TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

5553 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes

By qualifier: all | anatomiczne | angielski, angielskie | astronomia | białoruski | biologia, biologiczny | botanika | chemiczny | czeski | dawne | filozoficzny | francuski | frazeologia, frazeologiczny | grecki | gwara, gwarowe | hebrajski | historia, historyczny | hiszpański | holenderski | ironicznie | literacki, literatura | matematyka | medyczne | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | poetyckie | pogardliwe | potocznie | przestarzałe | rodzaj męski | rodzaj nijaki | regionalne | rosyjski | rzadki | rzeczownik | staropolskie | turecki | ukraiński | węgierski | włoski | łacina, łacińskie | żartobliwie

By language: all | polski


1526 footnotes found

poczczenie (daw.) — tu: okazanie szacunku. [przypis edytorski]

poczesny (daw.) — ważny, godny zaszczytów. [przypis edytorski]

poczestny (daw.) — wyrażający cześć, uczczenie kogoś; dziś: poczesny. [przypis edytorski]

poczestny (daw.) — z uwzględnieniem oddania należnej czci. [przypis edytorski]

pocześniejszy (daw.) — ważniejszy, większy. [przypis edytorski]

poczniem (daw.) — poczniemy, zaczniemy. [przypis edytorski]

pocztylion (daw.) — woźnica pojazdu pocztowego. [przypis edytorski]

poczynać (daw.) — zaczynać. [przypis edytorski]

poczytywać (daw.) — uznawać. [przypis edytorski]

poćciwość (daw.) — poczciwość. [przypis edytorski]

pod dobrą datą (daw., pot.) — nietrzeźwy, pijany. [przypis edytorski]

pod firmą (daw.) — pod przykrywką. [przypis edytorski]

pod wiechą (daw.) — karczma, gospoda. [przypis edytorski]

podać się (daw.) — wychylić się w określonym kierunku. [przypis edytorski]

podać się w tył (daw.) — pochylić się w tył. [przypis edytorski]

podawać na jaśnię (daw.) — wyjaśniać, oświetlać; tu: uwydatniać.

podawać tył (daw.) — cofać się, uciekać (szczególnie w walce). [przypis edytorski]

podawam (daw.) — dziś: podaję. [przypis edytorski]

podczas (daw.) — w tym czasie. [przypis edytorski]

podczaszy (daw.) — urzędnik dworski podający wina. [przypis edytorski]

poddawa (daw.) — dziś popr. forma 3.os. lp cz.ter.: poddaje. [przypis edytorski]

poddawam (daw.) — dziś popr. forma: poddaję. [przypis edytorski]

pode drzwiami (daw.) — dziś popr.: pod drzwiami. [przypis edytorski]

podkomorzy (daw.) — zarządca książęcego dworu. [przypis edytorski]

podle (daw., gw.) — wzdłuż, obok, nieopodal. [przypis edytorski]

podle (daw.) — obok. [przypis edytorski]

podle (daw.) — pod; wzdłuż. [przypis edytorski]

podle (daw.) — w pobliżu. [przypis edytorski]

podle (daw.) — wzdłuż, pod; tu: obok. [przypis edytorski]

podlejszy (daw.) — mniej wartościowy, gorszy. [przypis edytorski]

podlejszy (daw.) — niższego stanu, gorszy. [przypis edytorski]

podmawiać (daw.) — namawiać, podjudzać. [przypis edytorski]

Podniosłali się (daw.) — tu: czy to podniosła się; gdy się podniosła. [przypis edytorski]

podobać coś lub kogoś (daw.) — upodobać sobie, mieć upodobanie, lubić. [przypis edytorski]

podobać sobie (daw.) — upodobać sobie; mieć upodobanie; lubić. [przypis edytorski]

podobien byłem człowiekowi potępionemu (daw.) — byłem podobny do człowieka potępionego. [przypis edytorski]

podobien (daw.) — podobny. [przypis edytorski]

podobieństwo (daw.) — coś możliwego. [przypis edytorski]

podobieństwo (daw.) — jest prawdopodobne, jest możliwe. [przypis edytorski]

podobieństwo (daw.) — możliwość. [przypis edytorski]

podobieństwo (daw.) — porównanie a. przypowieść. [przypis edytorski]

podobieństwo (daw.) — porównanie a. przypowieść. [przypis edytorski]

podobieństwo (daw.) — prawdopodobieństwo, możliwość. [przypis edytorski]

podobna (daw.) — możliwe. [przypis edytorski]

podobną była (daw.) — dziś z M.: podobna była. [przypis edytorski]

podobniej by (daw.) — lepiej by, stosowniej by. [przypis edytorski]

podobno (daw.) — prawdopodobnie. [przypis edytorski]

podonczas (daw.) — wówczas. [przypis edytorski]

podostatek (daw.) — dostatek, obfitość; por. dziś: pod dostatkiem. [przypis edytorski]

podpiły (daw.) — podpity, pijany. [przypis edytorski]

podrywka (daw.) — zasadzka. [przypis edytorski]

podufałość (daw.) — poufałość, zaufanie, przyjaźń. [przypis edytorski]

podufałość (daw.) — zaufanie, przyjaźń. [przypis edytorski]

podwieczerz (daw.) — posiłek wieczorny, kolacja, wieczerza. [przypis edytorski]

podwieczerz (daw.) — późne popołudnie. [przypis edytorski]

podwika (daw.) — dziewczyna; kobieta. [przypis edytorski]

podwika (daw.) — dziewczyna. [przypis edytorski]

podwika (daw.) — kobieta; dziewczyna. [przypis edytorski]

podwika (daw.) — młoda kobieta, dziewczyna. [przypis edytorski]

podwika (daw., starop.) — dziewczyna, kobieta, panna. [przypis edytorski]

podwłośnik (daw.) — luźne okrycie sięgające pasa lub kolan używane podczas czesania i pudrowania a. strzyżenia włosów; czasem w gospodarstwie domowym noszone latem przez cały dzień. [przypis edytorski]

podwoda (daw.) — pojazd obowiazkowo dostarczany przez ludność organom administracji państwowej. [przypis edytorski]

podwoje (daw.) — drzwi dwuskrzydłowe. [przypis edytorski]

podworzec (daw.) — okazałe podwórze, dziedziniec. [przypis edytorski]

podworzec (daw.) — podwórze, dziedziniec. [przypis edytorski]

podwórcowy (daw.) — przym. od rzecz. podwórzec (daw.): okazałe podwórze, dziedziniec. [przypis edytorski]

podybać (daw.) — poczłapać; pójść. [przypis edytorski]

Close

* Loading