TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

5553 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes

By qualifier: all | architektura | białoruski | biologia, biologiczny | chemiczny | czeski | dawne | francuski | frazeologia, frazeologiczny | grecki | gwara, gwarowe | hebrajski | historia, historyczny | hiszpański | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | niemiecki | poetyckie | potocznie | przestarzałe | rodzaj nijaki | rodzaj żeński | regionalne | rosyjski | rzadki | staropolskie | ukraiński | łacina, łacińskie | żartobliwie

By language: all | polski


890 footnotes found

zachowanie (daw.) — szacunek, poważanie. [przypis edytorski]

zachowanie (daw.) — szacunek. [przypis edytorski]

zachwiany słowy (daw.) — dziś popr.: zachwiany słowami a. zachwiany przez słowa. [przypis edytorski]

zachwycić (daw.) — pochwycić, przechwycić. [przypis edytorski]

zachwycić (daw.) — pochwycić. [przypis edytorski]

zaciąć się (daw.) — uprzeć się. [przypis edytorski]

zaciąć się (daw.) — uprzeć się, zawziąć się. [przypis edytorski]

zaciekać się (daw.) — zagłębiać się, prowadzić dociekania. [przypis edytorski]

zaczem (daw.) — dlatego, skutkiem tego. [przypis edytorski]

zaczem (daw., gw.) — po czym, następnie. [przypis edytorski]

zaczem (daw.) — po czym. [przypis edytorski]

zaczem (daw.) — potem, następnie. [przypis edytorski]

zaczem (daw.) — tu: po czym, następnie. [przypis edytorski]

zaczem (daw.) — tu: zanim. [przypis edytorski]

zaczem (daw.) — więc, w związku z czym. [przypis edytorski]

zadać (daw.) — tu: zagrać, położyć. [przypis edytorski]

zadanie (daw.) — urok, zły czar. [przypis edytorski]

zadawa (daw.) — dziś popr. forma 3 os. lp: zadaje. [przypis edytorski]

zadawalnia (daw.) — dziś popr.: zadowala. [przypis edytorski]

zadawalniać (daw.) — dziś: zadowalać. [przypis edytorski]

zadawalniać (daw.) — zadowalać. [przypis edytorski]

zadekretować (daw., z łac.) — rozstrzygnąć, orzec. [przypis edytorski]

zadosyć (daw.) — dziś: zadość; czynić zadość czyjejś woli: wypełniać czyjąś wolę (całkowicie, w pełni).

zadosyć (daw.) — dziś: zadość. [przypis edytorski]

zadowolnić (daw.) — dziś popr.: zadowolić. [przypis edytorski]

zadowolnić (daw.) — zadowolić. [przypis edytorski]

zadrgną (daw.) — dziś: zadrgają. [przypis edytorski]

zadworować (daw.) — zażartować. [przypis edytorski]

zadzierżawać (daw.) — utrzymywać. [przypis edytorski]

zadźwięknąć (daw.) — zadźwięczeć. [przypis edytorski]

zafrasować się (daw.) — zasmucić się. [przypis edytorski]

zafrasować się (daw.) — zasmucić się, zmartwić. [przypis edytorski]

zafrasowany (daw.) — zmartwiony, zasmucony. [przypis edytorski]

zagabać (daw.) — zagadnąć. [przypis edytorski]

zagabnąć (daw.) — zagadnąć, tu: obrazić. [przypis edytorski]

zagiąć parol (daw.) — upatrzyć sobie kogoś. [przypis edytorski]

zagon (daw.) — oddział wojska operujący na obcym terytorium. [przypis edytorski]

zagrożeni od Litwy (daw.) — dziś: zagrożeni przez Litwę. [przypis edytorski]

zaguby (daw.) — zguby, klęski. [przypis edytorski]

zaintabulować (daw.) — wpisać do ksiąg urzędowych. [przypis edytorski]

zaiste (daw.) — partykuła, podkreślająca prawdziwość zdania. [przypis edytorski]

zaiste (daw.) — rzeczywiście, naprawdę. [przypis edytorski]

zajmować (daw.) — rabować. [przypis edytorski]

zajrzał (daw.) — tu: zazdrościł. [przypis edytorski]

zajrzyć a. zaźrzyć (daw.) — zazdrościć. [przypis edytorski]

zajucha (daw.) — rozjuszenie. [przypis edytorski]

zajuszyć (daw.) — zalać krwią; rozdrażnić, doprowadzić do wściekłości. [przypis edytorski]

zajźrzeć (daw.) — zazdrościć. [przypis edytorski]

zakarbować (daw.) — dobrze zapamiętać. [przypis edytorski]

zakąt (daw.) — zgr. od zakątek. [przypis edytorski]

zakis (daw.) — zakiśnięcie, fermentacja; tu: ciasta pod wpływem dodanego zakwasu (zaczynu). [przypis edytorski]

zakleksany (daw.) — pobrudzony kleksami z atramentu. [przypis edytorski]

zakon (daw.) — powinność religijna a. prawna; wiara, religia. [przypis edytorski]

zakon (daw.) — prawo; nakazy moralne. [przypis edytorski]

zakon (daw.) — prawo, powinność religijna a. prawna; wiara, religia. [przypis edytorski]

zakon (daw.) — prawo. [przypis edytorski]

Zakon (daw.) — Testament jako część Biblii. [przypis edytorski]

zakon stary (daw.) — Stary Testament, judaistyczna część Biblii. [przypis edytorski]

zakonkludować (daw., z łac.) — dojść do konkluzji, zakończyć wypowiedź wnioskiem. [przypis edytorski]

zakonotować (daw.) — zapamiętać. [przypis edytorski]

zalecać się czymś (daw.) — mieć jakąś zaletę. [przypis edytorski]

zależeć (daw.) — tu: polegać. [przypis edytorski]

zależeć na czymś (daw.) — polegać na czymś. [przypis edytorski]

zali a. żali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]

zali (daw.) — czy, czyż.

Close

* Loading