Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 462 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 500 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Szacowany czas do końca: -
Eurypides, Ifigenia w Aulidzie

Spis treści

  1. Córka: 1
  2. Cud: 1
  3. Dziecko: 1
  4. Hańba: 1
  5. Imię: 1
  6. Kłamstwo: 1
  7. Kondycja ludzka: 1 2
  8. Konflikt: 1
  9. List: 1 2
  10. Los: 1
  11. Łzy: 1
  12. Matka: 1
  13. Mąż: 1
  14. Miłość: 1
  15. Muzyka: 1
  16. Nauczyciel: 1
  17. Niebezpieczeństwo: 1
  18. Ofiara: 1 2
  19. Omen: 1
  20. Opieka: 1
  21. Poświęcenie: 1
  22. Pozycja społeczna: 1
  23. Pożądanie: 1 2
  24. Prośba: 1
  25. Przyjaźń: 1
  26. Przysięga: 1
  27. Sługa: 1
  28. Starość: 1
  29. Śmierć: 1
  30. Władza: 1
  31. Żona: 1

  Uwspółcześnienia:

  Pisownia joty, np.: Ifigenja -> Ifigenia, iljońską -> iliońską, Frygji -> Frygii, Peljonie -> Pelionie, Talthybjos -> Talthybios.

  Pisownia łączna/rozdzielna, np.: w tem -> wtem, odemnie -> ode mnie, napróżno -> na próżno, dla tego -> dlatego, niema -> nie ma, nieśmieli -> nie śmieli, niepłakał -> nie płakał, ktokolwiekby -> ktokolwiek by, Któryby -> Który by, coby -> co by, nie dobrze -> niedobrze, nie tajne -> nietajne, z pośród -> spośród, z pod -> spod.

  Pisownia wielką literą, np.: wszechhellenów -> Wszechhellenów, mirmidony -> Mirmidony.

  Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych: z pośród -> spośród, z pod -> spod, niśli -> niźli, pelasgijska -> pelazgijska.

  Ortografia: druchny -> druhny, ojcoski -> ojcowski.

  Interpunkcja: Pominięto przecinki występujące bezpośrednio po myślniku. Wykrzykniki oddające charakter przytaczanej wypowiedzi przesunięto z pozycji za cudzysłowami na pozycje przed nimi.

  Fleksja: tem, czem, swem -> tym, czym, swym. -em w narzędniku zmienione na -ym z wyjątkiem pozycji rymowej.

  Poprawione błędy źródła: srebrnoślniącym -> srebrnolśniącym; do mnie pierwszej pierwsza przytulona -> do mnie pierwszej. Pierwsza przytulona; Czy w ten sposób ujdzie śmierci z rąk czeredy! -> Czy w ten sposób ujdzie śmierci z rąk czeredy?

  EurypidesIfigenia w Aulidzietłum. Jan Kasprowicz

  OSOBY DRAMATU:

  1. AGAMEMNON[1], król w Argos i Mycenach
  2. MENELAOS[2], jego brat
  3. ACHILLES[3], syn Peleja i Tetydy
  4. STARZEC, sługa w domu Agamemnona
  5. GONIEC
  6. KLITAIMNESTRA, małżonka Agamemnona
  7. IFIGENIA, córka Agamemnona i Klitaimnestry
  8. CHÓR niewiast chalcydejskich
  9. ARTEMIS, bogini łowów

  Rzecz dzieje się w pobliżu miasta Aulis, nad cieśniną Eurypus, dzielącą Beocję od wyspy Eubei.

  Namiot Agamemnona.

  AGAMEMNON

  zbliżywszy się do drzwi namiotu
  1
  A wyjdź-że, wyjdź-że z namiotu, mój stary!

  STARZEC

  O, już wychodzę! Jakież ma zamiary
  Król Agamemnon?

  AGAMEMNON

  Wnet się dowiesz o tem.

  StarośćSTARZEC

  5
  Starość nie radość, sen uchodzi lotem
  Z powiek, umieją czuwać moje oczy.

  AGAMEMNON

  Cóż to za gwiazda?

  STARZEC

  To Syriusz się toczy
  Ku siedmiogwiezdnym Plejadom — w połowie
  10
  ledwie swej drogi.

  AGAMEMNON

  Cisza, że aż mrowie — —
  Ni szumu morza, ani ptactwa głosu.
  Wiatru ni śladu śród fal Euriposu.

  STARZEC

  Cóż cię wygnało z namiotu tak wcześnie,
  15
  Władco Agamemnonie?
  Tutaj, w Aulidzie, wszystko jeszcze we śnie
  Spokojnym tonie.
  Na murach nawet i straże
  Jeszcze nie w ruchu.
  20
  Wejdźmy.

  AGAMEMNON

  Zazdroszczę, staruchu,
  Zazdroszczę wszystkim, co żyją na świecie
  Cicho, nieznani, mniej zaś sobie ważę
  Los dostojników — tym już nie zazdrości
  25
  Ta moja dusza, tych już nie zalicza
  Do ludzi wielce szczęśliwych!

  STARZEC

  W tym przecie
  Należy szukać świetności
  Człeczego życia!

  AGAMEMNON

  30
  Świetność to zwodnicza,
  Słodka, nęcąca, lecz gdy na cię spadnie,
  W nieszczęście wprowadza zdradnie.
  Tak się to nieraz złoży,
  Że albo jakaś chyba w służbie bożej
  35
  Zaszkodzi doli twej,
  Lub na baczności przed ludźmi się miej,
  Ponieważ w swojej zawiści
  Na proch rozetrą twą cześć.

  STARZEC

  Trudno mi słowo to znieść
  40
  Na ustach księcia! Nie na to
  Spłodził cię Atrej[4], o królu,
  Byś tylko w szczęście opływał bogato,
  Żadnego nie znając bólu!…
  Śmiertelnyś przecie jest człek!
  45
  Czy chcesz, czy nie chcesz, to ci się li ziści,
  Co postanowią bogowie —
  Taki jest rzeczy bieg.
  A ty tymczasem w swojej postanowie
  Zapalasz lampę i piszesz zawzięcie
  50
  List na tabliczce, którą i tej chwili
  Masz oto w ręce,
  Kładziesz pieczęcie
  I znów je zrywasz, zacierasz litery,
  Tablicę rzucasz o ziemię
  55
  I ślozy jarzęce
  Płyną ci z ócz.
  Jakaż cię troska pili?
  Jakież dolega ci brzemię,
  Że niemal chwyta cię szal?
  60
  Wyznaj-że, panie, bo i ja bym chciał
  Dzielić twój ból.
  Niech się nie boi
  Mój król,
  Prawy i szczery jam człek!
  65
  Wszak mnie Tyndarej[5], o panie,
  Darował ongi we wianie
  Małżonce twojej,
  Abym jej służył i strzegł.

  AGAMEMNON

  Trzy dziewki miała Leda[6] przez siebie zrodzone.
  70
  Thestyesowa[7] córka: Fojbę i mą żonę,
  Klytaimnestrę, i siostrę jej, Helenę. O nią
  Starając się, gromady zalotników gonią
  Z co najprzedniejszych rodów i wzajemnie grożą
  Mordami, gdyby który zabrał dziewkę hożą.
  75
  I wielki żywił kłopot Tyndaros w ojcowskiej
  Swej duszy, jak postąpić, by się pozbyć troski
  O zachowanie szczęścia — gdy da lub gdy nie da
  Swej córki. PrzysięgaWtem myśl taką podsunie mu bieda:
  Przysięgę mieli złożyć wszyscy zalotnicy.
  80
  Dać słowo, potwierdzone podaniem prawicy,
  A także i ofiarną dla ognia zalewką[8],
  Że bronić będą tego, ktokolwiek by z dziewką
  Tyndara się ożenił, a ktoś mu ją z domu,
  Z łożnicy jego uwiózł, że dla[9] pomsty sromu[10]
  85
  Uczynią zbrojny najazd, zebrawszy się razem,
  Na kraj uwodziciela, że zniszczą żelazem
  Gród jego, czy to będzie Grek, czy człowiek obcy.
  Gdy tak ich podszedł Tyndar, gdy zalotni chłopcy,
  Słuchając słów przebiegłych starca, utwierdzili
  90
  Przysięgę wymaganą, córce on tej chwili
  Pozwala wybrać tego w zalotników rzędzie,
  Co juści dla jej chęci najmilejszy będzie.
  I ona — o bodajby nie był brał jej sobie! —
  Wybrała Menelaja[11]. I ot w pewnej dobie
  95
  Pojawił się rozjemca bogiń[12], jak po ziemi
  Argiwskiej[13] niosły wieści — szaty kosztownemi
  Naodzian, ów frygijski zjawił się niecnota
  W lakedajmońskich[14] murach, by, w miłosnym szale,
  Helenę oszalałą wziąć w idajskie[15] hale.
  100
  Menelej, poza domem bawiący, gdy o tem
  Dowiedział się, Helladę całą przebiegł lotem
  I pamięć dawnych przysiąg, danych Tyndarowi,
  Pałając chęcią zemsty, od razu odnowi
  I wezwie, aby pomoc dano skrzywdzonemu.
  105
  I oto czemu porwał się lud Greków, czemu
  Przyodział się w zbroice i w tak mnogiej rzeszy
  Do portu aulidzkiego z okrętami spieszy,
  Zastępy tarczowników i wszelakiej broni
  I wozy wiodąc z sobą i to mnóstwo koni.
  110
  Naczelnym mnie obrano gwoli[16] Meneleja,
  Mojego właśnie brata… Czemuż ta zawieja
  Nie poruczyła komu innemu godności
  Dowódcy?Córka, Ofiara Teraz, kiedy wszystko jak najprościej
  Powinno by się darzyć, niedobrze nam idzie:
  115
  Sprawione nasze wojska, a my tu w Aulidzie
  Siedzimy wskutek ciszy bezczynnie. W tej nędzy,
  Powiada wieszczek Kalchas, trzeba jak najprędzej
  Mą córkę Ifigenję poświęcić w ofierze
  Bogini Artemidzie[17], która te rubieże
  120
  Ma w swojej władzy świętej, gdyż li[18] na tej drodze
  Na morze wypłyniemy i zburzymy srodze
  Gród Frygów, [że natomiast nic z tej całej sprawy
  Nie będzie, gdy ofiary zaniedbamy]. Krwawy
  Ten wyrok posłyszawszy, kazałem w te tropy,
  125
  Ażeby mi Talthybios porozpuszczał chłopy,
  Bom przecież nie mógł zabić swojej córki lubej.
  Lecz brat mój doprowadził, żem się do tej zguby
  Nakłonił, przeróżnymi trapiąc mnie namowy.
  List, KłamstwoI otom do małżonki wysłał list gotowy
  130
  Z rozkazem w jego zwojach, że nadeszła chwila,
  Gdzie córka nasza zostać ma żoną Achilla
  I że ją ma tu przysłać. Podnosząc zalety
  Mężnego oblubieńca, piszę, że niestety
  Nie myśli z Achajami wypłynąć na wody,
  135
  Jeżeli nie dostanie narzeczonej młodej
  Do Ftyi. Tom jej dodał. W ten sposób, o całem
  Skłamawszy zaślubieniu, skłonić ją mniemałem
  Do drogi. W tajemnicę rzecz ta jest spowita
  Dla wszystkich Achajczyków. Zna ja li wróżbita,
  140
  On, Kalchas, Odysseusz[19] i Menelej. W liście
  Tym oto pragnę dzisiaj, kroku oczywiście
  Żałując poprzedniego, odwołać rozkazy
  Pierwotne: Sam widziałeś, żem go tyle razy
  Zamykał i otwierał. W nocy, potajemnie
  145
  Pisany był. Więc, stary, weź-że go ode mnie
  I spiesz co tchu do Argos. A co list ten chowa
  We wnętrzu, jakie są tam napisane słowa,
  Opowiem ci, bo komuż mam tak ufać, komu,
  Jak tobie, słudze żony i mojego domu.

  STARZEC

  150
  Mów, iżby była między listem zgoda,
  A tym, co język mój poda.

  AGAMEMNON

  czyta
  „Do poprzedniego list dołączam wtóry,
  Ty, latorośli Ledy[20]!
  Nie posyłaj córy
  155
  Do tej eubejskiej przystani.
  Ku tej aulidzkiej toni,
  Po której wichr nie goni.
  Przyszlesz ją wtedy —
  To lepiej będzie dla niej —
  160
  Gdy dziecku naszemu przygotujesz może
  Ucztę weselną w dogodniejszej porze”.

  [STARZEC

  A czy Achilles, żony
  Tak naraz pozbawiony,
  Będzie spokojny? Azali[21]
  165
  Gniewów w swym wnętrzu strasznych nie rozpali
  Przeciwko tobie i małżonce twojej?
  Rozważ to sobie,
  Czy jakiej klęski nie będzie?

  AGAMEMNON

  Achill w tej mierze
  170
  Czynnego udziału nie bierze,
  Jedynie
  Imię li jego wpleciono w orędzie.
  Nie wie o ślubie ani o mym czynie.
  Nie wie, że ja mu do łoża
  175
  Miałem sprowadzić swą córę.]

  STARZEC

  Na sprawy się ważysz ponure,
  Agamemnonie, mój książę!
  Pod tą pokrywką, że twa córka hoża
  I luba się wiąże
  180
  Z synem bogini,
  Straszną ofiarę czyni
  Na rzecz Danaów twój krok.

  AGAMEMNON

  Biada człekowi, o biada,
  Co naraz[22] zmysły postrada!
  185
  Ajaj!
  W jakiż zapadam się mrok!
  Skrzydła swym stopom daj
  I pędź, niech w tej drodze
  Starość nie wstrzyma cię twoja!

  STARZEC

  190
  Pędzę!

  AGAMEMNON

  A wzbraniam ci srodze,
  Byś nie spoczywał u zdroju,
  Niech snem się znużenie nie krzepi!

  STARZEC

  Myśl o mnie lepiej.

  AGAMEMNON

  195
  A zważaj: Jeżeli
  Przyjdziesz na miejsce, gdzie się droga dzieli,
  Niech pilnie strzegą twe oczy,
  Czy jaki się wóz
  Na szybkich kołach nie toczy,
  200
  Który by córkę mą niósł
  Do tych aulidzkich wód.
  A jeśli w miejscu jakiem
  Ujrzysz ten rydwan z orszakiem.
  Pochwyć-że lejce w te tropy
  205
  I zawróć go w gród,
  Który nam wzniosły Cyklopy[23]!

  STARZEC

  Tak zrobię!

  AGAMEMNON

  A teraz za brony[24]!

  STARZEC

  Jak znajdzie wiarę ma wieść
  210
  U twojej córki i żony?

  AGAMEMNON

  Trzeba ci list tak nieść,
  Abyś nie złamał pieczęci!
  Niechże się droga twa święci!
  Idź! świta!
  215
  Zorza już w blaskach spowita!
  Już na niebiosa
  Zajeżdża oto przed nami,
  Płomienistymi ziejący ogniami,
  Poczwórny zaprząg Heliosa.
  220
  Kondycja ludzkaUlżyj mej doli!
  Nie ma człowieka pod słońcem,
  Co by nie spotkał się z końcem
  Swej szczęśliwości.
  Każdego raz coś zaboli —
  225
  Ból wszędzie gości!

