Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x
Akermano tyrai → ← Įžanga

Spis treści

  1. Drąsa: 1
  2. Garbė: 1
  3. Laisvė: 1
  4. Poezija: 1

  Sudabartinta:

  * joto rašymą, pvz.: milionų -> milijonų, Geniaus -> Genijaus

  * leksiką, pvz.: inkūnys –> įkūnys, aukkodamas -> aukodamas

  Gustaitis MotiejusKrymo sonetaiAdomui Mickevičiui

  1
  Drąsa, Laisvė Kentėtojau meilės, Karaliau poetų!
  Tu milžino siela tėvynę mylėjai,
  Aukodamas save liuosybės[1] idėjai,
  Dainuodamas Lietuvą užmiršusiam svietui[2] .
  5
  Deja, pats po jungu[3] gyvenimo kietu,
  Palaiminti laisve tautos negalėjai,
  Bet misijos tavo tebėr[4] pasekėjai,
  Jie dvasią įkūnys giesmių išauklėtų.
  Garbė, Poezija Garbė tau Lietuva, kad išdavei[5] vyrą,
  10
  Kuris ant milijonų širdžių[6] viešpatauja;
  Kieno gi begirdim aukštybėse lyrą?
  Tai žvaigždės pasėtos mūs[7] Genijaus sauja[8].
  Ant įgimto skliauto per spinduli tyrą
  Atskleidžia senovę, ainiams[9] pranašauja.

  Przypisy

  [1]

  liuosybė — laisvė. [przypis edytorski]

  [2]

  svietui — pasauliui. [przypis edytorski]

  [3]

  jungas — našta. [przypis edytorski]

  [4]

  tebėr — trump. : tebėra. [przypis edytorski]

  [5]

  išdavei — pagimdei. [przypis edytorski]

  [6]

  ant milijonų širdžių — šnd.: milijonui širdžių. [przypis edytorski]

  [7]

  mūs — čia: mūsų. [przypis edytorski]

  [8]

  sauja — delnai ir pirštai sudėti taip, kad galima būtų ką paimti, pasemti. [przypis edytorski]

  [9]

  ainiams — palikuonims. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x