Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5557 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | Deutsch | lietuvių | polski


324 footnotes found

safyras — mėlynos arba žalios spalvos brangakmenis. [przypis edytorski]

saidokas — kilpinis lankas. [przypis edytorski]

sakoris — džiūvėsis. [przypis edytorski]

saldė — rauginta ruginių miltų blandi gira. [przypis edytorski]

salionas — būrelis žmonių nuolat susirenkančių privačiuose namuose ir svarstančių politikos, meno, literatūros klausimus. [przypis edytorski]

salionas (pranc.) — būrelis žmonių, nuolat susirenkančių privačiuose namuose ir svarstančių politikos, meno, literatūros klausimus. [przypis edytorski]

salionas — svetainė. [przypis edytorski]

saliūnas (pranc.) — smuklė. [przypis edytorski]

sandora — susitarimas. [przypis edytorski]

sankrova — krautuvė, parduotuvė. [przypis edytorski]

sarga — globa. [przypis edytorski]

sariojančią — niokojančią. [przypis edytorski]

sarmata — gėda, nemalonus jausmas. [przypis edytorski]

sarmatlyvai — droviai, nedrąsiai. [przypis edytorski]

sarmatytis — gėdytis. [przypis edytorski]

sartas — raudas, šviesiai bėras. [przypis edytorski]

sartas — šviesiai bėras. [przypis edytorski]

sartokas — šviesiai bėras arklys. [przypis edytorski]

sauja — delnai ir pirštai sudėti taip, kad galima būtų ką paimti, pasemti. [przypis edytorski]

sausgėla — kaulų, sąnarių gėlimas, reumatas. [przypis edytorski]

sauvaras — samovaras [przypis edytorski]

save vesti — elgtis. [przypis edytorski]

savimeilė — egoizmas. [przypis edytorski]

savistovystė (rus.) — savarankiškumas. [przypis edytorski]

savo liežuvio — savo gimtosios kalbos. [przypis edytorski]

sąšlava — koks šlamštas, šiukšlė. [przypis edytorski]

seklius — gubrys jūroje netoli kranto. [przypis edytorski]

sektųs — trump.: sektųsi. [przypis edytorski]

seniai jau gėlė dantį — seniai taikėsi į kažką. [przypis edytorski]

sens — trump.: senas. [przypis edytorski]

sereda — trečiadienis. [przypis edytorski]

sergėtis — saugotis. [przypis edytorski]

sermėga — iki XX a. dėvėtas viršutinis vyrų ir moterų drabužis. [przypis edytorski]

sermėgas — iki XX amžiaus pradžios dėvėtas viršutinis vyrų ir moterų balto, pilko ar rudo milo drabužis. [przypis edytorski]

sermėgotas — kuris vilki sermėga. [przypis edytorski]

sėbras (brus.) — blogų darbų dalyvis, bendrininkas. [przypis edytorski]

sėdėti ant vietos — sėdeti vietoje, nieko neveikti. [przypis edytorski]

sieksnis — ilgio matas, lygus 2,13 m. [przypis edytorski]

sienojas — rąstas trobesiams statyti. [przypis edytorski]

Sietynas — žvaigždžių spiečius Tauro žvaigždyne. [przypis edytorski]

silinga (sl.) — stipri. [przypis edytorski]

Simeis — Simeizas - miestelis Kryme. [przypis edytorski]

siratukas (lenk.) — našlaitis, našlaitėlis. [przypis edytorski]

skabrus (tarm.) — vikrus, apsukrus. [przypis edytorski]

skaitė — čia: skaičiavo. [przypis edytorski]

skaitlinga — gausi. [przypis edytorski]

skaito – čia: skaičiuoja. [przypis edytorski]

skanskonis — skanėstas, gardumynas. [przypis edytorski]

skarbas (lenk.) — lobis. [przypis edytorski]

skepetas — audinio gabalas. [przypis edytorski]

skeptras — lazda, ženklas karališkos galybės; iš graikiško oatjmoov — lazda. [przypis edytorski]

skiedyno — vieta, kur daug skiedrų, kur kapojamos malkos. [przypis edytorski]

skilvys — pilvelis, skrandis. [przypis edytorski]

skląstis — kaištis durims užsklęsti. [przypis edytorski]

skleinyčia — stiklinė. [przypis edytorski]

sklepas (lenk.) — rūsys. [przypis edytorski]

skriodė — vandens išneštas griovys ar duobė. [przypis edytorski]

skripkuoja — griežia smuiku. [przypis edytorski]

skroblius — skroblas, beržinių šeimos medis. [przypis edytorski]

skrodė — vandens išneštas griovys ar duobė. [przypis edytorski]

skupus (sl.) — šykštus. [przypis edytorski]

skurėlė — nuo ž. skura, t.y. oda. [przypis edytorski]

skurlelis — nuo: skurlis - skuduras. [przypis edytorski]

skūra (brus.) — oda. [przypis edytorski]

skūra (lenk.) — oda. [przypis edytorski]

skūrinis (lenk.) — iš odos, odinis. [przypis edytorski]

Slapčiai — dabar: slapta. [przypis edytorski]

sląstai — spąstai. [przypis edytorski]

slobti (sl.) — alpti, silpnėti. [przypis edytorski]

služba (sl.) — tarnystė. [przypis edytorski]

slūginė — tarnaitė. [przypis edytorski]

Słowo honornu — garbės žodis. [przypis edytorski]

Close

* Loading