1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz pomóc nam rozwijać Wolne Lektury, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x

5535 free readings you have right to

Language

Genre: Rozprawa

  1. W Psychologii miłości Schopenhauer daje wyraz duchowi swej epoki.

    Dezawuując mity romantyczne i sentymentalną wizję miłości, przedstawia zakochanie i dobór partnerów w związkach miłosnych w kategoriach naturalizmu, z odpowiednią dla XIX wieku dozą mizoginii, jaką zawiera np. twierdzenie, że zdrada u mężczyzn jest rzeczą naturalną, zaś u kobiet - wynaturzeniem.

  2. Zbiór kilku pomniejszych tekstów Schopenhauera na temat religii. W głównym z nich, dialogu pomiędzy krytykiem a obrońcą religii, autor omawia potrzebę istnienia religii i pożyteczną rolę, jaką spełniają, przekazując w formie alegorycznej, dostosowanej do poziomu większości ludzi, zasady etyczne i ważne, metafizyczne prawdy na temat człowieka i świata. Z drugiej strony zauważa, że historycznie pod sztandarami religii tłumiono niezależność myśli, poszukiwań prawdy i dopuszczano się zbrodni i okrucieństw.

    Na uwagę zasługuje druga część szkicu Chrześcijaństwo, w której autor żarliwie potępia przedmiotowe, a wskutek tego okrutne traktowanie zwierząt na Zachodzie, porównując je z odmiennym podejściem do zwierząt i do miejsca człowieka w przyrodzie panującym w religiach Indii, hinduizmie i buddyzmie. Przytacza przykłady szokujących eksperymentów na zwierzętach we współczesnej sobie nauce europejskiej, opowiadając się za ograniczeniem takich badań do niezbędnego minimum oraz za humanitarnym zabijaniem zwierząt hodowlanych. W roku 1851, dekadę przed publikacją pracy Darwina i wybuchem sporu o pochodzenie człowieka, podkreśla, że „zwierzę co do swej istoty jest tym samym, czym człowiek”.

  3. Literacki szkic autorstwa Aleksandra Brücknera, poświęcony historii wzajemnych relacji i inspiracji polskich i rosyjskich twórców, będący pokłosiem jego odczytu wygłoszonego we Lwowie w roku 1905.

    Autor szkicu niejednokrotnie z ubolewaniem zwraca uwagę na fakt, że na skutek trudnych stosunków historycznych znajomość rosyjskiej twórczości w Polsce i polskiej w Rosji nie była i nie jest wystarczająca, aby stanowić bogate źródło obustronnych korzyści dla kultury i nauki. Brak przekładów, niechęć i uprzedzenia — wszystko to sprawia, że szerokie grono czytelników zarówno w jednym, jak i w drugim narodzie jest pozbawione dostępu do spuścizny znakomitych osobowości. Brückner w swoim tekście wnosi postulat, aby oddalić wszelkie animozje i wobec na nowo rodzącej się państwowości Rosji przełamać wzajemne uprzedzenia i rozpocząć popularyzację literatur wśród odbiorców kultury oraz samych pisarzy.

All matching works

Motifs and themes

A

Aktor (1)

Alkohol (2)

Ambicja (2)

Anioł (1)

Artysta (2)

Asceta (2)

B

Bezpieczeństwo (2)

Bieda (5)

Błądzenie (1)

Bogactwo (9)

Bohaterstwo (1)

Bóg (10)

Brat (2)

Broń (2)

Bunt (1)

C

Chciwość (1)

Choroba (4)

Ciało (31)

Cierpienie (4)

Cnota (24)

Cud (2)

Czarownica (1)

Czas (1)

Czyn (1)

D

Diabeł (2)

Dobro (8)

Dojrzałość (1)

Dom (1)

Droga (1)

Duma (2)

Dusza (29)

Dworzanin (1)

Dwór (1)

Dzieciństwo (2)

Dziecko (5)

Dziedzictwo (3)

E

Emigrant (1)

Erotyzm (1)

F

Fałsz (1)

Filozof (49)

G

Głód (1)

Głupiec (1)

Głupota (2)

Gość (1)

Grzech (2)

Grzeczność (3)

H

Handel (4)

Hańba (5)

Historia (7)

Honor (7)

I

Idealista (2)

Imię (1)

Interes (1)

J

Jedzenie (9)

Język (3)

K

Kaleka (1)

Kapłan (2)

Kara (10)

Katastrofa (1)

Klęska (2)

Kłamstwo (2)

Kobieta (15)

