Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Drąsa: 1
  2. Garbė: 1
  3. Laisvė: 1
  4. Poezija: 1

  Sudabartinta:

  * joto rašymą, pvz.: milionų -> milijonų, Geniaus -> Genijaus

  * leksiką, pvz.: inkūnys –> įkūnys, aukkodamas -> aukodamas

  Gustaitis MotiejusKrymo sonetaiAdomui Mickevičiui

  1

  Drąsa, Laisvė Kentėtojau meilės, Karaliau poetų!

  Tu milžino siela tėvynę mylėjai,

  Aukodamas save liuosybės[1] idėjai,

  Dainuodamas Lietuvą užmiršusiam svietui[2] .

  5

  Deja, pats po jungu[3] gyvenimo kietu,

  Palaiminti laisve tautos negalėjai,

  Bet misijos tavo tebėr[4] pasekėjai,

  Jie dvasią įkūnys giesmių išauklėtų.

  Garbė, Poezija Garbė tau Lietuva, kad išdavei[5] vyrą,

  10

  Kuris ant milijonų širdžių[6] viešpatauja;

  Kieno gi begirdim aukštybėse lyrą?

  Tai žvaigždės pasėtos mūs[7] Genijaus sauja[8].

  Ant įgimto skliauto per spinduli tyrą

  Atskleidžia senovę, ainiams[9] pranašauja.

  Przypisy

  [1]

  liuosybė — laisvė. [przypis edytorski]

  [2]

  svietui — pasauliui. [przypis edytorski]

  [3]

  jungas — našta. [przypis edytorski]

  [4]

  tebėr — trump. : tebėra. [przypis edytorski]

  [5]

  išdavei — pagimdei. [przypis edytorski]

  [6]

  ant milijonų širdžių — šnd.: milijonui širdžių. [przypis edytorski]

  [7]

  mūs — čia: mūsų. [przypis edytorski]

  [8]

  sauja — delnai ir pirštai sudėti taip, kad galima būtų ką paimti, pasemti. [przypis edytorski]

  [9]

  ainiams — palikuonims. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...