Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Aistra: 1
  2. Darbas.: 1
  3. Idealai: 1
  4. Jaunystė: 1 2
  5. Jėgos: 1
  6. Širdis.: 1

  Sudabartinta:

  * žodžių rašymą kartu ir atskirai, pvz.: ne sėsi -> nesėsi, ne pjausi -> nepjausi;

  * dusliųjų priebalsių rašymą, pvz.: augšto -> aukšto.

  Vincas KudirkaLaisvos valandosLabora[1]

  1

  Jaunystė, Darbas. Kol jaunas, o broli, sek pasėlio grūdus

  Ir dirvos nepleiski! Tuomet, kada jausi,

  Kaip kūns ima stingti, dvasia jau susnūdus,

  Vėlu juk prie darbo: nesėsi, nepjausi.

  5

  Aistra, Širdis. Kol dega krūtinėj šventa ugnis toji,

  Kur traukia prie darbo ir duoda tiek vieko[2],

  Jog menkas ir silpnas net milžinu stoji,

  O dirbk, idant[3] neitų ugnis ta ant nieko!

  Idealai Kol da idealais, brol, besigerėsi,

  10

  Siek prie idealo, tik doro ir aukšto,

  O skubink! Paskui tu… jų išsižadėsi

  Dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto.

  Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą,

  Nestodams, kad kartais į tinginius kliuvęs,

  15

  Tu nesupelytum ir neitum į kapą

  Be likusio ženklo: kad žmogumi buvęs.

  Jaunystė, Jėgos O jeigu apilsi sunkiam darbe savo

  Ir, nykstant spėkoms[4] jau, nuliūsi, nerimsi,

  Tai žvilgtelk ant darbo jaunų draugų tavo —

  20

  Vienoj akimirkoj iš naujo atgimsi.

  Przypisy

  [1]

  Labora — iš lot. darbas. [przypis edytorski]

  [2]

  viekas — jėga, galia. [przypis edytorski]

  [3]

  idant — tarsi. [przypis edytorski]

  [4]

  spėkos — jėgos. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...