TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Jedzenie: 1 2
  2. Muzyka: 1
  3. Natura: 1
  4. Nauka: 1
  5. Pozycja społeczna: 1
  6. Praca: 1
  7. Przyjaźń: 1
  8. Ptak: 1
  9. Sielanka: 1
  10. Śpiew: 1
  11. Wieś: 1
  12. Woda: 1
  13. Zabawa: 1
  14. Zdrowie: 1 2

  Uwspółcześnienia pisowni łącznej/rozdzielnej: niedbam -> nie dbam; nato -> na to; a niżeli -> aniżeli; nie życzliwych -> nieżyczliwych; z plecie -> splecie; potem bankiecie -> po tem bankiecie; po między -> pomiędzy.

  Ponadto zmodernizowano interpunkcję zgodnie z obowiązującą dziś zasadą gramatyczną, nie zaś dawną retoryczną.

  Elżbieta DrużbackaWiersze światowePochwała lasów i miłego w nich na osobności życia w stanie pasterskim, od pewnej pasterki[1]

  1

  Natura, NaukaZważywszy życia ludzkiego obroty

  Uchodzę w lasy i wesołe knieje,

  Mając w nich więcej gustu i ochoty.

  Niech kto chce z mojej dzikości się śmieje,

  5

  Nie dbam nic na to; wolę z swej prostoty

  Las aniżeli świat pełen niecnoty.

  Nie umiem bajek prawie[2] szeptać w ucho,

  Łaciny nie znam, ni terminów prawnych,

  Wody sprowadzić, tam gdzie było sucho,

  10

  O Cyceronach nie słyszałam sławnych;

  Więc kto tych czasów w tej nie ćwiczon szkole

  Niech pasie bydło albo kopie role.

  Sielanka, Wieś, Zdrowie, Zabawa, Praca, PrzyjaźńLasy kochane, zielone chłodniki

  Drzewa przyjemny szum dające z siebie,

  15

  Trawy, pagórki, biegące strumyki,

  Przy was niech mieszkam choć o suchym chlebie;

  Zdrowszy mi napój z waszych źródeł żywych

  Niż drogie trunki, gdy z rąk nieżyczliwych.

  Jak ranna zorza swój rumieniec śliczny

  20

  Pokaże, rosa perłowe kropelki

  Pozbiera, jużci pasterz okoliczny

  Nie zaśpi, a ptak wyśpiewuje wszelki;

  Ci trzody owiec żeną[3] między wrzosy,

  Te, mokre skrzydła otrzepują z rosy.

  25

  Muzyka, Śpiew, PtakWnet różnych głosów stroją instrumenta

  Po drzewach skacząc wysoko, to nisko;

  Krzykną roślejsze i drobne ptaszęta,

  Bezpieczne, chociaż słuchamy ich blisko.

  Za nic koncerty i włoskich nut sztuki,

  30

  Ich milsze głosy bez mistrza nauki.

  Odpocznie ptastwo, aż zaczną pasterze

  Smutne wywodzić dumy na fujarze,

  Inni zaś skoczne mazury na lerze[4],

  Tańcując z nami każdy w swojej parze:

  35

  My wdzięczne pieśni śpiewamy koleją

  Lasy słuchają, a gaje się śmieją.

  Nie wiem co tęsknić[5], pasąc owiec trzodę,

  Z pilnością strzedz[6] ich potrzeba od wilka.

  Przebrnąwszy potok, oczyma powiodę,

  40

  Aż pastereczek bieży[7] ku mnie kilka;

  Z temi się witam, chwytając za szyje,

  Wnet jedna drugą szczesze[8], splecie, zmyje.

  Usiędziem sobie pod jaworem ciemnym

  Nad czystem źródłem pryskającej wody:

  45

  Ze skał fontanny natura, foremnym

  Kunsztem, zrobiła pasterzom ochłody;

  Nic nam słoneczny upał nie dokuczy

  Jawor zaszumi, a strumyk zamruczy.

  Zaczniemy mówić o naszych zabawach[9],

  50

  Na czem dzień cały przeminie godziną[10]:

  O pięknem kwieciu, w jakich rosną trawach;

  Ta powie; jest tu miejsce nad doliną,

  Na którem kwiaty w rozliczne kolory

  Kwitną posiane od Bogini Flory.

