Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Wspólnie budujemy najpopularniejszą bibliotekę internetową w Polsce.

Dzięki Twojej wpłacie uwolnimy kolejną książkę. Przeczytają ją tysiące dzieciaków!


Dorzucisz się?

Jasne, dorzucam się!
Tym razem nie, chcę przejść do biblioteki
Znajdź nas na YouTube

Audiobooki Wolnych Lektur znajdziesz na naszym kanale na YouTube.
Kliknij, by przejść do audiobooków.

x

5606 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | anatomiczne | angielski, angielskie | astronomia | białoruski | biologia, biologiczny | botanika | chemiczny | czeski | dawne | filozoficzny | francuski | frazeologia, frazeologiczny | grecki | gwara, gwarowe | hebrajski | historia, historyczny | hiszpański | holenderski | ironicznie | język, językowy, językoznawstwo | łacina, łacińskie | literacki, literatura | liczba mnoga | matematyka | medyczne | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | poetyckie | pogardliwe | potocznie | przenośnie | przestarzałe | regionalne | rodzaj męski | rodzaj nijaki | rosyjski | rzadki | rzeczownik | staropolskie | turecki | ukraiński | węgierski | włoski | żartobliwie

By language: all | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


14128 footnotes found

przyjętem — daw. forma N. i Msc. lp przymiotników i imiesłowów przym. r.n.; dziś tożsama z r.m.: przyjętym. [przypis edytorski]

przyjechał (…) do obozu — 8 sierpnia. [przypis redakcyjny]

Przyjechał tu do nas Włodzio Tetmajer — tu w tekście umieszczono ilustrację z podpisem: Włodzimierz Tetmayer (rys. S. Wyspiański). [przypis edytorski]

przyjemniej jak w sztukach — dziś popr.: przyjemniej niż. [przypis edytorski]

przyjena (gw.) — przyjęła. [przypis edytorski]

przyjmał — dziś popr. forma: przyjmował. [przypis edytorski]

przyjmcie — dziś popr.: przyjmijcie. [przypis edytorski]

przyjm — dziś popr. forma trybu rozkazującego: przyjmij. [przypis edytorski]

przyjmi — dziś popr. forma trybu rozk.: przyjmij. [przypis redakcyjny]

Przyjmij (…) w dani. — Sposób „zemsty”, jaki obiera Alcest, czyni zeń w tej chwili figurę zdecydowanie komiczną, nie licząc, że jest mocno niedelikatnym wobec Elianty. Ale natury takie jak Alcest niewiele się liczą z psychologią drugich. [przypis tłumacza]

przyjmi — starop. forma rozkaźnika z końcówką –i, częsta w zabytkach w. XIV i XV. [przypis redakcyjny]

przyjmować do łona — przytulać. [przypis edytorski]

przyjmować udział (daw.) — brać udział. [przypis edytorski]

przyjmował z niewzruszoną flegmą nowych panów, nowe rządy, nowe wiary, jakie mu po kolei narzucano — o jedynej większej akcji łotewskiej „Zemgoły” opowiada ruski latopis pod r. 1107: zwyciężyli wtedy wszystkich braci Wsiesławiczów i z drużyny ich zabili 9000 (liczba wydaje się znacznie przesadzoną). W 80 lat później, gdy biskup Meinhard i jego Liwowie gród Ikeskolę (Uexküll) murowali, napadli Zemgoły warownię i, nieświadomi murarskiego kunsztu, prostym zarzucaniem powrozów na mury kamienie ich do Dźwiny ściągnąć chcieli. Roku 1215 Estowie, wracając z wycieczki, pojmali właśnie letgolskiego Talibalda, który kryjówkę leśną przedwcześnie był opuścił, i piekli go u ognia, aby wydał pieniądze; gdy ten część tylko im wskazał, piekli go dalej, na co on: „bym wam wszystkie pieniądze, własne i synów moich, wskazał, przecież mnie zamęczycie” — więc im nic więcej nie wyjawił. I upiekli go żywcem, jak rybę. Synowie, mszcząc ojca, splądrowali wsie Estów, paląc je i piekąc żywcem wszystkich jeńców, dzieci zaś i niewiasty, bydło i konie uprowadzali; żadna kryjówka leśna nie uszła ich baczności. Niebawem sami synowie Talibalda więcej niż stu znaczniejszych Estów na pamiątkę ojca lub żywych spalili lub w inny sposób okrutnie zamęczyli; pomagała im reszta Łotwy i wyplenili ziemicę z ludzi i pokarmu. Jak na Litwie, tak i u Łotwy decydowały o wszystkim wyrocznie losów; wojnę wypowiadali rzucaniem dzid; sojusze utwierdzali na miecze; napad nieprzyjaciół udaremniali stawianiem żelaznych łapek itd. [przypis redakcyjny]

