Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5557 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


120 footnotes found

ik — trump.: iki. [przypis edytorski]

ikšiolei — iki šiol. [przypis edytorski]

ikvaliai — iki valios, labai daug. [przypis edytorski]

imti ant kvotimo — pradėti klausinėti, tardyti. [przypis edytorski]

imti mierą — matuoti. [przypis edytorski]

indarokas (lenk.) — išeiginis sijonas. [przypis edytorski]

indukas (lenk.) — indas, Indijos gyventojas. [przypis edytorski]

ineiga — dab.: įžanga. [przypis edytorski]

inkštė, — tyliai dejavo. [przypis edytorski]

iš aukšto —išdidžiai. [przypis edytorski]

iš kalno (lenk.) — iš anksto. [przypis edytorski]

iš laiko (lenk.) — iš anksto. [przypis edytorski]

iš netyčių — netikėtai. [przypis edytorski]

iš reto — iš lėto. [przypis edytorski]

iš viršaus — iš anksto. [przypis edytorski]

išauklintas — dab.: išauklėtas. [przypis edytorski]

išbudavotas (lenk.) — pastatytas. [przypis edytorski]

išdavinojo — sen.: išdavė. [przypis edytorski]

išeiti/išleisti ”į služmą” (lenk.) — išeiti/išleisti tarnauti (pvz.: ponui). [przypis edytorski]

išguldyti (sl.) — paaiškinti. [przypis edytorski]

iškada — nuostolis, žala. [przypis edytorski]

iškala (sl.) — mokykla. [przypis edytorski]

išliuosuoti — sen.: išlaisvinti. [przypis edytorski]

išmetinėdamas — čia: priekaištaudamas. [przypis edytorski]

išmetinėjant sąžinei — graužiant sąžinei. [przypis edytorski]

išmetinėjimas — priekaištavimas. [przypis edytorski]

išmetinėti (lenk.) — priekaištauti. [przypis edytorski]

išmėtinėjimo — su priekaištais. [przypis edytorski]

išmieruot — išmatuoti. [przypis edytorski]

išminčia (kuo?) — dab.: išmintimi. [przypis edytorski]

išmislai — čia: išradimai. [przypis edytorski]

išmislas (sl.) — išmonė, prasimanymas. [przypis edytorski]

išnašiai — aiškiai matant. [przypis edytorski]

išnauja — dab.: įsnauja, taukai. [przypis edytorski]

išpančiotas — išlaisvintas. [przypis edytorski]

išpultų (lenk.) — tektų. [przypis edytorski]

išrėdyti — išpuošti, išdabinti. [przypis edytorski]

išrodo — čia: pasirodo. [przypis edytorski]

išrodyti — čia: atrodyti. [przypis edytorski]

išrokuotos — išskaičiuotos, čia: skirtos. [przypis edytorski]

išsibūdėti — apsiginti. [przypis edytorski]

išsiilgusio — kupino ilgesio. [przypis edytorski]

išsimokinti — sen. išmokti. [przypis edytorski]

išsiplėtojęs — čia: išsiskleidęs. [przypis edytorski]

išsiveryti (lenk.) – viską išsipasakoti, atskleisti. [przypis edytorski]

išskaityti — čia: išskaičiuoti, išvardyti. [przypis edytorski]

išsmaluoti — ištepti smala. [przypis edytorski]

išstipti — daugeliui nudvėsti. [przypis edytorski]

išteks — dabar: užteks. [przypis edytorski]

ištlumočyt (lenk.) — paaiškinti. [przypis edytorski]

Ištol — iš toli. [przypis edytorski]

išturėti — išlaikyti, ištverti. [przypis edytorski]

išvarža — išveržti, atimti nuo priešų turtai. [przypis edytorski]

Į patį laiką — pačiu laiku. [przypis edytorski]

į ūmą laiką — greitai. [przypis edytorski]

įbingęs — įsigalėjęs. [przypis edytorski]

įjunkti — įprastti, priprasti prie ko nors. [przypis edytorski]

įkapės — drabužiai, kuriais taiso numirėlį. [przypis edytorski]

įkapės — drabužiai, kuriais taiso (su kuriais laidoja) numirėlį. [przypis edytorski]

įmirkusias — čia: permirkusias. [przypis edytorski]

įnamėlė — įnamys, žmogus neturintis nuosavos pastogės. [przypis edytorski]

įnamys — žmogus neturintis nuosavos pastogės. [przypis edytorski]

įnikti — karštai pradėti ką daryti. [przypis edytorski]

įpatiškasis — ypatingas. [przypis edytorski]

įpilas — pagalvės arba patalų užvalkalas. [przypis edytorski]

įrietėję — sukietėję. [przypis edytorski]

įsidėjimai — čia: įsitikinimai. [przypis edytorski]

įsiteikti — įtikti, patikti. [przypis edytorski]

įsitėmyk — įsidėmėk. [przypis edytorski]

įsitikėjimą — pasitikėjimą. [przypis edytorski]

įsityžti — įnikti, įgusti ką daryti. [przypis edytorski]

Close

* Loading