Blackout

Od 12 lat Wolne Lektury udostępniają książki nieodpłatnie i bez reklam
Jesteśmy najpopularniejszą biblioteką w Polsce: w 2019 roku 5,9 miliona unikalnych użytkowników odwiedziło nas 21 milionów razy. Wszyscy zasługujemy na bibliotekę, która gwarantuje dostęp do najwyższej jakości wydań cyfrowych.

Stoi przed nami realna groźba zamknięcia
Niestety, z milionów czytelników wspiera nas jedynie niewiele 190 osób. Środki, jakie do tej pory pozyskiwaliśmy ze źródeł publicznych, są coraz mniejsze.

Potrzebujemy pomocy Przyjaciół
Nie uda się utrzymać tej niezwykłej biblioteki bez Twojego wsparcia. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zacznij wspierać nas regularnie. Potrzeba minimum 1000 Przyjaciół, żeby Wolne Lektury dalej istniały.

Zostań naszym Przyjacielem!

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5568 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


221 footnotes found

kada’si — trump.: kadaise. [przypis edytorski]

kai katrose — dabar: kai kuriose. [przypis edytorski]

kakarinė — gerklė, balsas. [przypis edytorski]

kaliausė — baidyklė žvirbliams baidyti. [przypis edytorski]

Kalifas (arabų ž.) — turkų sultono, kaipo mahometonų viršininko titulas. [przypis tłumacza]

kaliošas — guminis apavas. [przypis edytorski]

kamanos — odinis apynasris su žąslais. [przypis edytorski]

kamaraitė (lenk.) — mažas kambarys. [przypis edytorski]

kamisorius (lenk.) — komisaras [przypis edytorski]

kamliotas — kamlotas, tankus vilnonis audeklas. [przypis edytorski]

Kampininkas — neturtingas, bežemias ar mažažemis žmogus. [przypis edytorski]

kamzuolė — liemenė. [przypis edytorski]

kamža — baltas bažnytinis drabužis. [przypis edytorski]

kamža (lenk.) — baltas bažnytinis drabužis. [przypis edytorski]

kanečiniai (rus.) — būtinai. [przypis edytorski]

kaniečnai (sl.) — būtinai. [przypis edytorski]

kankintinis — kankinys. [przypis edytorski]

kantička — tokia giesmių knyga. [przypis edytorski]

kanuolinių — patrankos. [przypis edytorski]

kapčius — sukastas žemės kauburys (kaupas). [przypis edytorski]

kapeliušis — skrybėlė. [przypis edytorski]

Karadzič — Stephanovič Karadzič (orig.) — garsus serbų poetas. [przypis autorski]

karavanas — arab. kervan — Rytų krašte keliauninkų draugija, susidedanti iš pirklių, maldininkų ir kitų keliautojų. [przypis tłumacza]

karčius — kai kurių gyvulių ilgi plaukai ant sprando. [przypis edytorski]

karčių — vėzdas, lazda. [przypis edytorski]

karna — liepos apatinė žievė. [przypis edytorski]

karštinė — karštligė, drugys. [przypis edytorski]

karštojo' — trump.: karštojoj. [przypis edytorski]

karuonis — pakaroklis. [przypis edytorski]

karūmenė — dab.: kariuomenė. [przypis edytorski]

karvošius — rankovių atraita. [przypis edytorski]

kas atėjo į mantą — kas tapo turtingas, praturtėjo. [przypis edytorski]

kas jau stojosi (lenk.) — kas jau atsitiko. [przypis edytorski]

kasnykas — kasininkas, kaspinas. [przypis edytorski]

kasnykas — kasninkas, kaspinas. [przypis edytorski]

kastinė — iškasta duobė, kūdra. [przypis edytorski]

kastinys — toks žemaičių sviestas iš suplaktos, pašildytos grietinės. [przypis edytorski]

Katarakta, graik. καταράκιης — vandenkritis, vandens sukurys. [przypis tłumacza]

Katerino — Rugsėjo 11 d. m. Vilniuje atidengta Katerinos Didžiosios stovyla. [przypis autorski]

katilikas — katalikas. [przypis edytorski]

katra — kuri nors. [przypis edytorski]

Kaukas — Šitas vardas ir šiandien Lietuvoje da užsilaikė. Apie jįjį yra ir daina: „Penkvalakių Kauko/ Trys valakai lauko… Iš senovės pasakų matyt, jog buvo ir dievaitis „Kaukas”. [przypis autorski]

kaupokas — senovės karių kepurė. [przypis edytorski]

kauras — uždangalas. [przypis edytorski]

kauzūras — kuodas, plaukai. [przypis edytorski]

kavoti (lenk.) — slėpti. [przypis edytorski]

kazarmosna — į kazarmę; į kareivinę. [przypis edytorski]

ką šviną — po šviną. [przypis redakcyjny]

Ką Vilniuj tur ir Trakuos’ pasistatęs. — Trakai su dviem tvirtynėmis, iš kurių viena išstatyta ant ežero salos, buvo Kęstučio sostapile [sostapilė — pilis, kurioje buvo valdovo sostas. red. WL.], o paskiaus buveine Vytauto. [przypis autorski]

kelių padausinių — kur nesimato kelių. [przypis edytorski]

kelnorė — nameli pusiau žemėje, bulvėms pilti. [przypis edytorski]

kemsynė — kemsynas, kemsų riaugusi vieta. [przypis edytorski]

kenklė — užkalainė kelio dalis. [przypis edytorski]

kentimų — skausmo, kančių. [przypis edytorski]

kerėplą mušti — tokį vaikų žaidimą žaisti. [przypis edytorski]

kerpės — jūrų augalai. [przypis edytorski]

kerplėša — senas, supuvęs medžio kelmas. [przypis edytorski]

ketvergas — ketvirtadienis. [przypis edytorski]

ketvergė — 20 kapeikų moneta. [przypis edytorski]

ketvirtžemis — ketvirtadalis žemės (rutulio). [przypis edytorski]

kiba (lenk.) — nebent. [przypis edytorski]

kiklikas — trumpas be rankovių drabužis. [przypis edytorski]

kilimas — čia: kilmė. [przypis edytorski]

kimsotos — dabar: kemsotas, su kemsais. [przypis edytorski]

kiparisas — amžinai žaliuojantis šiltųjų kraštų medis. [przypis edytorski]

kirka — protestantų bažnyčia. [przypis edytorski]

Kirkšnovė — upė Raseinių rajone. [przypis edytorski]

Kitajus — Kinija. [przypis edytorski]

Close

* Loading