Blackout

Od 12 lat Wolne Lektury udostępniają książki nieodpłatnie i bez reklam
Jesteśmy najpopularniejszą biblioteką w Polsce: w 2019 roku 5,9 miliona unikalnych użytkowników odwiedziło nas 21 milionów razy. Wszyscy zasługujemy na bibliotekę, która gwarantuje dostęp do najwyższej jakości wydań cyfrowych.

Stoi przed nami realna groźba zamknięcia
Niestety, z milionów czytelników wspiera nas jedynie niewiele 190 osób. Środki, jakie do tej pory pozyskiwaliśmy ze źródeł publicznych, są coraz mniejsze.

Potrzebujemy pomocy Przyjaciół
Nie uda się utrzymać tej niezwykłej biblioteki bez Twojego wsparcia. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zacznij wspierać nas regularnie. Potrzeba minimum 1000 Przyjaciół, żeby Wolne Lektury dalej istniały.

Zostań naszym Przyjacielem!

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5568 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | Deutsch | lietuvių | polski


324 footnotes found

safyras — mėlynos arba žalios spalvos brangakmenis. [przypis edytorski]

saidokas — kilpinis lankas. [przypis edytorski]

sakoris — džiūvėsis. [przypis edytorski]

saldė — rauginta ruginių miltų blandi gira. [przypis edytorski]

salionas — būrelis žmonių nuolat susirenkančių privačiuose namuose ir svarstančių politikos, meno, literatūros klausimus. [przypis edytorski]

salionas (pranc.) — būrelis žmonių, nuolat susirenkančių privačiuose namuose ir svarstančių politikos, meno, literatūros klausimus. [przypis edytorski]

salionas — svetainė. [przypis edytorski]

saliūnas (pranc.) — smuklė. [przypis edytorski]

sandora — susitarimas. [przypis edytorski]

sankrova — krautuvė, parduotuvė. [przypis edytorski]

sarga — globa. [przypis edytorski]

sariojančią — niokojančią. [przypis edytorski]

sarmata — gėda, nemalonus jausmas. [przypis edytorski]

sarmatlyvai — droviai, nedrąsiai. [przypis edytorski]

sarmatytis — gėdytis. [przypis edytorski]

sartas — raudas, šviesiai bėras. [przypis edytorski]

sartas — šviesiai bėras. [przypis edytorski]

sartokas — šviesiai bėras arklys. [przypis edytorski]

sauja — delnai ir pirštai sudėti taip, kad galima būtų ką paimti, pasemti. [przypis edytorski]

sausgėla — kaulų, sąnarių gėlimas, reumatas. [przypis edytorski]

sauvaras — samovaras [przypis edytorski]

save vesti — elgtis. [przypis edytorski]

savimeilė — egoizmas. [przypis edytorski]

savistovystė (rus.) — savarankiškumas. [przypis edytorski]

savo liežuvio — savo gimtosios kalbos. [przypis edytorski]

sąšlava — koks šlamštas, šiukšlė. [przypis edytorski]

seklius — gubrys jūroje netoli kranto. [przypis edytorski]

sektųs — trump.: sektųsi. [przypis edytorski]

seniai jau gėlė dantį — seniai taikėsi į kažką. [przypis edytorski]

sens — trump.: senas. [przypis edytorski]

sereda — trečiadienis. [przypis edytorski]

sergėtis — saugotis. [przypis edytorski]

sermėga — iki XX a. dėvėtas viršutinis vyrų ir moterų drabužis. [przypis edytorski]

sermėgas — iki XX amžiaus pradžios dėvėtas viršutinis vyrų ir moterų balto, pilko ar rudo milo drabužis. [przypis edytorski]

sermėgotas — kuris vilki sermėga. [przypis edytorski]

sėbras (brus.) — blogų darbų dalyvis, bendrininkas. [przypis edytorski]

sėdėti ant vietos — sėdeti vietoje, nieko neveikti. [przypis edytorski]

sieksnis — ilgio matas, lygus 2,13 m. [przypis edytorski]

sienojas — rąstas trobesiams statyti. [przypis edytorski]

Sietynas — žvaigždžių spiečius Tauro žvaigždyne. [przypis edytorski]

silinga (sl.) — stipri. [przypis edytorski]

Simeis — Simeizas - miestelis Kryme. [przypis edytorski]

siratukas (lenk.) — našlaitis, našlaitėlis. [przypis edytorski]

skabrus (tarm.) — vikrus, apsukrus. [przypis edytorski]

skaitė — čia: skaičiavo. [przypis edytorski]

skaitlinga — gausi. [przypis edytorski]

skaito – čia: skaičiuoja. [przypis edytorski]

skanskonis — skanėstas, gardumynas. [przypis edytorski]

skarbas (lenk.) — lobis. [przypis edytorski]

skepetas — audinio gabalas. [przypis edytorski]

skeptras — lazda, ženklas karališkos galybės; iš graikiško oatjmoov — lazda. [przypis edytorski]

skiedyno — vieta, kur daug skiedrų, kur kapojamos malkos. [przypis edytorski]

skilvys — pilvelis, skrandis. [przypis edytorski]

skląstis — kaištis durims užsklęsti. [przypis edytorski]

skleinyčia — stiklinė. [przypis edytorski]

sklepas (lenk.) — rūsys. [przypis edytorski]

skriodė — vandens išneštas griovys ar duobė. [przypis edytorski]

skripkuoja — griežia smuiku. [przypis edytorski]

skroblius — skroblas, beržinių šeimos medis. [przypis edytorski]

skrodė — vandens išneštas griovys ar duobė. [przypis edytorski]

skupus (sl.) — šykštus. [przypis edytorski]

skurėlė — nuo ž. skura, t.y. oda. [przypis edytorski]

skurlelis — nuo: skurlis - skuduras. [przypis edytorski]

skūra (brus.) — oda. [przypis edytorski]

skūra (lenk.) — oda. [przypis edytorski]

skūrinis (lenk.) — iš odos, odinis. [przypis edytorski]

Slapčiai — dabar: slapta. [przypis edytorski]

sląstai — spąstai. [przypis edytorski]

slobti (sl.) — alpti, silpnėti. [przypis edytorski]

služba (sl.) — tarnystė. [przypis edytorski]

slūginė — tarnaitė. [przypis edytorski]

Słowo honornu — garbės žodis. [przypis edytorski]

Close

* Loading