Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 439 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x
Niezabudka → ← Co gołąbki widzą

Spis treści

   Maria KonopnickaJaskółka (Jaskółeczka do nas wraca…)

   1
   Jaskółeczka do nas wraca
   Z oddalonej drogi.
   Śpiewem wita wioskę miłą,
   Miłej chaty progi.
   5
   Przez trzy morza, przez trzy góry
   Światem przeleciała,
   Przecież drogie gniazdko swoje
   Odrazu poznała.
   Jakże poznać go nie miała,
   10
   Nie trafić do niego,
   Kiedy je tu serca nasze
   Całą zimę strzegą?
   Jakże poznać go nie miała,
   Nie śpieszyć z powrotem,
   15
   Kiedy je tu słonko nasze
   Malowało złotem?
   Słonko złotem malowało,
   A jutrzenka różą,
   A te snopy strzechy naszej
   20
   Chroniły przed burzą…
   Jaskółeczko, drogie ptaszę,
   Bądź nam powitana!
   Budź-że ze snu wioskę naszą
   Piosenką od rana.
   25
   A ty kotku, ty psotniku,
   Nie czyń-że jej szkody,
   Niech swobodna z pieśnią buja
   Nad pola, nad wody!
   Jaskółeczka do nas leci
   30
   Z wesołą nowiną,
   Już niedługo śliczne kwiaty
   Z pąków się rozwiną.
   Już niedługo brzoza biała
   Gałązki rozchwieje,
   35
   A ten czarny, pusty ugor
   Zbożem zarunieje.
   Jaskółeczka w niebo leci
   Wysoko, daleko,
   Wie zawczasu, kiedy rzeki
   40
   Do morza pocieką.
   Wie zawczasu, kiedy strumyk
   Brzegi swe zakwieci,
   Wypatruje złotą zorzę,
   Czy w okienko świeci.
   45
   Jaskółeczka promień słońca
   Na skrzydełku nosi,
   O tę rosę, o tę jasną,
   Srebrnej chmurki prosi.
   Srebrna chmurko, złota chmurko,
   50
   Rozpłyń-że się w rosę,
   Posyp dziatkom perły swoje
   Pod te nóżki bose.
   Posyp-że im perły swoje
   Na te jasne głowy,
   55
   Niechaj rosną, jako kwiaty
   Wśród naszej dąbrowy!
   Zamknij
   Proszę czekać…
   x