Wolne Lektury potrzebują pomocy...Wolne Lektury utrzymują się z dobrowolnych darowizn i dotacji.


Na stałe wspiera nas 376 czytelników i czytelniczek.
Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców.


Dołącz do darczyńców! Przyjaciele Wolnych Lektur zyskują wcześniejszy dostęp do nowych publikacji!
Potrzebujemy Twojej pomocy!

TAK, wpłacam
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Znajdź nas na YouTube

Audiobooki Wolnych Lektur znajdziesz na naszym kanale na YouTube.
Kliknij, by przejść do audiobooków.

x
X
Support!
Help free the book!Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
collected: 1770.50 złneeded: 4406.00 złuntil fundraiser end:
Help free the book!

5608 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


87 footnotes found

taisytis — čia: ruoštis. [przypis edytorski]

talka — čia: kalba, pamokslas. [przypis edytorski]

tancius (sl.) — šokis. [przypis edytorski]

tankiai — čia: daug, dažnai. [przypis edytorski]

tankiai — čia: dažnai. [przypis edytorski]

tankiausiai — daugiausiai, dažniausiai. [przypis edytorski]

tapalis — gluosnių šeimos medis. [przypis edytorski]

taučioti — ilgai rengis, puoštis. [przypis edytorski]

Tautystės pamatas — iš 8 Nr. „Varpo” 1892 m. [przypis edytorski]

tautystė — tautybė. [przypis edytorski]

tavoras (lenk.) — prekė, krautuvė, parduotuvė. [przypis edytorski]

tavorška — draugė, bičiulė. [przypis edytorski]

tėmijasi — slepiasi. [przypis edytorski]

tėmyti — atidžiai žiūrėti. [przypis edytorski]

tėmyti (brus.) — atidžiai žiūrėti, sekti. [przypis edytorski]

tėvynę Lenkus — čia: tėvynę Lenkiją. [przypis edytorski]

tebijos — dabar: tebijo. [przypis edytorski]

teikis — norėki. [przypis edytorski]

tekinys — dabar: tekis - vyriškos lyties gyvulys. [przypis edytorski]

Tempora mutantur et nos cum illis — Laikai mainosi ir mes sykiu su jais. [przypis edytorski]

terba (lenk.) — maišelis, krepšys. [przypis edytorski]

tetratka — sąsiuvinis. [przypis edytorski]

tiesdarystė — teisminis procesas, tribunolas. [przypis edytorski]

tiesdarys – teisėjas. [przypis edytorski]

tikę — atsitikę, atsitiko. [przypis edytorski]

tikrint — čia: užtikrinti. [przypis edytorski]

tilvikas — karvelių šeimos paukštis ilgu snapu. [przypis edytorski]

tilvikas — toks paukštis. [przypis edytorski]

tinklais vylių — melagysčių. [przypis edytorski]

tintėti — kabėti, virpėti. [przypis edytorski]

titis (sen.) — tėtis. [przypis edytorski]

Tokiu oru labai maigu miegoti — miegas labai ima. [przypis edytorski]

tolūba — dabar: tolubas - ilgi, medžiaga apmušti kailiniai. [przypis edytorski]

torielka (brus.) — lėkštė. [przypis edytorski]

torielka — lėkštė. [przypis edytorski]

torielkikė — lėkštutė. [przypis edytorski]

torielkos — lėkšė, čia: daug, gausu. [przypis edytorski]

tošis — viršutinis beržo žievės sluoksnis. [przypis edytorski]

trepai — skersinių polkščių pakopos, kuriomis lipama aukštyn ir žemyn, laiptai. [przypis edytorski]

trirublė — trijų rublių banknotas. [przypis edytorski]

trirublinė — trijš rublių banknotas. [przypis edytorski]

triūba (brus.) — vamzdžio formos medinis arba metalinis pučiamasis instrumentas. [przypis edytorski]

triūbyti (brus.) — pusti trimitą. [przypis edytorski]

triūbyti — pūsti trimitą, duduoti. [przypis edytorski]

triūsas — kasdieniai darbai. [przypis edytorski]

triūsas — kruopštus darbas. [przypis edytorski]

trošku (lenk.) — šiek tiek, nedaug. [przypis edytorski]

trūkis — traukinys. [przypis edytorski]

Trūksta — sudūžta, suskyla. [przypis edytorski]

trūstis — darbuotis, ruoštis. [przypis edytorski]

trubadūrai — dainiai. [przypis edytorski]

trubadūras — dainius. [przypis edytorski]

trukinti — delsinti, gaišinti. [przypis edytorski]

trusas — pastangos, darbai. [przypis edytorski]

tūlą laiką — dažnai, ne kartą. [przypis edytorski]

tūlas — dažnas, ne vienas. [przypis edytorski]

tunėti — tirštėti, tumėti. [przypis edytorski]

tvaikas — nemalonus kvapas, dvokas, smarvė. [przypis edytorski]

tvertis — griebti (rankomis), čiupti. [przypis edytorski]

tyka — tyla, ramybė. [przypis edytorski]

tykiai — ramiai, tyliai. [przypis edytorski]

tyras — pelkė, laukai. [przypis edytorski]

Close

* Loading