Spis treści

   Maria KonopnickaŚnieżyca

   1

   Zahuczały, zaświstały

   Wichry w srebrny róg:

   Leci, leci tuman biały,

   Aż na chaty próg.

   5

   Na tej chaty próg lipowy,

   Co ochrania nas,

   Co otula nasze głowy

   W złej śnieżycy czas.

   A ja stoję u okienka,

   10

   A ja patrzę wdal;

   Milknie, cichnie ma piosenka,

   Serce chwyta żal.

   Oj nie jedna tam sierota

   Na tem zimnie drży!

   15

   Wiatr chuściną biedną miota,

   A mróz ścina łzy…

   O ty, chato nasza droga,

   Rozszerz ściany swe!

   Pójdź, sieroto, dziecię Boga,

   20

   My utulim cię!

   Zamknij
   Proszę czekać…