Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 454 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 500 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wesprzyj!

Przypisy

Pierwsza litera: wszystkie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Według typu: wszystkie | przypisy autorskie | przypisy redaktorów Wolnych Lektur | przypisy źródła | przypisy tłumacza

Według kwalifikatora: wszystkie

Według języka: wszystkie | English | Deutsch | lietuvių | polski


Znaleziono 112 przypisów.

mąstis — mintis, sumanymas. [przypis edytorski]

maištrium — maišytai, mišriai. [przypis edytorski]

makaras — lazda mušti. [przypis edytorski]

Malburgas — kryžeivių pilis. [przypis edytorski]

malonuoti — myluoti. [przypis edytorski]

mandriai — puošniai, prabangiai. [przypis edytorski]

mareiviams — jūreiviams. [przypis edytorski]

mareivystė — jūreivystė. [przypis edytorski]

marnastis — tuštybė, menkybė. [przypis edytorski]

marškonis — lininis, drobinis audeklas. [przypis edytorski]

marus — nešantis mirtį. [przypis edytorski]

mašna (lenk.) — nedidelis maišelis pinigams ar tabakui dėti. [przypis edytorski]

masinti — traukti į save, vylioti. [przypis edytorski]

Maskolija — Maskva, bet turima omenyje — Rusija. [przypis edytorski]

maždaugel — trump.: maždaugelį, t.y. šiek tiek. [przypis edytorski]

mažne — kone, bemaž [przypis edytorski]

mėčioti — mėtyti, svaidyti. [przypis edytorski]

mėnas — mėnuo, mėnulis. [przypis edytorski]

Mėšlavežis — mėšlo vežimo darbų laikas. [przypis edytorski]

mėsėdėjas — puotautojas. [przypis edytorski]

mebliai (lenk.) — baldai. [przypis edytorski]

medė — miškas, giria. [przypis edytorski]

medegiška — medžiagiškas, čia: materialioji. [przypis edytorski]

medegiškas — medžiagiškas, čia: materialus. [przypis edytorski]

Medžian — dabar: medžiu. [przypis edytorski]

meitėlis — kastruotas tekis, penimis. [przypis edytorski]

meldai — vilskvinių šeimos augalas. [przypis edytorski]

Meliūnuosna — į Meliūnus. [przypis edytorski]

melsties — dabar: melstis. [przypis edytorski]

melsti — labai prašyti, maldauti. [przypis edytorski]

melu užakėja — pripildo melu, sėja melą. [przypis edytorski]

mestus — saikingas, santūrus. [przypis edytorski]

miegąs — trump.: miegantis. [przypis edytorski]

miegta — miega. [przypis edytorski]

mielaširdybė — gailestingumas. [przypis edytorski]

mieras (lenk.) — tikslas. [przypis edytorski]

milsis (sl.) — mintis. [przypis edytorski]

miltyt (lenk.) — galvoti. [przypis edytorski]

milžtuvė — kibiras, į kurį melžiamas pienas. [przypis edytorski]

minavotas — minėtas. [przypis edytorski]

minikas — kas mena, užmina mįsles. [przypis edytorski]

minikas (lenk.) — vienuolis. [przypis edytorski]

minykas — vienuolis (zokoninkas); kryžiokai buvo vienuoIiai-karžygiai. [przypis edytorski]

mišiolas — mišių knyga. [przypis edytorski]

miškuosna — į miškus. [przypis edytorski]

mišparai — popietinės krikščionių pamaldos. [przypis edytorski]

misinginis — padarytas iš žalvario. [przypis edytorski]

misingis (vok.) — žalvaris. [przypis edytorski]

mislė (brus., lenk.) — mintis. [przypis edytorski]

misli’o — trump.: mislijo. [przypis edytorski]

mislis (brus.) — mintis. [przypis edytorski]

mislis (sl.) — nuomonė, mintis. [przypis edytorski]

mislyti (brus.) — samprotauti. [przypis edytorski]

mislyti (sl.) — galvoti. [przypis edytorski]

mistras — ordino vyresnysis, magistras. [przypis edytorski]

mistras — viduramžių vienuolių-riterių ordino vyresnysis, magistras. [przypis edytorski]

mitras — vikrus, miklus. [przypis edytorski]

Mitriai — vikriai, greitai. [przypis edytorski]

mokslinyčia (hibr.) — mokykla. [przypis edytorski]

mokslinyčia — mokykla. [przypis edytorski]

Moldava — Moldova, upė Rumunijoje. [przypis edytorski]

molės — iš molio. [przypis edytorski]

molinas — suteptas moliu, moliuotas. [przypis edytorski]

monas — šmėkla, vaiduoklis. [przypis edytorski]

moterystė — santuoka. [przypis edytorski]

možna (sl.) — galima. [przypis edytorski]

mūčelninkė — kankinė [przypis edytorski]

mūka (brus.) — kančia. [przypis edytorski]

mūrinis — čia: didelis. [przypis edytorski]

mūs’ — trump.: mūsų. [przypis edytorski]

mūsų gadinė — mūsų laikų [przypis edytorski]

mučyti (brus.) — kankinti. [przypis edytorski]

murinas (lenk.) — juodaodis. [przypis edytorski]