  CHÓR NIEWIAST Z CHALCYDY

  Przychodzę oto w ten czas
  Na sypki Aulidy brzeg,
  Przebywszy wąski pas,
  Fal Eurypowych ścieg.
  230
  Rzuciłam ojczysty swój
  Chalcydy nadmorski gród,
  Co Arethuzy[25] zdrój
  Podsyca falą swych wód.
  I oto na lądzie tym staję,
  235
  By zbrojne zobaczyć Achaje,
  Skrzydlate nawy półbogów
  U tych pobrzeżnych progów.
  Jak opowiada
  Naszych małżonków rada,
  240
  Mają te statki się nieść —
  Taka powszechna jest wieść —
  W całej mnogości swojej
  Po mórz topieli do Troi.
  Pono stanąwszy na przedzie
  245
  Płowy[26] Menelej je wiedzie.
  I Agamemnon dostojny:
  Obaj, gotowi do wojny,
  Chcą odbić Helenę: zaloty
  Parysa[27], pięknego pasterza,
  250
  Porwały ją kiedyś z wybrzeża
  Zatrzcinionego Euroty[28]
  Dar ci to Afrodyty,
  Onej godziny zdobyty,
  Kiedy z Cyprydą[29] Pallas[30] się i Hera[31]
  255
  Nad źródłem o piękność spiera.
  Przez Artemidy gaj
  Ofiarny pędziłam w cwał,
  Mojego lica maj
  Wstydliwy płomień grzał,
  260
  Gdym pomyślała, że w lot
  Rycerny zobaczę tłum,
  Oręże zbrojnych rot
  I stada koni, iż szum
  Usłyszę obozu w te czasy…
  265
  I oto obydwa Ajasy
  Zasiedli pospołu do rady:
  I syn Ojleja, i włady
  Syn Telamona,
  On, Salaminy korona!
  270
  Protesilaos[32] też siadł,
  Kunsztowi warcabów rad.
  Przesuwa z nim razem piony
  Wnuk Posejdona rodzony,
  Palamed… Tam kręgiem dyska[33]
  275
  Z lubością Diomed ciska,
  Tu ten, co zadziwia ziemię,
  Merjones, Aresa[34] plemię,
  Między druhami się trzyma,
  To znowu Laertiada[35],
  280
  Co skalnym ostrowiem włada,
  Przed mymi staje oczyma.
  I ciebie ujrzały me oczy,
  Ty Nireusie uroczy —
  Większą pięknością któż się może ninie[36]
  285
  W greckiej pochlubić krainie?
  Zdarzyła mi widzieć ta chwila
  I szybkonogiego Achilla[37],
  Co wichrem skrzydlate ma pięty,
  Syna Tetydy[38] bożej,
  290
  A wychowańca
  Chejrona[39]:
  Tak mi się złoży,
  Iż, w zbroję zamknięty,
  Wyścigu oto dokona
  295
  U krańca
  Morskich, krzemiennych wybrzeży.
  O palmę nagrody,
  Widziałam, bieży
  Z poczwórnym zaprzęgiem w zawody.
  300
  Eumelos, wnuk Feresowy,
  Głośnymi zagrzewa słowy
  Swoje rumaki bez skazy —
  Na tym igrzysku
  Biczem wymierza im razy,
  305
  Tym najpiękniejszym z koni
  Z złotym munsztukiem[40] w pysku.
  Para, co w środku, wzięta w jarzmo, goni,
  Maści jest szronowatej,
  Zaś dwa na lejcach powodne bachmaty
  310
  To dwa kasztany
  Z pstrymi u kopyt kosmyki[41].
  Tak, w zbroję odziany,
  Pędzi Pelida[42] wzdłuż nasady bryki,
  Prześciga piasty jej kół.
  315
  Widziałam dzisiaj i rozliczne statki —
  Niewysłowienie to rzadki
  Widok dla oka,
  Rozkosz głęboka
  Na takie patrzeć nawy[43]!
  320
  Po stronie prawej
  Flocie swych łodzi
  Bóg Mirmidonów[44] przewodzi,
  Który pięćdziesiąt naw
  Wysyła wpław
  325
  Do tej wojny.
  A na nich mnogi lud zbrojny
  Z ftiockiej prowadzon ziemi.
  Na rufie okrętu, u góry,
  Nereuszowe córy[45]
  330
  Świecą się barwy złotemi,
  Wojsk Achillowych godła.
  I równowioślne argiwskie okręty,
  Gotowe pójść na odmęty,
  Tuż obok stały.
  335
  Wódz tej nawały
  Syn Mekisteja — od dziada
  Wiedzę posiada,
  Od Talaosa.
  Sthenelos, syn przez niebiosa
  340
  Kapanejowi dan,
  Rusza z nim w tan
  Ten krwawy.
  Attyckie ustawił nawy —
  Sześćdziesiąt — syn Tezeusza:
  345
  W zaprzęgu skrzydlatych koni
  Bogini Pallada goni —
  Na szczęście żeglarz wyrusza
  W tym znaku okrętowym.
  Beockie widziałam też siły:
  350
  W pięćdziesiąt się naw zgromadziły,
  Przyozdobionych pięknie:
  Kadmos się smoka nie zlęknie,
  Jeno[46] złotego olbrzyma
  Na rufie okrętu trzyma.
  355
  Leithos, ziemioród, przewodzi
  Onej gromadzie łodzi.
  Zaś z Lokris i ftyjskiej ziemi
  Z siły okrętów równemi
  Zjawił się szlakiem wód
  360
  Waleczny syn Oileja…
  Zaś z Myken, warowni Cyklopów,
  Na czele przezbrojnych chłopów,
  W sto statków, do walki gotowy,
  Przybył tu syn Atrejowy.
  365
  U boku mężnego własta[47]
  Widziałam także Adrasta:
  Jak druh przy druhu, chce razem
  Dzielnym odbijać żelazem
  Tę, co z ojczyzny zbiegła,
  370
  Cudzej miłości uległa.
  Nestora[48] też liczny jest szyk:
  Na rufach, z nogami, jak byk.
  Alfeos, bożyszcze kraju.
  I ojniańskich okrętów dwanaście
  375
  Przy królu Guneju, swym właśnie,
  Obok nich statki zaś idą
  Pod tymi, co rządzą Elidą —
  Lud ich Epeje się zowie —
  A podlegają głowie
  380
  Eurytosowi. Dalej
  Widziałam na morskiej fali
  Zastęp z wiosłami białemi,
  Przybyły z tafijskiej ziemi.
  Na czele ich Meges wyrusza,
  385
  Syn Fineusza,
  Co z echinadzkich wysp wywodzi ród:
  Do jego groźnych wód
  Żaden, o żaden z żeglarzy
  Z swoim się statkiem nie waży.
  390
  Swą salamińską rzuciwszy dzierżawę,
  I Ajas tam jest, skrzydło prawe
  Tworzy przy lewym, swe łodzie
  Tuż obok mający na wodzie.
  W dwanaście statków on czeka,
  395
  Zręcznych, płynących z lekka.
  Tak o tym wieść się toczy,
  Tak wszystko na własne oczy
  Widziałam — naw szereg mnogi
  I statków tych zbrojne załogi.
  400
  Do domu już chyba nie wróci,
  Jeśli się rzuci
  Na nie jakowa cudzoziemska łódź!
  Rozkoszna to chuć
  Widzieć te siły ogromne —
  405
  Już tego ja nie zapomnę!

  STARZEC

  mocując się z Menelajem
  Co robić ci nie wolno, czemu robisz? czemu?

  MENELAOS

  A idź-że, idź! Zbyt wierny jesteś panu swemu!

  STARZEC

  Że jestem bez zarzutu, zarzut twój dowodzi!

  MENELAOS

  Wyć będziesz, postępując tak, jak się nie godzi.

  STARZEC

  410
  Otwierać tego listu tobie nie wypada.

  MENELAOS

  A tobie go zanosić! Greków w nim zagłada.

  STARZEC

  Zwróć list mi, a z innymi spieraj się w tej sprawie.

  List, Sługa, KonfliktMENELAOS

  Ja listu ci nie zwrócę!

  STARZEC

  A ja nie zostawię!

  MENELAOS

  415
  Tą laską krwi ci trochę upuszczę z twej głowy!

  STARZEC

  Zaszczytnie, gdy dla pana sługa paść gotowy.

  MENELAOS

  Daj-że go! Jak na sługę język masz za długi.

  STARZEC

  O panie! Chcą mnie skrzywdzić! Z rąk twojego sługi
  Chcą pismo twoje wyrwać. Hej! Agamemnonie,
  420
  Ja tu przeciw bezprawiu jawnemu się bronię!
  Z namiotu wychodzi

  AGAMEMNON

  Co za zgiełk tu u mych progów?! Niepokoić mnie tym krzykiem!

  MENELAOS

  Mnie pierwszeństwo się należy przed sługusów twych językiem!

  AGAMEMNON

  Po co wleczesz go za sobą? Po co ta się kłótnia toczy?

  MENELAOS

  Zanim zacznę mówić z tobą, wprzód mi, bracie, spojrzyj w oczy!

  AGAMEMNON

  425
  Myślisz, że ja, syn Atreja, spuszczę oczy, drżący z trwogi?

  MENELAOS

  Widzisz list ten, to narzędzie podłych czynów, zbrodni twojej?

  AGAMEMNON

  Widzę, owszem, tylko proszę, racz-że mi go oddać wprzódy!

  MENELAOS

  O, nie oddam, zanim treści nie poznają greckie ludy.

  AGAMEMNON

  Czegoś wiedzieć nie powinien, wiesz to, zdarłszy me pieczęcie?

  MENELAOS

  430
  Na złość spiski twe odkryłem, ukrywane tak zawzięcie.

  AGAMEMNON

  wskazując na starca
  Gdzież natknąłeś się na niego? O straszliwy ty bezwstydzie!

  MENELAOS

  Czyhający, czy już z Argos córka twoja k'nam nie idzie.

  AGAMEMNON

  Więc szpiegujesz mnie? O hańbo! Cóż ja na to powiem tobie?!

  MENELAOS

  Niewolnikiem twym nie jestem, jak mi chce się, tak też zrobię.

  AGAMEMNON

  435
  Niesłychane! Co? Nie wolno być mi panem w własnym domu?

  MENELAOS

  Wciąż coś knujesz, dziś i przedtem, o, nietajne to nikomu.

  AGAMEMNON

  Patrz! dowcipniś! Lecz cóż język, który tylko kąsać umie!?

  MENELAOS

  Krzywdzi swoich i zawodzi człowiek chwiejny w swym rozumie,
  Zaraz o tym cię przekonam, niech no tobą gniew nie targa,
  440
  Władza, PrzyjaźńNie odwracaj się od prawdy, którą zresztą moja warga
  Powściągliwie ci wyłoży. Gdyś się starał o buławę
  Naczelnika śród Danaów, ruszających na wyprawę
  Iliońską[49], czyś, na pozór obojętny, w rzeczy samej
  Pożądliwie prący naprzód, nie otwierał domu bramy
  445
  Dla każdego spośród gminu? Czyś nie łasił się z pokorą
  Wobec wszystkich? Czyś nie schlebiał? Czy twa dłoń nie była skorą[50]
  Ściskać ręce lada komu? Nie prawiłeś-że grzeczności,
  Czy kto chciał, czy nie chciał słuchać z pozbieranych twoich gości,
  Byle tylko od motłochu kupić zaszczyt w taki sposób?!
  450
  Lecz gdyś dopiął raz już swego, jak wobec tych samych osób
  Zmieniły się twe zwyczaje! Przyjaciela utracili
  Dawni twoi przyjaciele! Nieprzystępny od tej chwili,
  Niewidzialnyś był dla świata, zamykałeś na klucz dźwierze[51],
  Człek szlachetny nie na żarty, chociaż i porośnie w pierze,
  455
  Zachowuje przyjaciołom szczerą przyjaźń; właśnie wtedy,
  Gdy najbardziej pomóc może, żyjąc w szczęściu, rad od biedy
  Chroni druhów mniej szczęśliwych. Oto, widzisz, grzech twój stary
  W pierwszym rzędzie ci wytknąłem, bom jest świadom tej przywary
  Nie od dzisiaj. A do Aulis gdyś zawinął na wojsk czele
  460
  Wszechhelleńskich gdy brak wiatru wszelkie odjął nam wesele,
  Kiedy wojsko Danaidów, utraciwszy już ochotę
  Czekać dłużej, zażądało, aby precz rozpuścić flotę,
  Nie mozolić się daremnie w tej Aulidzie, [zrozpaczony,
  Że naw tysiąc masz na próżno, że nie możesz ruszyć w strony
  465
  Priamowe] mnie przyzwałeś: Co ci powiem, poradzę,
  By stąd wybrnąć, by hetmańską uzyskawszy raz już władzę,
  Nie utracić wieńca chwały?… A gdy Kalchas w wieszczym słowie
  Zapowiedział, że [jeżeli chcą wyruszyć Danaowie,
  Artemidzie] córkę twoją trzeba będzie dać w ofierze,
  470
  Jakeś gotów był poświęcić dziecko swe, ucieszon szczerze!
  Dobrowolnie, nie z przymusu — przyznasz chyba — żonie swojej
  List pisałeś, by przywiodła tutaj córkę, że się kroi
  Niby dla niej ślub z Achillem! Jest nad nami niebo jeszcze,
  Które słowa twe słyszało! Aleś potem uczuł dreszcze,
  475
  Żal ci było i do żony napisałeś list ten wtóry,
  By powiedzieć, że nie można być mordercą własnej córy.
  Już niejeden tak się spisał, postąpiły tak tysiące,
  Gdy nadeszła działań pora. Żądze parły ich gorące
  Ku zaszczytom, ale potem jak stchórzyli! Ci nie śmieli
  480
  Jąć się czynu, bo ich wstrzyma głupi współobywateli
  Sąd, zaś tamci się cofają całkiem słusznie, jeśli siły
  Zabrakło im, iżby miastem dzielne ręce ich rządziły.
  Lecz najbardziej ze wszystkiego żal mi biednej dziś Hellady:
  Chce zgnieść nędznych barbarzyńców, pragnie zniszczyć ich posady
  485
  I dziś tego zrzec się musi tobie i twej córce gwoli[52].
  Nigdy bym ja nie powierzył państwa ni też wojska doli
  Człowiekowi, by li[53] on miał zyski z tego. Wojsku trzeba
  Przezornego dawać wodza. Komu zaś zesłały nieba
  Skarb rozumu, ten utrzyma w silnej ręce sprawy miasta.

  PRZODOWNICA CHÓRU

  490
  O jakież to ze sporu braci zło wyrasta!
  Rozdwajające bliskich jakże szkodzą waśnie!

  AGAMEMNON

  Ja nie będę ci urągał, dobrotliwie ci wyjaśnię,
  W krótkich słowach, a bezwstydnie nie patrzący z góry na cię,
  Boś jest brat mój. Wstyd przystoi zacnym mężom. Powiedz, bracie
  495
  Czemu gniew cię tak rozsadza, że ci krwią nabiegły oczy?
  PożądanieKtóż cię krzywdzi? Czego żądasz? O co się ten spór twój toczy?
  O przezacną twą małżonkę? Ja ci zwrócić jej nie mogę,
  A tej, którąś miał, źle strzegłeś. Mnie za grzechy niespełnione
  Pokutować? Czyż cię razi moja żądza sławy? Żonę
  500
  Chcesz w objęciach mieć nadobną, za nic sobie ważąc cnotę
  I rozsądek? Chuć niegodna znamionuje li hołotę!
  Ja szaleję, że rozsądkiem nierozważny krok wetuję?
  Raczej ty, gdyż z wolą bożą utraciwszy żonę-szuję,
  Chcesz na nowo ją odzyskać? Lekkomyślnie zakochani
  505
  Poprzysięgli zalotnicy Tyndarowi tylko dla niej —
  Popędzała ich Nadzieja, takie bóstwo, które sięga
  Nieco dalej, niż ty, bracie, i wszelaka twa potęga.
  Bierz ich sobie, gdzie chcesz ruszaj! Pożałujesz po niewczasie
  Swego głupstwa. Bóg nie taki bezrozumny, dobrze zna się
  510
  Na przysięgach wymuszonych, nie mających cnej podstawy!
  Z własnych dzieci ja dla ciebie miałbym złożyć datek krwawy?
  I dla twego również dobra nie uczynię, by cię z sprosną
  Złączyć znowu nierządnicą! Nigdy oczy me nie posną,
  Płakać będą w dnie i noce, jeśli tak się najniegodniej
  515
  Na swej własnej krwi dopuszczasz tej haniebnej, strasznej zbrodni!
  Tom pokrótce ci wyłożył, jasno, prosto, zrozumiale.
  Gdy ty nie chcesz mieć rozumu, to ja jeszcze cię ocalę!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Inaczej się ta mowa, niż poprzednia, świeci!
  I słuszność ma, kto swoje rad oszczędza dzieci.

  MENELAOS

  520
  Więc nie mam już przyjaciół! O ja człek bez rady!

  AGAMEMNON

  Masz, tylko na przyjaciół nie ściągaj zagłady!

  MENELAOS

  Że jednej krwi my oba, w czas się to pokaże.

  AGAMEMNON

  Rozsądne poprę kroki, nie szaleństwo wraże!

  MENELAOS

  Przyjaciel z przyjacielem winien dzielić znoje.

  AGAMEMNON

  525
  Twa dobroć niech mnie jedna, nie szaleństwo twoje.

  MENELAOS

  Nie myślisz znosić trudów w Hellady potrzebie?

  AGAMEMNON

  Bóg jakiś snać[54] opętał Helladę i ciebie!

  MENELAOS

  Idź, zdradzaj swego brata, dumny z swej buławy!
  [Ja innych pójdę szukać środków dla mej sprawy
  530
  I innych też przyjaciół!
  Na scenę wchodzi

  GONIEC

  O Agamemnonie!
  Ty wodzu Wszechhellenów! Jestem tu w tej stronie
  Z twą córką, którąś w domu nazwał Ifigenią.
  I mać z nią idzie również, którą ludzie mienią
  535
  Twą żonę Klytaimnestrą. Jest syn razem z niemi,
  Orestes, by ci radość, że tak dawno z ziemi
  Ojczystej wyruszyłeś, sprawiło spotkanie.
  Po długiej tej podróży siadły nasze panie
  Przy zdroju, chłodzą nogi. Konie na murawę
  540
  Puszczono, iżby sobie poszczypały trawę.
  Ja zaś przybiegłem naprzód, pragnący cię o tem
  Uprzedzić. Już wiadomo pod każdym namiotem,
  Że córka twa przybyła — z taką się szybkością
  Rozniosła wieść. I wszystko tłoczy się ku gościom,
  545
  By córkę twą zobaczyć. Na szczęśliwych bowiem
  Świat patrzy z uwielbieniem i podziwem. Mrowiem
  Obiegłszy ją, pytają: „Zaślubiny może?
  Czy może Agamemnon to dziewczątko hoże
  Sprowadził ta z tęsknoty za córką?” A idzie
  550
  I taka wieść po ludziach, że ją Artemidzie
  Poświęcić chcesz, patronce aulidzkiej, i wszędzie
  Pytają, jaki ją też oblubieniec będzie
  Prowadził, tę bogini cną oblubienicę?
  Lecz dalej! Niech co żywo przed królewskie lice
  555
  Ofiarne zniosą kosze! Uwieńczcie swe czoła,
  Ty również, Menelaju! Niech zabrzmi dokoła
  Radosny hymn weselny! Niech do dźwięku fletni
  Przytupywanie nogą tę chwilę uświetni,
  Albowiem dzień to szczęsny dla naszej królewny.

  AGAMEMNON

  560
  LosNo, idź-że do namiotu, idź-że i bądź pewny,
  Że wszystko dobrze będzie, jeśli los pozwoli.
  Ach! Cóż ja mam uczynić w tej nieszczęsnej doli?!
  Jak straszne konieczności brzemię dźwigać muszę!
  Zły duch mnie oto podszedł i spętał mą duszę
  565
  I wszystkie me podstępy obrócił dziś na nic,
  Sam będąc podstępniejszy. Pozycja społecznaJakżeż to bez granic
  Szczęśliwszy jest człek prosty! On się i wywnętrzy
  Do woli, i wypłacze. Zasię człowiek więtszy,
  Szlachetniejszego rodu, na tym wciąż utyka:
  570
  Niewolnik obyczajów, lęka się języka
  Ludzkiego i w ten sposób ulega gminowi,
  W nieszczęście, ach! popadłem! Byłoby najzdrowiej,
  Ażebym się wypłakał, a wstyd mi zabrania!
  Lecz mniejsza z tym!… Cóż powiem w chwili powitania
  575
  Małżonce? Jak ją przyjmę? Jak jej spojrzę w oczy?
  Tym większe jeszcze dzisiaj nieszczęście mnie tłoczy,
  Że jest tu, niewezwana! Lecz słusznie zrobiła,
  Zjechawszy na ślub córki. Wydać skarb ten, siła
  Najdroższy w domowinie, przybywa, a oto
  580
  Spostrzeże, w jakie dzisiaj wciągnąłem je błoto!
  A ona, nieszczęśliwa dziewka, co prawię? —
  Dziewica? Wszak za chwilę, dzięki mej obławie,
  Zaślubi się z Hadesem!…. Cóż ja biedny zrobię?
  „Zabijasz mnie?” tak jęknie — „niechże, ojcze, tobie
  585
  I wszystkim twoim drogim przypadnie w udziele
  To samo, jakie dzisiaj sprawiasz mnie, wesele!”
  Obecny Orest krzyknie coś niezrozumiale —
  Lecz ja zrozumiem dobrze te dziecięce żale!
  Do jakiej-ż mnie okrutnej przywiodły zaguby
  590
  Heleny i Parysa Priamidy śluby!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  I mnie nieszczęście króla okrutnie dopieka,
  Choć dla was jam niewiasta obca i daleka.

