TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Aistra: 1
  2. Bangos: 1
  3. Dainius: 1
  4. Giesmės: 1
  5. Jūra: 1
  6. Kalnai: 1
  7. Nemirtingumas: 1

  Sudabartinta:

  *leksiką, pvz.: Krimo -> Krymo, vaivarykštės -> vaivorykštėsį

  * fleksiją: vardažodžių dgs. G. formas (perles -> perlus) , vns. G. formas (savę -> save)

  Adomas MickevičiusKrymo sonetaiAjudagastłum. Motiejus Gustaitis

  1

  Kalnai, Jūra, Bangos Mėgstu ant Ajudago rymodams matyti,

  Kaip putojančios bangos verpetais[1] puškuoja,

  Bei sidabro vainikais juosia marių srytį,

  Ir tarsi vaivorykštės aplinkui ratuoja,

  5

  Atsimuša į seklių[2], sekliaus išblaškyti,

  Lyg didžiažuvių būriai krantus atakuoja,

  Paveldėtų sausumą, tečiaus[3] nuvaryti,

  Vėl kiaukerus[4], koralus ir perlus tebšluoja.

  Dainius, Giesmės, Aistra, Nemirtingumas Jaunasis dainiau! Lygiai ir tavo širdyje

  10

  Kensmas[5] dažnai sujudin vėsulas grumzdingas,

  Bet sveikamjam pakėlus bard’ną[6][7] įkvėpimo,

  Anas be blėdies[8] žūva gelmėj užmiršimo,

  Ir už save palieka giesmes nemirtingas,

  Tavo garbei vainiką nupint ateityje.

  Przypisy

  [1]

  verpetas — sukūrys. [przypis edytorski]

  [2]

  seklius — gubrys jūroje netoli kranto. [przypis edytorski]

  [3]

  tečiaus — tačiau. [przypis edytorski]

  [4]

  kiaukerus — kriaukles. [przypis edytorski]

  [5]

  Kensmas — geismas. [przypis edytorski]

  [6]

  Bardan’as — muzikališkaa rytiečių instrumentas. [przypis tłumacza]

  [7]

  bard’nas — viduramžių styginis instrumentas, liutnios atmaina. [przypis edytorski]

  [8]

  blėdis — žala. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...