Przypisy

Pierwsza litera: wszystkie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Według typu: wszystkie | przypisy autorskie | przypisy redaktorów Wolnych Lektur | przypisy źródła

Według kwalifikatora: wszystkie

Według języka: wszystkie | Deutsch | lietuvių | polski


Znaleziono 131 przypisów.

Gaaza — miestas Artimuosiuose Rytuose. [przypis edytorski]

gačnus — puošnus, puikus. [przypis edytorski]

gadnas (brus.) — vertas, tinkamas, geras. [przypis edytorski]

gadnieji — tinkami, geri, vertingi. [przypis edytorski]

gadynė (brus.) — metas, laikas. [przypis edytorski]

gadynė — laikai. [przypis edytorski]

gadynė — laikotarpis. [przypis edytorski]

gadynė — metas, laikas. [przypis edytorski]

Gaidgykste — ankstų rytą. [przypis edytorski]

gailysta — gailesys, gailestis. [przypis edytorski]

gaivalas — gyva būtybė, pada ras. [przypis edytorski]

gaivalas — gyvis, padaras. [przypis edytorski]

galežilitais — padengtais geležimi. [przypis edytorski]

galionas — moterų galvos papuošalas, brokainė gėlėta juosta. [przypis edytorski]

galionas — moterų galvos papuošalas, brokatinė gėlėta juosta. [przypis edytorski]

galūnėse — čia: pabaigose. [przypis edytorski]

galvatrūkčiais — labai greitai, smarkiai. [przypis edytorski]

gardas — miestas. [przypis edytorski]

garnys — į gandrą panašus paukštis. [przypis edytorski]

gaspadorienė — šeimininkė. [przypis edytorski]

gausma — gausime. [przypis edytorski]

gavėnė (brus.) — pasninko laikas. [przypis edytorski]

gazeta (lenk.) — laikraštis. [przypis edytorski]

gazieta (lenk.) — laikraštis. [przypis edytorski]

gegzametras — hegzametras. lit. metrinio eiliavimo forma, kur eilutė susideda iš šešių pėdų — daktilių ir spondėjų: K. Donelaičio „Metai” parašyti hegzametru. [przypis edytorski]

gelda — iš vieno medžio išskobtas pailgas indas, niekotė. [przypis edytorski]

gelžis — geležis. [przypis edytorski]

gelžkelis — geležinkelis. [przypis edytorski]

gema — čia: gimsta. [przypis edytorski]

gentkartė — karta, generacija. [przypis edytorski]

gentys — čia: giminaičiai. [przypis edytorski]

geradėjystė — geradarystė, gero darymas. [przypis edytorski]

geradėjystė — geras darbas, geradarystė. [przypis edytorski]

gerdas — garsas, žinia. [przypis edytorski]

gersteklis — karkimas, gergulys. [przypis edytorski]

gers — trump.: geras. [przypis edytorski]

giedroti — būti giedram. [przypis edytorski]

giliukas (vok.) — laimė, pasisekimas. [przypis edytorski]

giminas — čia: liaudis. [przypis edytorski]

ginioti — gainioti, vaikyti. [przypis edytorski]

glinda — utėlės kiaušinėlis. [przypis edytorski]

globėti — globoti, rūpintis. [przypis edytorski]

glūdumas — giluma, tolybė. [przypis edytorski]

gludumas — čia: švelnumas. [przypis edytorski]

gluotna — lygi, daili. [przypis edytorski]

gnūsas (brus.) — smulkus gyvis, vabzdžiai. [przypis edytorski]

gobulys — gobumas, gobšumas. [przypis edytorski]

goduoti — būti godžiam, šykštėti. [przypis edytorski]

gojus — nedidelis miškas, giraitė. [przypis edytorski]

gonkas (lenk.) — prienamis, veranda. [przypis edytorski]

gonkas — priebutis, veranda. [przypis edytorski]

gorčius — indas, kuriame telpa apie tris litrus. [przypis edytorski]

goruoti — čia: trokšti. [przypis edytorski]

goserė — gerklė. [przypis edytorski]

govėda (lenk.) — gauja, šutvė, pulkas. [przypis edytorski]

grabdirbis — dabar: grabadarys - kas dirba kapus. [przypis edytorski]

grajus — žaidimas. [przypis edytorski]

gramozdas — gremėzdas, didelis, nereikalingas, nepatogus daiktas. [przypis edytorski]

grasymas — grasinimas. [przypis edytorski]

gražybė (sen.) — grožis. [przypis edytorski]

greitesniai — greičiau. [przypis edytorski]

grįžtė — nušukuotų linų ar kanapių susukta kelių saujų pynė. [przypis edytorski]

griekas (sl.) — nuodėmė. [przypis edytorski]

griešnas (sl.) — nuodėmingas. [przypis edytorski]

Grigo ratai — Didieji Grįžulio Ratai, žvaigždynas. [przypis edytorski]

grinčutė — malon. gryčia. [przypis edytorski]

griūšia — kriaušė. [przypis edytorski]

grivena — carinės Rusijos laikais dešimtis kapeikų. [przypis edytorski]

gromata — laiškas. [przypis edytorski]

gromata (rus.) — raštas, laiškas, dokumentas. [przypis edytorski]

gromata (rus.) — raštelis, laiškas. [przypis edytorski]

gromata (rus.) — raštelis. [przypis edytorski]

grometa — laiškas. [przypis edytorski]

grožei — dabar: grožiui. [przypis edytorski]

grūšia (brus.) — kriaušės medis. [przypis edytorski]

gručkas (brus.) — sėtinys, griežtis. [przypis edytorski]

grucė — toks valgis,sriuba. [przypis edytorski]

grušia — kriaušė. [przypis edytorski]