  MENELAOS

  O pozwól mi się, bracie, dotknąć dłoni twojej!

  AGAMEMNON

  Tu masz! Zwycięstwo tobie, mnie zaś rozpacz stoi!

  MENELAOS

  595
  Przysięgam na Pelopsa, który był rodzicem
  I mego i twojego rodzica, z tym licem
  Otwartym na Atreja, co nas spłodził obu,
  Zaklinam się, że, mówiąc, użyję sposobu
  Szczerego, bez obłudy, że li to przytoczy
  600
  Mój język, co mam w serca. Widząc twoje oczy
  Spłakane, jam się wzruszył, samem też o mało
  Nie płakał. Odwołuję, co się powiedziało,
  Bo nie chcę wobec ciebie postępować srodze.
  I jam twojego zdania i ja się z tym godzę,
  605
  Byś córki nie zabijał i we wyższej cenie
  Mojego nie miał szczęścia. Bo jakżeż, nadmienię,
  Ma być, abyś ty płakał, a jam się weselił,
  By twoich chłonął śmierci mrok, a mym się bielił
  Dzień boży? Czegóż pragnę? Jeśli pragnę żony,
  610
  Nie mogęż dostać innej, wielce wyróżnionej?
  Więc brata mam poświęcić, co najmniej wypada,
  Dla kogo? Dla Heleny? Nad dobro nie lada
  Przenosić zło wierutne? Byłem-ci ja młody
  I płochy[55], ale teraz, korzyści i szkody
  615
  Wszelakie rozważywszy, widzę, co to znaczy
  Zabijać własne dziecko. Lituję się raczej
  Nad losem biednej dziewki, zwłaszcza, jeśli wspomnę,
  Że moją jest krewniaczką ta, co tak ogromne
  Ponosić ma nieszczęście, co ma paść w ofierze
  620
  Dla mojej miłośnicy. Zresztą, powiem szczerze,
  Cóż córkę twą obchodzi Helena? Więc dalej!
  Niech wojsko się z Aulidy do domu przewali!
  Ty zasię łzy obetrzyj, bo i oczy moje
  Gotowe, bracie drogi, łez wypłakać zdroje!
  625
  Jeżeli ciebie tyczy wyrok, na twą córę
  Wydany, niechże na mnie losy jej ponure
  Bynajmniej nie padają. Mego w tym udziału
  Na twą się zrzekam korzyść. A że już pomału
  Ochłodłem w swym zapale, dobra jest ta zmiana,
  630
  Bo serce moje bratu wróciła. Wybrana
  Jest dusza, gdy najlepszych rad słuchać gotowa.

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Potomka Zeusowego godne są te słowa,
  Tantala szczepu godne, nie zawstydzą przodka!

  AGAMEMNON

  W niemałej u mnie cenie twoja dobroć słodka,
  635
  Że słowem, godnym ciebie, tak niespodziewanie
  Umiałeś mnie zaszczycić. Jak to? Czyż powstanie
  Niezgoda między braćmi dla pustej kobiety,
  Albo z chciwości grosza? Dla tych, co niestety!
  We waśni są, acz krewni, zawsze mam pogardę,
  640
  Lecz przyszły na mnie chwile konieczności twarde,
  Że muszę na swej córce mord wykonać krwawy.

  MENELAOS

  Któż zmusza cię mordować? Dla jakiejże sprawy?

  AGAMEMNON

  Zmuszają mnie te wojska, wszyscy ci Achaje!

  MENELAOS

  Nie zmuszą, gdy w argiwskie odeszlesz je kraje.

  AGAMEMNON

  645
  To dałoby się ukryć, tamto zaś się nie da —

  MENELAOS

  Uginasz się przed tłumem? Cóż znowu za bieda?

  AGAMEMNON

  Kalchas całemu wojsku roztrąbi wyrocznię.

  MENELAOS

  A jeśli żyć przestanie? Łatwo sobie spocznie!

  AGAMEMNON

  Tak! Niecne, tak rozgłosu chciwe wieszczków plemię!

  MENELAOS

  650
  Nicpotem, darmozjady, jeno[56] hańbią ziemię!

  AGAMEMNON

  Co przyszło mi tu na myśl, ciebie nie zatrwoży?

  MENELAOS

  Od razu mów, odgadnąć będzie chyba gorzej.

  AGAMEMNON

  Wie o tym i Syzyfa plemię to nieboże.

  MENELAOS

  A w czymże nam Odyssej[57] dziś zaszkodzić może?

  AGAMEMNON

  655
  O, chytra to gadzina i z pospólstwem w zmowie.

  MENELAOS

  Ambicja go pożera, to licho mu w głowie —

  AGAMEMNON

  Dlatego, wierz mi, stanie śród argejskich ludzi
  I wszystkich Kalchasową wyrocznią podjudzi,
  Żem przyrzekł Artemidzie ofiarę, a potem
  660
  Złamałem dane słowo. Za sobą on lotem
  Pociągnie Argejczyków i zmusi rozkazem,
  Ażeby mnie i ciebie z moją córką razem
  Zamordowali tutaj. Gdybym do Argosu
  Chciał uciec, i tam swego nie uniknę losu:
  665
  Dopędzą nas i razem z murami Cyklopów
  W proch zetrą, a zaś ziemia będzie przez tych chłopów
  Przezbrojnych zamieniona w żałobną pustynię.
  Już taka jest ma dola! Ach! Cóż ja uczynię,
  Nieszczęsny, dzięki niebu w tej żyjący grozie?!
  670
  To jedno, Menelaju, gdy będziesz w obozie:
  Niech o tym się nie dowie Klytaimnestra, żona.
  Dopóki moja córka, śmierci poświęcona,
  Nie będzie w rękach Hadu. Chciałbym, biedny człowiek,
  Jak najmniej wylać dzisiaj gorzkich łez spod powiek…
  675
  Ty masz zapobiec temu. Do chóru: A wam zasię wara!
  O wszystkim tym niech język twój milczeć się stara!

  CHÓR

  Szczęśliwy człowiek, co w mierze
  Do twej rozkoszy się bierze,
  O Afrodyto ma święta!
  680
  Co o tym zawsze pamięta,
  Że rozpasanie złej chuci
  Spokój mu z serca wyrzuci!
  Albowiem chciały tak losy,
  Miłość, Pożądanie, NiebezpieczeństwoŻe Eros, ten bóg złotowłosy.
  685
  Dwóch łuków naciąga cięciwy:
  Z jednego nam żywot szczęśliwy,
  Z drugiego nieszczęście zaś spływa!
  Dlatego nie bądź mi krzywa[58],
  Cudna Kiprydo[59], i drugi
  690
  Ów pocisk trzymaj od sługi
  Swojej z daleka! Niech do mnie
  Ma przystęp li żądza, co skromnie
  I z miarą używa rozkoszy,
  Bezwstydna niech precz mi się płoszy!
  695
  Różne są ludzkie natury
  I różny obyczaj, lecz z góry
  Mądrością zawsze i wszędzie
  Prawdziwa zacność już będzie.
  Zadatek cnoty już chowa
  700
  Nauka obyczajowa.
  Mędrzec jest ten, kto w swej duszy
  Poczucia wstydu nie głuszy,
  Nagrodę też wielką bierze
  Powinność, spełniona szczerze:
  705
  Niezwiędły tu wieniec sławy
  Zyskuje wszelki człek prawy.
  Zaszczytem jest gonić za cnotą,
  Niewiasta to spełnia, z ochotą
  Wstydliwą czcząc Afrodytę,
  710
  Zaś mąż, kiedy dobro zdobyte
  Swojej ojczyzny pomnaża,
  Skrzętnego przykład włodarza.
  Rosła wraz z tobą zagłada,
  Kiedyś, Parysie, swe stada
  715
  Wypasał srebrzystowełne
  Pośród idajskich hal,
  Gdy trzoda mleka pełne
  Miała wymiona
  Na bujnych łąkach karmiona,
  720
  MuzykaTy zasię w dal
  Na swej frygijskiej trzcinie,
  Udając, że przecie
  Grasz na Olimpu flecie,
  Swe cudzoziemskie tony
  725
  W okras po wszystkieś strony
  Słał!
  I poniósł cię szał:
  Ku wielkiej biedzie
  Spór bogiń do Grecji cię wiedzie,
  730
  Do komnat z słoniowej kości,
  Gdzie żarnem okiem miłości
  Helena spojrzała na cię,
  A tyś odpowiedział jej wzajem!
  Cóż stąd dziś macie?
  735
  Waśń! Waśń! Hellada
  Z całym swym zbrojnym krajem
  Na gród trojański wypada,
  Statków z nią płynie gromada!
  Na widok wjeżdżającej na scenę Klytaimnestry z Ifigenią i Orestesem:
  O haj! O haj!
  740
  Jakież to szczęście wielkie
  Dla wielkich zawsze jest pewne!
  Widzicie oto królewnę.
  Widzicie Ifigenię?
  Widzicie tę rodzicielkę
  745
  Jej —
  O, Klytaimnestrę, córkę Tyndareja!?
  Możne ich pokolenie,
  A oto błoga nadzieja
  W możniejszy prowadzi je ród!
  750
  Ci, co śród szczęsnych swych progów
  Mają dobytku w bród,
  Uchodzą zawsze za bogów
  U mniej szczęśliwych rzesz.
  [Spiesz się, w Chalcydzie wychowane plemię,
  755
  Spiesz-że się, spiesz!
  Stańmy tu, bądźmy gotowe
  Wysadzić z wozu królowę[60],
  By nie potknęła się czasem,
  Schodząc na ziemię.
  760
  Uprzejmie podajmy im ręce!
  Niechże się serce dziewczęce
  Agamemnona córy,
  Tak pięknie
  Przybyłej w nasze te mury,
  765
  Nie zlęknie!
  Tym naszym obcym hałasem
  Nie budźmy trwogi
  U tych, przybyłych z drogi
  Do naszych włości.
  770
  Obcych nam gości!]

  KLYTAIMNESTRA

  Za dobrą ja to sobie poczytuję wróżbę
  Tę waszą przyjacielskich słów serdeczną służbę.
  Nadzieję również żywię, i że nie na szkodę
  Do ślubu przegodnego córkę swą powiodę.
  do służby
  775
  Co tchu mi teraz z wozów znieść dziewicy wiano
  I aby je w namiocie dobrze poskładano!
  do Ifigenii
  Ty, dziecko, wyjdź z kolasy, ostrożnie na ziemi
  Stawiając delikatną nóżkę. Do Chóru: Wy ją swemi
  Ramiony[61] podeprzyjcie, by ma córka młoda
  780
  Bez szwanku wyszła z wozu. I mnie też niech poda
  Kto rękę swą, bym mogła i ja wysiąść cało.
  [A komuś przy zaprzęgu stanąć by się zdało.
  Gdyż Omenkonie są strachliwe i ustać nie mogą —
  Wzrok mają niespokojny. Tę dziecinę drogą,
  785
  Agamemnona syna, Oresta, niech druhny
  Zaniosą do namiotu. Jeszcze jest młodziuchny.
  Uśpił cię turkot wozu, ty mój synku luby!
  Ot zbudź się! Na radosneś przybył siostry śluby.
  Ach! sam z rodu dostojnych, wchodzisz przez to stadło
  790
  W krewieństwo wielce godne — tak nam dziś wypadło,
  Że wiązem się z rycernym wnukiem Nereusza,
  Dorównującym bogom.
  do Ifigenii, widząc zbliżającego się Agamemnona
  Szczęśliwa ma dusza
  Tej chwili! Przyjdźże ku mnie, moja córko słodka!
  795
  O tutaj, Ifigenio! Niechże ma pieszczotka
  Przy matce tutaj stanie, obok tego grona
  Białogłów cudzoziemskich, i niechże mi ona
  Powita kochanego ojca! Już przybywa!

  IFIGENIA

  Zapewne, matko luba, nie będziesz mi krzywa[62],
  800
  Jeżeli pierś ma spocznie na ojcowskiem łonie.]

  KLYTAIMNESTRA

  Największa moja chlubo, cny Agamemnonie!
  Posłuszne twym rozkazom, jesteśmy przy tobie!

  IFIGENIA

  A ja w tej, ojcze drogi, upragnionej dobie
  Po takim długim czasie rzucam się o, w twoje
  805
  Objęcia! Ócz twych żądna, tęsknotę swą koję!…
  Nie gniewaj się!…

  KLYTAIMNESTRA

  I owszem, ze wszystkich mych dzieci
  Ku ojcu zawsze serce twe najbardziej leci…

  IFIGENIA

  Po takim czasie, ojcze, cóż to za wesele!

  AGAMEMNON

  810
  I moje! I ja z tobą to uczucie dzielę.

  IFIGENIA

  Jak dobrze, żeś mi kazał wybrać się w tę drogę!

  AGAMEMNON

  Czy dobrze lub niedobrze, wyznać się nie mogę.

  IFIGENIA

  Spoglądasz na mnie ojcze, smutno i nieswojsko.

  AGAMEMNON

  Ma troski król i hetman, prowadzący wojsko.

  IFIGENIA

  815
  Dziś, ojcze, bądź li[63] ze mną, porzuć wszystkie troski!

  AGAMEMNON

  A, z tobą, z nikim innym jest mój duch ojcowski.

  IFIGENIA

  Więc wygładź-że te zmarszczki, patrz na mnie wesoło.

  AGAMEMNON

  Bóg jeden wie, jak cieszę się, widząc twe czoło.

  IFIGENIA

  A jednak, jednak łzami zaszła ci powieka.

  AGAMEMNON

  820
  Zbyt długie nas obojga rozłączenie czeka.

  IFIGENIA

  Ja nie wiem, mój tatusiu, nie wiem, co to znaczy.

  AGAMEMNON

  Gdy mówisz tak do rzeczy, jest mi smutniej raczej.

  IFIGENIA

  Więc powiem coś od rzeczy, weselej ci będzie.

  AGAMEMNON

  Jak milczeć dłużej!… Miła zawsześ jest i wszędzie.

  IFIGENIA

  825
  Zostańmy, ojcze, razem, ty i twoja dziatwa.

  AGAMEMNON

  O chcę! Lecz chcieć nie wolno! To mi życie gmatwa!

  IFIGENIA

  Zgiń, wojno, zgiń-że razem z Menelaja winą!

  AGAMEMNON

  Jam zginął już, lecz wprzódy jeszcze inni zginą.

  IFIGENIA

  Tak długo już, mój ojcze, zabawiasz w Aulidzie.

  AGAMEMNON

  830
  I ciągle nam z wojenną wyprawą nie idzie!

  IFIGENIA

  A gdzież to, mój tatusiu, te frygijskie ziemie?

  AGAMEMNON

  Gdzie zrodził się, niestety, Parys, nędzne plemię.

  IFIGENIA

  W świat ruszasz, mój tatusiu! Opuszczasz mnie w świecie?

  AGAMEMNON

  I ty to samo zrobisz, co twój ojciec, dziecię.

  ŚmierćIFIGENIA

  835
  Popłynąć z tobą razem chciałabym ogromnie!

  AGAMEMNON

  Popłyniesz tam, ma córko, gdzie pomyślisz o mnie.

  IFIGENIA

  Czy z matką, czy też sama w tę podróż popłynę?

  AGAMEMNON

  Bez matki i bez ojca, me dziecko jedyne!

  IFIGENIA

  Czy myślisz, mój tatusiu, przenieść w dom mnie inny?

  AGAMEMNON

  840
  Daj spokój! Panny o tym wiedzieć nie powinny.

  IFIGENIA

  Tatusiu, spraw się w Frygii i wróć w progi stare.

  AGAMEMNON

  Nasamprzód jeszcze muszę złożyć tu ofiarę.

  IFIGENIA

  Rozpocząć trzeba każdy czyn z ofiarą w zgodzie.

  AGAMEMNON

  Przekonasz się, gdy staniesz przy święconej wodzie.

  IFIGENIA

  845
  Czy pójdziesz w tan, tatusiu, naokół ołtarza?

  AGAMEMNON

  na stronie
  Zazdroszczę ci, że sobie nic nie wyobraża
  Twa dusza… do Ifigenii: Teraz idź-że do namiotu. Trzeba
  Pokazać się dziewicom. Dajże mi, na nieba,
  Tę rękę, złóż ten gorzki pocałunek! Losy
  850
  Na długo rozłączają cię z ojcem! O włosy
  Złociste! O ty, piersi, o wy, skronie lube!
  Ach! jakąż nam frygijski gród zgotował zgubę
  Do spółki z tą Heleną!… Idź w namiot!… A ciebie
  Przepraszam, córko Ledy, żem cię w tej potrzebie
  855
  Rozczulił ponad miarę, mając za Achilla
  Wydawać naszą córkę. Zaszczytna to chwila
  Oblubienicę z domu wyprawiać, lecz przecie
  Ból wielki też dla ojców, co chowali dziecię
  Z niemałym juści trudem, a teraz je muszą
  860
  Wysyłać w cudze progi. To targa mą duszą.

  KLYTAIMNESTRA

  Nie jestem-ci tak zimna, ażebym, bez twojej
  Uwagi, nie odczuła, jaki mnie uznoi
  Ból straszny, kiedy będę córkę prowadziła
  Pośród weselnych hymnów. Lecz myślę, że siła
  865
  Nawyku ból ten z czasem złagodzi. Z nazwiska
  Znam męża wybranego dla córki, lecz bliska
  Nie jestem jego sprawom, więc bym wiedzieć rada,
  Z jakiego wyszedł domu, gdzie ród jego włada.

