Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Didis Kalnas: 1
  2. Kalnas: 1
  3. Kančios: 1
  4. Malda: 1
  5. Tyla: 1

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: Krimo -> Krymo, kriminio -> kryminio

  *didžiųjų raidžių rašymą, pvz.:

  Pasaulio minarete! kalnų Padišache! -> Pasaulio minarete! Kalnų Padišache!

  Adomas MickevičiusKrymo sonetaiČatirdagasMirzatłum. Motiejus Gustaitis

  1

  Didis Kalnas Drebėdams musulmonas tau pėdas bučiuoja,

  Kryminio laivo stiebe, didis Čatirdage!

  Pasaulio minarete! Kalnų Padišache[1]!

  Tu aukščiausias viršūnes pamušęs po koja,

  5

  Lyg Gabrielius[2], kurs rūmą Edeno daboja[3],

  Sėdi prie dangaus vartų; iš baimės patrakę[4]

  Janičarai[5] — grausmingi debesiai prarakę[6]

  Tau skraistę ir turboną žaibais adiniuoja[7].

  Kalnas, Kančios Mums ar kaitina saulė arba miglos temia,

  10

  Ar žiogai javus kerta, ar giauras mus tremia,

  Čatirdage, tu kurčias ant mūsų kentimų,[8]

  Malda, Tyla Tarp dangaus ir pasaulio lyg drogmans[9]tvėrimų[10],

  Paklojęs visą gamtą — gyviją ir žemę,

  Vien beklausai, ką Allahs kalba prigimimui.

  Przypisy

  [1]

  Padišachas — Turkijos sultono titulas. [przypis tłumacza]

  [2]

  Lyg Gabrielius. — Palieku Gabrieliaus vardą, kaipo visiems žinomą; betgi tikruoju dangaus sargu pagal Rytų mitologiją tėra Rameh — Arcturo žvaigždynas — viena iš dviejų didžiųjų žvaigždžių, vadinamų As Semekein. [przypis redakcyjny]

  [3]

  daboja — saugo. [przypis edytorski]

  [4]

  patrakę — pakvaišę. [przypis edytorski]

  [5]

  Janičarai, turk. jeni-tšeri, jaunieji kareiviai. [przypis tłumacza]

  [6]

  prarakę — pradūrę. [przypis edytorski]

  [7]

  adiniuoja — audžia. [przypis edytorski]

  [8]

  kentimų — skausmo, kančių. [przypis edytorski]

  [9]

  drogmanas arba dragomanas — tai yra tulkius arba vertikas prie pasiuntinybių Rytų šalyse. [przypis tłumacza]

  [10]

  tvėrimų — sutvėrimų. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...