Oferta dla Przyjaciół

Czytaj teksty współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Ty decydujesz, ile płacisz!

Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
1% dla Wolnych Lektur

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Wolne Lektury, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

x

5651 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes

By qualifier: all | anatomiczne | angielski, angielskie | astronomia | białoruski | biologia, biologiczny | botanika | chemiczny | czeski | dawne | filozoficzny | francuski | frazeologia, frazeologiczny | grecki | gwara, gwarowe | hebrajski | historia, historyczny | hiszpański | holenderski | ironicznie | język, językowy, językoznawstwo | łacina, łacińskie | literacki, literatura | liczba mnoga | matematyka | medyczne | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | poetyckie | pogardliwe | potocznie | przenośnie | przestarzałe | regionalne | rodzaj męski | rodzaj nijaki | rosyjski | rzadki | rzeczownik | staropolskie | turecki | ukraiński | węgierski | włoski | żartobliwie

By language: all | polski


478 footnotes found

prze Bog (starop.) — w imię Boga; w imię boże. [przypis edytorski]

przebrani (starop.) — tu: wybrani. [przypis edytorski]

przebrany (starop.) — tu: wybrany. [przypis edytorski]

przebrany (starop.) — wybrany, wyborny. [przypis edytorski]

przebrany (starop.) — wybrany, wyselekcjonowany. [przypis edytorski]

przebyt (starop.) — przebywanie. [przypis edytorski]

przeć czego (starop.) — przeczyć czemu. [przypis edytorski]

przeć przed kim czego (starop.) — wypierać się czego przed kim. [przypis edytorski]

przechodzić kogo czym (starop.) — przewyższać kogo czym (tu: liczbą ludzi, liczebnością wojska). [przypis edytorski]

przechodzić kogo (starop.) — przewyższać kogo. [przypis edytorski]

przechodzić (starop.) — tu: przewyższać. [przypis edytorski]

przeciągnąć komu (starop.) — przeszkodzić komu. [przypis edytorski]

prze cię (starop.) — za ciebie; dałbych swoj żywot prze cię: swoje życie oddałbym za ciebie. [przypis edytorski]

przeciwiać się (starop.) — [tu:] echo odbijać, odzywać się. [przypis redakcyjny]

przeciwić się komu (starop.) — dziś: sprzeciwiać się komu. [przypis edytorski]

przeciwko krwi mej (starop.) — przeciwko moim krewnym. [przypis edytorski]

przecz (starop.) — czemu, dlaczego; na co, w jakim celu. [przypis edytorski]

przecz (starop.) — czemu; przez co; dlaczego; w jakim celu. [przypis edytorski]

przecz (starop.) — dlaczego, czemu. [przypis redakcyjny]

przecz (starop.) — dlaczego, z jakiej przyczyny. [przypis edytorski]

przecz (starop.) — dlaczego, z jakiej przyczyny. [przypis redakcyjny]

przecz (starop.) — wszakże; tu: czyż. [przypis edytorski]

przededniem (starop.) — przed świtem. [przypis edytorski]

przed mojema (…) oczema (starop.) — przed moimi oczami. [przypis redakcyjny]

przed niąm uciekać (…) nie śmiała (starop.) — konstrukcja z przestawną końcówką czasownika; inaczej: przed nią uciekać nie śmiałam. [przypis edytorski]

przedsięć (starop.) — przecież ci. [przypis edytorski]

przedsię (starop.) — mimo to, jednak. [przypis redakcyjny]

przedsię (starop.) — przecież, wszak, wszakże, jednak. [przypis edytorski]

przedsie a. przedsię (starop.) — przecież, jednak, a jednak. [przypis edytorski]

przed tem (starop.) — dziś: przedtem. [przypis edytorski]

przedtym (starop.) — dziś: przedtem. [przypis edytorski]

przeganiać z kogo (starop.) — szydzić z kogo. [przypis redakcyjny]

przegrać polem (starop.) — [przegrać] w polu. [przypis redakcyjny]

przejrzano o nich (starop.) — sądzono [ich], zapadł [na nich] wyrok. [przypis redakcyjny]

przejrzeć do kogo (starop.) — wzrokiem sięgnąć dokąd. [przypis redakcyjny]

przejrzeć (starop.) — przewidzieć. [przypis edytorski]

przejźrzany (starop.) — przejrzany, tj. przewidziany. [przypis edytorski]

przejźrzeć (starop.) — przejrzeć, tu: przewidzieć. [przypis edytorski]

przejźrzeć (starop.) — tu: przewidzieć. [przypis edytorski]