  AGAMEMNON

  Aigina, Azoposa to dziecko rodzone —

  KLYTAIMNESTRA

  870
  Któż z bogów czy też ludzi pojął ją za żonę?

  AGAMEMNON

  Zeus; spłodził z nią Ajaka, ojnońskiego pana.

  KLYTAIMNESTRA

  A komuż po Ajaku była władza dana?

  AGAMEMNON

  Wziął Pelej, mąż Tetydy, córki Nereusza.

  KLYTAIMNESTRA

  Z rąk bożych bierze żonę, czy przemocą zmusza?

  AGAMEMNON

  875
  Przez Zeusa dała mu ją ojca ręka boża.

  KLYTAIMNESTRA

  A gdzież się ślub ich odbył? Czy w głębinach morza?

  AGAMEMNON

  Gdzie Chejron na Pelionie był, tam ich złączono.

  KLYTAIMNESTRA

  Więc tam, gdzie ród Centaurów[64] przemieszkiwał pono?

  AGAMEMNON

  Na ślubie Pelejowym bóstwa ucztowały.

  NauczycielKLYTAIMNESTRA

  880
  U matki czy też ojca chował się syn mały?

  AGAMEMNON

  Wziął Chejron, by w nim ludzkie nałogi uśmierzył.

  KLYTAIMNESTRA

  Mistrz mądry, jeszcze mędrszy ten, co mu go zwierzył.

  AGAMEMNON

  Więc taki mąż ma zostać małżonkiem twej córy.

  KLYTAIMNESTRA

  I owszem. Ale w której władnie ziemi, w której?

  AGAMEMNON

  885
  W ftiockiej, tam, gdzie płyną Apidanu zdroje.

  KLYTAIMNESTRA

  Więc tam on zaprowadzi dziecię twe i moje?

  AGAMEMNON

  To kłopot jest już tego, który ją posiędzie.

  KLYTAIMNESTRA

  Na szczęście im! Lecz kiedyż ślub się ich odbędzie?

  AGAMEMNON

  Gdy księżyc w całej pełni zabłyśnie śród nieba.

  KLYTAIMNESTRA

  890
  Ofiarę czyś już złożył bogini, jak trzeba?

  AGAMEMNON

  Mam zamiar. Teraz właśnie ku temu się biorę.

  KLYTAIMNESTRA

  Wesele więc wyprawić chcesz w późniejszą porę?

  AGAMEMNON

  Złożywszy już ofiarę, której bóstwo rade.

  KLYTAIMNESTRA

  A my gdzie urządzimy dla niewiast biesiadę?

  AGAMEMNON

  895
  O tu, u pięknorufych tych achajskich łodzi.

  KLYTAIMNESTRA

  To zło, ale konieczne — o, niech nie zaszkodzi!

  Mąż, ŻonaAGAMEMNON

  Wiesz, żono, co masz zrobić? Czy żona mnie słucha?

  KLYTAIMNESTRA

  A co? Na twe rozkazy wszak nie bywam głucha.

  AGAMEMNON

  Więc tu my, gdzie twej córki bawi[65] oblubieniec —

  KLYTAIMNESTRA

  900
  Bez matki chcecie córce ślubny złożyć wieniec? —

  AGAMEMNON

  W obliczu wojsk danajskich wydamy twe dziecię.

  KLYTAIMNESTRA

  A mnie gdzie być, gdy miejsce matki wy zajmiecie?

  AGAMEMNON

  Do Argos wróć i dziewcząt pilnuj-że tam godnie.

  KLYTAIMNESTRA

  Mam rzucić córkę? Któż jej poniesie pochodnię?

  AGAMEMNON

  905
  Pochodnię, jak się godzi, ja tu im zapalę.

  KLYTAIMNESTRA

  Nie taki u nas zwyczaj. Czcić go nie chcesz wcale?

  AGAMEMNON

  Niepięknie ci przebywać, gdzie tych wojsk nawała.

  KLYTAIMNESTRA

  Lecz pięknie, iżby córkę matka zaślubiała.

  AGAMEMNON

  Dziewczęta nie powinny być w domu bez matki.

  KLYTAIMNESTRA

  910
  O, dobrze tam ich strzegą panieńskie komnatki.

  AGAMEMNON

  Masz słuchać!…

  KLYTAIMNESTRA

  Nie! Na bóstwo, co w Argosie włada!
  O wszystkim, co za domem, juści twoja rada,
  Lecz w domu mnie zachodzić koło narzeczonej.
  Wchodzi do namiotu.

  AGAMEMNON

  915
  Ach! Próżne me zabiegi! Na wszystkie się strony
  Rozwiała ma nadzieja! Pragnąłem tej chwili
  Małżonkę stracić z oczu. O, jak się też sili
  Mój podstęp przeciw wszystkim, co mi są rozkoszą
  W mym życiu, a porażki ciągle tu odnoszą
  920
  Zabiegi moje chytre! Jeszcze ja do wróża
  Kalchasa chcę się udać w sprawie, co mnie nurza
  W żałobie, co dla Grecji taką jest zagubą,
  A co się tak podoba bogini!… Dobrze jest mieć lubą
  Małżonkę i posłuszną, lub też mądry człowiek
  925
  Na żadną nie powinien podnosić swych powiek.
  Znika.

  CHÓR

  Hellenów siły zbrojne,
  Co wyruszyły na wojnę,
  Staną ze swymi okręty,
  Gdzie srebrne toczy odmęty
  930
  Simoisowa rzeka.
  Przybywszy hen! z daleka.
  Zawiną ze swymi nawy
  W Fojba trojańskie dzierżawy,
  Gdzie, jako chodzą głosy,
  935
  Kasandra[66] swe jasne włosy,
  We wieniec strojne laurowy,
  Rozpuszcza,
  Kiedy ją bóstwo poduszcza
  Wiecznymi natchnienia słowy
  940
  Przemawiać.
  Hej! Na trojańskim murze
  Gromadzą się Troi stróże,
  Gdy Ares[67] im spiżotarczy
  Wojenną wrzawą zawarczy,
  945
  Gdy na pokładzie swych łodzi,
  Wiosłami głębię powodzi
  Prujący morskiej, ku fali
  Simoisowej się zwali.
  Ażeby mogli Achaje
  950
  Wrócić z Heleną w swe kraje,
  Wyrwawszy ją groźnym przebojem
  Z tych murów,
  Siostrzycę cnych Dioskurów[68],
  Płonących tak światłem swojem
  955
  Na niebie!
  [Pergamu kamienne mury
  Ares otoczy ponury,
  Troję rozburzy srodze,
  Ciała pogrzebie w pożodze
  960
  I krwi.
  Wszelakie głowy pościna,
  Zapłacze frygijska dziewczyna,
  Zapłacze żona Priama[69]!
  I ona zapłacze sama,
  965
  Helena, córka Zeusowa,
  Że była za onych dni
  Gotowa
  Porzucić męża dom!]
  Niech mnie i dzieciom mych dzieci
  970
  Nigdy się tak nie stanie,
  Niech nigdy nie spadnie ten grom.
  By trwożne oczekiwanie
  Miało nas nękać, jak nęka
  Ta męka
  975
  Lydii i Frygii żony!
  Każda nad swymi wrzeciony
  Bogatym złotem świeci,
  A jedna pyta się drugiej:
  „Któż mnie powlecze za włosy?
  980
  Któż mnie, lejącą łez strugi,
  Z ginącej ojczyzny wypędzi?!
  Dla ciebie to, płodzie łabędzi,
  Takie mnie dotkną losy,
  Z taką się spotkam biedą!
  985
  Zali[70] tak będzie, że z Ledą
  Zeus ciebie spłodził, w postawie
  Długoszyjego ptaka
  Zbliżywszy się ku niej, lub jaka
  Prawda się mieści
  990
  W tej sprawie?
  Może to wieści
  Na pierydzkich[71] spisane tablicach?
  Może to pieśnie
  Baśń tę niewcześnie[72]
  995
  Po ludzkich rozniosły dzielnicach?”…
  Jawi się

  ACHILLES

  Gdzież znajdę ja achajskich zastępów hetmana?
  A który ze sług swego zawiadomi pana,
  Że Achill, syn Peleja, wartuje u bramy?
  Nie wszyscy my czekania jeden powód mamy
  1000
  W cieśninie Eurypowej. Jedni, nieżonaci,
  Dom pusty zostawiwszy, u tej tu połaci
  Nadbrzeżnej obozują; inni żony swoje
  I dzieci porzucili, by ruszyć na boje,
  Snać[73] Bóg ich parł, że z siedzib swych z innymi wyśli[74]
  1005
  Więc słuszna, bym powiedział wszystko, co znam w myśli,
  A komu tylko wola, niech się również zwierzy.
  Przybyłem do tych ciasnych Eurypa wybrzeży,
  Farsalos zostawiwszy i ojca Peleja,
  I słaba mi w tej ciszy śmieje się nadzieja,
  1010
  Zmuszony-m też wstrzymywać swoje Mirmidony,
  Co wciąż mnie nagabują: „Kiedyż my te strony
  Rzucimy, Achillesie? Ileż jeszcze trzeba
  Czekania, aby ruszyć na Troję?… Na nieba!
  Co chcesz, to czyń, lub wojska zaprowadź do domu,
  1015
  A nie daj się Atrydom brać, jak nie wiem, komu!”…
  Z namiotu wychodzi

  KLYTAIMNESTRA

  O ty, co masz za matkę boską Nereidę,
  Jam głos twój usłyszała i naprzeciw idę.

  ACHILLES

  O święta wstydliwości! Jakiejż to uroczej
  Kobiety kształt wspaniały widzą moje oczy?

  KLYTAIMNESTRA

  1020
  Przenigdyś mnie nie widział, nie żadne więc dziwy,
  Że nie znasz mnie. Lecz cześć ci za ten gest wstydliwy.

  ACHILLES

  Kto jesteś? Skąd się wzięłaś w Danaidów zborze?
  Kobieta pośród zbrojnych czy przebywać może!?

  KLYTAIMNESTRA

  Kto jestem? Córka Ledy, Klytaimnestra, żona
  1025
  Dowódcy wojsk achajskich, tak, Agamemnona.

  ACHILLES

  W pięknych, a krótkich słowach rzekłaś, co należy.
  Przestawać z kobietami nie rzeczą młodzieży.

  KLYTAIMNESTRA

  Pozostań! Przecz uciekasz? Uściskaj mi rękę
  Na zakład szczęśliwego małżeństwa i dziękę.

  ACHILLES

  1030
  Ja rękę twą uścisnąć? Na wstyd to zakrawa!
  Cóż rzekłby Agamemnon mnie, co nie mam prawa?

  KLYTAIMNESTRA

  Ma prawo, kto się oto z moją córkę żeni!
  Tak, synu Nereidy z morskich wód przestrzeni.

  ACHILLES

  Ja — żenić się! O pani! Chyba oniemieję!
  1035
  W szaleństwie, widać, mówisz! Co za dziwne dzieje!

  KLYTAIMNESTRA

  Tak bywa, gdy człek stanie w świeżych druhów gronie:
  Na wzmiankę o zalotach zaraz wstydem płonie.

  ACHILLES

  O rękę-m się twej córki nie starał, królowo!
  Nie rzekłem nic Atrydom, nie padło me słowo!

  KLYTAIMNESTRA

  1040
  Na Boga! Cóż to znaczy? Czekam niecierpliwie!
  Ty dziwisz się mym słowom, ja się twoim dziwię.

  ACHILLES

  Rozjaśnij-że to sobie i ja ci rozjaśnię —
  A może ktoś chciał zadrwić, puściwszy te baśnie?

  KLYTAIMNESTRA

  Zelżono mnie okrutnie! Małżeństwo kojarzę
  1045
  Widocznie urojone. Wstyd i hańba w parze!

  ACHILLES

  Ktoś ze mnie zażartował i z ciebie! Najlepiej
  Nie zważać na te głupstwa! Rana się zasklepi.

  KLYTAIMNESTRA

  Bądź zdrów! Już ci nie zdołam spojrzeć śmiało w oczy,
  Tak strasznie mnie to kłamstwo i ta drwina tłoczy.

  ACHILLES

  1050
  Bądź zdrowa i ode mnie! Teraz w namiot dążę.
  Gdzie mąż twój, chcę zobaczyć, Agamemnon, książę.

  STARZEC

  we drzwiach namiotu
  Zacny gościu, Ajakido, czekaj chwilę — jedno słowo,
  I ty, córko boskiej Ledy, racz się wstrzymać, ma królowo!

  ACHILLES

  Któż tam we drzwiach odchylonych? Któż przemawia tak nieśmiało?

  STARZEC

  1055
  Sługa jestem, toć się słudze zbytnio puszyć nie przystało.

  ACHILLES

  Czyj? Nie mój! Z Agamemnonem wspólnej służby my nie mamy.

  STARZEC

  Z rąk Tyndara tej poddany, która stoi tu u bramy.

  ACHILLES

  Mów! Stoimy! Czego żądasz? Przecz[75] wstrzymujesz przed namiotem?

  STARZEC

  A czy samiście u wrótni? Upewnijcie wprzód mnie o tem.

  ACHILLES

  1060
  Sami! Gadaj! Przecz z namiotu nie wychodzisz? Zbliż się! Dalej!

  STARZEC

  Tych, co pragnę, niechże szczęście i ta baczność ma ocali!

  ACHILLES

  To przyszłości się dotyczy. Jeno[76] w słowie twoim trwoga.

  KLYTAIMNESTRA

  Na prawicę twą! Nie zwlekaj! Mów, co mówić chcesz, przez Boga!

  STARZEC

  Wiesz, jak dobrze tobie życzę, jak twym dzieciom ja oddany.

  KLYTAIMNESTRA

  1065
  Wiernyś sługa mego domu! Lepszych któreż mają pany?

  STARZEC

  Wiesz, że wziął mnie Agamemnon, razem, pani, z twą wyprawą.

  KLYTAIMNESTRA

  Do Argosu-ś przybył ze mną, służbęś pełnił mi łaskawą.

  STARZEC

  Wielce byłem oddan tobie, mniej twojemu zaś mężowi.

  KLYTAIMNESTRA

  Wyjaw wreszcie, co zamierzasz? Niech się język twój wysłowi.

  STARZEC

  1070
  Córkę twą chce ojciec zabić! Chce ją ręką sprzątnąć własną!

  KLYTAIMNESTRA

  Pluń-że, stary, na to słowo! Chyba ci już zmysły gasną!

  STARZEC

  Mieczem przetnie nieszczęśliwej córki twojej białą szyję.

  KLYTAIMNESTRA

  Więc małżonek mój oszalał! Co za dola! Już nie żyję!

  STARZEC

  Zdrów! Oszalał li[77], gdy idzie o twę córkę i o ciebie.

  KLYTAIMNESTRA

  1075
  Co za powód? Opętany przez złe duchy, dom nasz grzebie?!

  STARZEC

  By wyruszyć mogło wojsko. Z wróżb Kalchasa tak wypada!

  KLYTAIMNESTRA

  Dokąd? Biada mnie i córce, co z rąk ojca ginie, biada!

  STARZEC

  W kraj Dardanów, by Menelaj mógł odebrać swą Helenę.

  KLYTAIMNESTRA

  Ifigenia więc ma umrzeć za powrotu tego cenę?

  STARZEC

  1080
  Wiesz już wszystko! Ojciec córkę chce poświęcić Artemidzie.

  KLYTAIMNESTRA

  Wszak dla ślubu on nas tutaj ściągnął z domu! O co idzie?

  STARZEC

  Byś przybyła do nas rada, że z Achillem będą śluby.

  KLYTAIMNESTRA

  Ach! Dla ciebie, córko moja, i dla matki dzień to zguby!

  STARZEC

  Straszna juści wasza dola, straszne męża twego kroki.

  KLYTAIMNESTRA

  1085
  O ja biedna! Jak powstrzymać te płynące łez potoki?!

  STARZEC

  Że dziecięcia swego płacze, matce za złe brać nie można.

  KLYTAIMNESTRA

  Lecz ty, starcze, skąd wiesz o tym? Skąd ci znana rzecz ta zdrożna?

  STARZEC

  Po tym pierwszym liście króla list ci miałem zanieść wtóry —

  KLYTAIMNESTRA

  Nakazywał czy też nie chciał przyprowadzać na śmierć córy?

  STARZEC

  1090
  Nie chciał, nie chciał, bo już wówczas zmysł odzyskał utracony.

  KLYTAIMNESTRA

  Mając list ten, przecz go, powiedz, nie oddałeś do rąk żony?

  STARZEC

  Wydarł mi go Menelaos, w nim tej klęski jest przyczyna.

  KLYTAIMNESTRA

  Słyszysz? Pytam się Peleja i Tetydy cnego syna —

  ACHILLES

  Słyszę, słyszę o twej doli! Sam obrażon jestem wielce!

  KLYTAIMNESTRA

  1095
  Ślubem z tobą mnie złudziwszy, biorą córkę rodzicielce.

  ACHILLES

  I jam krzyw mężowi twemu, nie tak łatwo gniew poskromię!

  KLYTAIMNESTRA

  padając do kolan Achillesa
  ProśbaO nie wstydzę się bynajmniej, że przypadam tak widomie[78]
  Do twych kolan — ja, śmiertelna, do stóp syna cnej bogini.
  Czym się zresztą puszyć tutaj? I któż matkę też obwini,
  1100
  Że nie widzi nic droższego nad swe dziecko? Błagam ja cię,
  Syna bóstwa, zlituj-że się! Bądź miłościw mojej stracie
  I tej biednej, którą zwano, acz niesłusznie, twoją żoną.
  Ja przywiodłam ci ją tutaj, wieńcem ślubnym uwieńczoną,
  A dziś widzę, żem przywiodła ją na śmierć! O wstyd ci będzie,
  1105
  Gdy nie zechcesz jej dopomóc. Obwołano cię już wszędzie
  Oblubieńcem mojej córki, choć was śluby nie spoiły.
  Na prawicę, na twą brodę, na imię twej matki miłej
  Błagam ciebie! Imię twoje mą dziś zgubą, niech się stanie
  Mą obroną! Gdzież mój ołtarz, jeśli nie u stóp twych, panie!
  1110
  Nie mam żadnych tu przyjaciół, a jest znany ci okrutny,
  Czelny zamysł mego męża! Jam niewiasta w ciżbie butnej
  Tych niesfornych wojsk żeglarskich, których żądza złego łechce,
  A zaś dobrych tylko wówczas, jeśli im się być tak zechce!
  Ocalejem, skoro tylko ręka twoja nas obroni,
  1115
  Zaś zginiemy, gdy nam zbraknie zbawiającej twojej dłoni.

