Przypisy

Pierwsza litera: wszystkie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Według typu: wszystkie | przypisy autorskie | przypisy redaktorów Wolnych Lektur | przypisy źródła | przypisy tłumacza

Według kwalifikatora: wszystkie

Według języka: wszystkie | Deutsch | lietuvių | polski


Znaleziono 205 przypisów.

kada’si — trump.: kadaise. [przypis edytorski]

kai katrose — dabar: kai kuriose. [przypis edytorski]

kakarinė — gerklė, balsas. [przypis edytorski]

kalčia — kaltė. [przypis edytorski]

kalėdoti — čia: elgetauti. [przypis edytorski]

kaliausė — baidyklė žvirbliams baidyti. [przypis edytorski]

kaliošas — guminis apavas. [przypis edytorski]

kamanos — odinis apynasris su žąslais. [przypis edytorski]

kamaraitė (lenk.) — mažas kambarys. [przypis edytorski]

kamisorius (lenk.) — komisaras [przypis edytorski]

kamliotas — kamlotas, tankus vilnonis audeklas. [przypis edytorski]

Kampininkas — neturtingas, bežemias ar mažažemis žmogus. [przypis edytorski]

kamža — baltas bažnytinis drabužis. [przypis edytorski]

kamža (lenk.) — baltas bažnytinis drabužis. [przypis edytorski]

kamzuolė — liemenė. [przypis edytorski]

kanečiniai (rus.) — būtinai. [przypis edytorski]

kaniečnai (sl.) — būtinai. [przypis edytorski]

kankintinis — kankinys. [przypis edytorski]

kantička — tokia giesmių knyga. [przypis edytorski]

kanuolinių — patrankos. [przypis edytorski]

kapčius — sukastas žemės kauburys (kaupas). [przypis edytorski]

kapeliušis — skrybėlė. [przypis edytorski]

Kapsas — V. Kudirkos slapyvardis. [przypis edytorski]

karčių — vėzdas, lazda. [przypis edytorski]

karčius — kai kurių gyvulių ilgi plaukai ant sprando. [przypis edytorski]

karna — liepos apatinė žievė. [przypis edytorski]

karštinė — karštligė, drugys. [przypis edytorski]

karštojo' — trump.: karštojoj. [przypis edytorski]

karūmenė — dab.: kariuomenė. [przypis edytorski]

karuonis — pakaroklis. [przypis edytorski]

karvošius — rankovių atraita. [przypis edytorski]

kas atėjo į mantą — kas tapo turtingas, praturtėjo. [przypis edytorski]

kas jau stojosi (lenk.) — kas jau atsitiko. [przypis edytorski]

kasnykas — kasininkas, kaspinas. [przypis edytorski]

kasnykas — kasninkas, kaspinas. [przypis edytorski]

kastinė — iškasta duobė, kūdra. [przypis edytorski]

kastinys — toks žemaičių sviestas iš suplaktos, pašildytos grietinės. [przypis edytorski]

katalikystė — katalikybė. [przypis edytorski]

katilikas — katalikas. [przypis edytorski]

katra — kuri nors. [przypis edytorski]

kaupokas — senovės karių kepurė. [przypis edytorski]

kauras — uždangalas. [przypis edytorski]

kauzūras — kuodas, plaukai. [przypis edytorski]

kavoti (lenk.) — slėpti. [przypis edytorski]

kazarmosna — į kazarmę; į kareivinę. [przypis edytorski]

kėkauti — supti. [przypis edytorski]

keksnis — padauža. [przypis edytorski]

kelių padausinių — kur nesimato kelių. [przypis edytorski]

kelnorė — nameli pusiau žemėje, bulvėms pilti. [przypis edytorski]

kemsynė — kemsynas, kemsų riaugusi vieta. [przypis edytorski]

kenklė — užkalainė kelio dalis. [przypis edytorski]

kentimų — skausmo, kančių. [przypis edytorski]

kerčia — kertė. [przypis edytorski]

kerėplą mušti — tokį vaikų žaidimą žaisti. [przypis edytorski]

kerpės — jūrų augalai. [przypis edytorski]

kerplėša — senas, supuvęs medžio kelmas. [przypis edytorski]

kertė — kampas. [przypis edytorski]

ketu — čia: ketinu. [przypis edytorski]

ketvergas — ketvirtadienis. [przypis edytorski]

ketvergė — 20 kapeikų moneta. [przypis edytorski]

ketvirtžemis — ketvirtadalis žemės (rutulio). [przypis edytorski]

kiaukerus — kriaukles. [przypis edytorski]

kiba (lenk.) — nebent. [przypis edytorski]

kiklikas — trumpas be rankovių drabužis. [przypis edytorski]

kilimas — čia: kilmė. [przypis edytorski]

kimsotos — dabar: kemsotas, su kemsais. [przypis edytorski]

kiparisas — amžinai žaliuojantis šiltųjų kraštų medis. [przypis edytorski]

kirka — protestantų bažnyčia. [przypis edytorski]

Kirkšnovė — upė Raseinių rajone. [przypis edytorski]

Kitajus — Kinija. [przypis edytorski]

kitimet — kitais metais. [przypis edytorski]

kitriai (lenk.) — gudriai. [przypis edytorski]

kitrybė (lenk.) — gudrumas. [przypis edytorski]

kiurkti — taršti. [przypis edytorski]

klanas — pelkė, bala. [przypis edytorski]