Wolne Lektury potrzebują Twojej pomocy...

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x
Maniesiems → ← Žirbliai ir kaliausė

Spis treści

  1. Griežtumas: 1
  2. Pasaulis: 1
  3. Rūpestingumas: 1
  4. Teisingumas: 1
  5. Tvarka: 1

  Sudabartinta:

  * leksiką, pvz.: trūsas -> triūsas;
  * žodžių rašymą kartu ir atskirai, pvz.: antgalo -> ant galo.

  Vincas KudirkaLaisvos valandosŠiaučius[1] ir Gizelis[2]

  (Pas. polit.)

  1
  Rūpestingumas, Griežtumas Tai paklausykit pasakos Kapselio:[3]
  Šiaučius-girtuoklis jau taip sau įprato,
  Kad anaiptol jis nesiųs tau čebato[4],
  Pirmiau nišpylęs nugara gizelio.
  5
  Mat pačengočius reikia išbandyti,
  Kad paskui darbo nereiktų trukdyti.
  Vienkart užtupęs mokintinį savo,
  Ranka kairiąja plaukus jo pagavo,
  Nagus įleidęs, lyg katins į pelę,
  10
  Ranka tiesiąją pačengočių[5] stvėrė
  Ir, numanydams pašaukimo kelią,
  Strėngalį gizo atsidėjęs pėrė.
  Šiaučius Tvarka turėjo savo supratimą,
  (Pažiūras turi ant svieto kiekvienas)
  15
  Jog už tą darbą, už tąjį trūsimą,
  Vien apie plaukus, antra apie strėnas,
  Gizelis turi pasakyti „ačiū”,
  Nes mušas tuos tik, kuriuos labai myli.
  Bet pila, pila, o gizelis tyli.
  20
  Tad ima keikti nuo „kipšų”, „gyvačių”:
  — Tu šioks ir tokis! Kur sąžinė tavo?
  — Ar geradėjo visai nepažįsti?
  — Jo geros širdies aklas neišvysti?
  — Bučiuok į ranką geradėjui savo!
  25
  Gizelis „širdį” kitaip lyg suprato,
  Tik da tylėjo, nes turėjo viltį
  Atsiliuosuot tuoj; bet ant galo mato,
  Kad šiaučius rengias toliau kailį piltį
  Nes smagyn kirto ir garsyn vis barė,
  30
  Jau neiškentęs, taip gizelis tarė:
  — Palauk tik, dėde! Nebebūk juokingas!
  — Nori, kad būčiau už mušį dėkingas?
  — Tu lauki „ačiū”, liepi bučiuot ranką —
  — Katrą bučiuoti? Juk abidvi veikia:
  35
  — Ši plaukus laiko, ana pačengočių!

  Pasaulis, Teisingumas Kantriausiam sviete kentėti pakanka,
  Jei kankintojas yra tik besočiu.
  O jau labiausiai stebėtis reikia,
  Kad kankintojas laukia dekavonės.
  40
  Teisingas sviete! O teisingi žmonės!

  Przypisy

  [1]

  Šiaučius — batsiuvys. [przypis edytorski]

  [2]

  Gizelis — mokinys, padėjėjas. [przypis edytorski]

  [3]

  Kapsas — V. Kudirkos slapyvardis. [przypis edytorski]

  [4]

  čebatas — ilgas, aulinis batas. [przypis edytorski]

  [5]

  pačengočius (lenk.) — diržas su metaliniu kabliuku kurpaliui iš bato ištraukti. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x