Przyjmuję wróżbę i czekam jej spełnienia (fr. J’en accepte l’augure et j’ose l’espérer) — cytat ze sztuki Cynna (Cinna ou la Clémence d’Auguste) Pierre'a Corneille. [przypis edytorski]

przyjmujem — dziś popr. forma 2 os. lm cz.ter.: przyjmujemy. [przypis edytorski]

przyjść (daw.) — tu: dojść. [przypis edytorski]

przyjść do czegoś (daw.) — zdobyć coś, zyskać; tu: jakeście do niej przyszli: jak ją dostaliście. [przypis edytorski]

przyjść do czubów — dojść do bitki, do walki. [przypis edytorski]

przyjść do skutku — dziś popr.: dojść do skutku. [przypis edytorski]

przyjść do sprawy (daw.) — sprawić, czyli wyrównać szyk. [przypis edytorski]

przyjść w pomoc — dziś popr.: przyjść z pomocą. [przypis edytorski]

przyjść w sukurs — przyjść na pomoc. [przypis edytorski]

przyjść w sukurs — przyjść z pomocą. [przypis edytorski]

przykaż im ciszą — nakaż im milczenie. [przypis edytorski]

przykazanie mistrza naszego etc. — Dz 15, 29. [przypis edytorski]

przykładać — przybijać do lądu. [przypis redakcyjny]

Przykład Cyrusa (…) — por. Ksenofont, Cyropaedia [Wychowanie Cyrusa], VIII, 9–11. [przypis tłumacza]

przykładem filozofa Biona (…) — por. Diogenes Laertios, Życie Biona [w:] Żywoty i poglądy słynnych filozofów, IV, 46. [przypis tłumacza]

przykładne życie swoją nauką moralną — Wycieczka przeciw szerokiej tolerancji jezuitów w rzeczach moralności (Prowincjałki). [przypis tłumacza]

przykład podany przez Apiona, który miał być jego naocznym świadkiem (…) niejaki Androdus (…) — dzieło Apiona zaginęło, przykład znamy z przytoczenia przez Aulusa Gelliusa: Noctes Atticae (Noce attyckie), V, 14; por. też: Seneka, O dobrodziejstwach, II, 19. Bohater opowieści bardziej znany jest pod imieniem Androkles lub Androclus, wg późniejszego dzieła: Elian Klaudiusz, O właściwościach zwierząt, VII, 48. [przypis edytorski]

przykład — tu: broń, strzelby. [przypis redakcyjny]

przykładu Cezara, który (…) nakazał (…) aby starali się kaleczyć w twarz — Plutarch, Gajusz Juliusz Cezar, 45 [w:] Żywoty sławnych mężów. [przypis tłumacza]

przykład Uriasza Hetejczyka — 2 Sam. [przypis edytorski]

Przykłady łagodności i dobroci Cezara (…) niegodziwej sprawie — prawie wszystkie rysy tyczące Cezara w tym rozdziale zaczerpnął Montaigne ze Swetoniusza: Boski Juliusz ([w:] Żywoty cezarów). Toż samo następujący rozdział XXXIV oparty jest na wzmiankowanym dziele Swetoniusza oraz na własnych pismach Juliusza Cezara, zwłaszcza O wojnie galijskiej. [przypis tłumacza]

przykłady (starop. forma) — (między) przykładami. [przypis edytorski]

przykłady (starop. forma) — [za] przykładami. [przypis edytorski]

przyklęknął, chwycił w dłoń piasku — zwyczaj ludowy kazał przysięgać w ten właśnie sposób. [przypis redakcyjny]

przykop a. przykopa (starop.) — rów. [przypis edytorski]

przykopa — rów a. wał ziemny biegnący wzdłuż czegoś (np. drogi, miedzy oddzielającej pola itp.). [przypis edytorski]

przykop (daw.) — rów biegnący wzdłuż czegoś, tutaj: grządek. [przypis redakcyjny]

przykop — rów biegnący wzdłuż czegoś; także: wał ziemny. [przypis edytorski]

Przykro jest znajdować się w wyjątku od reguły — Reguła głoszona przez przeciwników, iż od czasu utrwalenia Kościoła nie dzieją się już cudy. [przypis tłumacza]

przykrość odejmować (starop.) — usuwać przykrość (tzn. czynić przyjemnym). [przypis edytorski]

przykrszy (starop. forma) — przykrzejszy. [przypis redakcyjny]

przykrszy (starop. forma) — stopień wyższy od przykry, zamiast: przykrzejszy. [przypis redakcyjny]

przykrymi utarczki (daw. forma) — dziś: przykrymi utarczkami. [przypis edytorski]

przykrzyć się komuś — naprzykrzać się komuś, dokuczać komuś. [przypis edytorski]

przykrzyć się — nudzić się. [przypis edytorski]

przykrzyć się (starop.) — stać się przykrym komu; nudzić się. [przypis edytorski]

przykrzyć sobie (daw.) — z przykrością, niechętnie znosić coś. [przypis edytorski]

