Blackout

Od 12 lat Wolne Lektury udostępniają książki nieodpłatnie i bez reklam
Jesteśmy najpopularniejszą biblioteką w Polsce: w 2019 roku 5,9 miliona unikalnych użytkowników odwiedziło nas 21 milionów razy. Wszyscy zasługujemy na bibliotekę, która gwarantuje dostęp do najwyższej jakości wydań cyfrowych.

Stoi przed nami realna groźba zamknięcia
Niestety, z milionów czytelników wspiera nas jedynie niewiele 190 osób. Środki, jakie do tej pory pozyskiwaliśmy ze źródeł publicznych, są coraz mniejsze.

Potrzebujemy pomocy Przyjaciół
Nie uda się utrzymać tej niezwykłej biblioteki bez Twojego wsparcia. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zacznij wspierać nas regularnie. Potrzeba minimum 1000 Przyjaciół, żeby Wolne Lektury dalej istniały.

Zostań naszym Przyjacielem!

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Drąsa: 1
  2. Garbė: 1
  3. Laisvė: 1
  4. Poezija: 1

  Sudabartinta:

  * joto rašymą, pvz.: milionų -> milijonų, Geniaus -> Genijaus

  * leksiką, pvz.: inkūnys –> įkūnys, aukkodamas -> aukodamas

  Gustaitis MotiejusKrymo sonetaiAdomui Mickevičiui

  1

  Drąsa, Laisvė Kentėtojau meilės, Karaliau poetų!

  Tu milžino siela tėvynę mylėjai,

  Aukodamas save liuosybės[1] idėjai,

  Dainuodamas Lietuvą užmiršusiam svietui[2] .

  5

  Deja, pats po jungu[3] gyvenimo kietu,

  Palaiminti laisve tautos negalėjai,

  Bet misijos tavo tebėr[4] pasekėjai,

  Jie dvasią įkūnys giesmių išauklėtų.

  Garbė, Poezija Garbė tau Lietuva, kad išdavei[5] vyrą,

  10

  Kuris ant milijonų širdžių[6] viešpatauja;

  Kieno gi begirdim aukštybėse lyrą?

  Tai žvaigždės pasėtos mūs[7] Genijaus sauja[8].

  Ant įgimto skliauto per spinduli tyrą

  Atskleidžia senovę, ainiams[9] pranašauja.

  Przypisy

  [1]

  liuosybė — laisvė. [przypis edytorski]

  [2]

  svietui — pasauliui. [przypis edytorski]

  [3]

  jungas — našta. [przypis edytorski]

  [4]

  tebėr — trump. : tebėra. [przypis edytorski]

  [5]

  išdavei — pagimdei. [przypis edytorski]

  [6]

  ant milijonų širdžių — šnd.: milijonui širdžių. [przypis edytorski]

  [7]

  mūs — čia: mūsų. [przypis edytorski]

  [8]

  sauja — delnai ir pirštai sudėti taip, kad galima būtų ką paimti, pasemti. [przypis edytorski]

  [9]

  ainiams — palikuonims. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...