Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 421 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x
Dėl ko žydai nevalgo kiaulienos? → ← Valerijai

Spis treści

  1. Atgimimas: 1
  2. Bejėgiškumas: 1
  3. Gailestis: 1
  4. Jėgos: 1
  5. Liūdesys: 1
  6. Prašymas: 1
  7. Tvirtumas: 1

  Sudabartinta:

  * leksiką, pvz.: trukšmas -> triukšmas;
  * fleksiją, pvz.: veiksmažodžių liepiamosios nuosakos vns. 3 asm. formas (pašokk -> pašok), vardažodžių dgs. V. formas (jųs -> jūs).

  Vincas KudirkaLaisvos valandosSamsonas

  Sekimas

  1
  Bejėgiškumas Gaazoj[1] trukšmas ir sumišimas —
  Tautos paskirta ant šiandien šventė.
  Nes jau Samsono baisus keršimas,
  Ką Pilistėnai taip ilgai kentė,
  5
  Šią dieną galą atrast turėjo.
  Stiprus Samsonas, Samsons pagirtas
  Dabar nuliūdęs, bailus, netvirtas.
  Nuleidęs galvą, žemyn žiūrėjo.
  Gailestis Baisus Samsonai! Ar tai teisybė,
  10
  Kad tu didžiūnų esi grožybe,
  Kad ištarimas tik tavo vardo
  Žmonių būrius tuoj išskirsto, ardo?
  Ir mes juk baimės, matai, pripilti
  Nuo tavo vardo, bet turim viltį.
  15
  Kad mūs varguolių pasigailėsi,
  Toliau žudyt jau nebenorėsi,
  Ko taip nuliūdęs? Kas atsitiko?
  Ar mūsų žaislas tau nepatiko?
  Liūdesys Tyli, tarytum žemes pardavęs?
  20
  Žinai, ko norim prašyti tavęs?
  Į stiprią ranką kankles paėmęs,
  Tu milžinų mums užveski dainą,
  Išgarbink savo su mumis vainą[2],
  Prašymas Paskui, į šonus rankas įrėmęs,
  25
  Pašok truputį! O kaip paliausi,
  Šiek tiek galėsi pasidrūtinti[3]:
  Nuo pietų kaulus apgraužti gausi
  Ir vandenėlio atsivėdinti.
  Na, pasijudink! Dėl ko nešoki?
  30
  Ar taip sutingęs? Ką? Ar nemoki? ” —
  Taip Pilistėnai Samsoną barė,
  Ir tyčiojosi — juokus sau darė.
  ………………………….
  Atgimimas O Pilistėnai! Linksmi jūs, siaučiat,
  35
  O galo savo tik neprijaučiat!
  Ar nematyt jums, žiūrint iš šono,
  Kaip atsimainė štai veids Samsono?
  Ar jau užmiršot tą veidą jojo,
  Kada būrius jūs viens apvaliojo?
  40
  Samsons išblyškęs štai atsigavo —
  Pajuto seną tvirtybę savo.
  Jėgos, Tvirtumas Apkaito veidas, šviste nušvito,
  O iš akių jo žaibai tik krito,
  (jau Pilistėnai jį tokiu matė)
  45
  Nusišypsojo, plaukais pakratė,
  Aplinkui save akim nunėrė,
  Dantims sugriežė, stulpus nutvėrė,
  Kurie palaikė stogų svarbumą
  Ir namo sienų visą tvirtumą…
  50
  Staiga papurtė… trioba sugriuvo.
  Visi pradingo, viduj kur buvo.

  Przypisy

  [1]

  Gaaza — miestas Artimuosiuose Rytuose. [przypis edytorski]

  [2]

  vaina (brus.) — karas. [przypis edytorski]

  [3]

  pasidrūtinti — sustiprėti. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x