Kobieta "upadła" (1)

Kochanek (1)

Kondycja ludzka (50)

Konflikt (1)

Konflikt wewnętrzny (1)

Koniec świata (1)

Koń (1)

Korzyść (1)

Kradzież (2)

Krew (2)

Król (10)

Krzywda (1)

Ksiądz (3)

Książka (7)

L

Lekarz (6)

Lenistwo (3)

Literat (2)

Lud (2)

Lustro (1)

M

Małżeństwo (12)

Marzenie (1)

Maszyna (10)

Matka (1)

Mądrość (13)

Mąż (2)

Mędrzec (5)

Mężczyzna (6)

Miasto (1)

Miłosierdzie (1)

Miłość (26)

Miłość platoniczna (4)

Miłość spełniona (1)

Mizoginia (3)

Młodość (3)

Moda (1)

Modlitwa (4)

Morderstwo (1)

Muzyka (3)

N

Nagroda (2)

Narkotyki (1)

Narodziny (1)

Naród (1)

Natchnienie (1)

Natura (14)

Nauka (29)

Niebezpieczeństwo (2)

Nienawiść (1)

Nieśmiertelność (4)

Niewola (12)

Nuda (1)

O

Obcy (2)

Obowiązek (1)

Obraz świata (13)

Obrzędy (1)

Obyczaje (33)

Obywatel (3)

Odwaga (5)

Ofiara (4)

Ogień (2)

Ojciec (2)

Okrucieństwo (12)

P

Pamięć (1)

Państwo (6)

Patriota (1)

Piekło (2)

Pieniądz (12)

Piękno (7)

Pijaństwo (3)

Pobożność (1)

Pocałunek (2)

Pochlebstwo (1)

Podróż (1)

Podstęp (1)

Poezja (2)

Pogarda (1)

Pogrzeb (1)

Pojedynek (4)

Polityka (9)

Polowanie (2)

Poród (1)

Poświęcenie (2)

Pozory (3)

Pozycja społeczna (10)

Pożądanie (5)

Praca (14)

Prawda (22)

Prawnik (1)

Prawo (26)

Proroctwo (1)

Próżność (2)

Przekupstwo (1)

Przemiana (2)

Przemijanie (1)

Przemoc (7)

Przyjaźń (2)

Przysięga (3)

Przywódca (5)

R

Radość (3)

Religia (74)

Rewolucja (4)

Robak (2)

Robot (1)

Rodzina (3)

Rosja (1)

Rośliny (2)

Rozkosz (13)

Rozstanie (3)

Rozum (18)

Rycerz (1)

S

Samobójstwo (3)

Samolubstwo (1)

Samotnik (1)

Samotność (1)

Sąd (4)

Seks (5)

Sen (7)

Sędzia (1)

Siła (2)

Siostra (1)

Sława (3)

Słońce (1)

Słowo (8)

Sługa (1)

Służalczość (1)

Smutek (1)

Spowiedź (1)

Sprawiedliwość (14)

Starość (3)

Strach (3)

Stworzenie (1)

Sumienie (8)

Syn (1)

Szaleństwo (2)

Szczęście (11)

Sztuka (6)

Ś

Ślub (1)

Śmiech (1)

Śmierć (6)

Śpiew (1)

Światło (1)

Święty (1)

T

Tajemnica (3)

Taniec (4)

Tchórzostwo (2)

Teatr (1)

Theatrum mundi (1)

Tłum (12)

Trup (2)

Twórczość (5)

U

Uczta (4)

Umiarkowanie (5)

Upadek (4)

Uroda (1)

W

Walka (2)

Wiara (10)

Wiedza (22)

Wierność (1)

Wierzenia (7)

Wina (1)

Wino (2)

Wizja (2)

Władza (38)

Własność (3)

Woda (1)

Wojna (8)

Wojsko (1)

Wolność (11)

Współczucie (1)

Wychowanie (1)

Z

Zabobony (3)

Zapach (1)

Zaświaty (1)

Zazdrość (1)

Zbawienie (4)

Zbrodnia (1)

Zbrodniarz (1)

Zdrada (2)

Zdrowie (4)

Zemsta (1)

Ziarno (1)

Ziemia (6)

Zło (3)

Zmysły (2)

Zwątpienie (1)

Zwierzę (8)

Zwierzęta (19)

Zwycięstwo (6)

Ż

Żałoba (1)

Żołnierz (4)

Żona (7)

Żyd (1)

Genre: Rozprawa

No description.
Close

* Loading