Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 442 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x
Valerijai → ← Maniesiems

Spis treści

  1. Mokslas: 1
  2. Pažadai: 1
  3. Pažadas: 1
  4. Priekaištas: 1
  5. Sąžinė: 1

  Sudabartinta:

  * leksiką, pvz.: trūsas -> triūsas, jųsų -> jūsų;
  * fleksiją, pvz.: vardažodžių dgs. V. formas (jųs -> jūs);
  * žodžių rašymą kartu ir atskirai, pvz.: tą syk -> tąsyk.

  Vincas KudirkaLaisvos valandosLietuvos šviesuoliams

  1
  Mokslas, Pažadai Ką tvirtinot mums nuolat: mokslas reikalingas,
  Mokslas jus sunkiam vargui vaistas stebuklingas?
  Ko žodeliais gražiausiais mus gundėt kas sykis:
  Tamsuoli, eik prie knygos, tamsuoli, mokinkis?
  5
  Ko siūlėtės jūs patys parodyt mums kelią,
  Kuris naktį prašalins, duos giedną dienelę?
  Nusidirbę, nuilsę ir da prakaituoti,
  Skubinome įgyti, ką žadėjot duoti.
  Ir, ištiesę prie jūsų mūs rankas pūslėtas,
  10
  Tarėme: kur tas mokslas jūsų pažadėtas?
  Duokite mums jį, broliai, mes trokštame jojo!
  Tąsyk jūs garsus klyksmas staiga apsistojo,
  Kažin kur išsislapstėt, tartum niekadėjai,
  Ir žadėjimus jūsų išnešiojo vėjai…

  *

  15
  Priekaištas, Sąžinė Kam jūs ėmę suardėt mūs širdžių ramumą,
  Priminę mums Lietuvą, pareigų šventumą,
  Kur Lietuva-tevynė uždeda ant mūsų?
  O! Dėl Lietuvos — šaukėt — negailėkim triūsų[1],
  Aukų, pasišventimo! Nesiduokim skriausti
  20
  Rijikams tautos mūsų! Verskim juos pajausti,
  Kad mes gyventi norim! Į kovą! Nežūsim!
  Tik eikite su mumis, mes jums vadais būsim!
  Tada užsiliepsnojo mūs šaltos krūtinės
  Ir stojome prieš skriaudą žemelės gimtinės.
  25
  Kada gi priešai stvėrė draskyt mus, apnikę,
  Jūs, kaip niekšai, pabėgot, mus vienus palikę!
  Mus iš tėviškės tremia, kalejiman ima,
  O jūs?… Kažin, ar matot mūs pasišventimą…

  *

  Pažadas Arba jūs numalšinkit sujudintą protą,
  30
  Užgesinkit iš naujo mūs širdį liepsnotą,
  Arba, stoję į eilę, kaip tikri vadovai,
  Švieskit mus ir neduokit gest pradėtai kovai!
  Bet, mus sykį sukurstę, vienus nepameskit —
  Žadėjot vadais būti, tai grįžkit ir veskit!

  Przypisy

  [1]

  triūsas — vargas. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x