Wesprzyj Wolne Lektury 1,5% podatku — to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Wolne Lektury do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Wesprzyj!

Przypisy

Pierwsza litera: wszystkie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Według typu: wszystkie | przypisy autorskie | przypisy redaktorów Wolnych Lektur | przypisy źródła | przypisy tłumacza

Według kwalifikatora: wszystkie

Według języka: wszystkie | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


Znaleziono 344 przypisów.

šabasas — šabas; žydų šeštadienio šventė. [przypis edytorski]

šabas — žydų šeštadienio šventė. [przypis edytorski]

Šafarik ir Dobrovski — garsūs slavų ir ypatingai čekų praeigos tyrėjai. [przypis autorski]

šalbierka — liemenė. [przypis edytorski]

šalpionai — pievagrybiai, mėšlagrybiai (dirvagrybių giminiečiai). [przypis redakcyjny]

šaltas turbonas žvilga… — Muzulmonai stato ant vyrų ir moterų grabų akmeninius gaubtuvus, abejai lyčiai kitokio pavidalo. [przypis redakcyjny]

šaltyšius — kaimo seniūnas. [przypis edytorski]

šaltyšius (lenk.) — kaimo seniūnas. [przypis edytorski]

šalutinė — šoninis kambarys. [przypis edytorski]

šašelis — plutelė, čia: sniego sluoksnis. [przypis edytorski]

šašokas — maža senoviška kepurė be snapelio. [przypis edytorski]

šatra — šaka, kartis. [przypis edytorski]

šėkas — žalias, nesuvytęs šienas. [przypis edytorski]

šėtra (lenk.) — palapinė. [przypis edytorski]

šėtra — palapinė. [przypis edytorski]

šelpti — teikti materialinę pagalbą. [przypis edytorski]

šenavot (lenk.) — gerbti. [przypis edytorski]

šešimastis — hegzametras. [przypis edytorski]

šidyti (lenk.) — tyčiotis. [przypis edytorski]

Šig-Achmetas — Kipčako kanas, papuolęs lietuviams į nelaisvę pasimirė Kaune, Aleksandrui viešpataujant; kartkartėm skundus siuntė Vilniaus seimui už neteisingą kalėjimą. [przypis autorski]

šikšna —nerauginta oda kasdienei avalynei. [przypis edytorski]

šioželka (brus.) — kūdra. [przypis edytorski]

šipkartė — laivakortė. [przypis edytorski]

Širdin — čia: širdžiai. [przypis edytorski]

širdperša — širdgėla. [przypis edytorski]

širdperša — širdgėla, širdies skausmas. [przypis edytorski]

šiškoms — žem. kankorėžiai. [przypis redakcyjny]

šiuos' čėsuos' — šiais laikais. [przypis edytorski]

šiupenė — tiršta su kiauliena ar spirgučiais virta košė iš pupelių, kruopų, žirnių, miltų. [przypis edytorski]

škadyti (lenk.) — kenkti. [przypis edytorski]

Šlavę — upė Anykščių r. [przypis edytorski]

šlebė (vok.) — trumpas, be rankovių viršutinis drabužis. [przypis edytorski]

šlibždavojimas — skiemenavimas. [przypis edytorski]

šliknoti — laistyti (apie mažą lietų). [przypis edytorski]

šmėkštelėti — neaiškiai pasirodyti. [przypis edytorski]

šmotas — daugybė. [przypis edytorski]

šmotas (lenk.) — gabalas. [przypis edytorski]

šmotelis — gabalėlis. [przypis edytorski]

šmyčiolu — šmičėlas, griežiklis, strykas (smuiko). [przypis edytorski]

šniūras (sl.) — plona virvutė. [przypis edytorski]

šniūrelka — trumpa, be rankovių moteriška liemenė. [przypis edytorski]

šoblė (lenk.) — kalavijas. [przypis edytorski]

Šoko ant laužo ir dūmuos išnyko. — Myris Lietavoro yra išmislytas [išmislytas — išgalvotas. red. WL.], pritaikant prie papročių ano laiko. Lietuviai sunkioj ligoje arba didelių nelaimių metu, buvo pratę leist save sudeginti. Pirmutinis jų karalius ir kunigų kunigas Veidavutis ir jo įpėdiniai paprastai saunoriai mirė ant laužo. Pagal senovės numanymą tokia putžudystė [patžudystė — savižudybė. red. WL.] buvo labai gorbiama. [przypis autorski]

šoks pagal mano muziką — dabar: pagal mano dudelę. [przypis edytorski]

špitolninkas — bažnyčios tarnas, kas gyvena špitolėje. [przypis edytorski]

špitolninkas (lenk.) — čia: bažnyčios tarnas. [przypis edytorski]

šposas — pokštas, išdaiga. [przypis edytorski]

štamas moterų (vok.) — čia: visos moterys. [przypis edytorski]

šulas — nukirstas ar nugenėtas storas medis, rąstas. [przypis edytorski]

šulas — nukirstas storas medis. [przypis edytorski]

šulas — žymus asmuo, veikėjas. [przypis edytorski]

šunbajoris — nusigyvenęs, menkas bajoras. [przypis edytorski]

šunbranktis — valkata, bastūnas. [przypis edytorski]

šunė — dabar: šuo. [przypis edytorski]

šunimalas — čia: nenuorama. [przypis edytorski]

šutravimas — nuo: šutruoti - sparčiai dirbti [przypis edytorski]

šventinyčia — šventovė. [przypis edytorski]

švinas — metalas. [przypis edytorski]

sąšlava — koks šlamštas, šiukšlė. [przypis edytorski]

safyras — mėlynos arba žalios spalvos brangakmenis. [przypis edytorski]

saidokas — kilpinis lankas. [przypis edytorski]

sakoris — džiūvėsis. [przypis edytorski]

saldė — rauginta ruginių miltų blandi gira. [przypis edytorski]

Salgiras — Krimo upė tekanti iš Čatirdago pažemės. [przypis tłumacza]

salionas — būrelis žmonių nuolat susirenkančių privačiuose namuose ir svarstančių politikos, meno, literatūros klausimus. [przypis edytorski]

salionas (pranc.) — būrelis žmonių, nuolat susirenkančių privačiuose namuose ir svarstančių politikos, meno, literatūros klausimus. [przypis edytorski]

salionas — svetainė. [przypis edytorski]

saliūnas (pranc.) — smuklė. [przypis edytorski]

sandora — susitarimas. [przypis edytorski]

sankrova — krautuvė, parduotuvė. [przypis edytorski]

sanskritas — kalba, kurioje parašytos šventos Indijos knygos. Šitos kalbos dabar jau ne viena tauta nevartoja. [przypis autorski]

sarga — globa. [przypis edytorski]

sariojančią — niokojančią. [przypis edytorski]

sarmata — gėda, nemalonus jausmas. [przypis edytorski]

sarmatlyvai — droviai, nedrąsiai. [przypis edytorski]

sarmatytis — gėdytis. [przypis edytorski]

sartas — raudas, šviesiai bėras. [przypis edytorski]

sartas — šviesiai bėras. [przypis edytorski]

sartokas — šviesiai bėras arklys. [przypis edytorski]