Dzisiaj aż 13,496 dzieciaków dzięki wsparciu osób takich jak Ty znajdzie darmowe książki na Wolnych Lekturach.
Dołącz do Przyjaciół Wolnych Lektur i zapewnij darmowy dostęp do książek milionom uczennic i uczniów dzisiaj i każdego dnia!

Jean-Jacques Rousseau, Umowa społeczna

Pobieranie e-booka

Wybierz wersję dla siebie:

.epub

Uniwersalny format e-booków, obsługiwany przez większość czytników sprzętowych i aplikacji na urządzenia mobilne.

.mobi

Natywny format dla czytnika Amazon Kindle.

Najważniejszy tekst filozofii politycznej Jean-Jacques'a Rousseau. Traktat, który zainspirował reformy polityczne, szczególnie w okresie rewolucji we Francji. Rousseau występuje w nim przeciwko ideom epoki feudalizmu, głoszącym prawa monarchów do rządzenia uzasadniane wolą Boga. Odrzuca także pogląd, że państwo powstaje przez umowę przekazania władcy wszystkich praw przez szukające ochrony społeczeństwo. Krytykuje koncepcję, iż prawem jest to, co dyktują silniejsi, neguje prawne przesłanki niewolnictwa. Głosi wolność i równość, możliwość stanowienia sprawiedliwych praw tylko przez niezbywalną wolę powszechną suwerennego ludu, ogółu jednostek, które zgadzają się na dorozumiane porozumienie o zrzeszeniu się w społeczeństwo.

Spis treści:

  Wstęp
 1. O Umowie społecznej, czyli zasady prawa politycznego przez J. J. Rousseau, obywatela genewskiego
 2. Księga pierwsza
  1. Rozdział I. Przedmiot tej pierwszej księgi
  2. Rozdział II. O pierwszych społecznościach
  3. Rozdział III. O prawie silniejszego
  4. Rozdział IV. O niewolnictwie
  5. Rozdział V. Trzeba zawsze sięgać do pierwotnej umowy
  6. Rozdział VI. O Układzie Słonecznym
  7. Rozdział VII. O zwierzchniku
  8. Rozdział VIII. O stanie społecznym
  9. Rozdział IX. O władzy na rzeczach
 3. Księga druga
  1. Rozdział I. O niepozbywalności zwierzchnictwa
  2. Rozdział II. O niepodzielności zwierzchnictwa
  3. Rozdział III. Czy wola powszechna może błądzić
  4. Rozdział IV. O granicach władzy zwierzchniej
  5. Rozdział V. O prawie życia i śmierci
  6. Rozdział VI. O prawie
  7. Rozdział VII. O prawodawcy
  8. Rozdział VIII. O narodzie
  9. Rozdział IX. (Ciąg dalszy)
  10. Rozdział X. (Ciąg dalszy)
  11. Rozdział XI. O różnych systemach prawodawczych
  12. Rozdział XII. Podział praw
 4. Księga trzecia
  1. Rozdział I. O rządzie w ogólności
  2. Rozdział II. O zasadzie tworzącej różne formy rządu
  3. Rozdział III. Podział rządów
  4. Rozdział IV. O demokracji
  5. Rozdział V. O arystokracji
  6. Rozdział VI. O monarchii
  7. Rozdział VII. O rządach mieszanych
  8. Rozdział VIII. Nie każda forma rządu jest odpowiednia dla każdego kraju
  9. Rozdział IX. O oznakach dobrego rządu
  10. Rozdział X. O nadużyciu rządu i o jego skłonności do zwyrodnienia
  11. Rozdział XI. O śmierci ciała politycznego
  12. Rozdział XII. W jaki sposób utrzymuje się władza zwierzchnicza
  13. Rozdział XIII. (Ciąg dalszy)
  14. Rozdział XIV. (Ciąg dalszy)
  15. Rozdział XV. O posłach czyli przedstawicielach
  16. Rozdział XVI. Ustanowienie rządu nie jest bynajmniej umową
  17. Rozdział XVII. O ustanowieniu rządu
  18. Rozdział XVIII. Środek zapobieżenia uzurpacjom ze strony rządu
 5. Księga czwarta
  1. Rozdział I. Wola powszechna jest niezniszczalna
  2. Rozdział II. O głosowaniu
  3. Rozdział III. O wyborach
  4. Rozdział IV. O komicjach rzymskich
  5. Rozdział V. O trybunacie
  6. Rozdział VI. O dyktaturze
  7. Rozdział VII. O cenzurze
  8. Rozdział VIII. O religii państwowej
  9. Rozdział IX. Zakończenie

Ta książka jest dostępna dla tysięcy dzieciaków dzięki darowiznom od osób takich jak Ty!

Dorzuć się!

O autorze

Jean-Jacques Rousseau

Ur.
28 czerwca 1712
Zm.
2 lipca 1778
Najważniejsze dzieła:
Nowa Heloiza (1761), Umowa społeczna (1762), Emil, czyli o wychowaniu (1762), Wyznania (1770)

Pochodzący z Genewy czołowy myśliciel oświecenia filozof, pisarz i kompozytor, tworzący w języku francuskim. Wcześnie osierocony przez matkę, w wieku 10 lat oddany na wychowanie wujowi. Jako 16-latek porzucił naukę zawodu grawera, opuścił rodzinne miasto i udał się na wędrówkę. Po przejściu na katolicyzm podejmował się różnych prac i podejmował pierwsze próby literackie. W latach 1742-1744 był sekretarzem ambasady francuskiej w Wenecji. Po powrocie do Paryża zaprzyjaźnił się z Diderotem, pisząc do Encyklopedii artykuły o muzyce. Sławę przyniosły mu konkursowe prace Rozprawa o naukach i sztukach (1750), O początku i zasadach nierówności między ludźmi (1755) oraz opera Le devin du village (1752). Odwiedziwszy w 1754 rodzinną Genewę wrócił do kalwinizmu. W latach 1756-1757 na zaproszenie pani d'Epinay mieszkał w tzw. Pustelni, willi pod Montmorency. Poróżniwszy się z najbliższymi przyjaciółmi, skorzystał z opieki księcia Luxemburg i zamieszkał w Montmorency (1758-1782). W tym czasie napisał sentymentalną powieść epistolograficzną Nowa Heloiza (1761), która zdobyła sobie popularność w całej Europie i wywarła wielki wpływ na kształtowanie się sentymentalizmu i preromantyzmu. W pracy Umowa społeczna (1762) dowodził, iż lud jest suwerenny, zaś państwa powstały w wyniku dobrowolnej umowy społecznej. W powieści Emil (1762) nakreślał obraz wychowania zgodnego z naturą i z zasadami religii przyrodzonej. Tezy tej książki, przeciwstawiające się podstawom katolicyzmu i protestantyzmu, spowodowały jej potępienie we Francji i w Genewie oraz nakaz aresztowania autora. Rousseau uciekł pod opiekę króla Fryderyka II i zamieszkał w podległym Prusom szwajcarskim Môtiers. Prześladowany przez miejscową ludność, w 1766 na zaproszenie Hume'a wyjechał do Anglii, gdzie zaczął pisać swoje Wyznania. Mimo ciążącego na nim formalnie wyroku w 1767 powrócił do Francji, od 1770 osiadł w Paryżu. Zmarł w 1778 w Ermenonville koło Paryża. W 1794 zwłoki Rousseau zostały przeniesione do Panteonu.