Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 428 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Dołącz

Dzisiaj aż 15 770 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach — dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia [kliknij, by dowiedzieć się więcej]

x

6482 darmowe utwory do których masz prawo

Język

Pierwsza polska praca naukowa o literaturach słowiańskich, jednocześnie pierwsza z najważniejszych publikacji Mariana Zdziechowskiego.

Po ukończeniu rosyjskiego gimnazjum w Mińsku Marian Zdziechowski rozpoczął studia na Wydziale Historyczno-Filologicznym Uniwersytetu Petersburskiego na kierunku filologicznym, jednak słabe wyniki po pierwszym roku zmusiły go zapisania się na Uniwersytet w Dorpacie, który pomyślnie ukończył. Następnie uzupełniał wykształcenie za granicą: w Grazu i Genewie uczęszczał na wykłady z historii literatury i nauk o społeczeństwie, w Zagrzebiu poznawał historię literatury południowosłowiańskiej. Po powrocie do Petersburga rozpoczął intensywną pracę naukową i po roku, w 1887, opublikował pierwszą swoją książkę: wydane po rosyjsku pod pseudonimem „M. Ursyn” dzieło Очерки из психологии славянского племени. Славянофилы (Szkice z psychologii plemienia słowiańskiego. Słowianofile). Książka nie spotkała się z tak szerokim odzewem, jak tego oczekiwał autor, szczególnie krytyczni byli wobec niej recenzenci ukraińscy, Iwan Franko i Mychajło Hruszewski. Zawiodły również rachuby na otrzymanie stopnia naukowego i uzyskanie stanowiska na którymś z uniwersytetów w Imperium Rosyjskim. W 1888 Zdziechowski przeniósł się do Krakowa, kwitnącego centrum polskiej kultury w monarchii austro-węgierskiej. Tutaj jego rozprawa, opublikowana w polskiej wersji pod znacząco zmienionym tytułem Mesjaniści i słowianofile. Szkice z psychologii narodów słowiańskich, stała się podstawą do uzyskania przez niego stopnia doktorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, co zapoczątkowało jego karierę akademicką.

Zasadniczym celem książki Zdziechowskiego jest przedstawienie zjawiska „patriotyzmu mistycznego” w twórczości autorów słowiańskich epoki romantyzmu. Na przykładach biografii i wybranej twórczości literackiej Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, a także Chomiakowa i innych autorów rosyjskich oraz Szewczenki, Gogola i Preradovića autor stara się wykazać tezę o wspólnym charakterze ludów słowiańskich i wynikającej z niego jednakowej skłonności do snucia historiozoficznych koncepcji o wyjątkowej religijno-politycznej misji dziejowej własnego narodu lub całej Słowiańszczyzny.

  Wpłać na Wolne Lektury

  Zobacz też:

  Motywy

  Informacje o utworze

  Autor: Marian Zdziechowski

  Ur.
  30 kwietnia/12 maja 1861 r. w Nowosiółkach lub w Rakowie w powiecie mińskim
  Zm.
  5 października 1938 r. w Wilnie
  Najważniejsze dzieła:
  Byron i jego wiek. Studia porównawczo-literackie (t. 1--2 (1894-1897), Wizja Krasińskiego (1912), Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa …
  Źródłowy plik XML
  Utwór na Platformie Redakcyjnej
  Miksuj treść utworu
  Zamknij

  * Ładowanie