Wesprzyj Wolne Lektury 1,5% podatku — to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Wolne Lektury do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Przekaż 1,5%

Przekaż 1,5% podatku na Wolne Lektury KRS 00000 70056
Ufunduj darmowe książki dla tysięcy dzieciaków.
WIĘCEJ

Przypisy

Pierwsza litera: wszystkie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Według typu: wszystkie | przypisy autorskie | przypisy redaktorów Wolnych Lektur | przypisy tłumacza

Według kwalifikatora: wszystkie

Według języka: wszystkie | Deutsch | lietuvių | polski


Znaleziono 73 przypisów.

žabangai — pinklės, spąstai. [przypis edytorski]

žabų tvora — tvora padaryta iš šakelių. [przypis edytorski]

žaginė — rąstas neapkapotomis šakomis. [przypis edytorski]

žalibarščiai — šaltibarščiai. [przypis edytorski]

žalktienė — žaltienė, žalčio patelė. [przypis edytorski]

žalktyčios — žaltyčios, žalčio duktės. [przypis edytorski]

žalnierius — kareivis, kareivėlis. [przypis edytorski]

žaltvykšlė — klaidžiojanti ugnelė. [przypis edytorski]

Žaltys nei svečias kad butan jo slenka. — Lietuviai garbino žalčius, kuriuos priaukindavo ir maitindavo; aiškiausiai apie tai kalba Lasickis (Res Pol. et Lithu., ed. Elzevirorum., p. 309). Strijkovskis savo laikais da matęs liekanas to žalčių garbinimo pas latvius, o Gwagnin kaime Labariškėse, 4 mylios nuo Vilniaus. [przypis autorski]

žambis — medinis arklas, žagrė. [przypis edytorski]

žandiniai — žandų plaukai. [przypis edytorski]

žardas — ilgas kartis. [przypis edytorski]

žardynas — vieta, kur stovi žardas, kluoniena. [przypis edytorski]

žavėjimas — užkeikimas, burtažodis. [przypis edytorski]

žėglis (vok.) — laivo burė su stiebu. [przypis edytorski]

žeidimas — užgavimas. [przypis edytorski]

žekė — puskojinė arba kojinė. [przypis edytorski]

žemčiūgais — perlais. [przypis edytorski]

žemybė — menkystė, dvasinis nuopuolis. [przypis edytorski]

žičyti — linkėti. [przypis edytorski]

žieduotinė — sužadėtine. [przypis edytorski]

žiemė — mėlynai žydinti darželių gėlė. [przypis edytorski]

žiemys — dab.:žiemiai, šiaurės vėjas. [przypis edytorski]

žiemys (tarm.) — šiaurys, šiaurės vėjas. [przypis edytorski]

žilvietis — gluosnis. [przypis edytorski]

žilvitis — gluosnis. [przypis edytorski]

žilvitis — guosių šeimos medis. [przypis edytorski]

žinginė — ėjimas ar jojimas žingsniu. [przypis edytorski]

žinyčia — lietuvių pagonių šventovė. [przypis edytorski]

žiogris — statinė tvora, nupinta iš medžio šakų. [przypis edytorski]

žiogris — statinė tvora. [przypis edytorski]

žioklė — čia: chaosas. [przypis edytorski]

žiūrė — avižinis kisielius. [przypis edytorski]

žiurstas — prijuostė. [przypis edytorski]

žiurstas (vok.) — prijuostė, prikyštė. [przypis edytorski]

žiužis — susuktas skarinys mušti. [przypis edytorski]

žiužis — susuktas skarinys mušti (žaidžiant). [przypis edytorski]

žižilpa — žiežirba. [przypis edytorski]

žlėbčioti — iš lėto ėsti; čepsėti. [przypis edytorski]

žliaugti — smarkiai tekėti, srūti. [przypis edytorski]

žnektelėti — atsitrenkti nukritus. [przypis edytorski]

žvangutis — mažas skambalėlis, gėlė. [przypis edytorski]

žvėrinė — Senovės lietuviai aušrinę vadindavę, anot Kuršaičio, žvėrine, t. y., žvėrinė žvaigždė, nes jai tekant, pradedą vilkai medžioti. Tokios žvaigždės žvėrinės buvo pas lietuvius kelios: didžioji žvėrinė — Jupiteris arba Saturnas, mažoji žvėrinė — Marsas. (sk. Э. Вольтерь. Литовский Катехизись Н. Даукши.С.-Петербургь. 1886. „Западно-русское свидетельство о литовских богах” p. 177. ) [przypis tłumacza]

žvilgys — žvilgis, žvilgsnis. [przypis edytorski]

Žvirbliai — Lenkiškai parašė A. Dygasircki, sulietuvino V. Kudirka. [przypis edytorski]

žydžia — sen. Žydi. [przypis edytorski]

žymes — bruožas, požymis, pėdsakas. [przypis edytorski]

zabova (lenk.) — linksmybės. [przypis edytorski]

zabova (sl.) — linksmybės, žaidynės. [przypis edytorski]

zabova — žaidimas. [przypis edytorski]

zalabas — lovio pavidalo ėdžios gyvuliams šerti. [przypis edytorski]

zasiekus — iškirtimus. [przypis edytorski]

zelkorius — veidrodis. [przypis edytorski]

zerkolas — veidrodis. [przypis edytorski]

zerkolinis (sl.) — kaip veidrodis. [przypis edytorski]

zinzėti — zinzti, zyzti, zirzti. [przypis edytorski]

zokonas — ordinas. [przypis edytorski]

zokonas (sl.) — ordinas. [przypis edytorski]

zoposas (lenk.) — atsarga. [przypis edytorski]

zovada (lenk.) — šuoliais. [przypis edytorski]

zovada — šuoliais. [przypis edytorski]