Spis treści

   Adam MickiewiczSonety krymskieWidok gór ze stepów Kozłowa[1]Pielgrzym i Mirza

   PIELGRZYM

   1

   Tam!… czy Allah postawił ścianą morze lodu?

   Czy aniołom tron odlał z zamrożonéj chmury?

   Czy Diwy[2] z ćwierci lądu dźwignęli te mury,

   Aby gwiazd karawanę nie puszczać ze wschodu?

   5

   Na szczycie jaka łuna![3] pożar Carogrodu!

   Czy Allah, gdy noc chylat rozciągnęła bury[4][5],

   Dla światów, żeglujących po morzu natury,

   Tę latarnię zawiesił śród niebios obwodu?

   MIRZA

   Tam? — Byłem: zima siedzi; tam dzioby potoków

   10

   I gardła rzek widziałem, pijące z jéj gniazda.

   Tchnąłem, z ust mych śnieg leciał; pomykałem kroków,

   Gdzie orły dróg nie wiedzą, kończy się chmur jazda,

   Minąłem grom, drzémiący w kolebce z obłoków,

   Aż tam, gdzie nad mój turban była tylko gwiazda.

   15

   To Czatyrdah![6][7]

   PIELGRZYM

   Aa!!

   Przypisy

   [1]

   stepy Kozłowa — Kozłów, małe miasteczko leżące na zachodnim wybrzeżu Krymu. Trzy mile od niego znajduje się zatoka Achmaczecka, która była wówczas pierwszą przystanią dla okrętów płynących z Odessy do Krymu. Cała ta przestrzeń aż po Tarkankut nazywa się »stepami Kozłowa« i z tych to stepów Mickiewicz ujrzał po raz pierwszy góry krymskie, pośród których najwspanialej zarysowuje się w formie namiotu Czatyrdah« (Rzętkowski, str. 172). [przypis redakcyjny]

   [2]

   Diwy — podług starożytnej mitologii Persów złośliwe geniusze, które niegdyś panowały na ziemi, potem wygnane przez aniołów, mieszkają teraz na końcu świata, za górą Kaf. Obszerniej o tym u Hammera, skąd poeta przejął powyższe objaśnienie. [przypis redakcyjny]

   [3]

   Na szczycie jaka łuna!… — wierzchołki Czatyrdahu po zachodzie słońca, skutkiem odbijających się promieni, przez czas jakiś zdają się być w ogniu. [przypis autorski]

   [4]

   chylat — suknia honorowa, którą sułtan obdarza wielkich urzędników państwa. [przypis autorski]

   [5]

   noc chylat rozciągnęła… — cały ten zwrot utworzony jest na wzór obrazowych wyrażeń poezji arabskiej, którą poeta poznał w przekładach i przykładach zebranych w dziele Hammera. [przypis redakcyjny]

   [6]

   To Czatyrdah — najwyższa w paśmie gór krymskich na brzegu południowym; daje się widzieć zdaleka, niemal na 200 wiorst, z różnych stron, w postaci olbrzymiej chmury sinawego koloru. [przypis autorski]

   [7]

   Czatyrdah nie jest najwyższą górą półwyspu krymskiego, lecz wskutek szczęśliwego położenia jest zewsząd widzialny i imponująco się przedstawia. Odosobniony od reszty gór taurydzkich, ciągnących się jednym pasmem wzdłuż morza, od Bałakławy aż do Teodozji, wznosi między Symferopolem a Ałusztą potężny swój trzon granitowo–wapienny w trzech kondygnacjach na wysokość 1661 m. nad p. morza, w kształcie olbrzymiego trapezu, o wierzchołku zupełnie podobnym do rozpiętego namiotu, skąd poszła jego nazwa (czatyr — namiot, dah — góra). Z pieczar, w które obfituje Czatyrdah, wypływa rzeka Salhir, wspomniana w sonecie XIV. Okrzyk »Aa!!« zamykający sonet, wedle wyjaśnienia poety »wyraża tylko zadziwienie pielgrzyma nad śmiałością Mirzy i dziwami, które on oglądał na górze. Orientalnie trzeba by powiedzieć, że pielgrzym na te słowa włożył w usta palec zadziwienia«. [przypis redakcyjny]

   Zamknij
   Proszę czekać…