Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Znajdź nas na YouTube

Audiobooki Wolnych Lektur znajdziesz na naszym kanale na YouTube.
Kliknij, by przejść do audiobooków i włączyć subskrypcję.

x
X
Support!
Help free the book!George Orwell - Rok 1984
collected: 15.00 złneeded: 18750.00 złuntil fundraiser end:
Help free the book!

5644 free readings you have right to

Language Language

Author: Karol Marks

  • Karol Marks X
  1. Wydana w 1847 Nędza filozofii stanowi krytykę poglądów ekonomicznych i filozoficznych francuskiego anarchisty Pierre'a Proudhona wyrażonych w książce System sprzeczności ekonomicznych, czyli filozofia nędzy. Rzeczowo, a przy tym uszczypliwie analizując argumenty Proudhona, Marks przedstawia podstawy własnych teorii, które później rozwinął w Kapitale.

    W niniejszym wydaniu razem z Nędzą filozofii zamieszczono kilka innych tekstów Marksa. Pierwszy z nich to mowa O wolnym handlu, wygłoszona w Towarzystwie Demokratycznym w Brukseli w związku ze zniesieniem w Anglii ceł na zboże. Przystępne omówienie podstaw ekonomii politycznej, jakim jest Praca najemna i kapitał, powstało na podstawie wykładów Marksa w Niemieckim Towarzystwie Robotniczym i ukazywało się drukiem w kolejnych numerach „Neue Rheinische Zeitung” do czasu zamknięcia tej gazety przez władze. Tekst zatytułowany Proudhon zawiera ocenę dorobku tego autora, dokonaną po jego śmierci na prośbę redakcji jednego z lewicowych pism.

All matching works

Karol Marks

Nędza filozofii

Motifs and themes

Author: Karol Marks

Ur.
5 maja 1818 w Trewirze
Zm.
14 marca 1883 w Londynie
Najważniejsze dzieła:
Tezy o Feuerbachu (1845), Nędza filozofii (1847), Manifest partii komunistycznej (1848), Kapitał (1867).

Niemiecki filozof, ekonomista i działacz rewolucyjny, twórca socjalizmu naukowego. Studiował prawo, następnie filozofię. W roku 1841 uzyskał doktorat z filozofii, rok później podjął pracę w radykalnym piśmie ,,Rheinische Zeitung". Początkowo zajmował się filozofią heglistów, krytykując pogląd, że źródłem zmian społecznych są idee filozoficzne lub religijne. Przekonany, że zmiany takie wynikają z procesów ekonomicznych, coraz bardziej skupiał się na problematyce ekonomicznej. Po zamknięciu ,,Rheinische Zeitung" wyjechał z Niemiec i zamieszkał w Paryżu, a następnie w Brukseli. W roku 1847 wydał Nędzę filozofii, książkę, w której poddał krytyce poglądy francuskiego anarchisty Proudhona. Razem z Fryderykiem Engelsem zaangażował się w tworzenie Związku Komunistów, dla którego wspólnie napisali deklarację programową pt. Manifest partii komunistycznej. Po wybuchu rewolucji lutowej 1848 roku Marks został wydalony z Belgii, wyjechał do Paryża, a stamtąd po rewolucji marcowej udał się do Kolonii. Działał tam jako redaktor naczelny nowej gazety ,,Neue Rheinische Zeitung", która w następnym roku została zakazana, a on sam wydalony z Królestwa Prus. Wyjechał do Londynu, gdzie osiadł na stałe. W roku 1864 był współzałożycielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników, tzw. Pierwszej Międzynarodówki, koordynującej działania organizacji robotniczych w różnych krajach. W 1867 ukazał się pierwszy tom Kapitału, głównego dzieła Marksa, będącego wykładem podstaw jego poglądów ekonomicznych, a jednocześnie analizą i krytyką kapitalistycznego sposobu produkcji i jego skutków. Po śmierci autora Engels wydał na podstawie zapisków pozostałe tomy tej pracy.

Close

* Loading