Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5671 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


87 footnotes found

taisytis — čia: ruoštis. [przypis edytorski]

talka — čia: kalba, pamokslas. [przypis edytorski]

tancius (sl.) — šokis. [przypis edytorski]

tankiai — čia: daug, dažnai. [przypis edytorski]

tankiai — čia: dažnai. [przypis edytorski]

tankiausiai — daugiausiai, dažniausiai. [przypis edytorski]

tapalis — gluosnių šeimos medis. [przypis edytorski]

taučioti — ilgai rengis, puoštis. [przypis edytorski]

Tautystės pamatas — iš 8 Nr. „Varpo” 1892 m. [przypis edytorski]

tautystė — tautybė. [przypis edytorski]

tavoras (lenk.) — prekė, krautuvė, parduotuvė. [przypis edytorski]

tavorška — draugė, bičiulė. [przypis edytorski]

tėmijasi — slepiasi. [przypis edytorski]

tėmyti — atidžiai žiūrėti. [przypis edytorski]

tėmyti (brus.) — atidžiai žiūrėti, sekti. [przypis edytorski]

tėvynę Lenkus — čia: tėvynę Lenkiją. [przypis edytorski]

tebijos — dabar: tebijo. [przypis edytorski]

teikis — norėki. [przypis edytorski]

tekinys — dabar: tekis - vyriškos lyties gyvulys. [przypis edytorski]

Tempora mutantur et nos cum illis — Laikai mainosi ir mes sykiu su jais. [przypis edytorski]

terba (lenk.) — maišelis, krepšys. [przypis edytorski]

tetratka — sąsiuvinis. [przypis edytorski]

tiesdarystė — teisminis procesas, tribunolas. [przypis edytorski]

tiesdarys – teisėjas. [przypis edytorski]

tikę — atsitikę, atsitiko. [przypis edytorski]

tikrint — čia: užtikrinti. [przypis edytorski]

tilvikas — karvelių šeimos paukštis ilgu snapu. [przypis edytorski]

tilvikas — toks paukštis. [przypis edytorski]

tinklais vylių — melagysčių. [przypis edytorski]

tintėti — kabėti, virpėti. [przypis edytorski]

titis (sen.) — tėtis. [przypis edytorski]

Tokiu oru labai maigu miegoti — miegas labai ima. [przypis edytorski]

tolūba — dabar: tolubas - ilgi, medžiaga apmušti kailiniai. [przypis edytorski]

torielka (brus.) — lėkštė. [przypis edytorski]

torielka — lėkštė. [przypis edytorski]

torielkikė — lėkštutė. [przypis edytorski]

torielkos — lėkšė, čia: daug, gausu. [przypis edytorski]

tošis — viršutinis beržo žievės sluoksnis. [przypis edytorski]

trepai — skersinių polkščių pakopos, kuriomis lipama aukštyn ir žemyn, laiptai. [przypis edytorski]

trirublė — trijų rublių banknotas. [przypis edytorski]

trirublinė — trijš rublių banknotas. [przypis edytorski]

triūba (brus.) — vamzdžio formos medinis arba metalinis pučiamasis instrumentas. [przypis edytorski]

triūbyti (brus.) — pusti trimitą. [przypis edytorski]

triūbyti — pūsti trimitą, duduoti. [przypis edytorski]

triūsas — kasdieniai darbai. [przypis edytorski]

triūsas — kruopštus darbas. [przypis edytorski]

trošku (lenk.) — šiek tiek, nedaug. [przypis edytorski]

trūkis — traukinys. [przypis edytorski]

Trūksta — sudūžta, suskyla. [przypis edytorski]

trūstis — darbuotis, ruoštis. [przypis edytorski]

trubadūrai — dainiai. [przypis edytorski]

trubadūras — dainius. [przypis edytorski]

trukinti — delsinti, gaišinti. [przypis edytorski]

trusas — pastangos, darbai. [przypis edytorski]

tūlą laiką — dažnai, ne kartą. [przypis edytorski]

tūlas — dažnas, ne vienas. [przypis edytorski]

tunėti — tirštėti, tumėti. [przypis edytorski]

tvaikas — nemalonus kvapas, dvokas, smarvė. [przypis edytorski]

tvertis — griebti (rankomis), čiupti. [przypis edytorski]

tyka — tyla, ramybė. [przypis edytorski]

tykiai — ramiai, tyliai. [przypis edytorski]

tyras — pelkė, laukai. [przypis edytorski]

Close

* Loading