Wolne Lektury potrzebują pomocy...Wolne Lektury utrzymują się z dobrowolnych darowizn i dotacji.


Na stałe wspiera nas 373 czytelników i czytelniczek.
Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców.


Dołącz do darczyńców! Przyjaciele Wolnych Lektur zyskują wcześniejszy dostęp do nowych publikacji!
Potrzebujemy Twojej pomocy!

TAK, wpłacam
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Znajdź nas na YouTube

Audiobooki Wolnych Lektur znajdziesz na naszym kanale na YouTube.
Kliknij, by przejść do audiobooków.

x
Keleivis → ← Alušta naktį

Spis treści

  1. Didis Kalnas: 1
  2. Kalnas: 1
  3. Kančios: 1
  4. Malda: 1
  5. Tyla: 1

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: Krimo -> Krymo, kriminio -> kryminio

  *didžiųjų raidžių rašymą, pvz.:

  Pasaulio minarete! kalnų Padišache! -> Pasaulio minarete! Kalnų Padišache!

  Adomas MickevičiusKrymo sonetaiČatirdagasMirzatłum. Motiejus Gustaitis

  Didis Kalnas Drebėdams musulmonas tau pėdas bučiuoja,
  Kryminio laivo stiebe, didis Čatirdage!
  Pasaulio minarete! Kalnų Padišache[1]!
  Tu aukščiausias viršūnes pamušęs po koja,
  Lyg Gabrielius[2], kurs rūmą Edeno daboja[3],
  Sėdi prie dangaus vartų; iš baimės patrakę[4]
  Janičarai[5] — grausmingi debesiai prarakę[6]
  Tau skraistę ir turboną žaibais adiniuoja[7].
  Kalnas, Kančios Mums ar kaitina saulė arba miglos temia,
  Ar žiogai javus kerta, ar giauras mus tremia,
  Čatirdage, tu kurčias ant mūsų kentimų,[8]
  Malda, Tyla Tarp dangaus ir pasaulio lyg drogmans[9]tvėrimų[10],
  Paklojęs visą gamtą — gyviją ir žemę,
  Vien beklausai, ką Allahs kalba prigimimui.

  Przypisy

  [1]

  Padišachas — Turkijos sultono titulas. [przypis tłumacza]

  [2]

  Lyg Gabrielius. — Palieku Gabrieliaus vardą, kaipo visiems žinomą; betgi tikruoju dangaus sargu pagal Rytų mitologiją tėra Rameh — Arcturo žvaigždynas — viena iš dviejų didžiųjų žvaigždžių, vadinamų As Semekein. [przypis redakcyjny]

  [3]

  daboja — saugo. [przypis edytorski]

  [4]

  patrakę — pakvaišę. [przypis edytorski]

  [5]

  Janičarai, turk. jeni-tšeri, jaunieji kareiviai. [przypis tłumacza]

  [6]

  prarakę — pradūrę. [przypis edytorski]

  [7]

  adiniuoja — audžia. [przypis edytorski]

  [8]

  kentimų — skausmo, kančių. [przypis edytorski]

  [9]

  drogmanas arba dragomanas — tai yra tulkius arba vertikas prie pasiuntinybių Rytų šalyse. [przypis tłumacza]

  [10]

  tvėrimų — sutvėrimų. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...