Oferta dla Przyjaciół

Czytaj teksty współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Ty decydujesz, ile płacisz!

Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Przekaż 1% na Wolne Lektury

Przekaż 1% podatku na Wolne Lektury. Wpisz w PIT nasz KRS 00000 70056
Nazwa organizacji: Fundacja Nowoczesna Polska

Jeśli zrobiłeś / zrobiłaś to w poprzednim roku, nie musisz nic zmieniać. Kliknij, by dowiedzieć się więcej >>>>

x

5668 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


2602 footnotes found

dyka (sl.) — apleista, nekultuvuota. [przypis edytorski]

dykas — pašėlęs, pasileidęs. [przypis edytorski]

dyvai (brus.) — keisti dalykai, stebuklai. [przypis edytorski]

dyvai — keistenybės, stebuklai. [przypis edytorski]

dyvai — keisti, stebuklingi dalykai. [przypis edytorski]

dyvai (sl.) — keistenybės, stebuklingi dalykai. [przypis edytorski]

dyvas (brus.) — keistas dalykas, keistenybė. [przypis edytorski]

džamija — Mesdžid arba džami — yra tai paprasti mečetai, mahometonų bažnyčios. Jų kampuose iš lauko esti laibučiai, dangun išbėgą kuoreliai, vadinami minaretais bei menarais. Šituos pusiau liemenį perjuosia galerija vardu šurfe, iš kurios muezzinai, t. y. garsintojai, kviečia žmones melstis. Tas iš galerijos giedamasis šauksmas vadinasi izan. Penkis kartus per dieną paskirtomis valandomis girdėti izanas nuo visų minaretų, o grynas-skardus muezzinų balsas maloniai skamba muzulmonų miestų padangėje, ypač jog ten, nebvažinėjant ratais, rami viešpatauja tyluma. (I. Senkowski. Collectanea T, II p. 66). [przypis redakcyjny]

Dzeusu kaip ir iš dzūkiško — graikiškoje kalboje yra kitas žodis dėt Dievo, labiaus užnašus — θεύϛ. [przypis autorski]

dzvanyti (lenk.) — skambėti. [przypis edytorski]

ėglius — kadugys,kadagys. [przypis redakcyjny]

ėjo liūdnyn — darėsi vis liūdnesnis. [przypis edytorski]

ėmti — dabar: imti. [przypis edytorski]

Eblisas — arba Iblis taipgi Garazel reiškia Liuciferį pas mahometonus. [przypis redakcyjny]

Edenas — žydų žod. — reiškia rojų, linksmybių vietą. [przypis tłumacza]

eiti į zaletas — mergintis. [przypis edytorski]

Eldija — negali būti palyginta už vieną laivą, nes man rodos, kuo tikriausias bus žodis eldija, ką slaviškose kalbose vadina: flot, flota, kur sykiu plaukia keletas laivų, ar tai kariški — ar šiaip draugystėje plaukiantieji keli laivai. Red. [przypis redakcyjny]

emancipacija (iš lot.) — išsiliuosavimas; emancipuotomis moterimis vadinamos tos, kurios nori netik išsiliuosuoti iš vyro globos, bet ir naudotis vyrų teisėmis. [przypis edytorski]

emeritūra — alga išsitarnavusių valdininkų. [przypis edytorski]

erbas — vok. die Erbe — tėvų palikimas; iš to netaisyklingai kilo lenkų „herb” ir rusų „gierb” — bajorų giminių ženklai. [przypis tłumacza]

esmi — den. Forma nuo esu. [przypis edytorski]

esmi — sen. forma. ž. esu. [przypis edytorski]

esmu — sena forma ž. esu. [przypis edytorski]

esmu — sen. form. esu. [przypis edytorski]

et haec facienda et illa nori omittenda — Ir šitą prider padaryti ir ano nereik apleisti. [przypis edytorski]