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Matka, DzieckoO, rodzić, ból to wielki, choć urok w tym rzadki,
  Dlatego to dla dzieci chętnie cierpią matki.

  ACHILLES

  Podniosły duch mój rad jest wzbijać się na wyże.
  Cierpliwie, gdy wypadnie, znosi wszystkie krzyże[79],
  1120
  Umiarkowanie także rozkoszy zażywa,
  Bo tylko ta jedynie mądrość nie jest krzywa,
  Co ludziom zawsze każe chodzić jak najprościej.
  Lecz czasem jest nam lepiej bez zbytku mądrości,
  Niekiedy znów rozwaga niezbędna, li ona
  1125
  Przez życie nas powiedzie. Ja w domu Chejrona
  Chowany przezacnego, proste mam zwyczaje.
  Atrydom, gdy chcą dobrze, zawsze folgę daję,
  Lecz słuchać ich nie myślę, gdy na złe powiodą.
  I tutaj i tam, w Troi, idąc za swobodą,
  1130
  Chcę, ile sił mych starczy, zarabiać na sławę
  Wojenną… Co do ciebie, którą takie krwawe
  Z rąk bliskich ma nawiedzić nieszczęście, to, ile
  Młodzieńczość ma pozwoli, chętnie się wysilę,
  Ażeby cię obronić. Nigdy też nie zginie
  1135
  Z rąk ojca ta dziewica, którą miano ninie[80]
  Poślubić mnie. Imię, HańbaJa nie dam, aby mnie wplątano
  W knowania tego męża. Moje wszakże miano
  Zabiłoby twe dziecię, jakkolwiek żelaza
  Nie wydobyłem z pochew. I mnie dotknie zmaza,
  1140
  Choć sprawcą twój małżonek, gdyby tak nikczemną
  Śmierć ponieść miała dla mnie i dla ślubów ze mną
  Ta biedna twoja córka, gdyby ją zelżono
  W niezasłużony sposób. Juścić byłbym pono[81]
  Najostatniejszym tchórzem w Argejczyków tłumie
  1145
  Tak! niczym, zaś Menelaj — o, to się rozumie —
  Mężczyzną całą gębą! Nie Peleja synem,
  Jeno jakiegoś licha, gdybym miał się z czynem
  Agamemnona zgodzić, który tak jest rączy,
  Że mord ten oto dzisiaj z mym imieniem łączy.
  1150
  O nie! Na Nereusza, na mojego dziada,
  Co spłodził matkę moją Tetydę i włada
  Nad morskich wód głębiami, Agamemnon książę
  Nie targnie się na życie twej córki! Snać zdążę
  Zapobiec, że się palcem nie dotknie jej szaty!
  1155
  O, prędzej się Sypilos zmieni w gród bogaty,
  To miasto barbarzyńskie, skąd się wyprowadza
  Ród wodzów, zasię Ftyja i mojego władza
  Imienia pójdą raczej w niepamięć! Ofiarna
  Zakiśnie, mówię, woda święcona i ziarna
  1160
  Jęczmienne się zmarnują, zanim ty, Kalchasie,
  Ty, wróżu, ty, rozpoczniesz swe obrzędy! Zasię
  Co znaczy taki wieszczek? Prawdy-ć powie mało,
  A za to fałszu wiele, ot, jak mu się zdało —
  Na chybił-trafił, juści! Jeśli się wydarzy,
  1165
  Że chybi, to i wówczas łże ten ród wróżbiarzy!
  Nie gwoli tego ślubu ja mówię — tysiące
  Polują przecież na mnie, mej ręki łaknące —
  Lecz przeto, że mnie zelżył Agamemnon srodze.
  Sam winien był mnie prosić, jeśli na tej drodze
  1170
  Na lep chciał złowić córkę, jeśli ręki mojej
  Pragnęła dla niej żona i jeśli dla Troi
  Potrzeba było tego. Dla naszej wyprawy
  Poświęciłbym ją Grekom, tej przysługi krwawej
  Nie umiałbym odmówić tym, z którymi społem
  1175
  Z ojczyzny wyruszyłem. Teraz z jakiem czołem
  Mam stanąć wobec wodzów? Jestem dzisiaj niczem,
  A oni z obojętnym przyjmują obliczem,
  Czy źle, czy dobrze robią. Niebawem w tej sprawie
  Rozstrzygnie to żelazo, które ja zakrwawię,
  1180
  Nim stanę wobec Frygów. Jeżeli kto w świecie
  Zapragnąłby mi dzisiaj wydrzeć twoje dziecię,
  Uspokój się! Potężny bóg ja w twej potrzebie,
  A chociaż nim nie jestem, będę nim dla ciebie!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Pelido[82], godna ciebie jest słów twoich siła
  1185
  I godna pani morza, która cię zrodziła.

  KLYTAIMNESTRA

  O jakżeż nie za wielkim słowem ci zapłacić.
  Lecz także nie za małym, by twych łask nie stracić?!
  Szlachetnych bowiem ludzi rażą usta człecze,
  Chwalące ich zanadto. Zresztą wstyd mnie piecze
  1190
  Wyrzekać na swą mękę w obliczu człowieka,
  Któremu ona-ć męka zawsze jest daleka.
  OpiekaOzdobą jest to przecież dostojnego męża,
  Jeżeli dla pomocy siły swe wytęża,
  Niesionej choćby obcym. Ty się naszej doli
  1195
  Ulituj! Gdyż, nasamprzód, to mnie wielce boli,
  Że zwiodła mnie nadzieja, by cię nazwać zięciem.
  A potem złej to wróżby może być pojęciem
  Dla ciebie i dla przyszłych twoich ślubów, panie,
  Jeżeli moja córka dzisiaj żyć przestanie.
  1200
  Dlatego też, powiadam, przed tym się należy
  Uchronić. Najwspanialej zbawiał mnie z obieży[83]
  Początek twojej mowy i koniec. Jeżeli
  Ty zechcesz, nikt się córki zabić nie ośmieli.
  Czy chcesz, aby, do kolan padłszy ci, błagała
  1205
  Twej łaski? O, dla panny nie jest-ci to chwała,
  Lecz przyjdzie, gdy zażądasz, w wstydliwości swojej
  Z pogodną, jasną twarzą. Gdy zaś uspokoi
  Mnie słowo twe dziś bez niej, niech zostanie w domu,
  Dziewiczy niechaj srom[84] się nie pozbywa sromu!
  1210
  Wstyd jednak dobry tylko, o ile jest w porę.

  ACHILLES

  Córki tu nie sprowadzaj: pod uwagę biorę,
  Aby jej nie narazić na ludzkie obmowy.
  Tłum wojska, pozbawiony swej troski domowej,
  Złośliwość wszelką lubi i wszelkie potwarze.
  1215
  A zresztą, obojętne, jak się to okaże,
  Czy wy mnie tu prosicie, czy też nie. Co prędzej
  Użyję wszelkich środków, aby was z tej nędzy
  Wybawić. To słyszawszy, wiedz, że nie ma we mnie
  Ni krztyny jakichś fałszów. Mówię niedaremnie,
  1220
  Że raczej wolę umrzeć, niźli się uciekać
  Do kłamstwa i drwić z ciebie! Ale nie daleka-ć
  Jest chwila, że twą córkę zbawię, by żyć dalej.

  KLYTAIMNESTRA

  Bądź szczęśliw, że dla biednych twe serce się pali.

  ACHILLES

  Posłuchaj więc, by sprawa dobry obrót wzięła.

  KLYTAIMNESTRA

  1225
  Mym obowiązkiem słuchać! Jak się brać do dzieła?

  ACHILLES

  Starajmy się jej ojca przywieść do rozumu.

  KLYTAIMNESTRA

  Tchórzliwy jest, ponadmiar[85] lęka wojsk się tłumu.

  ACHILLES

  Zasadę pokonuje i zbija zasada.

  KLYTAIMNESTRA

  Zbyt słaba ma nadzieja — Jaka na to rada?

  ACHILLES

  1230
  By dziecka nie zabijał, ty go błagaj wprzódy.
  Jeżeli się sprzeciwi i daremne trudy,
  Przyjdź do mnie. [Bo nie trzeba mojego wstawienia,
  Jeżeli prośba twoja zamiary pozmienia:
  Zbawiona twoja córka i ja z moim druhem
  1235
  Na lepszej będę stopie. Wojsko też z obuchem
  Nie może wpadać na mnie, żem sprawę tę w drodze
  Rozwagi, a nie gwałtu załatwił. Niebodze
  Twej córce oraz tobie będzie też przyjemnie
  Po dwakroć, gdy szczęśliwie pójdzie to beze mnie].

  KLYTAIMNESTRA

  1240
  O, mądrze-ś to powiedział! Jak każesz, tak zrobię.
  Lecz gdyby tak nie poszło, jak ja życzę sobie,
  Gdzież mogę cię zobaczyć? Gdzież ja twojej ręki
  Mam szukać, co mnie zbawi z tej okrutnej męki?

  ACHILLES

  Ja, stróż twój, przyjdę k'tobie z mą pomocną stróżą,
  1245
  Ażeby nikt nie widział, z jaką trwogą dużą
  Przebiegasz tłumny obóz Danaów. Ty domu
  Swych przodków nie znieważaj, boć takiego sromu
  Nie godzien jest Tyndarej, mąż wielki w Helladzie!

  KLYTAIMNESTRA

  Rozkazuj! Niewolnica przed tobą się kładzie!
  1250
  Jeżeli są bogowie, wart jesteś nagrody,
  Jeżeli zaś ich nie ma, to na co zachody?
  Odchodzą każde w swoją stronę.

  CHÓR

  Jakież to hymny radosne
  Przy wtórze libijskiej lutni,
  Jak coraz chutniej
  1255
  Melodie płynęły taneczne
  Z strun gęśli
  I z onej fujarki trzcinowej!
  Jakże z uciechy się trzęśli
  Goście weselnej zabawy,
  1260
  Jaki radosny był szum,
  Jakie rozwarty się śluzy
  Wielce serdeczne,
  Kiedy do górskiej dąbrowy,
  Do peliońskiej dzierżawy
  1265
  Przybył Pieryd[86] pięknowłosy tłum —
  Gdy roztańczone te Muzy
  Pozłocistymi sandały
  Ledwie że dotykały
  Ziemi,
  1270
  Gdy te dziewice
  Na onej Centaurów górze,
  Gdzie peliońska szumi knieja,
  Pieśniami wielbiły głośnemi,
  Przy dźwięcznych narzędzi wtórze,
  1275
  Cne zaślubiny Peleja,
  Tetydę, oblubienicę,
  I jego, syna Ajaka!
  A Dardanida, Zeusowa pieszczota,
  Towarzysz jego łoża,
  1280
  Ta chłopca postać boża,
  Ganimed[87], Frygii syn,
  Do przekosztownych czar
  Ze złota
  Ofiarny przelewał żar,
  1285
  Niebiański płyn.
  I była radość taka,
  Kiedy na srebrnolśniącym piasku,
  Śród godowego oklasku
  I na tych godów cześć
  1290
  Nie poprzestawał w krąg się w tańcu nieść
  Ów pięćdziesięciu cór
  Nereuszowych chór.
  Na czołach strojny wieńcami,
  Z gałęzi jedliny w dłoni,
  1295
  O jakże goni,
  Jakąż na koniach nawałą
  Wypada
  Hufiec Centaurów, gdzie ona
  Wesoła szumi biesiada.
  1300
  Gdzie krążą Bachowe[88] dzbany
  Śród ucztujących tych gron!
  Potężne krzyki się wznoszą
  Nad oszalałą
  Rzeszą biesiadną: „O, z łona
  1305
  Twego, Nereja córko, wyjdzie on,
  Co dla Tessalii rozkoszą.
  Co wielkim światłem będzie.
  Bo takie jest orędzie
  Feba!”
  1310
  A zaś mądrości
  Świadomy Chejron[89] zawoła:
  „Przyjdzie ten czas, że na Troję
  Będzie wyruszyć mu trzeba,
  Kiedy, pustosząc dokoła,
  1315
  Te Mirmidony on swoje,
  Tych nieproszonych gości,
  Na ziemię Priama powiedzie,
  Tak przez Hefajsta[90] cudnie ozdobiony
  Przywdziawszy na się rynsztunek.
  1320
  Macierzy podarunek,
  Tetydy[91], od której brał
  Wspaniały żywot swój,
  Te gony
  Rozpocznie słynne, bój,
  1325
  Wojenny szał!”…
  Na onej tak biesiedzie,
  Takie sprawiając ucztowanie,
  Sławili wówczas niebianie
  Owy pamiętny czas.
  1330
  Gdy pierworodny, pełny bożych kras
  Nereja morskiego cud
  Pelej do ślubu wiódł.
  A tobie Achajów ręce —
  Tak chciały losy —
  1335
  Na piękne położą włosy,
  Na twe kędziory dziewczęce,
  Wieniec przepłony,
  By[92] jałowicy onej,
  Która swój skalny porzuciła żleb!…
  1340
  Żelazo szyję ci przetnie,
  Ludzka-ć popłynie krew,
  Tobie ach!, coś się chowała
  Nie tam, gdzie pastusze brzmią fletnie,
  Nie przy szeleście drzew,
  1345
  Pod górskich sklepiskiem nieb,
  Jeno u matki łona,
  Na świetny ślub przeznaczona
  Z którymś z potomków Inacha.
  Wstydu oblicze,
  1350
  Cnoty potęga cała
  Cóż oto znaczy,
  Jeżeli czyny zbrodnicze
  Takie dziś mają znaczenie u świata,
  Jeśli ku dobra rozpaczy
  1355
  Człek nim pomiata.
  Jeśli bezprawiu musi ulec prawo,
  Jeżeli nikt się nie stracha,
  By, mszcząc się złych jego dróg,
  Nie chciał ukarać go krwawo
  1360
  On, Bóg!…

  KLYTAIMNESTRA

  Wychodzę, by zobaczyć, co się z mężem dzieje.
  Od dawna już gdzieś poszedł za domu wierzeje,
  A córka moja biedna ciągle we łzach tonie,
  Narzeka, łka i szlocha, odkąd o swym skonie
  1365
  Z rąk ojca usłyszała. Lecz nadchodzi właśnie
  I on, ten mój małżonek, Agamemnon. Jaśnie[93]
  Pokaże się wnet na nim, jak bezbożnie sobie
  Postąpił wobec dziecka własnego!

  AGAMEMNON

  Na dobie[94]
  1370
  Spotykam cię, ty płodzie Ledy. Za plecami
  Dziewczęcia chcę-ć poruczyć[95] — tylko między nami —
  To, czego nie powinna słyszeć narzeczona.

  KLYTAIMNESTRA

  Dlaczego ta ci pora tak jest upatrzona?

  AGAMEMNON

  Z namiotu wypraw córkę, niech ze mną pobieży.
  1375
  Gotowa jest już woda i ziarno już leży,
  By w żar oczyszczający je rzucić; już stoją
  Jałówki, co krew czarną mają wylać swoją,
  Zarżnięte przed weselem na cześć Artemidzie.

  KLYTAIMNESTRA

  Brzmią pięknie słowa twoje, ale jeśli idzie
  1380
  O czyny, to ja nie wiem, co powiedzieć na to.
  Wyjdź, córko ma z namiotu, wiesz, jak cię bogato
  Przystraja dzisiaj ojciec. Owiń też rańtuchem[96]
  Braciszka Orestesa i tutaj go duchem[97]
  Przyprowadź.
  Ifigenia wchodzi wraz z Orestesem.

  KLYTAIMNESTRA

  1385
  Oto jest już, posłuszna twej woli.
  Posłuchaj teraz tego, co ją i mnie boli.

  AGAMEMNON

  Przecz[98] płaczesz? Spuszczasz oczy? Przecz zakrywasz czoło?

  KLYTAIMNESTRA

  Od czego, ach! mam zacząć? Wszystko mi do głowy
  Od razu tak się ciśnie [i gdzie mej osnowy
  1390
  Początek, środek, koniec, to rzecz obojętna].

  AGAMEMNON

  Dlaczegóż to i jedna i druga tak smętna?
  We waszych widzę oczach lęk i przerażenie.

  KLYTAIMNESTRA

  Odpowiesz-że mi szczerze na to, co nadmienię?

  AGAMEMNON

  Chcę, abyś się pytała. Napomnień nie trzeba.

  KLYTAIMNESTRA

  1395
  Chcesz zabić córkę moją i twoją? Na nieba!

  AGAMEMNON

  Ha! Straszne rzekłaś słowo! Mówię-ć: nie na czasie
  Są twoje podejrzenia!…

  KLYTAIMNESTRA

  Uważaj-że na się
  I nie kwap się! Na pierwsze odpowiedz pytanie.

  AGAMEMNON

  1400
  Gdy słuszna, juści zadość twej woli się stanie.

  KLYTAIMNESTRA

  Wciąż pytam o to samo, ty nie zbaczaj z drogi!

  AGAMEMNON

  O straszne bóstw wyroki! O mój losie srogi!

  KLYTAIMNESTRA

  I mój, i twojej córki, nieszczęśni my troje!

  AGAMEMNON

  Któż krzywdzi cię?

  KLYTAIMNESTRA

  1405
  Ty pytać śmiesz o krzywdy moje?
  Mądrości snać twe słowo mądre nie posiada.

  AGAMEMNON

  Zdradzona tajemnica! Zginąłem, o biada!

  KLYTAIMNESTRA

  Wiem wszystko! Tak! Słyszałam, jaką tej godziny
  Wyrządzić chcesz nam krzywdę! Wyznaniem twej winy
  1410
  Są wszystkie twe westchnienia! Nie trudź się daremnie!

  AGAMEMNON

  Już milczę! Ach! Do tego, co tak bije we mnie,
  Czelnością miałbym jeszcze wojować i kłamem?!

