Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur... Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5673 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes

By qualifier: all | architektura | białoruski | biologia, biologiczny | chemiczny | czeski | dawne | francuski | frazeologia, frazeologiczny | grecki | gwara, gwarowe | hebrajski | historia, historyczny | hiszpański | łacina, łacińskie | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | niemiecki | poetyckie | potocznie | przestarzałe | regionalne | rodzaj nijaki | rosyjski | rodzaj żeński | rzadki | staropolskie | ukraiński | żartobliwie

By language: all | polski


947 footnotes found

zawieść (daw., gw.) — tu: zacząć. [przypis edytorski]

zawieść (daw.) — zacząć coś. [przypis edytorski]

zawieść (daw.) — zaprowadzić. [przypis edytorski]

zawieść pieśń (daw.) — zanucić, zaintonować pieśń. [przypis edytorski]

zawisnąć od czego (daw.) — zależeć od czego. [przypis edytorski]

zawisnać (daw.) — zależeć. [przypis edytorski]

zawłóczyć się (daw.) — zasłaniać się. [przypis edytorski]

zawód (daw.) — tu: zmaganie się, staranie, próba dokonania czegoś. [przypis edytorski]

zawód (daw.) — tu: zmaganie się, walka. [przypis edytorski]

zawołanie (daw.) — okrzyk identyfikujący ród. [przypis edytorski]

zawrzeć (daw., gw.) — zamknąć; tu: zacisnąć. [przypis edytorski]

zawrzeć (daw.) — zamknąć; tu: otoczyć wałami. [przypis edytorski]

zawsze bo (daw.) — zawsze jednak, zawsze przecież. [przypis edytorski]

zawsze przecież (daw.) — przecież jednak; mimo wszystko. [przypis edytorski]

zawżdy (daw.) — zawsze. [przypis edytorski]

zawżdy ochotnie bieżę (daw.) — zawsze chętnie biegnę. [przypis edytorski]

zawzdy (daw.) — zawsze. [przypis edytorski]

zawziątek (daw.) — zawziętość. [przypis edytorski]

zażec (daw.) — podpalić. [przypis edytorski]

zażegać (daw.) — podpalać. [przypis edytorski]

zażegnąć (daw.) — zapalić. [przypis edytorski]

zażegnięty (daw.) — zapalony. [przypis edytorski]

zaż sie (…) ćwiczy (daw.) — zaliż się ćwiczy; czy się ćwiczy.) [przypis edytorski]

zażyć (daw.) — użyć. [przypis edytorski]

zażyć (daw.) — użyć, zastosować. [przypis edytorski]

zażyć (daw.) — zaznać. [przypis edytorski]

zażywał wczasu (daw.) — odpoczywać. [przypis edytorski]

zazdroście (daw., gw.) — zazdrości (M.,B. lm). [przypis edytorski]

zazdroście (daw., gw.) — zazdrości (M., B. lm). [przypis edytorski]

zbądź (daw.) — pozbądź się, porzuć. [przypis edytorski]

zbajać się (daw.) — zbłaźnić się, skompromitować się; okazać się kłamcą. [przypis edytorski]

zbawiać (daw.) — tu: pozbawić. [przypis edytorski]

zbestwiony (daw.) — rozbestwiony; zamieniony w bestię; zdziczały. [przypis edytorski]

zblakować (daw.) — zblaknąć; zblednąć. [przypis edytorski]

zblamować się (daw.) — skompromitować się, ośmieszyć się. [przypis edytorski]

zbór (daw.) — zgromadzenie, społeczność. [przypis edytorski]

zbór (daw.) — zgromadzenie, społeczność, świątynia. [przypis edytorski]

zbór (daw.) — zgromadzenie, społeczność; świątynia, synagoga. [przypis edytorski]

zbojca (daw.) — zabójca. [przypis edytorski]

zborzysko (daw.) — zbiorowość a. zebranie. [przypis edytorski]

zbożny (daw.) — błogi, spokojny; poważny, pełen skupienia; bogobojny. [przypis edytorski]

zbożny (daw.) — bogobojny; uczciwy, cnotliwy. [przypis edytorski]

zbożny (daw.) — pobożny, szlachetny. [przypis edytorski]

zbronić (daw.) — obronić. [przypis edytorski]

zbudził się był (daw.) — konstrukcja czasu zaprzeszłego stosowana dla wyrażenia czynności wcześniejszej, poprzedzającej inną, o której mowa dalej; znaczenie: „zbudził się uprzednio”. [przypis edytorski]

Zbyszków (daw.) — Zbyszkowy, należący do Zbyszka. [przypis edytorski]

zbytki (daw.) — figle, żarty. [przypis edytorski]

zbytny (daw.) — skłonny do żartów. [przypis edytorski]

zbywać (daw.) — tu: zostawać; por. o nadwyżce czegoś: zbytek luksusu, zbytek jedzenia. [przypis edytorski]

zćmić (daw.) — tu: przyćmić, osłabić. [przypis edytorski]

z czemeśmy przyszli (daw.) — z czym przyszliśmy. [przypis edytorski]

Zdaj się!… (daw.) — tu: zdaj się na łaskę, poddaj się. [przypis edytorski]

zdatny (daw.) — przydatny. [przypis edytorski]

zdawać się (daw.) — tu: mieć ochotę. [przypis edytorski]

zdawa (daw.) — dziś popr. forma: zdaje. [przypis edytorski]

zdekoncertować (daw.) — zbić z tropu, zmieszać. [przypis edytorski]

zdetonować się (daw.) — stracić pewność siebie. [przypis edytorski]

Close

* Loading