TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

5553 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | białoruski | biologia, biologiczny | bez liczby pojedynczej | botanika | czeski | dawne | filozoficzny | francuski | frazeologia, frazeologiczny | geologia | grecki | gwara, gwarowe | historia, historyczny | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | potocznie | przenośnie | przestarzałe | przysłowiowy | regionalne | rosyjski | rzadki | staropolskie | turecki | ukraiński | włoski | łacina, łacińskie

By language: all | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


3710 footnotes found

najrańszy — najwcześniejszy. [przypis edytorski]

najsamprzód a. nasamprzód (daw.) — najpierw; przede wszystkim. [przypis edytorski]

najsamprzód a. nasamprzód (daw.) — najpierw. [przypis edytorski]

najsamprzód (daw.) — najpierw. [przypis edytorski]

najsilniejszem (…) twórczem — daw. forma Msc. i N. lp przymiotników r.n.; dziś tożsama z r.m.: najsilniejszym, twórczym.

najskomplikowańszy — dziś popr. forma: najbardziej skomplikowany. [przypis edytorski]

najskończeniej (daw.) — najdoskonalej. [przypis edytorski]

najsłodszymi słowy (starop. forma N. lm) — dziś: najsłodszymi słowami. [przypis edytorski]

najsnadniejszy (daw.) — najłatwiejszy. [przypis edytorski]

najstarożytniejszem — daw. forma N. i Msc. lp przymiotników r.n.; dziś końcówka tożsama z r.m.: -szym; stopień wyższy i najwyższy tworzymy jako formę złożoną: najbardziej starożytny.

najstarsza głowa — tu: starszy brat. [przypis edytorski]

najstarszych karpi — dziś popr.: najstarsze karpie. [przypis edytorski]

najstarszyś — dziś raczej: jesteś najstarszy. [przypis edytorski]

najstraszliwszymi męki — dziś popr. N.lm: (…) mękami. [przypis edytorski]

najszorstszy — dziś: najbardziej szorstki. [przypis edytorski]

najść (daw.) — natknąć się na coś a. kogoś, znaleźć. [przypis edytorski]

najść się (daw.) — znaleźć się; tu: 3. os.lp cz. przysz.: najdzie się. [przypis edytorski]

najść — znaleźć, spotkać; tu: 3.os.lm cz. przesz.: naszli. [przypis edytorski]

Najświętsa Panna Ludźmirska — Kazimierz Przerwa-Tetmajer urodził się właśnie w Ludźmierzu. [przypis edytorski]

najtajemniejszy — dziś popr. forma: najbardziej tajemny. [przypis edytorski]

najtęższy — najsilniejszy. [przypis edytorski]

najtypowszy — dziś popr.: najbardziej typowy. [przypis edytorski]

najważniejsza — daw. forma oznaczająca: najważniejsze jest, aby. [przypis edytorski]

najwątpliwsze — dziś: najbardziej wątpliwe. [przypis edytorski]

najwewnętrzniejszy — dziś popr. forma: najbardziej wewnętrzny. [przypis edytorski]

najwiarogodniejszy — dziś: najwiarygodniejszy, najbardziej wiarygodny. [przypis edytorski]

najwięcej despotycznym — dziś popr.: najbardziej despotycznym. [przypis edytorski]

najwięcej podobał mu się — dziś: najbardziej podobał się. [przypis edytorski]

…najwięcej się ludziom podoba, którą pośród śpiewaków najnowsza moda przynosiOdyseja I 351–352. [przypis edytorski]

najwięcej uwagę jego zwracały — dziś: najbardziej uwagę (…) zwracały. [przypis edytorski]

największe niezgrabstwo — dziś: największa niezgrabność. [przypis edytorski]

największem — daw. forma N. i Msc. lp przymiotników r.n.; dziś tożsama z r.m.: największym.

największy interes dzieła — tu: najbardziej interesujący aspekt dzieła. [przypis edytorski]

największy Priamida — mowa o Hektorze. [przypis edytorski]

najwnętrzniejszy — dziś: najbardziej wewnętrzny. [przypis edytorski]

najwnętrzniejszy — najwewnętrzniejszy; dziś popr. st. najwyższy przymiotnika: najbardziej wewnętrzny. [przypis edytorski]

najwyborowszy — dziś: najbardziej wyborowy. [przypis edytorski]

najwykształceńszy — dziś popr. stopień najwyższy: najbardziej wykształcony. [przypis edytorski]

najwykształceńszym — dziś popr.: najbardziej wykształconym. [przypis edytorski]

najwyraźniéj — daw. forma z é (tzw. e pochylonym), tu: wymawianym jak i. [przypis edytorski]

najwyszejszy (gw.) - najwyższy. [przypis edytorski]

najwyuzdańszy — dziś: najbardziej wyuzdany. [przypis edytorski]