Euksinas — iš graik. Πόυτος εΰξειυος, dabar vadinama Juodosios marės. [przypis tłumacza]

ežia — rėžio ar lauko riba. [przypis edytorski]

ežia — rėžio ar lauko riba, siena. [przypis edytorski]

Farisas — karžygys, pas arabus-beduinus. [przypis redakcyjny]

feldfebelis (vok.) — karinis laipsnis, puskarininkis. [przypis edytorski]

florinas — aukso pinigas, vartotas Vakar. Europoj viduramžiais. [przypis edytorski]

Francija (lenk.) — Prancūzija. [przypis edytorski]

Gaaza — miestas Artimuosiuose Rytuose. [przypis edytorski]

gačnus — puošnus, puikus. [przypis edytorski]

gadnas (brus.) — vertas, tinkamas, geras. [przypis edytorski]

gadnieji — tinkami, geri, vertingi. [przypis edytorski]

gadynė (brus.) — metas, laikas. [przypis edytorski]

gadynė — laikai. [przypis edytorski]

gadynė — laikotarpis. [przypis edytorski]

gadynė — metas, laikas. [przypis edytorski]

Gaidgykste — ankstų rytą. [przypis edytorski]

gailysta — gailesys, gailestis. [przypis edytorski]

gaivalas — gyva būtybė, pada ras. [przypis edytorski]

gaivalas — gyvis, padaras. [przypis edytorski]

galežilitais — padengtais geležimi. [przypis edytorski]

galionas — moterų galvos papuošalas, brokainė gėlėta juosta. [przypis edytorski]

galionas — moterų galvos papuošalas, brokatinė gėlėta juosta. [przypis edytorski]

galūnėse — čia: pabaigose. [przypis edytorski]

galvatrūkčiais — labai greitai, smarkiai. [przypis edytorski]

gardas — miestas. [przypis edytorski]

garnys — į gandrą panašus paukštis. [przypis edytorski]

gaspadorienė — šeimininkė. [przypis edytorski]

gavėnė (brus.) — pasninko laikas. [przypis edytorski]

gazeta (lenk.) — laikraštis. [przypis edytorski]

gazieta (lenk.) — laikraštis. [przypis edytorski]

gegzametras — hegzametras. lit. metrinio eiliavimo forma, kur eilutė susideda iš šešių pėdų — daktilių ir spondėjų: K. Donelaičio „Metai” parašyti hegzametru. [przypis edytorski]

gelda — iš vieno medžio išskobtas pailgas indas, niekotė. [przypis edytorski]

gelžkelis — geležinkelis. [przypis edytorski]

gema — čia: gimsta. [przypis edytorski]

gentkartė — karta, generacija. [przypis edytorski]

gentys — čia: giminaičiai. [przypis edytorski]

geradėjystė — geradarystė, gero darymas. [przypis edytorski]

geradėjystė — geras darbas, geradarystė. [przypis edytorski]

gerdas — garsas, žinia. [przypis edytorski]

gersteklis — karkimas, gergulys. [przypis edytorski]

gers — trump.: geras. [przypis edytorski]

giauras — reiškia netikėlį. Taip muzulmonai vadina krikščionis. [przypis redakcyjny]

giedroti — būti giedram. [przypis edytorski]

giliukas (vok.) — laimė, pasisekimas. [przypis edytorski]

giminas — čia: liaudis. [przypis edytorski]

ginioti — gainioti, vaikyti. [przypis edytorski]

glinda — utėlės kiaušinėlis. [przypis edytorski]

globėti — globoti, rūpintis. [przypis edytorski]

glūdumas — giluma, tolybė. [przypis edytorski]

gludumas — čia: švelnumas. [przypis edytorski]

gluotna — lygi, daili. [przypis edytorski]

gnūsas (brus.) — smulkus gyvis, vabzdžiai. [przypis edytorski]

gobulys — gobumas, gobšumas. [przypis edytorski]

Close

* Loading