Chcemy, aby każde dziecko w Polsce miało wygodny i bezpłatny dostęp do lektur szkolnych - zróbmy to razem! Wspieraj Wolne Lektury stałą wpłatą

Dorzucam się!
Tym razem nie pomogę
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x

5981 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Przypisy

Pierwsza litera: wszystkie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Według typu: wszystkie | przypisy redaktorów Wolnych Lektur | przypisy redakcji źródła | przypisy tłumacza

Według kwalifikatora: wszystkie

Według języka: wszystkie | Deutsch | lietuvių | polski


Znaleziono 109 przypisów.

bakūžėlė — sena prasta pirkia. [przypis edytorski]

balana (rus.) — pakraštinė jaunesnė medienos dalis. [przypis edytorski]

balčkis — balta kiaulė. [przypis edytorski]

baltgudžiai — dab.: baltarusiai. [przypis edytorski]

Baltjūrė — Baltijos jūra. [przypis edytorski]

Baltosios marios — turima omenyje Baltijos jūra. [przypis edytorski]

balvonas — stabas, dievaitis. [przypis edytorski]

bambizas — reformatų kunigas. [przypis edytorski]

baniutinti — kankinti, varginti. [przypis edytorski]

bard’nas — viduramžių styginis instrumentas, liutnios atmaina. [przypis edytorski]

barielka — statinaitė. [przypis edytorski]

baša — karalius, valdovas. [przypis edytorski]

baša — paša, Turkijos ir Egipto pareigūno titulas senovėje. [przypis edytorski]

baudžiaviškai surakintas — baudžiavos surakintas. [przypis edytorski]

bažytis (brus.) — šauktis Dievo, prisiekti. [przypis edytorski]

begalis — begalinis. [przypis edytorski]

be jokio skyriaus — dab.: be jokio skirtumo. [przypis edytorski]

bekalėdodama — elgetaudama. [przypis edytorski]

belyk — trump.: beliek. [przypis edytorski]

be malonės - negailestingai. [przypis edytorski]

bepataraudamas — bekalbėdamas, besišnekučiuodamas. [przypis edytorski]

bertainis — nedidelė statinaitė alui supilti. [przypis edytorski]

besieda — susirinkimas su vaišėmis, pokylis. [przypis edytorski]

bestija — gyvulys, žvėris. [przypis edytorski]

biednystė (lenk.) — vargas. [przypis edytorski]

bilė (brus.) — įnagis, vartojamas muštynėms. [przypis edytorski]

binoklis — dvivamzdis žiūronas. [przypis edytorski]

biretas — keturkampė kepurė iš lot. kalb. biretum; biretą nešioja vyskupai ir kunigai, raudoną biretą nešiojo kardinolai. [przypis edytorski]

bizūnas (brus., lenk.)— trumpu kotu rimbas, supintas iš dirželių arba virvelių, stirnakojis. [przypis edytorski]

blagaslovik — palaimink. [przypis edytorski]

blaivykštė — błędny ognik. [przypis edytorski]

blezdinga — kregždė. [przypis edytorski]

bliūdas (sl.) — puodas, indas. [przypis edytorski]

blovieščia (brus.) — nelemtinga. [przypis edytorski]

blūdžioti — klaidžioti. [przypis edytorski]

blukvilkis — kas velka bluką. [przypis edytorski]

bočius (brus.) — tėvas, senelis. [przypis edytorski]

bodėti — nemėgti, nekęsti. [przypis edytorski]

Boleslovas — kalba apie Boleslovą Narsųjį, pirmąjį karūnuotą Lenkijos karalių. [przypis edytorski]

bomažkos — popieriukai. [przypis edytorski]

bonė — iš šiaudų pintas kubilas. [przypis edytorski]

botas — botagas. [przypis edytorski]

brace (lenk.) — kreipinys: broli. [przypis edytorski]

branktas — svertas; perk.: sunkumai. [przypis edytorski]

brendina — brandina, nokina. [przypis edytorski]

brizgilas — žąslas, žaboklės. [przypis edytorski]

brolžudingas — kur/kai brolis žudo brolį. [przypis edytorski]

broma (lenk.) — iškilmingi vartai su stogeliu. [przypis edytorski]

brostva — tikybinės praktikos daiktai. [przypis edytorski]

brudas (brus.) — čia: niekam tikęs. [przypis edytorski]

brudas (lenk.) — bjaurybė. [przypis edytorski]

brusas — rąstagalys. [przypis edytorski]

bruslotas — liemenė. [przypis edytorski]

Būdama pavojinga — čia: būdama pavojuje. [przypis edytorski]

būdė — įrankių galąstuvas. [przypis edytorski]

būriškai — kaip būras. Būru buvo vadinamas Mažosios Lietuvos valstietis lietuvis. [przypis edytorski]

budina — žadina. [przypis edytorski]

budin — žadina. [przypis edytorski]

budynė — budėjimas prie mirusiojo, šermenys. [przypis edytorski]

budynės — budėjimas prie mirusiojo. [przypis edytorski]

budyt (sl.) — žadinti. [przypis edytorski]

bulbynas — bulvių priaugusi vieta. [przypis edytorski]

bullė — popiežiaus prisakymas. [przypis edytorski]

buo — trump.: buvo. [przypis edytorski]

burletis — trumais auliukais batelis. [przypis edytorski]

Zamknij

* Ładowanie