  KLYTAIMNESTRA

  Posłuchaj. I ja również będę z takim samem
  Otwartym mówić sercem. Zaraz na początku
  1415
  Zagadek ja poniecham i w tym pierwszym wątku
  Mojego przemówienia skieruję-ć, w bawełnę
  Nie obwijając sprawy, te zarzutu pełne
  Wyrazy, żeś mnie gwałtem, położywszy trupem
  Tantala, mego męża, wziął za żonę, z łupem
  1420
  Niemowlę połączywszy, które mi od piersi
  Przemocą oderwałeś. Potem — jak najszczersi
  Bądźmy ze sobą dzisiaj — najechali ciebie,
  Dosiadłszy swych rumaków, dwaj w mojej potrzebie
  Występujący bracia, matki mojej dzieci
  1425
  I Zeusa. Lecz mój rodzic, Tyndarej, poleci,
  Wzruszony twymi prośby, by ci spokój dano
  I pozostawiono żonę. Sam przyznasz, że miano
  Małżonki miałam zacnej, zgodziwszy się w domu
  Zamieszkać twym, że, pomna niewieściego sromu,
  1430
  Wierności-m dochowała, żem ci szczęścia błogi
  Dobytek pomnożyła. Wchodziłeś w swe progi
  Szczęśliwy i szczęśliwy wychodziłeś, panie!
  Mężowi taka żona rzadko się dostanie.
  Zaś złą nietrudno spotkać. Trzym ci dała córy
  1435
  Przed synkiem tym, z nich jednej chcesz mnie w tej ponurej
  Godzinie ach! pozbawić na zawsze! Jeżeli
  Kto spyta, przecz[99] zabijasz, jakiej-ż mu udzieli
  Twa warga odpowiedzi? Azali[100] ja może
  Odrzeknąć mam za ciebie? Dla tego nieboże,
  1440
  Ażeby Menelaos odzyskał Helenę?!
  Ha! Pięknie! Dawać dziecko swe za taką cenę,
  Za cenę złej kobiety! Najdroższą ty rzeczą
  Opłacasz najpodlejszą! Cóż z mą duszą człeczą —
  Jak myślisz? — dziać się będzie, gdy ty ruszysz w boje,
  1445
  A ja zostanę sama? Jak ja się odstoję,
  Naokół mając pustki, pustki w tej niewieściej
  Komnacie?! Sama-ć ja tam siedząc w mej boleści,
  Narzekać będę z łzami: „O me dziecko lube,
  Własny cię zgładził ojciec, nie kto inny zgubę
  1450
  Sprowadził twą, lecz rodzic! Nie inne cię ręce,
  Lecz jego mordowały! Taką nam w podzięce
  Nagodził[101] on zapłatę, nam, cośmy zostały
  W tym domu!” O zaiste! Lada pozór mały
  Wystarczy, byś przeze mnie i resztę twej dziatwy
  1455
  Przyjęty był przyjęciem, na jakieś w tak łatwy
  Zasłużył sobie sposób! Nie zmuszaj, na Boga!
  Ażebym ja się miała stać dla ciebie wroga,
  I sam źle nie postępuj!… Dalej: przy ofierze
  Swej córki jak ty będziesz mógł się modlić szczerze?
  1460
  Cóż będziesz mógł dobrego wyprosić od nieba,
  Mordując własne dziecko? Gdy ci będzie trzeba
  Powracać, jakże wrócisz, jeśli tak nikczemnie
  Wyruszasz dziś? A może ma na cię przeze mnie
  Błogosławieństwo spłynąć? Może ja w tej sprawie
  1465
  Mam modlić się za ciebie? Otwarcie wyjawię,
  Że niebu zalecając mej córki mordercę,
  Przestanę chyba wierzyć w rozum bóstw. Czyż serce
  Mieć będziesz, by, wróciwszy do Argos, swe dziatki
  Uścisnąć? Nie masz prawa! I one w tak gładkiej
  1470
  Nie mogą przecież drodze spojrzeć tobie w oczy,
  Gdy jedno z nich zgładziłeś!… Myśl ta cię nie tłoczy?
  A może cię jedynie hetmańska buława
  Obchodzi? Należało ci swojego prawa
  Przed Argiwami bronić, rzeknąć im: „Achaje!
  1475
  Jeżeli we frygijskie chcecie ruszyć kraje,
  Losujcie, czyja córka ma iść na ofiarę!”
  Tak słuszność ci kazała, a nie, abyś parę
  Wstrzymywał w swojej gębie i dziecko rodzone
  Poświęcał Danajczykom. Mógł był Hermionę
  1480
  Menelaj zamordować dla matki, boć przecie
  O jego idzie sprawę. Ja mam stracić dziecię,
  Małżonką będąc wierną, a ta zalotnica
  Ma, pilnie strzegąc w Sparcie młódki swojej lica,
  Zażywać szczęścia w domu? Powetuj-że sobie,
  1485
  Jeżeli ci zarzuty nieprawdziwe robię.
  Lecz jeśli mówię słusznie, miej-że rozum ninie[102],
  Niech z rąk twych me i twoje to dziecko nie ginie!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Agamemnonie, słuchaj! Nikt snać[103] nie zaprzeczy,
  Iż dziecko swe zachować każe rozum człeczy!

  IFIGENIA

  1490
  ŁzyO, gdyby głos mój, ojcze, siłę Orfeusza[104]
  Posiadał, moc, co głazy, mówiono, porusza —
  O, gdybym ja wiedziała, że każdego nagnę
  Swą sztuką czarodziejską, kogo tylko pragnę,
  Chwyciłabym się tego. Lecz ja wiem jedynie,
  1495
  Że oto z oczu moich łzawy potok płynie —
  Tak, płakać to ja umiem, poza tym nic więcej!
  Nie różdżką ja oliwną w swej prośbie dziecięcej
  Dotykam się twych kolan, a tylko tym ciałem,
  Co ona je w swym łonie nosiła! Zbolałem
  1500
  Upraszam ciebie słowem: Nie gub-że mnie młodej,
  Gdyż słodko jest oglądać światło boże! Szkody
  Ty nie czyń mnie, nie zmuszaj schodzić do mogiły.
  Ja pierwsza-ć rzekłam: „Ojcze!” I „córko!” mówiły
  Twe usta do mnie pierwszej. Pierwsza przytulona
  1505
  Do kolan twych, niejednej u twojego łona
  Pieszczoty ja zaznałam. Częstoś mawiał do mnie:
  „Ach! dziecko, czy ja ciebie szczęśliwą ogromnie
  Zobaczę, jak się godzi mej córce, bogato
  Żyjącą śród domostwa małżonka?” Ja za to,
  1510
  Na szyi twojej wisząc, której się tą ręką
  Błagalną dziś dotykam: „A ja czy z podzięką
  Przyjąwszy cię radosną na twe lata stare,
  Wypłacę się godziwie za wszystką ofiarę,
  Za wszystkie trudy twoje, mój tatusiu słodki?”
  1515
  Do dzisiaj tkwią te słowa w głowie twej pieszczotki,
  Ty o nich zapomniałeś, gotujesz zagładę!
  O, błagam na Pelopsa, na Atreja kładę
  Do duszy ci tę prośbę, na matkę, co przecie
  Bolała już nade mną i którą przygniecie
  1520
  Znów boleść! Cóż Helena obchodzić mnie może?
  Jej miłość z Aleksandrem[105] dlaczegóż ma, Boże!,
  Być dla mnie dzisiaj zgubą?!… Spojrzyj na mnie mile,
  Pocałuj mnie, ażebym, kładąc się w mogile,
  Zabrała tę pamiątkę ze sobą [, gdy zguby
  1525
  Me słowo nie odwróci!]. Mój braciszku luby,
  Podporąś ty mi słabą, jednak proszę ciebie,
  Płacz za mną, błagaj ojca, niech mnie tak nie grzebie,
  Mnie, siostrę twą. Współczucie mają niemowlęta —
  Patrz, ojcze, jak cię jego milczące oczęta
  1530
  Błagają! Więc się zlituj, zostaw życie moje!
  U kolan oto prosi cię twych dziatek dwoje —
  Dorosła i niemowlę, twój synek jedyny.
  W tej jednej snać się wszystkie skupiają przyczyny:
  Najsłodsza rzecz dla ludzi to światłość słoneczna,
  1535
  A niczym dla nich grób jest. Chęć to niedorzeczna,
  Jeżeli ktoś pożąda śmierci. Smutne życie
  Jest lepsze niż skon piękny. Oto, co słyszycie!

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Heleno ty nieszczęsna! Widzisz, przez twą miłość
  Spotyka ród Atrydów ta losu zawiłość.

  AGAMEMNON

  1540
  Gdzie litość jest potrzebna, a gdzie jej nie trzeba,
  Wiem dobrze i swe dzieci kocham, boć, na nieba!,
  Szalony byłbym wówczas. Straszna to odwaga
  Wykonać czyn podobny, strasznie, gdy się wzdraga
  Dokonać go duch ludzki, wiedz to, moja żono!
  1545
  Konieczność nakazuje, aby go spełniono.
  Spojrzyjcie na te statki, co na morzu stoją.
  Na greckich patrzcie wodzów, naodzianych zbroją!
  Warowni Ilionu nie wezmą ich ręce,
  Jeżeli, jak chce Kalchas, ciebie nie poświęcę —
  1550
  O nie, nie pękną nigdy trojańskie wrzeciądze,
  Helleński hufiec nagle dziką odczuł żądzę
  Zapuścić swe zagony w barbarzyńskie kraje,
  Ażeby już nie śmiano — przy tym on obstaje —
  Porywać greckich niewiast. Pospólstwo Argosu
  1555
  Zabije moją córkę, nie oszczędzi losu
  Krwawego mnie i tobie, jeśli się ofierze
  Bogini dziś sprzeciwię. Wierz mi, dziecko, szczerze:
  Nie żaden Menelaos narzuca swe chęci.
  Nie jego mnie zachcianka do tego przynęci —
  1560
  Nie! Grecji to pragnienie, bym cię wiódł na drogę
  Tej śmierci, chcę, czy nie chcę!… Oprzeć się nie mogę
  Żądaniu, sił mi na to nie staje. Wypada
  To zrobić mnie i tobie, ażeby Hellada
  Swobodę swoją miała, by nie był gotowy
  1565
  Porywać barbarzyńca greckiej białogłowy…
  Ucieka.

  KLYTAIMNESTRA

  O wy kobiety!
  Biedna ja, biedna! Bez śladu
  Giniesz! Uchodzisz w grób!
  Ojciec ucieka! O rety!
  1570
  Na Hadu
  Rzuci cię, córko, łup!

  IFIGENIA

  O rety! Matko! Ten sam
  Przypadł w udziele nam,
  I mnie i tobie, los!
  1575
  Już-ci ja stoję u końca,
  Nie ujrzę już blasku słońca!
  Ten cios! Ten cios!
  O ty, frygijski lesie,
  śniegiem pokryty!
  1580
  O wy idajskie szczyty,
  Gdzie ongi Priam swe dziecko wyniesie,
  Od piersi matki porwane.
  Iżby zginęło na wieki
  W puszczy dalekiej,
  1585
  Tego Parysa, co go Frygów lud
  Parysem z Idy zwie —
  Tak! z Idy Parysem zwie go od tej chwili…
  Bodajby nigdy nie były te dnie,
  Gdzie on, chowany śród trzód,
  1590
  Wypasujący polanę,
  U szklistych przebywał wód.
  Nimf zdroje tam srebrem się mienią,
  Łąka się mili
  Bujną zielenią,
  1595
  Złociste płoną kwiaty
  I hiacyntem, i różą,
  Które boginiom służą,
  Iżby je ręce ich rwały…
  Przed laty
  1600
  Na tej wspaniałej
  Polanie
  Trzy boskie zjawiły się panie:
  Pallas i chytra Kipryda[106]
  I Hera[107], z nią razem
  1605
  Hermes[108], posłaniec boży —
  Jedna, że włócznią włada,
  Pallada[109],
  Druga, że za jej rozkazem
  W sercach się miłość tworzy,
  1610
  Trzecia dlatego, iż jest poślubioną
  Władcy Zeusa żoną.
  Przywiódł je spór,
  Która piękniejszą się wyda
  Z tych nieba cór.
  1615
  Dla mnie stąd nastał dzień skonu,
  Zaś dla Danaów ma urosnąć sława —
  Wymaga tego ich zbrojna wyprawa
  Do Ilionu,
  Że mnie w ofierze,
  1620
  Niewiasty! Słyszycie? —
  Artemis[110] bierze!
  O śmierci! O życie!
  O matko moja, o matko!
  Jak gładko
  1625
  Odbiega mnie ojciec mój!
  Po cóż tak srodze, tak srodze
  Stanęła mi w drodze
  Owa nieszczęsna Helena?
  Ach! Już na wieki odchodzę!
  1630
  Bezbożny ojcze, stój!
  Bezbożnie mnie gubi twój miecz!
  Po co, za jaką cenę
  Te statki spiżodzióbe
  Do tej aulidzkiej przybiły przystani,
  1635
  Tych łodzi sosnowych roje,
  Wydanych, by zburzyć Troję?!
  Kondycja ludzkaPo co na moją zgubę
  Zeus wichry zesłał tu wraże
  U Eurypowych wybrzeży?
  1640
  Wszak, gdy mu na tym zależy,
  Mają swą rozkosz żeglarze,
  Wichry im bowiem łagodzi
  Pośród wzburzonej powodzi…
  Tak sprawia niebios się król,
  1645
  Że jeden zgryzotę i ból
  Ma z swej żeglugi,
  A zasię radość drugi —
  Jednemu fale,
  Drugiemu żale,
  1650
  Tamten opływa,
  Ten się obywa!
  Źle, źle jest z dolą nas znikomych ludzi!
  Więc po cóż jeszcze
  Ach! w doli tej
  1655
  Nowe bolesne wynajdywać dreszcze?!
  Po co się człowiek trudzi!?
  Ojej! Ojej!
  Jakiż to znój i trud,
  Jakaż to męka mąk
  1660
  Spływa z Heleny Tyndarowej rąk
  Na ten Danaów lud!…

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Lituję się twej doli, co cię w smutku grzebie,
  A która nie powinna była spotkać ciebie.

  IFIGENIA

  Tłum się mężów, widzę, zbliża, o ty, matko moja miła!

  KLYTAIMNESTRA

  1665
  Syn bogini, dla którego jam cię tutaj przywoziła.

  IFIGENIA

  Otwórz-że mi namiot, służba! Chcę się ukryć! Dalej! Dalej!

  KLYTAIMNESTRA

  Przecz uciekasz, dziecko moje?

  IFIGENIA

  Przed Achillem wstyd mnie pali.

  KLYTAIMNESTRA

  A dlaczego?

  IFIGENIA

  1670
  Ślub nieszczęsny takim wstydem dziś mnie poi.

  KLYTAIMNESTRA

  Nie pieść-że się, córko, z sobą, to nie pora w doli twojej.
  Zostań! Zostań! Tu przed pychą nie ucieknie nasza bieda.

  ACHILLES

  O nieszczęsna córko Ledy!

  KLYTAIMNESTRA

  Tak, zaprzeczyć to się nie da.

  ACHILLES

  1675
  Straszne wrzaski śród Argiwów!

  KLYTAIMNESTRA

  Powiedz-że mi, czego wrzeszczą?

  ACHILLES

  Idzie im o córkę twoją.

  KLYTAIMNESTRA

  Wieść przynosisz mi złowieszczą.

  ACHILLES

  Chcą koniecznie, by umarła.

  KLYTAIMNESTRA

  1680
  Nikt nie broni jej od zguby?

  ACHILLES

  Sam popadłem w zatarg z tłumem.

  KLYTAIMNESTRA

  W jaki? Powiedz, druhu luby!

  ACHILLES

  Chcieli mnie ukamienować!

  KLYTAIMNESTRA

  Żeś ratował moje dziecię?

  ACHILLES

  1685
  Tak!

  KLYTAIMNESTRA

  Któż śmiał się dotknąć ciebie? Któż tak czelny jest na świecie?

  ACHILLES

  Wszyscy Grecy.

  KLYTAIMNESTRA

  A gdzież twoi podzieli się Mirmidoni?

  ACHILLES

  Oni pierwsi bunt podnieśli.

  KLYTAIMNESTRA

  1690
  Nikt nas, córko, nie obroni.

  ACHILLES

  Podwikarzem[111] mnie nazwali.

  KLYTAIMNESTRA

  Cóż od ciebie usłyszeli?

  ACHILLES

  Że swej przyszłej zabić nie dam —

  KLYTAIMNESTRA

  Słusznieś złajał krzywdzicieli.

  ACHILLES

  1695
  Którą ojciec mi obiecał —

  KLYTAIMNESTRA

  I z Argosu przysłał tobie.

  ACHILLES

  Ale wrzask ich mnie przygłuszył!

  KLYTAIMNESTRA

  Podła rzecz jest tłum! Cóż zrobię?

  ACHILLES

  Uratuję was!

  KLYTAIMNESTRA

  1700
  Co? Jeden chcesz się rzucić na tysiące?!

  ACHILLES

  Widzisz zbrojnych?

  KLYTAIMNESTRA

  Niechże dzięki spadną na cię przegorące!

  ACHILLES

  Spadną, owszem!

  KLYTAIMNESTRA

  Więc nie pójdzie na ofiarę córka moja?

  ACHILLES

  1705
  Nie z mą wolą.

  KLYTAIMNESTRA

  A więc czyja z moich rąk ją wyrwie zbroja?

  ACHILLES

  Są tysiące! Przede wszystkiem Odyss.

  KLYTAIMNESTRA

  Co? Syn Syzyfowy?

  ACHILLES

  Nie inaczej.

  KLYTAIMNESTRA

  1710
  Czy ma rozkaz wojsk, czy może z własnej głowy?

  ACHILLES

  Wybrano go, bo tak pragnął.

  KLYTAIMNESTRA

  Niecny wybór, by mordować!

  ACHILLES

  Nie pozwolę!

  KLYTAIMNESTRA

  Chcą ją gwałtem wziąć? O Boże! Ty nas prowadź!

  ACHILLES

  1715
  Tak jest! Gwałtem! Za włos jasny!

  KLYTAIMNESTRA

  Cóż ja mam uczynić wtedy?