przejźrzenie (starop.) — przeznaczenie, opatrzność. [przypis edytorski]

przejźrzenie (starop.) — tu: przewidywanie. [przypis edytorski]

przejźrzysty (starop.) — przejrzysty. [przypis edytorski]

przekazy (starop.) — przeszkody. [przypis redakcyjny]

przekazy (starop.) — tu: przeszkody. [przypis redakcyjny]

przekłoć (starop.) — przekłuć. [przypis edytorski]

przekupywać (starop.) — tu: kupczyć (por. przekupień: kupiec). [przypis redakcyjny]

przełożyć starszem (starop.) — uczynić przełożonym. [przypis edytorski]

prze lutości (starop.) — bez litości. [przypis edytorski]

przemagać (starop.) — uzyskiwać przewagę. [przypis edytorski]

przemagać (starop.) — uzyskiwać przewagę; zwyciężać. [przypis edytorski]

przemierzły (starop.) — obmierzły, obrzydły. [przypis edytorski]

przemorzony (starop.) — wygłodzony. [przypis edytorski]

przenająć (starop.) — przekupić. [przypis redakcyjny]

przenamniey (starop.) — przynajmniej. [przypis edytorski]

przeniechać co (starop.) — zostawić co, porzucić co. [przypis edytorski]

przeplatanem, ośmiorakiem (starop.) — dziś: przeplatanym, ośmiorakim; daw. końcówki fleksyjne w jęz. starop. zależne od deklinacji, później, w nowożytnej polszczyźnie uzależnione od rodzaju (stosowane w r. ż. i n. lp). [przypis edytorski]

przeprawa (starop.) — pojednanie, przejednanie. [przypis redakcyjny]

przepych (starop.) — tu: pycha. [przypis redakcyjny]

przeraźliwy (starop.) — porażający, przejmujący. [przypis redakcyjny]

przeraźliwy (starop.) — [ten,] co przeraża, przejmuje [do głębi]. [przypis redakcyjny]

przerażać (starop.) — przeszywać, przejmować do głębi. [przypis edytorski]

przerażony (starop.) — przejęty. [przypis edytorski]

przerazić (starop.) — przejąć, opanować; przerażony nienawiścią: opanowany przez nienawiść. [przypis redakcyjny]

przerazić (starop.) — przejąć (uczuciem); uderzyć (widokiem). [przypis edytorski]

przerazić (starop.) — [tu:] przejąć, opanować. [przypis redakcyjny]

przerdzały (starop.) — przejrzały, zgrzybiały. [przypis redakcyjny]

przeście (starop.) — przejście. [przypis edytorski]

prześladownik (starop.) — prześladowca. [przypis edytorski]

prześpieć (starop.) — udać się. [przypis edytorski]

przestać na czym (starop.) — poprzestać na czym; zadowolić się czym. [przypis edytorski]

prze (starop.) — przez; prze Bóg żywy: na Boga żywego, przez Boga żywego. [przypis redakcyjny]

przestawać na czyim zdaniu (starop.) — zastosować się do czyjegoś zdania, czyjejś racji. [przypis edytorski]

przestrone (starop.) — przestronne, rozległe (pola). [przypis edytorski]

przestrone (starop.) — przestronny, obszerny. [przypis edytorski]

przestrony (starop.) — przestronny, obszerny. [przypis edytorski]

przestrzeńszy (starop.) — przestronniejszy, szerszy. [przypis edytorski]

przeszcie (starop.) — przejście. [przypis edytorski]

przeto (starop.) — więc, zatem. [przypis edytorski]

przeważny (starop.) — dający przewagą; znaczący. [przypis edytorski]

przez drogę ćci dość żywota potrzeba (starop.) — przez drogę czci dojść żywota potrzeba; trzeba zapewnić sobie życie (przeżycie) idąc drogą czci. [przypis edytorski]

przez dzięki a. przezdzięki (starop.) — niechętnie, wbrew woli, opornie, gwałtem, z trudnością. [przypis redakcyjny]

przez dzięki a. przezdzięki (starop.) — także: przezdzięcznie, bezdzięcznie, tj. gwałtem, koniecznie, wbrew woli, przymusowo, mimo woli, chcąc nie chcąc. [przypis edytorski]

przez dzięki noclegu proszę (starop.) — o nocleg proszę gwałtem. [przypis edytorski]

przez dzięki (starop.) — niechętnie, wbrew woli, opornie, gwałtem, z trudnością. [przypis edytorski]

przezdzięki (starop.) — niechętnie, wbrew woli, opornie, gwałtem, z trudnością. [przypis edytorski]

Close

* Loading