  55

  Więc wszystkie w zawód bieżąc, jedna drugą

  Popchnie w bok, by się wyprzedzić nie dała;

  Ta w miękką trawę upadnie jak długą,

  Ta już tym czasem kwiatków nazbierała.

  Z tych wieńce wijąc głowy sobie strojem[11],

  60

  O brylantowe korony nie stojem[12].

  Szczera wesołość, śmiech, żarty niewinne,

  Nikogo zgorszyć, owszem, cieszyć mogą;

  Prostoty naszej niech się uczą inne,

  Przystojnych zabaw z nami idą drogą.

  65

  Jedzenie, WodaTo co ma która, wybiera z koszyka,

  Jemy ser z chlebem i masło z jaszczyka[13].

  Po tem bankiecie chcący trunku zażyć,

  Spieszno biegniemy do naszej piwnicy,

  Którą nad winne więcej trzeba ważyć,

  70

  Czystej jak kryształ pod skałą krynicy:

  Z tej co dzień dzbanem pijąc nie ubywa,

  W pełni zostaje, nikt jej nie doliwa.

  Gdy już z południa słońce nie zbyt grzeje,

  Wychodzim z gęstych lasów na krzewiny;

  75

  Tam gdzie chłód miły od pagórków wieje

  Igramy[14] w babkę pomiędzy jedliny,

  Patrząc przez niskie krzaczki i jałowce,

  Czy dobrze nasze napasły się owce.

  Samym wieczorem zbliżając ku domu[15],

  80

  Zganiamy trzody społem do gromady;

  Poznają owce, co należy komu,

  Bierzemy swoje bez swaru[16], bez zwady:

  Żadna nie zbłądzi do cudzej owczarnie[17],

  Każda do swego sałaszu[18] się garnie.

  85

  My zaś pasterki do chaty chróścianej[19]

  Nad pałac cichszej spieszym na spoczynek;

  Jedzenie, Zdrowie, Pozycja społecznaMleka siadłego[20] na misce glinianej

  Podjadszy[21], nie śląc po mięso na rynek;

  Nie psują takie potrawy żołądka,

  90

  Dłużej my niż pan żyjem, niebożątka.

  Przypisy

  [1]

  od pewnej pasterki — tu w znaczeniu: przez pewną pasterkę (napisana). [przypis edytorski]

  [2]

  prawie — tu: poprawnie, prawidłowo. [przypis edytorski]

  [3]

  żeną (daw.) — wyganiają. [przypis edytorski]

  [4]

  lera — tu: lira. [przypis edytorski]

  [5]

  nie wiem co tęsknić — zdania eliptyczne; inaczej: nie wiem, co znaczy (co to jest) tęsknić. [przypis edytorski]

  [6]

  strzedz — dziś popr. forma ubezdźwięczniona: strzec. [przypis edytorski]

  [7]

  bieżyć (daw.) — iść, zmierzać w jakimś kierunku. [przypis edytorski]

  [8]

  szczesać — dziś popr.: sczesać; wyczesać, uczesać. [przypis edytorski]

  [9]

  zabawa (daw.) — zajęcie. [przypis edytorski]

  [10]

  dzień cały przeminie godzin — dzień cały przeminie jak godzina. [przypis edytorski]

  [11]

  głowy sobie strojem — dziś: głowy sobie stroimy. [przypis edytorski]

  [12]

  nie stać o coś — nie dbać o coś. [przypis edytorski]

  [13]

  jaszczyk — tu: skrzynka. [przypis edytorski]

  [14]

  igrać — bawić się. [przypis edytorski]

  [15]

  ku domu — dziś popr. forma C.lp: ku domowi. [przypis edytorski]

  [16]

  swar — kłótnia. [przypis edytorski]

  [17]

  do (…) owczarnie — dziś popr. forma D.lp r.ż.: do owczarni. [przypis edytorski]

  [18]

  sałasz — dziś popr.: szałas; daw. chatka pasterska. [przypis edytorski]

  [19]

  chróściany — dziś popr.: chruściany. [przypis edytorski]

  [20]

  mleko siadłe — dziś popr.: mleko zsiadłe; kwaśne mleko. [przypis edytorski]

  [21]

  podjadszy — dziś popr. forma imiesłowu przysł.: podjadłszy. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...