TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Krew: 1
  2. Młodość: 1 2
  3. Radość: 1
  4. Walka: 1

  Uwspółcześniono:

  pisownię łączną i rozdzielną: cóżbym -> cóż bym.

  ortografię: bronzowym -> brązowym; spłókać -> spłukać.

  Kazimierz Przerwa-TetmajerHerakles

  1

  Przez stepy szedł Herakles, niósł maczugę z drzewa,

  a w kędziorach mu bujnych wiatr świszczący śpiewa

  i o bary szerokie bije, jak o skałę.

  Słońce mu promieniało na piersi wspaniałe

  5

  i nogi by ze spiżu[1]. Szedł młodzieńczej krasy[2]

  i chwały pełen, wielbion przez rzeki i lasy,

  góry i morza sine, syn Zewsa[3] straszliwy —

  li mu nie dostawało[4] na kark ze lwa grzywy.

  Idąc w step, myślał w duszy: «Daj mi, Boże Panie,

  10

  jakie w tej pustce wielkiej ogromne spotkanie,

  bo serce moje pragnie boju, walczyć żądam!

  Jestem młody i mocny! MłodośćNiech w oczy spoglądam

  larwom ogniem zionącym, lub hufiec tytanów

  na mej drodze, niebieski mój ojcze, zastanów[5]!

  15

  Jestem młody i młodość podnosi krew moję[6]!

  Jestem mocny — jak burza na obłokach stoję,

  chcę walczyć! Walka, boje są pracą młodości!

  Płomienna lawa w mojej przetacza się kości,

  i dnia jednego nie chcę mieć w pamięci, stary,

  20

  w którym nie pokonałem, w którym moje bary

  nie zadrżały zwycięstwa dreszczem, kędy[7] więcej

  jest rozkoszy, niż w dreszczu na piersi dziewczęcej.

  Na tom zrodzon, by walczyć. Gdzie oko me sięga,

  potwór się za potworem przeciw mnie wylęga,

  25

  i wdzięczny-ć jestem, Zewsie, za owe wyrody,

  bo gdybym nie miał walczyć, cóż bym robił, młody?

  Młodość w walce strawiona, w lesie i w pustyni,

  męża słupem brązowym i półbogiem czyni».

  Gdy tak mówi, aliści[8] z piaszczystej uboczy[9],

  30

  ogonem boki bijąc, lew olbrzymi kroczy,

  cień potworny wlekący. Gdy ujrzał człowieka,

  stanął, krwawą mu złością wraz[10] oko zacieka,

  zjeżył grzywę i z piersi zły pomruk wyrzuci,

  jak grzmot z chmury, zajadłej oznajmienie chuci.

  35

  Młodość, Krew, Walka, RadośćI zaśmiała się w szczęściu młoda pieśń herosa,

  ruszył naprzód, odważnie natarł na kolosa,

  maczugą łeb mu trzaska, a gdy lew pazury

  i kły weń wbił, że grube krwi spłynęły sznury,

  i gdy od lwiego trupa cały we krwi swojej

  40

  szedł znój spłukać i rany obmywać u zdroi[11]

  i w spiekłe walką usta czerpać z nich ochłody:

  cieszył się, że lwa spotkał i z lwem walczył, młody.

  Przypisy

  [1]

  by ze spiżu — jak ze spiżu. [przypis edytorski]

  [2]

  krasa (daw.) — uroda. [przypis edytorski]

  [3]

  Zews — dziś popr.: Zeus; najwyższe bóstwo panteonu greckiego. [przypis edytorski]

  [4]

  li mu nie dostawało — tylko mu brakowało; nie dostać (daw.): brakować. [przypis edytorski]

  [5]

  zastanawiać (daw.) — stawać. [przypis edytorski]

  [6]

  krew moję — dziś popr.: krew moją. [przypis edytorski]

  [7]

  kędy (daw.) — tu: gdzie. [przypis edytorski]

  [8]

  aliści (daw.) — partykuła wzmacniająca, sygnalizująca zmianę sytuacji; nagle, wtem. [przypis edytorski]

  [9]

  ubocz (daw.) — miejsce położone z boku. [przypis edytorski]

  [10]

  wraz (daw.) — od razu, natychmiast, zaraz. [przypis edytorski]

  [11]

  u zdroi — u zdroju. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...