vadindavę, anot Kuršaičio, žvėrine

  Adomas MickevičiusKrymo sonetaiAkermano tyrai[1]tłum. Motiejus Gustaitis

  1
  Įplaukiau į erdvyGamta, Gamtovaizdis bę sauso okeano;
  Vežimas po žalumą braidžioja kaip luotas[2]:
  Per banguojančias pievas, žiedais vainikuotas,
  Irstaus[3] tarp koralinių[4] salučių bužano[5] .
  5
  Naktis, Dangus Jau blysta oras, niekur kelio nei kurhano[6] ;
  Stebiuos dangun[7] : ten svinda debesys auksuotas,
  Ten žvėrinės[8] išaušęs vyzdis spinduliuotas…
  Tai blizga Dniestras, kyla lempa Akermano!
  Ilgesys Stokim!… Kaip tylu!… Gervės, girdžiu, oru plaukia.
  10
  Jų nepasiektų smarkios sakalinės[9] akys;
  Girdžiu, kur ant žolelės supasi plaštakis,
  Kur žaltys slidžiakrūtis per žolyną braukia…
  Pratįso mano klausas[10] , ar nepasikakys[11]
  Gandų iš Lietuvos… Važiuokim, nieks nešaukia!

  Przypisy

  [1]

  tyrai — vok. Steppen, slav. stepy, cmenu. Herodotas V metašimtyje Kristui negimus ir kiti vėlyvesni graikų ir rymėnų rašytojai mini Pietų Rusijoje ūpę Ƭύρας (variantai Ƭύρης, Ƭύρις) ir ant jos kranto miestą to pat vardo. Ammiano raštuose apie 590 metus po Kristaus užgimimo šita upė pirmą kartą vadinta Danastris, dabar Dniestras. Anot Nesselmano toji pat upė buvusi lietuvių vadinama Tyrulė. (Mitteilungen d. Lit. lit. Gesell. I, 322), Aplinkiniai gyventojai anot Herodoto liudijimo vadinęsis Ƭυραϊται. Strabono (gimė apie 66 m. prieš Kristų, mirė apie 24 m. po Kristaus) ir Ptolemėjaus (gyveno vidur-antro metašimčio Kristui užgimus) laikais Trakų tautelė gyvenusioji rytų linkui nuo upės Tyro buvo vadinama Ƭυραγέται, Ƭυραγγέται. Iš to, rodos, aišku, kad jau tuomet aname krašte būta žodžio tyras, regimai, reiškiančio tą pat, ką šiandien stepai, todėlei vertime vartojame žodį tyrai. Gyvoji lietuvių kalba šitą mūsų išvedimą patvirtina. Tyrelis — Šiaulių apskr. (Kauno gub.) reiškia pelkes, plačias ilgas lygmes, žemas vietas, apaugusias samanomis ir kerpėmis, tankiai uogomis, kaip mėlynės, vaivorės, bruknės, spangės, avietės, tik reta kur medeliais. Vietomis pasitaiko ežerėliai tai ypatinga, kad juose lyg kas kaukia, ūžia, tarpais niekad neužšąla. Manoma, juos turint požeminį vienijimos su kitais kur ežerais. Tyreliuose daugybė veisiasi gervių, laukinių žąsų, ančių, ir įvairių kitų paukščių. Ką Šiaulių apskričio Gruzdžių, Šakyno, Kruopių Joniškės, Žagarės parapijose žmonės vadina tyreliu, tai apie Gaidę Ežerėlių apskrityje (Kauno gub.) vadinama trakai, trakeliai, kurie tečiaus biškį už anuos aukštesni ir kai kur ariami. Be to plg. Tyruliai, dvaras Kražių valsč., tyrlaukiai, tyrimė ir k. ž. [przypis tłumacza]

  [2]

  luotas — iš medžio išskobtas laivelis, valtis. [przypis edytorski]

  [3]

  Irstaus — trump.: irstausi. [przypis edytorski]

  [4]

  koralas — yra tai kalkinės medžiagos krovinys, padarytas, taip vadinamų, gyvakrūmių gyvulėlių. Prie tų gyvakrūmių priguli ir polipai. Labai dažnai iš tokių krovinių pasidaro mariose salos. [przypis tłumacza]

  [5]

  bužanas — Ukrainoje ir Paberėžyje bužanais vadinami dideli žalvos krūmai; jie, vasarą pražydę, maloniu įvairumu puošia lygumas. [przypis tłumacza]

  [6]

  kurhanas — kapavietės rūšis, pilkapis. [przypis edytorski]

  [7]

  dangun — dabar: į dangų. [przypis edytorski]

  [8]

  žvėrinė — Senovės lietuviai aušrinę vadindavę, anot Kuršaičio, žvėrine, t. y., žvėrinė žvaigždė, nes jai tekant, pradedą vilkai medžioti. Tokios žvaigždės žvėrinės buvo pas lietuvius kelios: didžioji žvėrinė — Jupiteris arba Saturnas, mažoji žvėrinė — Marsas. (sk. Э. Вольтерь. Литовский Катехизись Н. Даукши.С.-Петербургь. 1886. „Западно-русское свидетельство о литовских богах” p. 177. ) [przypis tłumacza]

  [9]

  sakalinės — sakalo. [przypis edytorski]

  [10]

  Pratįso mano klausas — man beklausant. [przypis edytorski]

  [11]

  ar nepasikakys — ar nepasigirs. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x