  ACHILLES

  Czep się córki…

  KLYTAIMNESTRA

  Czy w ten sposób ujdzie śmierci z rąk czeredy?

  ACHILLES

  Wszystko ci na jedno wyjdzie.

  IFIGENIA

  1720
  Matko, słuchaj, co ci powiem:
  Gniewasz się na swego męża; gniew daremny, trudno bowiem
  Poprzeć to, co niemożliwe! Wielce godna też pochwały
  Ta gorliwość przyjaciela, przecież baczmy, by nie miały
  Wojska k'niemu żadnej złości! Dla nas korzyść stąd niewielka,
  1725
  A na sztych się on wystawia! Niech posłucha rodzicielka,
  Co poddała mi rozwaga. Takie me postanowienie,
  Że chcę umrzeć i że piękną śmierć ja sobie bardzo cenię —
  Więc też z duszy pragnę dzisiaj wygnać wszelką myśl nikczemną.
  Zali[112] słuszny jest mój zamiar, zważ to, matko, razem ze mną.
  1730
  PoświęcenieCała wielka nasza Grecja na mnie dzisiaj oczy zwraca,
  Ja to sprawię, że się ruszą nasze statki i że praca
  Nie na próżno, że frygijską zniszczą ziemię, że napady
  Barbarzyńskie w kraj nie pójdą, że z szczęśliwej nam Hellady,
  Mszcząc Heleny odebranie, nikt porywać się nie waży
  1735
  Naszych niewiast, jak to ongi śmiał uczynić Parys wraży.
  Przez mą śmierć to wszystko będzie, Grecję naszą ja wybawię,
  A zaś szczęsne moje imię będzie żyło w błogiej sławie,
  Zresztą nie ma po co życie zbytnio kochać: boć to przecie
  Nie dla siebie li jedynej porodziłaś mnie, swe dziecię,
  1740
  Lecz dla całej Grecji naszej! Jeśli dzisiaj te tysiące
  Zbrojnych mężów i wioślarzy — jeśli w czasy te gorące
  Wszyscy pragną ruszyć w pole, by ramiony pomścić swemi
  Krzywdy Grecji, aby polec dla ojczystej naszej ziemi,
  Zali temu ma przeszkodzić jedno marne moje życie?
  1745
  Co? Czy prawdy ja nie mówię? Cóż wy na to przytoczycie?
  Po tym jeszcze jedno słowo: Jakim to ma stać się cudem,
  Aby mąż ten dla kobiety z całym się poświęcił ludem,
  Aby miał tu ginąć dla niej? Wszak wiadomo: Od tysięcy
  Głów niewieścich, które żyją na tym świecie, wart jest więcej
  1750
  Mąż li jeden!… A ponadto, jeśli chce się Artemidzie
  Mego życia, czyż się oprę ja, śmiertelna?… Nie! Nie idzie!
  Życie oddam za mą Grecję! Zabijajcie, byle Troję
  Zniszczyć, zburzyć! To uwieczni moją pamięć! To są moje
  Zaślubiny, moje dzieci, to ma chwała w każdym czasie!
  1755
  Grecy mają barbarzyńcom rozkazywać, a nie zasię
  Barbarzyńcy ludom greckim! Ludem wolnym są Grekowie,
  Zaś sługami barbarzyńcy: Tak jest w słusznej ustanowie!…

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Dowodem zacnej duszy twe zamiary,
  Jednak zbyt wielkiej żąda los ofiary.

  ACHILLES

  1760
  Agamemnona córko, jakież by mi szczęście
  Przyniosło z woli bożej twe ze mną zamęście!
  Zazdroszczę cię Helladzie, a Hellady tobie,
  W szlachetnym o ojczyźnie mówiłaś sposobie.
  [Zrzekłszy się walk z niebami, które się nie zlękną,
  1765
  Z tej losu konieczności rzecz wybrałaś piękną.]
  Zajrzawszy dziś w twe wnętrze, tym większą ja muszę
  Uczuwać k'tobie miłość! Szlachetną masz duszę,
  Więc zważ: Ja chcę ci dobrze uczynić i w progi
  Domostwa mego zawieść. Jaki los mnie srogi
  1770
  Przyciśnie, jeśli wojsku nie stawiwszy czoła,
  Nie zbawię cię, wie Tetys… Rzecz to niewesoła —
  Rzecz straszna zejść do grobu… Rozważ-że te skutki!

  IFIGENIA

  To jedno jeszcze powiem [bez żadnej ogródki]:
  Dość rzezi, dość mężobójstw Tyndaryda[113] wszczęła
  1775
  Pięknością swego ciała… Więc się tego dzieła
  Nie imaj, nie narażaj się na śmierć i dla mnie
  Nie ściągaj jej na innych. Snać radzę niekłamnie!
  Mnie pozwól, bym, gdy zdołam, Helladę zbawiła.

  ACHILLES

  O duszo przewspaniała! Jeśli taka siła
  1780
  Twej woli, ja sprzeciwiać chyba się nie mogę.
  Szlachetnie umiesz myśleć i szlachetnąś drogę
  Wybrała [bo dlaczego nie mam rzec ci prawdy?]
  Lecz swoich tych zamiarów możesz jeszcze zawdy[114]
  Żałować, [przeto umysł twój niechże rozważy
  1785
  Me słowa:] Ze zbrojnymi stanę u ołtarzy,
  Nie, aby nie dopuścić do ofiary twojej,
  Lecz aby jej zabronić i użyciem zbroi!
  [Skorzystasz może jeszcze z słów mych, gdy twe oczy
  Miecz ujrzą ponad szyją, zanim krew cię zbroczy.
  1790
  Przenigdy nie pozwolę, byś w swej nierozwadze
  Ginęła! Więc co prędzej do świątyni radzę
  I przyjścia twego czekam z wojskami moimi.]
  Odchodzi.

  IFIGENIA

  Dlaczego zraszasz lice, matko, łzy cichymi?

  KLYTAIMNESTRA

  Azali do żałości nie mam dziś przyczyny?

  IFIGENIA

  1795
  Nie wzruszaj! Sfolguj[115] jeszcze tej prośbie jedynej.

  KLYTAIMNESTRA

  Mów, córko, wszak ode mnie nie doznasz odmowy.

  IFIGENIA

  Nie ścinaj sobie, proszę, matko, włosów z głowy
  I w żadnej mi żałobnej nie chodź po mnie szacie.

  KLYTAIMNESTRA

  Czegoż ty żądasz, córko? Jak to? Po twej stracie?

  IFIGENIA

  1800
  Nie strata to! Żyć będę, okryję cię sławą.

  KLYTAIMNESTRA

  Co mówisz? Tak bez żalu mam znieść śmierć twą krwawą!

  IFIGENIA

  Bez żalu. Nie usypie nikt mi grobu przecie.

  KLYTAIMNESTRA

  Czyż śmierć a grób nie jedno? Gdzież ty legniesz, dziecię?!

  IFIGENIA

  Zeusowej córki ołtarz grobem moim będzie.

  KLYTAIMNESTRA

  1805
  Usłucham cię, me dziecko! Słuszność masz w tym względnie.

  IFIGENIA

  Szczęśliwa śmierć jest moja. Dla ojczyzny ginę!

  KLYTAIMNESTRA

  A siostrom co polecasz w tę smutną godzinę?

  IFIGENIA

  I one niechaj również nie chodzą w żałobie.

  KLYTAIMNESTRA

  Lecz jakie miłe słowo zostawiasz po sobie?

  IFIGENIA

  1810
  Pożegnaj je! Na męża wychowaj mi brata.

  KLYTAIMNESTRA

  Uściskaj go! Ostatni raz to! Schodzisz z świata!

  IFIGENIA

  Najdroższy! Druhem byłeś mi według swej siły.

  KLYTAIMNESTRA

  W Argosie czy ci spełnić jaki przekaz miły?

  IFIGENIA

  Dla ojca, a małżonka twego, nie miej wzgardy.

  KLYTAIMNESTRA

  1815
  Dla ciebie stoczy ze mną niejeden bój twardy.

  IFIGENIA

  Że ja Helladę zbawię, pchała go nadzieja.

  KLYTAIMNESTRA

  Postąpił sobie chytrze, niegodnie Atreja.

  IFIGENIA

  Za włosy nim pochwycą, któż tam pójdzie ze mną?

  KLYTAIMNESTRA

  Ja z tobą —

  IFIGENIA

  1820
  O nie, matko! Twoja chęć daremną.

  KLYTAIMNESTRA

  Szat twoich się uczepię!

  IFIGENIA

  O nie! Nie uczepi
  Twa ręka mej się sukni! Dla mnie tak najlepiej.
  A także i dla ciebie! Jeden z ojca służby
  1825
  Powiedzie mnie przed ołtarz, gdzie się spełnią wróżby.

  KLYTAIMNESTRA

  Odchodzisz, moja córko?

  IFIGENIA

  Tak, i już nie wrócę!

  KLYTAIMNESTRA

  Porzucisz rodzicielkę?

  IFIGENIA

  Nie bez chwały rzucę.

  KLYTAIMNESTRA

  1830
  Pozostań! nie porzucaj!

  IFIGENIA

  Po co łez tych zdroje?
  A wy zaś razem ze mną, młode panie moje,
  Pieśnię[116] zanućcie radosną
  W cześć Artemidy, córki Zeusowej!
  1835
  Sprawcie waszymi to słowy,
  Niechaj-że dobrze z nich wróżby wyrosną
  Dla Danajczyków! A teraz już, proszę,
  Potrzebne przynieście kosze,
  Oczyszczające ziarna
  1840
  Niech już pochłonie
  Płomieni fala ofiarna!
  Ojciec po prawej niech stronie,
  Jako się godzi,
  Ogień obchodzi!
  1845
  Idę już bowiem, już szyję swą kładę,
  Aby wybawić Helladę!
  Wiedźcie mnie zatem
  Na drogę skonu,
  Mnie, pogromczynię Ilionu
  1850
  I kraju Frygów! Me czoło
  Przystroicie wieńcem wokoło,
  Warte ci ono,
  Iżby je uwieńczono,
  Iżby święconą je wodą
  1855
  Skropiono,
  Tę skroń moją młodą!
  To wasze grono
  Niech w taniec idzie
  W cześć Artemidzie,
  1860
  Niech skocznym tu kręgiem otoczy
  Świątynię,
  Niech płynie
  Pląs wasz ochoczy
  Wokół bożego ołtarza!
  1865
  Gdy tak potrzeba,
  Chcę ułagodzić nieba,
  Chcę, iżby krwi mej potoki
  Mogły przebłagać wyroki
  Boże!
  1870
  O święta, prześwięta macierzy!
  Tutaj ja złożę
  Łzy swe w ofierze,
  Boć łza twój ołtarz znieważa —
  Płakać mi nie należy,
  1875
  Gdy wejdę w świątynne dźwierze!
  O haj! O haj!
  Niech razem ze mną, dziewice,
  Hymn wasz pobieży
  W cześć Artemidy,
  1880
  Co tu naprzeciw chalcejskich wybrzeży
  Ma właść[117] swą i święty swój gaj,
  Tu, gdzie me widzą źrenice,
  Jak z mej przyczyny ninie
  W wąskiej cieśninie
  1885
  Aulidy
  Bezczynne gnuśnieją dzidy!…
  Chwała ci ziemio pelazgijska, chwała!
  Chwała-ć, Mykeno wspaniała,
  Ty, coś mnie na świat wydała!…

  CHÓR

  1890
  Wspominasz Perseja gród,
  Wybudowany przez Cyklopów lud!

  IFIGENIA

  Nie nadaremnie
  Wydałaś we mnie
  Światłość Hellady:
  1895
  Za jej chwalebny tron
  Chętnie dziś idę na skon!

  CHÓR

  Nigdy nie zgaśnie
  Twa sława!

  IFIGENIA

  O haj! O haj!
  1900
  O ty, pochodnio dnia!
  O wy, słoneczne jaśnie!
  W innym ja spocznę bycie,
  Inne już, inne życie
  Przed mymi oczyma stawa,
  1905
  W inny odchodzę kraj!
  Żegnaj, światłości ma!
  O haj! O haj!

  *

  CHÓR

  Patrzcie! już idzie
  Po drodze skonu
  1910
  Ta pogromczyni Ilionu
  I kraju Frygów! Jej czoło
  Zdobi już wieniec wokoło —
  Warto ci ono,
  Iżby je uwieńczono,
  1915
  Iżby święconą je wodą
  Skropiono!
  Tę szyję swą młodą
  Niebawem pono
  Skrwawioną złoży
  1920
  W świątyni bożej,
  Tę ciała pięknego krasę.
  Ros zdroje,
  Na twoje
  Przyjście tak łase,
  1925
  Już tam czekają gotowe.
  Ręka rodzica
  Skropi ci słodkie twe lica.
  Czekają wojska już greckie,
  By zburzyć miasto zdradzieckie.
  1930
  Dalej!
  Niechże niebiosów Kniahinię[118]
  Język wasz chwali!
  Ku Artemidzie
  Ślijmy słów naszych osnowę,
  1935
  By poszczęściła godzinie,
  Gdy wojsko na Ilion idzie!
  O przenajświętsza Pani!
  Ty, coś jest rada,
  Gdy ci przynoszą w dani
  1940
  Ludzkie ofiary!
  Spraw, by ta zbrojna Hellada,
  W frygijskie ruszywszy obszary,
  Podstępny zburzyła gród!
  Niech Agamemnon mężny
  1945
  W tej krwawej
  Walce orężnej
  Ozdobi koroną sławy
  Swój grecki lud!
  I oby w bitewnej pogoni
  1950
  I dla swej własnej skroni
  Zwycięski wieniec splótł!
  Wchodzi

  GONIEC

  Z namiotu wyjdź co prędzej, córko Tyndarowa,
  Posłuchaj, co ci moje opowiedzą słowa!

  KLYTAIMNESTRA

  Wołana, usłyszałam! Wloką się me nogi,
  1955
  Przychodzę nieszczęśliwa, drżąca, pełna trwogi.
  Czy może jeszcze świeżej nie dodasz boleści
  Do cierpień mych obecnych.

  GONIEC

  O córce mam wieści —
  Niezwykłe, istne cuda, że ginąć w zadziwie!

  KLYTAIMNESTRA

  1960
  Nie zwlekaj! Mów co prędzej! Czekam niecierpliwie!

  [GONIEC

  Natychmiast, droga pani, zadość ci się stanie.
  A zacznę od początku, jeśli pomieszanie
  Mych zmysłów i języka mojego nie zmierza,
  W te tropy, kiedy nasza zjawiła się rzesza
  1965
  Śród gaju Artemidy, córki niebios pana,
  Gdzie cudną lśni zielenią kwiecista polana,
  Gdzie wojsko się achajskie zebrało — tej chwili,
  Kiedyśmy twoją córkę, mówię, sprowadzili,
  Od razu nas argiwski zbrojny tłum otoczył.
  1970
  A skoro twoje dziecko Agamemnon zoczył,
  Zajęknął i zakrytą odwróciwszy głowę,
  Jął[119] strasznie zraszać łzami te swoje ojcowe
  Oblicze, w fałdach płaszcza schowane. I ona,
  Od razu przystąpiwszy do Agamemnona,
  1975
  Poczęła doń przemawiać: „Ojcze mój, przychodzę,
  Ażeby życie swoje oddać na tej drodze
  Dla Grecji, mej ojczyzny. Z własnej ci je chęci
  Oddaję onej rzeszy, która mnie poświęci,
  Przywiódłszy do ołtarze, gdy tak pragną nieba.
  1980
  Przeze mnie więc szczęsnego zażywając chleba,
  Ruszajcie w bój, ażeby zwyciężywszy, potem
  Na ziemi swej ojczystej zjawić się z powrotem.
  A proszę, niech mnie ręce nie tkną się niczyje,
  W milczeniu i bez trwogi sama oddam szyję!”
  1985
  To rzekła. Zasię wszystkim, którzy to słyszeli,
  Dla męstwa tej dziewicy podziw się udzieli,
  Dla duszy jej przezacnej. I jako przystoi,
  Talthybios, wystąpiwszy, w moc godności swojej
  Pobożne wszemu wojsku nakazał milczenie.
  1990
  Wróż Kalchas wówczas miecza dobędzie i wżenie
  Do kosza go złotego i uwieńczy czoło
  Dziewicy. Syn Peleja, obiegłszy wokoło
  Bogini święty ołtarz, w ręku mając wodę
  Święconą i ofiarny kosz, tak rzekł: Ofiara, Cud„Na młode,
  1995
  Nadobne spojrzyj dziewczę, ty córo Zeusa,
  Zwierzobójczyni boża, przez którą się rusza
  Ta światłość w mroku nocnym, i przyjmij-że w dani
  Tę czystą krew z jej szyi, którą tu zebrani
  Wodzowie Achajczyków wraz z Agamemnonem
  2000
  Składają ci, i sprawże, aby z niezmęczonem
  Ruszyły wojskiem statki i by nasze dzidy
  Zburzyły twierdzę Troi. To niech Artemidy
  Zarządzi nam łaskawość!” I wszyscy Atrydzi
  Spuścili na dół oczy i wojsko się widzi,
  2005
  Jak wryte, stało w miejscu, w jednym zbite rzędzie.
  I kapłan się pomodli i miecza dobędzie
  I szyi się przygląda, gdzie by mógł tym mieczem
  Ugodzić jak najlepiej. I w mym sercu człeczem
  Ból zrodził się niemały. Czekałem bez ruchu,
  2010
  Gdy nagle cud się zjawił. Dla każdego słuchu
  Wyraźne było każde uderzenie noża,
  Dziewica zaś jak gdyby znikła gdzieś w przestworza…
  Wtem głośno wrzasnął kapłan, a śladem kapłana
  Wrzasnęło całe wojsko. Rzecz niespodziewana,
  2015
  Albowiem zoczyliśmy, przy ołtarzu blisko,
  Niezwykłe, juści z nieba zesłane zjawisko:
  Nikt oczom nie dowierzał z zbrojnego zebrania,
  Ujrzawszy, jak leżąca tuż na ziemi łania
  O kształtach przecudownych i rosłej postawy
  2020
  Broczyła ołtarz bóstwa strumieniami krwawej
  Posoki. Wówczas Kalchas — niech ci się nie zdaje,
  Ażeby nie radośnie — zawołał: „Achaje!
  Wojsk wspólnych naczelnicy! Widzą wasze oczy
  Ofiarę, tę z kniej górskich łanię, która broczy
  2025
  Ten ołtarz? Tak, bogini zesłała ją sama.
  Jest milsza jej od dziewki, snać nie chce, by plama
  Szlachetnej krwi dziewiczej zbryzgała świątynię.
  Nikt wątpić tu nie może, że w tym swoim czynie
  Wskazała, iż ofiarę przyjmuje radośnie.
  2030
  Bo zsyła wiatr pomyślny, który już nam rośnie,
  Abyśmy mogli ruszyć na Troję. Więc dalej!
  Co tchu trzeba nam spieszyć tam ku morskiej fali,
  Żeglarze, hej! Skierować ku statkom swe kroki!
  Albowiem jeszcze dzisiaj z aulidzkiej zatoki
  2035
  Ruszymy, by pruć głębie Egejskiego morza”,
  A gdy Hefajstowego ognia siła boża
  Do szczętu już pożarła ofiarę, wróż wtedy
  Jął błagać, by do końca uniknęła biedy
  Ta naszych wojsk wyprawa. Mnie tutaj ku tobie
  2040
  Śle książę Agamemnon, by ci w twej żałobie
  Powiedzieć, jakie losy twa córka zyskała
  Od bóstw i jaka w Grecji niespożyta chwała
  Wyrosła dzisiaj dla niej!… Ja, naoczny świadek
  Zdarzenia, mówię tobie: Ten dziwny wypadek
  2045
  Wskazuje, że twa córka chyba wprost do nieba
  Dostała się cudownie. Więc porzucić trzeba
  Te smutki, niech cię serce na męża nie judzi:
  Niespodziewanie bóstwa nawiedzają ludzi
  I tym, których miłują, niosą wybawienie.
  2050
  Patrzały dzisiaj na to jasne dnia promienie,
  Jak marła twoja córka i jak szła znów w blaski.

