Blackout

Od 12 lat Wolne Lektury udostępniają książki nieodpłatnie i bez reklam
Jesteśmy najpopularniejszą biblioteką w Polsce: w 2019 roku 5,9 miliona unikalnych użytkowników odwiedziło nas 21 milionów razy. Wszyscy zasługujemy na bibliotekę, która gwarantuje dostęp do najwyższej jakości wydań cyfrowych.

Stoi przed nami realna groźba zamknięcia
Niestety, z milionów czytelników wspiera nas jedynie niewiele 190 osób. Środki, jakie do tej pory pozyskiwaliśmy ze źródeł publicznych, są coraz mniejsze.

Potrzebujemy pomocy Przyjaciół
Nie uda się utrzymać tej niezwykłej biblioteki bez Twojego wsparcia. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zacznij wspierać nas regularnie. Potrzeba minimum 1000 Przyjaciół, żeby Wolne Lektury dalej istniały.

Zostań naszym Przyjacielem!

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Griežtumas: 1
  2. Pasaulis: 1
  3. Rūpestingumas: 1
  4. Teisingumas: 1
  5. Tvarka: 1

  Sudabartinta:

  * leksiką, pvz.: trūsas -> triūsas;

  * žodžių rašymą kartu ir atskirai, pvz.: antgalo -> ant galo.

  Vincas KudirkaLaisvos valandosŠiaučius[1] ir Gizelis[2]

  (Pas. polit.)

  1

  Rūpestingumas, Griežtumas Tai paklausykit pasakos Kapselio:[3]

  Šiaučius-girtuoklis jau taip sau įprato,

  Kad anaiptol jis nesiųs tau čebato[4],

  Pirmiau nišpylęs nugara gizelio.

  5

  Mat pačengočius reikia išbandyti,

  Kad paskui darbo nereiktų trukdyti.

  Vienkart užtupęs mokintinį savo,

  Ranka kairiąja plaukus jo pagavo,

  Nagus įleidęs, lyg katins į pelę,

  10

  Ranka tiesiąją pačengočių[5] stvėrė

  Ir, numanydams pašaukimo kelią,

  Strėngalį gizo atsidėjęs pėrė.

  Šiaučius Tvarka turėjo savo supratimą,

  (Pažiūras turi ant svieto kiekvienas)

  15

  Jog už tą darbą, už tąjį trūsimą,

  Vien apie plaukus, antra apie strėnas,

  Gizelis turi pasakyti „ačiū”,

  Nes mušas tuos tik, kuriuos labai myli.

  Bet pila, pila, o gizelis tyli.

  20

  Tad ima keikti nuo „kipšų”, „gyvačių”:

  — Tu šioks ir tokis! Kur sąžinė tavo?

  — Ar geradėjo visai nepažįsti?

  — Jo geros širdies aklas neišvysti?

  — Bučiuok į ranką geradėjui savo!

  25

  Gizelis „širdį” kitaip lyg suprato,

  Tik da tylėjo, nes turėjo viltį

  Atsiliuosuot tuoj; bet ant galo mato,

  Kad šiaučius rengias toliau kailį piltį

  Nes smagyn kirto ir garsyn vis barė,

  30

  Jau neiškentęs, taip gizelis tarė:

  — Palauk tik, dėde! Nebebūk juokingas!

  — Nori, kad būčiau už mušį dėkingas?

  — Tu lauki „ačiū”, liepi bučiuot ranką —

  — Katrą bučiuoti? Juk abidvi veikia:

  35

  — Ši plaukus laiko, ana pačengočių!


  Pasaulis, Teisingumas Kantriausiam sviete kentėti pakanka,

  Jei kankintojas yra tik besočiu.

  O jau labiausiai stebėtis reikia,

  Kad kankintojas laukia dekavonės.

  40

  Teisingas sviete! O teisingi žmonės!

  Przypisy

  [1]

  Šiaučius — batsiuvys. [przypis edytorski]

  [2]

  Gizelis — mokinys, padėjėjas. [przypis edytorski]

  [3]

  Kapsas — V. Kudirkos slapyvardis. [przypis edytorski]

  [4]

  čebatas — ilgas, aulinis batas. [przypis edytorski]

  [5]

  pačengočius (lenk.) — diržas su metaliniu kabliuku kurpaliui iš bato ištraukti. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...