Oferta dla Przyjaciół

Czytaj teksty współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Ty decydujesz, ile płacisz!

Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
1% dla Wolnych Lektur

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Wolne Lektury, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

x

Spis treści

   Wacław Rolicz-LiederMarzenie

   Gdyby raz się już z życiem tułaczym uporać,
   Mieć wioskę i czarnoziem zacnym pługiem orać!
   Inszym[1] oddałbym chęci wielkich w świecie czynów,
   Sam, czytał cichą mądrość z ziemi pergaminów:
   Orał, siał, żął i młócił, zasie[2] na spoczynek
   Nad stawem chadzał albo doglądał drzewinek.
   Pełną statku[3] nalazszy[4] wrychle[5] białogłowę[6],
   W dom wprowadziłbym żonę; stąd potomstwo zdrowe
   Byłoby dla ojczyzny i pożytek rzadki:
   Bo, sposobem szlacheckim wychowując dziatki,
   Uczyłbym je miłować narodowe bogi,
   Prawiąc: «Cnota skarb wieczny[7], cnota klejnot drogi».
   Żona, domu ozdoba i przyjaciel wierny,
   Cukrowałaby[8] żywot w wymaganiach mierny[9],
   Szczęśliwa, że z małżonkiem w cnej[10] prostocie żywie[11],
   A pierś ojczystych łanów karmi ją poczciwie.
   Gdy goście by zjechali, wzorem stateczności
   Rodziłaby w przyjezdnych szlachetne zazdrości,
   A każdy, pozierając[12] na dobrane stadło[13],
   Myślałby, że mu niebo do stóp ziemskich padło.
   Zwiódszy[14] gościa na ganek, przy pisanym[15] dzbanie
   O Reju gawędziłbym, Czarnoleskim panie,
   O Rzeczypospolitej, Królach Ich Miłościach,
   Stateczności i cnocie, pychy znikomościach;
   A gdyby dobry sąsiad w pieśniach też smakował,
   Wiersze Kochanowskiego w głos bym recytował;
   I może zdałoby się, że spod chłodnej deski
   Wyszedł wiersze na ganek czytać — Czarnoleski.
   Sam, pod lipą miodową, w wieczór świętojański,
   Układałbym wiersz gładki, uczuciami pański,
   Gwiazdy by mnie wiejskimi usty całowały,
   Dziateczki sobótkową pieśń w oddali piały[16],
   A, od żabińców płynąc, skrzek coraz tęskliwszy
   Mówiłby: śród szczęśliwych jesteś najszczęśliwszy.

   Przypisy

   [1]

   inszy (daw.) — inny. [przypis edytorski]

   [2]

   zasie (daw.) — zaś; natomiast. [przypis edytorski]

   [3]

   statek (daw.) — stateczność; stałość w sposobie postępowania i wierność zasadom. [przypis edytorski]

   [4]

   nalazszy (daw. forma imiesł.) — dziś: znalazłszy. [przypis edytorski]

   [5]

   wrychle (daw.) — rychło; szybko. [przypis redakcyjny]

   [6]

   białogłowa (daw.) — kobieta; nazwa od nakrycia głowy, białego czepca, pod którym zgodnie ze daw. zwyczajami kobiety zamężne były zobowiązane chować włosy. [przypis edytorski]

   [7]

   Cnota skarb wieczny — cytat z wiersza Jana Kochanowskiego. [przypis redakcyjny]

   [8]

   cukrować (daw.) — słodzić, ozdabiać, umilać. [przypis edytorski]

   [9]

   mierny (daw.) — umiarkowany. [przypis edytorski]

   [10]

   cny (daw.) — zacny, dobry. [przypis edytorski]

   [11]

   żywie (daw. forma) — dziś: żyje. [przypis edytorski]

   [12]

   pozierać (daw.) — spoglądać, patrzeć. [przypis edytorski]

   [13]

   stadło — para, szczególnie para małżeńska. [przypis edytorski]

   [14]

   zwiódszy (daw. forma) — zawiódłszy; zaprowadziwszy. [przypis edytorski]

   [15]

   pisany (daw.) — tu: malowany, ozdobny. [przypis edytorski]

   [16]

   piać — tu daw.: śpiewać. [przypis edytorski]

   Close
   Please wait...
   x