najzakamienialszy — dziś popr. forma: najbardziej zakamieniały. [przypis edytorski]

najzapaleńszych — najbardziej zapalonych. [przypis edytorski]

najzatwardzialszy — dziś: najbardziej zatwardziały. [przypis edytorski]

najzgubniejszy — przynoszący zgubę, nieszczęście. [przypis edytorski]

najznaczniejszej — w wydaniu z 1790 r.: najzacniejszej. [przypis edytorski]

najzylbrowy (z niem. Neusilber: nowe srebro) — z imitacji srebra, wykonanej ze stopu miedzi, cynku i niklu, zwanej mosiądzem wysokoniklowym lub nowym srebrem. [przypis edytorski]

najźralszy (daw.) — najdojrzalszy. [przypis edytorski]

nakarać się (daw.) — opamiętać się; karać się: brać sobie przestrogę. [przypis edytorski]

nakarbować — ponacinać, poznaczyć bliznami. [przypis edytorski]

nakarmiać — dziś popr.: karmić. [przypis edytorski]

nakarmijcie — dziś popr. forma 2 os. lm. trybu rozkazującego: nakarmcie. [przypis edytorski]

nakiwać (daw.) — nagadać komuś, upomnieć, pogrozić (od kiwania palcem). [przypis edytorski]

naklektać — tu: naopowiadać, nagadać. [przypis edytorski]

nakryślić — dziś: nakreślić. [przypis edytorski]

Naksos Bakcha — Bachus (w mit. gr. Dionizos), bóg płodności i wina, przybywszy na wyspę Naksos, spotkał porzuconą tam przez Tezeusza, zrozpaczoną księżniczkę kreteńską Ariadnę; Bachus pocieszył ją i poślubił. [przypis edytorski]

nalazą — dziś popr. forma 3.os.lm: nalezą. [przypis edytorski]

nalazła — dziś popr.: znalazła. [przypis edytorski]

nalazszy (daw. forma imiesł.) — dziś: znalazłszy. [przypis edytorski]

Nalepiński, Tadeusz (1885–1918) — poeta, nowelista, dramatopisarz i krytyk literacki; z wykształcenia doktor filozofii (Uniwersytet Karola w Pradze, 1907), autor tomu poezji Gaśnienie (1905), fragm. poematów (Chrzest. Fantazja polska, 1910; Ave Patria! Opowieść z czasów Wielkiej Wojny powracającej nam byt niepodległy, 1914–1916), zbiorów nowel (Śpiewnik rozdarty, 1914; Kazia, 1919) oraz fragm. dramatu Książę niewolny (1911). [przypis edytorski]

nalepszymi — dziś popr.: najlepszymi. [przypis edytorski]

nalewka (daw.) — dzbanek z dzióbkiem do nalewania płynów. [przypis edytorski]

nalewka — tu: naczynie do polewania wodą. [przypis edytorski]

nalezion (daw.) — znaleziony. [przypis edytorski]

nalezion — dziś popr.: znaleziony. [przypis edytorski]

naleźć (daw.) — znaleźć. [przypis edytorski]

naleźć — dziś popr.: znaleźć. [przypis edytorski]

Należy przedstawić jej dziewięciu bohaterów — popularną rozrywką w epoce elżbietańskiej było przedstawianie Dziewięciu Bohaterów, postaci uznanych w średniowieczu za ideały rycerstwa. Na dziewiątkę składało się trzech pogańskich herosów antyku: Hektor, Aleksander Wielki i Cezar, trzech żydowskich biblijnych: Jozue, Dawid i Juda Machabeusz, oraz trzech średniowiecznych, chrześcijańskich: król Artur, Karol Wielki i Godfryd de Bouillon. Tutaj skład zostaje zmieniony: Holofernes dodaje Pompejusza i Herkulesa. [przypis edytorski]

Nałęcz — pol. herb szlachecki, jeden z najstarszych herbów polskich; jego godłem była biała, związana w okrąg chusta (nałęczka) na czerwonym tle. [przypis edytorski]

Nałęcze — śrdw. ród wielkopolskich możnowładców, który dał początek herbowi Nałęcz. [przypis edytorski]

nałęczka (daw.) — chusta służąca jako przepaska na głowę. Przypomnienie momentu uratowania Zbyszka od egzekucji przez Danuśkę. [przypis edytorski]

nałęczka (daw.) — chusta służąca jako przepaska na głowę. Przypomnienie sceny, w której Danusia uratowała Zbyszka przed egzekucją. [przypis edytorski]

Nałęczów — znane uzdrowisko w woj. lubelskim; od 1882 ulubione miejsce kuracji i wypoczynku Bolesława Prusa. [przypis edytorski]

Nałkowska Zofia — pisarka, autorka m. in. powieści Granica (1935) oraz poświęconego II wojnie światowej zbioru opowiadań Medaliony (1946). [przypis edytorski]

Close

* Loading