5511 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Biblioteczka filozoficzna

Wyodrębnione tu publikacje przypadną do gustu tym, którzy szukają nie tyle zajmującej fikcji czy lirycznej impresji, ile namysłu nieco bardziej zasadniczego. Jednakże różnorodność gatunków i stylów pisarskich przekona bez trudu czytelnika, że filozofia to nic nudnego ani żmudnego: obok klasycznych form (Platona, Kartezjusza, Monteskiusza, Pascala), znajdzie kapryśną erudycję eseju (Montaigne'a, Brzozowskiego), przypowieści z ewangelii wiedzy radosnej Nietzsche'go, a także ów odrębny nurt satyrycznej fabuły służącej krytycznemu naświetleniu spraw ludzkich (Rabelais, Diderot, Voltaire).

Stanisław Brzozowski

Wstęp do filozofii

Julien Offray de La Mettrie

Człowiek-maszyna

René Descartes (Kartezjusz)

Rozprawa o metodzie

Denis Diderot

Kubuś fatalista i jego pan

Immanuel Kant

Krytyka czystego rozumu

O potędze ducha

Karol Libelt

Wcielające się idee czasu

Niccolo Machiavelli

Traktat o Księciu

Charles de Montesquieu (Monteskiusz)

O duchu praw

Friedrich Nietzsche

Tako rzecze Zaratustra

Wola mocy

Platon

Obrona Sokratesa

François Rabelais

Gargantua i Pantagruel

Artur Schopenhauer

O wolności ludzkiej woli

Psychologia miłości

Jan Vaihinger

Filozofia Nietzschego

Voltaire (Wolter)

Historia dobrego bramina

Kandyd

Mikromegas

Tak toczy się światek...

Zadig czyli Los

Stanisław Witkiewicz

Myśli

Zamknij

* Ładowanie