  PRZODOWNICA CHÓRU

  Raduję się, gdy słyszę z gońca tego łaski,
  Że córka twoja żyje i że bawi[120] w niebie.

  KLYTAIMNESTRA

  O córko, któryż z bogów dzisiaj uniósł ciebie?!
  2055
  Jak do cię mówić mam?!
  Czy to nie wymysł? Nie kłam,
  Którym tumanią morderce,
  By uspokoić me serce?

  PRZODOWNICA CHÓRU

  O, idzie Agamemnon, z ust Książęcej Cześci
  2060
  Zapewne takie same będziesz miała wieści.
  Wchodzi

  AGAMEMNON

  Przez córkę błysło szczęście, małżonko, nad nami!
  W istocie, już dziś ona pomiędzy bóstwami…
  A teraz, wziąwszy z sobą młodego jelonka, wskazuje na Orestesa
  Niech wraca do ojczyzny ma droga małżonka.
  2065
  Już wojsko ruszyć myśli… Więc żegnaj! Niestety
  Nie prędko wrócę z Troi, by lubej kobiety
  Uścisnąć dłoń, powitać cię znowu… Bądź zdrowa!

  CHÓR

  Niech Bóg, Atrydo, w szczęściu cię zachowa!
  Płyń do frygijskiej ziemi
  2070
  I z zdobyczami świetnemi
  Do tej dzierżawy swojej
  Powracaj z Troi!…]

  Przypisy

  [1]

  Agamemnon (mit. gr.) — syn Atreusa, króla Myken, wódz greckiej wyprawy przeciw Troi, brat Menelaosa, którego żona, Helena, została porwana przez Trojan, co dało początek wojnie. [przypis edytorski]

  [2]

  Menelaos — syn Atreusa, król Sparty; jego żona Helena została porwana przez Parysa, co doprowadziło do wojny trojańskiej. [przypis edytorski]

  [3]

  Achilles — legendarny bohater grecki, syn Peleusa, króla Ftyi, i Tetydy, boginki morskiej, uczestnik wojny trojańskiej. [przypis edytorski]

  [4]

  Atreus (mit. gr.) — król Myken, ojciec Agamemnona i Menelaosa. [przypis edytorski]

  [5]

  Tyndareus (mit. gr.) — król Sparty, mąż Ledy. [przypis edytorski]

  [6]

  Leda (mit. gr.) — córka Testiosa, króla Etolii, żona Tyndareusa, króla Sparty. Ze związku miłosnego z Zeusem, który chcąc ją uwieść przybrał postać łabędzia, zrodziła się piękna Helena, małżonka Menelaosa, oraz dwaj synowie, Kastor i Polluks. [przypis edytorski]

  [7]

  Thestyes (mit. gr.) — brat Atreusa, stryj Agamemnona i Menelaosa. [przypis edytorski]

  [8]

  zalewka — libacja, wylanie części wina z kielicha w ofierze dla bóstw. [przypis edytorski]

  [9]

  dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]

  [10]

  srom (daw.) — wstyd. [przypis edytorski]

  [11]

  Menelaos — syn Atreusa, król Sparty; jego żona Helena została porwana przez Parysa, co doprowadziło do wojny trojańskiej. [przypis edytorski]

  [12]

  rozjemca bogiń — Parys, syn Priama i Hekabe, królewicz trojański, poproszony przez Afrodytę, Herę i Atenę, by wskazał najpiękniejszą z nich. [przypis edytorski]

  [13]

  argiwski — grecki. [przypis edytorski]

  [14]

  lakedajmoński — spartański. [przypis edytorski]

  [15]

  idajski — przymiotnik od Idy, pasma górskiego w pobliżu Troi. [przypis edytorski]

  [16]

  gwoli (daw.) — ze względu na. [przypis edytorski]

  [17]

  Artemida (mit. gr.) — dziewicza bogini łuczniczka, opiekunka zwierzyny łownej. Bliźniacza siostra Apollina. Jej strzałom przypisywano nagłą śmierć kobiet. [przypis edytorski]

  [18]

  li (daw.) — tylko. [przypis edytorski]

  [19]

  Odyseusz (mit. gr.) — ulubieniec bogów, awanturnik, mężny, a przede wszystkim sprytny wojownik. Król Itaki, mąż Penelopy. Bohater Odysei, która opisuje jego dziesięcioletnią podróż powrotną spod Troi. [przypis edytorski]

  [20]

  Leda (mit. gr.) — córka Testiosa, króla Etolii, żona Tyndareusa, króla Sparty. Ze związku miłosnego z Zeusem, który chcąc ją uwieść przybrał postać łabędzia, zrodziła się piękna Helena, małżonka Menelaosa, oraz dwaj synowie, Kastor i Polluks. [przypis edytorski]

  [21]

  azali (daw.) — czy. [przypis edytorski]

  [22]

  naraz (daw.) — nagle. [przypis edytorski]

  [23]

  Cyklop (mit. gr.) — przedstawiciel mitycznego szczepu jednookich olbrzymów-ludożerców. [przypis edytorski]

  [24]

  brona (daw.) — brama. [przypis edytorski]

  [25]

  Arethuza (mit. gr.) — nimfa, która zmieniła się w źródło, chcąc uniknąć zalotów boga rzeki Alfejosa. [przypis edytorski]

  [26]

  płowy — (o kolorze włosów) blond. [przypis edytorski]

  [27]

  Parys — syn Priama i Hekabe, królewicz trojański. Porwał Helenę, żonę władcy Myken Menelaosa, co było bezpośrednim powodem rozpoczęcia wojny trojańskiej. [przypis edytorski]

  [28]

  Eurotas — rzeka w Sparcie. [przypis edytorski]

  [29]

  Cypryda (mit. gr.) — przydomek Afrodyty, bogini miłości, która urodziła się z piany morskiej w pobliżu Cypru. [przypis edytorski]

  [30]

  Pallas (mit. gr.) — przydomek Ateny, bogini mądrości i sprawiedliwej wojny. [przypis edytorski]

  [31]

  Hera (mit. gr.) — bogini niebios i macierzyństwa, żona i siostra Zeusa. [przypis edytorski]

  [32]

  Protesilaos (mit. gr.) — jeden z zalotników Heleny, uczestnik wojny trojańskiej; wg mitu po śmierci ubłagał Hadesa, by ten pozwolił mu spędzić jedną noc z małżonką Laodamią. [przypis edytorski]

  [33]

  dyska — dziś popr. forma D.lp: dysku. [przypis edytorski]

  [34]

  Ares (mit. gr.) — bóg wojny i szału bojowego. [przypis edytorski]

  [35]

  Laertiada — przydomek Odyseusza (syn Laertesa). [przypis edytorski]

  [36]

  ninie (daw.) — teraz. [przypis edytorski]

  [37]

  Achilles (mit. gr.) — legendarny bohater grecki, syn Peleusa, króla Ftyi, i Tetydy, boginki morskiej, uczestnik wojny trojańskiej. [przypis edytorski]

  [38]

  Tetyda (mit. gr.) — jedna z Nereid (boginek morskich, córek Nereusa), matka Achillesa. [przypis edytorski]

  [39]

  Chejron a. Chiron (mit. gr.) — znany z mądrości centaur (tj. pół człowiek a pół koń), wychowawca wielu spośród mitologicznych bohaterów. [przypis edytorski]

  [40]

  munsztuk — drążek wkładany do pyska konia, by nim kierować, część uprzęży. [przypis edytorski]

  [41]

  kosmyki — dziś popr. forma N.lm: kosmykami. [przypis edytorski]

  [42]

  Pelida (mit. gr.) — przydomek Achillesa (syn Peleusa). [przypis edytorski]

  [43]

  nawa (daw.) — okręt. [przypis edytorski]

  [44]

  Mirmidonowie — wojowniczy, bezlitosny w walce naród, poddani Peleusa, króla Ftyi, ojca Achillesa. [przypis edytorski]

  [45]

  Nereuszowe córy — Nereidy, boginki morskie. [przypis edytorski]

  [46]

  jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]

  [47]

  włast (daw.) — władca. [przypis edytorski]

  [48]

  Nestor — król Pylos, najstarszy uczestnik wojny trojańskiej, symbol wieku i związanego z nim doświadczenia. [przypis edytorski]

  [49]

  ilioński — trojański. [przypis edytorski]

  [50]

  skory (daw.) — szybki. [przypis edytorski]

  [51]

  dźwierze (daw.) — wrota. [przypis edytorski]

  [52]

  tobie i twej córce gwoli (daw.) — ze względu na ciebie i twoją córkę. [przypis edytorski]

  [53]

  li (daw.) — tylko. [przypis edytorski]

  [54]

  snać a. snadź (daw.) — widocznie. [przypis edytorski]

  [55]

  płochy (daw.) — niestały w uczuciach. [przypis edytorski]

  [56]

  jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]

  [57]

  Odyseusz (mit. gr.) — ulubieniec bogów, awanturnik, mężny, a przede wszystkim sprytny wojownik. Król Itaki, mąż Penelopy. Bohater Odysei, która opisuje jego dziesięcioletnią podróż powrotną spod Troi. [przypis edytorski]

  [58]

  krzywy (daw.) — niechętny. [przypis edytorski]

  [59]

  Kipryda (mit. gr.) — przydomek Afrodyty, bogini miłości, która urodziła się z piany morskiej w pobliżu Cypru. [przypis edytorski]

  [60]

  królowę — dziś popr. forma B.lm: królową. [przypis edytorski]

  [61]

  ramiony — dziś popr. forma N.lm: ramionami. [przypis edytorski]

  [62]

  krzywa (daw.) — niechętna. [przypis edytorski]

  [63]

  li (daw.) — tylko. [przypis edytorski]

  [64]

  centaur (mit. gr.) — stworzenie z ludzkim tułowiem na końskim korpusie. [przypis edytorski]

  [65]

  bawić (daw.) — przebywać. [przypis edytorski]

  [66]

  Kasandra (mit. gr.) — córka Priama; zakochany w niej Apollo dał jej dar jasnowidzenia, lecz gdy odrzuciła jego zaloty, sprawił, że nikt nie wierzył w jej wróżby. [przypis edytorski]

  [67]

  Ares (mit. gr.) — bóg wojny i szału bojowego. [przypis edytorski]

  [68]

  Dioskurowie (mit. gr.) — Kastor i Polluks, bracia Heleny. [przypis edytorski]

  [69]

  Priam (mit. gr.) — władca Troi, ojciec Hektora, jej najdzielniejszego obrońcy, i Parysa, który porwaniem Heleny doprowadził do wybuchu wojny trojańskiej. [przypis edytorski]

  [70]

  zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]

  [71]

  pierydzki — związany z Pierydami / Muzami. [przypis edytorski]

  [72]

  niewcześnie (daw.) — nie w porę. [przypis edytorski]

  [73]

  snać a. snadź (daw.) — widocznie. [przypis edytorski]

  [74]

  wyśli — dziś popr. forma 3.os.lm. cz. przeszł.: wyszli. [przypis edytorski]

  [75]

  przecz (daw.) — dlaczego. [przypis edytorski]

  [76]

  jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]

  [77]

  li (daw.) — tylko. [przypis edytorski]

  [78]

  widomie (daw.) — widocznie. [przypis edytorski]

  [79]

  krzyż — tu: cierpienie. [przypis edytorski]

  [80]

  ninie (daw.) — teraz. [przypis edytorski]

  [81]

  pono (daw.) — podobno. [przypis edytorski]

  [82]

  Pelida (mit. gr.) — przydomek Achillesa (syn Peleusa). [przypis edytorski]

  [83]

  obieża (daw.) — zasadzka (dosł.: sieć używana przy polowaniu). [przypis edytorski]

  [84]

  srom (daw.) — wstyd. [przypis edytorski]

  [85]

  ponadmiar — nadmiernie. [przypis edytorski]

  [86]

  Pierydy (mit. gr.) — córki króla Pierosa, współzawodniczące z Muzami w śpiewie, niekiedy z nimi utożsamiane. [przypis edytorski]

  [87]

  Ganimedes (mit. gr.) — królewicz trojański, ukochany przez Zeusa, który porwał go na Olimp i uczynił podczaszym bogów. [przypis edytorski]

  [88]

  Bakchos (mit. gr.) — bóg wina, znany też jako Dionizos; w mit. rzym.: Bachus (Bacchus). [przypis edytorski]

  [89]

  Chejron a. Chiron (mit. gr.) — znany z mądrości centaur (tj. pół człowiek a pół koń), wychowawca wielu spośród mitologicznych bohaterów. [przypis edytorski]

  [90]

  Hefajstos (mit. gr.) — kulawy bóg-kowal, patron rzemiosł. Wyrabiał misterne przedmioty o niezwykłych właściwościach, głównie dla bogów olimpijskich i bohaterów. [przypis edytorski]

  [91]

  Tetyda (mit. gr.) — jedna z Nereid (boginek morskich, córek Nereusa), matka Achillesa. [przypis edytorski]

  [92]

  by (daw.) — jak. [przypis edytorski]

  [93]

  jaśnie — dziś popr.: jasno. [przypis edytorski]

  [94]

  na dobie (daw.) — w porę. [przypis edytorski]

  [95]

  poruczyć (daw.) — powierzyć. [przypis edytorski]

  [96]

  rańtuch — haftowany szal lub chusta. [przypis edytorski]

  [97]

  duchem — szybko. [przypis edytorski]

  [98]

  przecz (daw.) — dlaczego. [przypis edytorski]

  [99]

  przecz (daw.) — dlaczego. [przypis edytorski]

  [100]

  azali (daw.) — czy. [przypis edytorski]

  [101]

  nagodzić (daw.) — przygotować. [przypis edytorski]

  [102]

  ninie (daw.) — teraz. [przypis edytorski]

  [103]

  snać a. snadź (daw.) — widocznie. [przypis edytorski]

  [104]

  Orfeusz (mit. gr.) — poeta tracki, który potrafił poruszyć za pomocą swej muzyki nawet rzeczy nieożywione. Kiedy zmarła jego żona Eurydyka, udał się do podziemi i tak oczarował Hadesa, że uwolnił on Eurydykę pod warunkiem, że Orfeusz nie odwróci się, dopóki nie wyjdą na ziemię. Kiedy już mieli postawić swe stopy na ziemi, Orfeusz odwrócił się i Eurydyka natychmiast zniknęła. Ogromny żal Orfeusza po powtórnej stracie żony tak rozwścieczył trackie kobiety, że w czasie jednej z orgii z okazji bachanaliów rozerwały go na strzępy. [przypis edytorski]

  [105]

  Aleksander — tj. Parys. [przypis edytorski]

  [106]

  Kipryda (mit. gr.) — przydomek Afrodyty, bogini miłości, która urodziła się z piany morskiej w pobliżu Cypru. [przypis edytorski]

  [107]

  Hera (mit. gr.) — bogini niebios i macierzyństwa, żona i siostra Zeusa. [przypis edytorski]

  [108]

  Hermes (mit. gr.) — bóg kupców i złodziei, posłaniec bogów. [przypis edytorski]

  [109]

  Pallada (mit. gr.) — przydomek Ateny, bogini mądrości i sprawiedliwej wojny. [przypis edytorski]

  [110]

  Artemida (mit. gr.) — dziewicza bogini-łuczniczka, opiekunka zwierzyny łownej, bliźniacza siostra Apollina; jej strzałom przypisywano nagłą śmierć kobiet. [przypis edytorski]

  [111]

  podwikarz — kobieciarz. [przypis edytorski]

  [112]

  zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]

  [113]

  Tyndaryda — przydomek Heleny (córka Tyndareusa; jej prawdziwym ojcem był jednak Zeus). [przypis edytorski]

  [114]

  zawdy (daw.) — zawsze. [przypis edytorski]

  [115]

  sfolgować (daw.) — pozwalać na coś, pobłażać czemuś, tu: zgodzić się na coś. [przypis edytorski]

  [116]

  pieśnię — dziś popr. forma B.lp: pieśń. [przypis edytorski]

  [117]

  właść — dziś popr.: włość. [przypis edytorski]

  [118]

  kniahini (rus.) — księżna. [przypis edytorski]

  [119]

  jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]

  [120]

  bawić (daw.) — przebywać. [przypis edytorski]

  x