Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 391 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x
Keleivis → ← Alušta naktį

Spis treści

  1. Didis Kalnas: 1
  2. Kalnas: 1
  3. Kančios: 1
  4. Malda: 1
  5. Tyla: 1

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: Krimo -> Krymo, kriminio -> kryminio

  *didžiųjų raidžių rašymą, pvz.:

  Pasaulio minarete! kalnų Padišache! -> Pasaulio minarete! Kalnų Padišache!

  Adomas MickevičiusKrymo sonetaiČatirdagasMirzatłum. Motiejus Gustaitis

  1
  Didis Kalnas Drebėdams musulmonas tau pėdas bučiuoja,
  Kryminio laivo stiebe, didis Čatirdage!
  Pasaulio minarete! Kalnų Padišache[1]!
  Tu aukščiausias viršūnes pamušęs po koja,
  5
  Lyg Gabrielius[2], kurs rūmą Edeno daboja[3],
  Sėdi prie dangaus vartų; iš baimės patrakę[4]
  Janičarai[5] — grausmingi debesiai prarakę[6]
  Tau skraistę ir turboną žaibais adiniuoja[7].
  Kalnas, Kančios Mums ar kaitina saulė arba miglos temia,
  10
  Ar žiogai javus kerta, ar giauras mus tremia,
  Čatirdage, tu kurčias ant mūsų kentimų,[8]
  Malda, Tyla Tarp dangaus ir pasaulio lyg drogmans[9]tvėrimų[10],
  Paklojęs visą gamtą — gyviją ir žemę,
  Vien beklausai, ką Allahs kalba prigimimui.

  Przypisy

  [1]

  Padišachas — Turkijos sultono titulas. [przypis tłumacza]

  [2]

  Lyg Gabrielius. — Palieku Gabrieliaus vardą, kaipo visiems žinomą; betgi tikruoju dangaus sargu pagal Rytų mitologiją tėra Rameh — Arcturo žvaigždynas — viena iš dviejų didžiųjų žvaigždžių, vadinamų As Semekein. [przypis redakcyjny]

  [3]

  daboja — saugo. [przypis edytorski]

  [4]

  patrakę — pakvaišę. [przypis edytorski]

  [5]

  Janičarai, turk. jeni-tšeri, jaunieji kareiviai. [przypis tłumacza]

  [6]

  prarakę — pradūrę. [przypis edytorski]

  [7]

  adiniuoja — audžia. [przypis edytorski]

  [8]

  kentimų — skausmo, kančių. [przypis edytorski]

  [9]

  drogmanas arba dragomanas — tai yra tulkius arba vertikas prie pasiuntinybių Rytų šalyse. [przypis tłumacza]

  [10]

  tvėrimų — sutvėrimų. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x