Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Chłop: 1
  2. Filozof: 1
  3. Mądrość: 1
  4. Nauka: 1
  5. Słowo: 1

  Ignacy KrasickiBajki noweFilozof i chłop

  1

  Chłop, Filozof, Mądrość, Nauka, SłowoWielki jeden filozof, co wszystko posiadał[1],

  Co bardzo wiele myślał, więcej jeszcze gadał,

  Dowiedział się o drugim, który na wsi mieszkał.

  Nie omieszkał

  5

  I kolegę odwiedzieć,

  I od niego się dowiedzieć,

  Co umiał i skąd była ta jego nauka,

  Znalazł chłopa nieuka,

  Bo i czytać nie umiał, a więc książek nie miał.

  10

  Oniemiał.

  A chłop w śmiech: «Moje księgi — rzekł — wszystkie na dworze:

  Wół, co orze,

  Sposobi mnie do pracy, uczy cierpliwości,

  Pszczoła pilności,

  15

  Koń, jak być zręcznym,

  Pies, jak wiernym i wdzięcznym,

  A sroka, co na płocie ustawicznie krzeczy,

  Jak lepiej milczyć niźli gadać nic do rzeczy».

  Przypisy

  [1]

  wszystko posiadał — tu: posiadał całą wiedzę. [przypis redakcyjny]

  Close
  Please wait...