Wesprzyj Wolne Lektury 1,5% podatku — to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Wolne Lektury do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Szacowany czas do końca: -
Ignacy Krasicki, Bajki nowe, Gołębie
Góra i dolina → ← Gęsi

Spis treści

  1. Bezpieczeństwo: 1
  2. Dom: 1 2
  3. Los: 1
  4. Niewola: 1
  5. Podróż: 1 2
  6. Przemijanie: 1
  7. Przyjaźń: 1
  8. Ptak: 1
  9. Szczęście: 1
  10. Walka: 1
  11. Wróg: 1

  Ignacy KrasickiBajki noweGołębie

  z indyjskiego, Pilpaja[1]

  1
  Przyjaźń, PtakDwa gołąbki razem żyły
  I szczęśliwe sobą były.
  Jeden się zwał Bezendech, Newazendech drugi
  W jednym jadły korytku, z jednej piły strugi.
  5
  Razem po polach bujały,
  Razem do domu wracały.
  Zgoła czy w wieczór, czy rano,
  Zawżdy je razem widziano.
  PrzemijanieNie masz w świecie rzeczy stałej!
  10
  Zażyłości poufałej
  Nie najdłuższe było trwanie.
  Bezendech chciał świat odwiedzieć[2],
  Uprzykrzyło się na miejscu siedzieć,
  15
  I poleciał… Miło było,
  Co obaczył, to bawiło.
  Gdzie siadł, nowe widowiska.
  Wtem, gdy już noc była bliska,
  A odpocząć sam gdzie nie wie,
  20
  Usiadł na drzewie.
  Nadeszła burza, grad i ulewa;
  Spuścił się z wierzchołka drzewa.
  I tak jeszcze gorzej było.
  Wspomniał więc sobie, jak miło
  25
  Spokojnej chwili używać,
  W gołębniku odpoczywać.
  Po smutnej porze
  Nastały zorze.
  Deszcz, grad, grzmoty ustały.
  30
  Wskroś przemokły, zmartwiały,
  Widząc już rzeczy postać okazalszą[3],
  Otrzepawszy skrzydełka wziął lot w drogą dalszą.
  A gdy coraz nowymi widoki się cieszy,
  Wróg, WalkaPostrzegł, że ktoś za nim spieszy.
  35
  Był to jastrząb w pędzie lotny.
  Gołąb zwrotny,
  Jak mógł, uciekał… Wtem orzeł z góry,
  Straszny pazury,
  Padł na jastrzębia; i gdy walczyli,
  40
  Korzystając z dobrej chwili,
  Przecież tę miał pociechę,
  Iż się dostał pod strzechę.
  NiewolaNazajutrz, gdy dzień nastał pogodny,
  Letki, bo głodny,
  45
  Postrzegł gołębia: a on się pasie.
  «I to zda się!»
  — Pomyślał sobie; więc się z nim wita.
  Strawa obfita,
  Potrzebna zdrowiu,
  50
  Na pogotowiu.
  Niedługo myśląc jął się do jadła.
  Wtem sieć zapadła
  I wraz z kolegą został w więzieniu.
  Gdy więc w srogim utrapieniu
  55
  Płakał stroskany,
  Postrzegł, iż tamten był uwiązany.
  LosWięc mu złorzeczył, mądry po stracie,
  A ów: «Nie krzycz, bracie,
  Płacz tu i krzyk nie pomoże!
  60
  Jakeś wpadł, tak i siedź, niebożę.
  I mnie się to przydało[4].
  Lecz poweźmy myśl wspaniałą!
  Kto wie, czy wspólni
  Nie będziem wolni?»
  65
  Jakoż tyle pracowali,
  Iż się z więzów wydostali
  I każdy w swoją poleciał stronę.
  Bezendech, kontent, iż miał ochronę,
  DomNie mówiąc nic nikomu
  70
  Powędrował do domu.
  Już widział z bliska
  Miłe siedliska,
  Już do swojego domku się spieszył,
  Gdy strzelec skrzydło strzałą wskroś przeszył.
  75
  Wpadł w studnią i ostatnia ginęła otucha;
  Szczęściem niespodziewanym studnia była sucha.
  Więc kiedy się ocucił,
  A do lotu jak powrócił,
  A raczej gdy sił zdobywał,
  80
  Ponad ziemię podlatywał, Pełen wesela,
  Znalazł dom i przyjaciela.
  PodróżA doznawszy, jak podróż i trudzi, i smuci,
  Przysiągł, iż więcej do niej nie powróci.

  Przypisy

  [1]

  Pilpaj (a. Bidpai) — filozof i pisarz bramiński, któremu przypisuje się autorstwo zbioru bajek zwierzęcych. W XII w. przełożono jego bajki na łacinę, a na początku XVIII w. na francuski. Bajka o gołębiach była bardzo popularna, o czym świadczą liczne przekłady m.in. Lafontaine'a, Trembeckiego, czy Niemcewicza. [przypis redakcyjny]

  [2]

  odwiedzieć — zwiedzić. [przypis edytorski]

  [3]

  okazalszy — tu: lepszy, korzystniejszy. [przypis redakcyjny]

  [4]

  przydało się — przydarzyło się, przytrafiło. [przypis redakcyjny]

  x