Przy księżeńcu (gw.) — przy księżycu. [przypis edytorski]

przykułać — przykuła cię (jednocześnie w tej konstrukcji cząstka -ć pełni funkcję partykuły wzmacniającej). [przypis edytorski]

przyłbica — hełm rycerski z ruchomą osłoną opuszczaną na twarz. [przypis edytorski]

PrzyłękPrzyłęk Duży: wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w której mieszkał Reymont w zimie 1890–91. [przypis edytorski]

przyłóg — rola odłogiem leżąca. [przypis redakcyjny]

przyłomione — złamane. [przypis redakcyjny]

Przylądek Corrientes — tu: skalisty przylądek w Argentynie na 38°01' szer. południowej, na terenie ob. miasta Mar del Plata, pomiędzy plażami Chica i Varese; najbardziej wysunięty na południowy zachód punkt prowincji Buenos Aires. [przypis edytorski]

Przylądek Kolonna, zwany niegdyś Sunium. [przypis autorski]

przylatam — dziś popr. forma 1 os. lp cz.ter.: przylatuję. [przypis edytorski]

przylepła — dziś: przylepiła się a. przylgnęła. [przypis edytorski]

przylgła — dziś popr. forma: przylgnęła. [przypis edytorski]

przylgła — dziś popr.: przylgnęła. [przypis edytorski]

przylgłam — dziś popr.: przylgnęłam. [przypis edytorski]

przylgło — dziś: 3os. lp cz.przesz.: przylgnęło. [przypis edytorski]

przy licu na gorącym porwanych terminie — złapanych na gorącym uczynku. [przypis edytorski]

przylipła (gw.) — przylgnęła, przylepiła się. [przypis edytorski]

Przy małym terytorium i wielkiej pomyślności liczba obywateli łatwo mogła wzrosnąć i stać się ciężarem: toteż zakładali bez ustanku kolonie; sprzedawali się za żołnierzy, jak Szwajcarzy dzisiaj; nie zaniedbano niczego, co mogło zapobiec zbytniemu mnożeniu się dzieci — Gallowie, którzy byli w tym samym położeniu, czynili toż samo. [przypis autorski]

przymawiać — czynić zarzuty a. wymówki. [przypis edytorski]

przymawiać (daw.) — czynić uszczypliwe uwagi. [przypis edytorski]

przymawiać (daw.) — krytykować. [przypis edytorski]

przymawiać — ganić, krytykować. [przypis edytorski]

przym — dziś popr.: przyjm, przyjmij. [przypis redakcyjny]

przymierze Eubei, Achai, Koryntu, Teb, Megary, Leukady i Korkyry, co dało w sumie piętnaście tysięcy najemnika, dwa tysiące konnicy, bez kontyngentu obywatelskiego — Na konferencji w Atenach w r. 342 Ateny, Eubea, Megara, Akarnania i Peloponez wystawiły razem 4000 pospolitego ruszenia! Prawda, że w bitwie pod Cheroneją samych Ateńczyków poległo tysiąc, dwa razy tyle dostało się do niewoli. Filip miał 32.000 wojska, w tym 2000 konnicy. Przed wojną lamijską Ateńczycy zaprowadzili obowiązek służby wojskowej do 40 lat, zyskując w ten sposób 5000 piechoty, 500 konnicy, oprócz 2000 najemników; w rzeczywistości jednak walczyli w wojnie lamijskiej niemal wyłącznie najemnicy. [przypis tłumacza]

przymilony — dziś: przymilny. [przypis edytorski]

przymiot (daw.) — kiła, syfilis; choroba zakaźna przenoszona drogą płciową, objawiająca się wrzodami, uszkodzeniem wielu narządów, zwłaszcza układu sercowo-naczyniowego i układu nerwowego. [przypis edytorski]

przymiot (daw.) — kiła, syfilis. [przypis edytorski]

przymiot (daw.) — zaleta; cecha pozytywna. [przypis edytorski]

przymiotna choroba a. przymiot (daw.) — kiła, syfilis. [przypis edytorski]

przymiotna choroba (daw.) — syfilis. [przypis edytorski]

przymiotniki — w oryginale: Epitheta. [przypis tłumacza]

przymiot — syfilis, fr. verole; [przymiotnik: syfilityk; Red. WL]. [przypis tłumacza]

przymiot — tu: cecha. [przypis edytorski]

przymioty — cechy, właściwości, oznaki. [przypis redakcyjny]

Close

* Loading