Spis treści

   Maria KonopnickaCzytanie

   1

   No, już na dziś dość biegania!

   Niech tu nisko siądzie Hania,

   Julcia z lalką wyżej trochę,

   Na kolana wezmę Zochę,

   5

   Bo Zosieńka jeszcze mała…

   No, i będę wam czytała.

   O czem chcecie? — Ja chcę bajkę

   Jak to kotek palił fajkę!

   — A ja chcę o szklanej górze,

   10

   Gdzie to rosną złote róże!

   — A ja chcę o jędzy babie,

   Co ma malowane grabie!

   — A to ja chcę o tym smoku,

   Co to pękł z jednego boku! —

   15

   — Ejże! Co wam przyjdzie z bajki?

   Czy to koty palą fajki?

   Na cóżby się zdały babie

   Jakieś malowane grabie?

   Czy kto widział złote róże?

   20

   Czy kto był na szklanej górze?

   Wszak wam wiedzieć będzie miło,

   Co się u nas wydarzyło.

   Posłuchajcie…

   W bok Kruszwicy

   25

   Żył Piast w cudnej okolicy…

   Miał synaczka…

   — Wiemy! Wiemy!

   — No i chcecie?

   — Chcemy! chcemy!

   30

   Zamknij
   Proszę czekać…