Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Wspólnie budujemy najpopularniejszą bibliotekę internetową w Polsce.

Dzięki Twojej wpłacie uwolnimy kolejną książkę. Przeczytają ją tysiące dzieciaków!


Dorzucisz się?

Jasne, dorzucam się!
Tym razem nie, chcę przejść do biblioteki
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x
Šiaučius ir Gizelis → ← Ne tas yra didis

Spis treści

  1. Atsitikimas: 1
  2. Ginčas: 1
  3. Kaliausė: 1
  4. Sumanymas: 1
  5. Teisybė: 1

  Sudabartinta:

  * joto rašymą, pvz.: pajieškoti -> paieškoti, labjau -> labiau;
  *žodžių rašymą kartu ir atskirai, pvz.: tuotarpu -> tuo tarpu;
  *dusliųjų priebalsių rašymą, pvz.: daigts -> daikts;
  *fleksiją, pvz.: veiksmažodžių liepiamosios nuosakos dgs. 1 asm. formas (lekkime -> lėkime, bėgkim -> bėkim).

  Vincas KudirkaLaisvos valandosŽirbliai[1] ir kaliausė[2]

  Sumanymas Sutarė žvirbliai pasimylėt kartą.
  O, kad lyg gėda laužyt žodį tartą,
  Išlėkė pulkas grūdų paieškoti.
  Atrado dirvą, kviečių kelias lysias
  Ir kuris buvo lyg labiau išdrįsęs,
  Šoko prie darbo: varputes terioti.

  *

  Štai vienasAtsitikimas žvirblis pamatė tuo tarpu
  Kažin ką juodą, styrint viršum varpų,
  Ir, išsigandęs „čir čir čir” suriko.
  Žvirbliai, išgirdę, kad jų draugas rėkia,
  Nelaukdami, tuoj į krūvą sulėkė,
  — Kas čia yra — klausia - – kas čia atsitiko?

  *

  Žvirbliuks parodė — Teisybė taip, tikra teisybė:
  Kviečiuose riogso bauginga baisybė.
  Lyg būtų paukštis: turi sparnus, snapą
  Lyg lėkti taikos… Kas tai per daikts būtų?
  „Kad į nelaimę iš mūs kas nekliūtų!
  Šnekasi žvirbliai vos gaudantys kvapą.

  *

  Ginčas Vyrai! Ar žinot? Tai tikras erelis!
  Aš jį pažįstu! — tarė viens žvirblelis.
  — Lėkime iš čia, kol da sveikas sparnas!
  — Netiesa, broli! Sakau, kad pelėda!
  — Ir nuo jos bėkim, nes ir ta mus ėda!
  — Tai vanags, vyrai! — Ne, ne, ne, tai varnas!

  *

  Kaliausė Da bailių žvirblių balsai nenutilo,
  Tuo tarpu vėjas lyg tyčia pakilo
  Ir sujudino kviečiuose baisybę.
  Žvirbliai varguoliai per valandą ūmą,
  Tarytum šaute, sulindo į krūmą,
  Užmiršę kviečius ir varpų gausybę.

  Mat žvirbliai, žodžių baugingų paklausę,
  Arčiau nebandę pažinti baisybės,
  Palydėj kviečius… Na, o iš teisybės
  Kviečiuos būt radę tik seną kaliau sę.

  Przypisy

  [1]

  žirblis — žvirblis. [przypis edytorski]

  [2]

  kaliausė — baidyklė žvirbliams baidyti. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...