Spis treści

  1. Bogactwo: 1
  2. Koń: 1
  3. Niewola: 1
  4. Próżność: 1
  5. Wolność: 1

  Ignacy KrasickiBajki noweRumak i źrebiec

  1

  Bogactwo, Niewola, Próżność, Wolność, KońKoń w rzędzie sutym, zewsząd szklniący[1] złotem,

  Rżąc deptał ziemię pod jeźdźcem zuchwałym,

  Źrebiec bez uzdy posuwisty lotem

  Uginał trawy w pędzie wybujałym.

  5

  Razem ku sobie zbliżyły się oba.

  Rzekł rumak: «Patrzaj, jaka moja postać!

  Siodło, rząd złoty jak ci się podoba?

  Przyznaj, bez jeźdźca trudno tego dostać.

  Na wspaniałości wcale się nie znacie,

  10

  Tułacze w łąkach[2] jak nikczemne bydło».

  «Prawda — rzekł źrebiec — jednakże, mój bracie,

  Chociaż to złoto, przecież to wędzidło».

  Przypisy

  [1]

  szklniący — błyszczący, lśniący. [przypis edytorski]

  [2]

  w łąkach — na łąkach. [przypis redakcyjny]

  Zamknij
  Proszę czekać…