Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Chciwość: 1
  2. Kara: 1
  3. Koń: 1
  4. Próżność: 1
  5. Strach: 1
  6. Uroda: 1

  Ignacy KrasickiBajki noweKoń i wielbłąd

  z Lessinga[1]

  1

  ChciwośćMało dla nas, co mamy, więcej chcemy jeszcze.

  Koń, Próżność, Uroda, KaraA że to prawda, powieść o koniu umieszczę.

  Skarżył się przed Jowiszem, hardy i zuchwały

  Iż choć wspaniały,

  5

  Chociaż rześki, ozdobny[2],

  Choć do skoków sposobny,

  Chociaż stąd bywa powszechnie chwalonym,

  Przecież się mniemał być upośledzonym.

  «W czymże to? — rzekł mu Jowisz — mów, na czym ci zbywa[3]

  10

  «Oto kark niezbyt wzniosły, a zbyt gęsta grzywa.

  Nogi nie dość wysokie,

  Piersi nie dość szerokie;

  Każesz nosić człowieka, a siodła nie dałeś».

  «Ujźrzysz, co chciałeś» —

  15

  Rzekł Jowisz i natychmiast postawił wielbłąda.

  Koń gdy pogląda:

  «Oto masz z małą grzywą — rzekł Jowisz — kark wzniosły,

  Siodło — garb wyniosły,

  Piersi, jak chciałeś,

  20

  Nogi długie, jakowych do chodu żądałeś.

  Godzien byś za zuchwałość, porównany[4] z bydłem,

  Został straszydłem.

  StrachAle głupstwu wybaczam; lecz na ukaranie

  Wielbłąd zostanie».

  25

  Jakoż skoro go ujźrzy z daleka czy z bliska,

  Drży koń z strachu, rże[5] trwożny, zżyma się[6] i pryska[7].

  Przypisy

  [1]

  Lessing, Gotthold Ephraim (1729–1781) — niem. dramatopisarz, krytyk literatury i filozof, napisał m. in. około stu bajek prozą. [przypis redakcyjny]

  [2]

  ozdobny — tu: piękny, okazały. [przypis redakcyjny]

  [3]

  zbywać na czymś — brakować czegoś. [przypis edytorski]

  [4]

  porównany — zrównany, postawiony na równi. [przypis redakcyjny]

  [5]

  rże (forma 3. os. lp od: rżeć) — dziś popr.: rży. [przypis edytorski]

  [6]

  zżymać się — oburzać się, wzdrygać się, reagować gniewnie. [przypis edytorski]

  [7]

  pryska — tu: parska. [przypis redakcyjny]

  Close
  Please wait...