TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Atsitikimas: 1
  2. Ginčas: 1
  3. Kaliausė: 1
  4. Sumanymas: 1
  5. Teisybė: 1

  Sudabartinta:

  * joto rašymą, pvz.: pajieškoti -> paieškoti, labjau -> labiau;

  *žodžių rašymą kartu ir atskirai, pvz.: tuotarpu -> tuo tarpu;

  *dusliųjų priebalsių rašymą, pvz.: daigts -> daikts;

  *fleksiją, pvz.: veiksmažodžių liepiamosios nuosakos dgs. 1 asm. formas (lekkime -> lėkime, bėgkim -> bėkim).

  Vincas KudirkaLaisvos valandosŽirbliai[1] ir kaliausė[2]

  1

  Sumanymas Sutarė žvirbliai pasimylėt kartą.

  O, kad lyg gėda laužyt žodį tartą,

  Išlėkė pulkas grūdų paieškoti.

  Atrado dirvą, kviečių kelias lysias

  5

  Ir kuris buvo lyg labiau išdrįsęs,

  Šoko prie darbo: varputes terioti.

  *

  Štai vienasAtsitikimas žvirblis pamatė tuo tarpu

  Kažin ką juodą, styrint viršum varpų,

  Ir, išsigandęs „čir čir čir” suriko.

  10

  Žvirbliai, išgirdę, kad jų draugas rėkia,

  Nelaukdami, tuoj į krūvą sulėkė,

  — Kas čia yra — klausia - – kas čia atsitiko?

  *

  Žvirbliuks parodė — Teisybė taip, tikra teisybė:

  Kviečiuose riogso bauginga baisybė.

  15

  Lyg būtų paukštis: turi sparnus, snapą

  Lyg lėkti taikos… Kas tai per daikts būtų?

  „Kad į nelaimę iš mūs kas nekliūtų!

  Šnekasi žvirbliai vos gaudantys kvapą.

  *

  Ginčas Vyrai! Ar žinot? Tai tikras erelis!

  20

  Aš jį pažįstu! — tarė viens žvirblelis.

  — Lėkime iš čia, kol da sveikas sparnas!

  — Netiesa, broli! Sakau, kad pelėda!

  — Ir nuo jos bėkim, nes ir ta mus ėda!

  — Tai vanags, vyrai! — Ne, ne, ne, tai varnas!

  *

  25

  Kaliausė Da bailių žvirblių balsai nenutilo,

  Tuo tarpu vėjas lyg tyčia pakilo

  Ir sujudino kviečiuose baisybę.

  Žvirbliai varguoliai per valandą ūmą,

  Tarytum šaute, sulindo į krūmą,

  30

  Užmiršę kviečius ir varpų gausybę.


  Mat žvirbliai, žodžių baugingų paklausę,

  Arčiau nebandę pažinti baisybės,

  Palydėj kviečius… Na, o iš teisybės

  Kviečiuos būt radę tik seną kaliau sę.

  Przypisy

  [1]

  žirblis — žvirblis. [przypis edytorski]

  [2]

  kaliausė — baidyklė žvirbliams baidyti. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...