5363 darmowe utwory do których masz prawo

Język

Gatunek: Rozprawa

  1. Literacki szkic autorstwa Aleksandra Brücknera, poświęcony historii wzajemnych relacji i inspiracji polskich i rosyjskich twórców, będący pokłosiem jego odczytu wygłoszonego we Lwowie w roku 1905.

    Autor szkicu niejednokrotnie z ubolewaniem zwraca uwagę na fakt, że na skutek trudnych stosunków historycznych znajomość rosyjskiej twórczości w Polsce i polskiej w Rosji nie była i nie jest wystarczająca, aby stanowić bogate źródło obustronnych korzyści dla kultury i nauki. Brak przekładów, niechęć i uprzedzenia — wszystko to sprawia, że szerokie grono czytelników zarówno w jednym, jak i w drugim narodzie jest pozbawione dostępu do spuścizny znakomitych osobowości. Brückner w swoim tekście wnosi postulat, aby oddalić wszelkie animozje i wobec na nowo rodzącej się państwowości Rosji przełamać wzajemne uprzedzenia i rozpocząć popularyzację literatur wśród odbiorców kultury oraz samych pisarzy.

  2. W rozprawie o wolności woli Schopenhauer właściwie zaprzecza możliwości suwerennego podejmowania decyzji dotyczących własnego postępowania przez jednostkę ludzką.

    Jednocześnie, pod koniec rozprawy, filozof broni tezy o odpowiedzialności człowieka za własne czyny, mimo że powodowany jest on w gruncie rzeczy niezależną w żaden sposób od niego koniecznością. Wydanie opatrzone zostało erudycyjnymi przypisami tłumacza, Adama Stögbauera, zawierającymi m.in. streszczenia innych, odnoszących się do tego, dzieł Schopenhauera oraz skrótową prezentację tych poglądów innych myślicieli, które stanowią filozoficzny kontekst rozprawy.

  3. Mniej znane czytelnikom teksty Stefana Żeromskiego, zebrane i wydane już po śmierci autora, w roku 1928. Zbiór obejmuje opowiadania, artykuły, odezwy czy też wspomnienia o wybitnych postaciach.

    Niejednorodne gatunkowo utwory pozwalają spojrzeć na pisarza między innymi jako na osobę wprost zaangażowaną we współczesne jej życie społeczne, podejmującą ważkie i aktualne ówcześnie zagadnienia, ale również ze znawstwem wypowiadającą się na temat istotnych problemów i znaczących dla Polski wydarzeń. Żeromski daje się także poznać jako błyskotliwy, życzliwy krytyk literacki dzięki zaprezentowanym w zbiorze wybranym przedmowom do wydań utworów innych autorów, np. Josepha Conrada i Marii Wielopolskiej.

Wybrane utwory

Motywy i tematy

A

Aktor (1)

Alkohol (1)

Ambicja (2)

Asceta (2)

B

Bezpieczeństwo (2)

Bieda (3)

Bogactwo (6)

Bohaterstwo (1)

Bóg (3)

Broń (2)

Bunt (1)

C

Choroba (1)

Ciało (4)

Cnota (6)

Cud (1)

Czarownica (1)

Czas (1)

Czyn (1)

D

Dobro (2)

Dojrzałość (1)

Dom (1)

Droga (1)

Duma (1)

Dusza (1)

Dworzanin (1)

Dwór (1)

Dziecko (1)

Dziedzictwo (3)

E

Emigrant (1)

F

Fałsz (1)

Filozof (7)

G

Głupota (1)

Gość (1)

Grzech (1)

Grzeczność (3)

H

Handel (4)

Hańba (3)

Historia (2)

Honor (6)

I

Imię (1)

Interes (1)

J

Jedzenie (1)

Język (3)

K

Kaleka (1)

Kara (8)

Katastrofa (1)

Klęska (2)

Kobieta (10)

Kobieta "upadła" (1)

Kondycja ludzka (7)

Konflikt (1)

Konflikt wewnętrzny (1)

Korzyść (1)

Kradzież (1)

Krew (2)

Król (8)

Krzywda (1)

Ksiądz (3)

Książka (5)

L

Lenistwo (3)

Literat (1)

Lud (1)

M

Małżeństwo (10)

Maszyna (3)

Mądrość (6)

Mąż (2)

Mędrzec (1)

Mężczyzna (2)

Miasto (1)

Miłość (5)

Miłość spełniona (1)

Mizoginia (3)

Młodość (1)

Moda (1)

Morderstwo (1)

Muzyka (2)

N

Nagroda (2)

Naród (1)

Natchnienie (1)

Natura (1)

Nauka (7)

Niewola (11)

O

Obcy (2)

Obowiązek (1)

Obraz świata (1)

Obyczaje (26)

Obywatel (3)

Odwaga (2)

Ofiara (1)

Ogień (1)

Ojciec (1)

Okrucieństwo (5)

P

Patriota (1)

Pieniądz (10)

Piękno (1)

Pochlebstwo (1)

Podróż (1)

Podstęp (1)

Pogarda (1)

Pojedynek (4)

Polityka (8)

Poród (1)

Pozory (2)

Pozycja społeczna (9)

Pożądanie (1)

Praca (10)

Prawda (4)

Prawnik (1)

Prawo (18)

Próżność (2)

Przemijanie (1)

Przemoc (2)

Przysięga (2)

Przywódca (2)

R

Religia (9)

Rewolucja (3)

Robot (1)

Rodzina (3)

Rosja (1)

Rozkosz (1)

Rozstanie (2)

Rozum (3)

Rycerz (1)

S

Samobójstwo (2)

Samolubstwo (1)

Sąd (1)

Seks (5)

Sen (1)

Sędzia (1)

Siła (2)

Siostra (1)

Sława (1)

Słońce (1)

Słowo (2)

Sługa (1)

Służalczość (1)

Sprawiedliwość (9)

Stworzenie (1)

Szczęście (2)

Sztuka (1)

Ś

Ślub (1)

Śmiech (1)

Śmierć (1)

Światło (1)

Święty (1)

T

Tchórzostwo (1)

Teatr (1)

Theatrum mundi (1)

U

Upadek (3)

W

Walka (1)

Wierność (1)

Wierzenia (7)

Władza (15)

Własność (1)

Woda (1)

Wojna (5)

Wojsko (1)

Wolność (9)

Współczucie (1)

Wychowanie (1)

Z

Zabobony (1)

Zazdrość (1)

Zdrada (2)

Zemsta (1)

Ziemia (2)

Zło (1)

Zmysły (2)

Zwierzę (2)

Zwierzęta (1)

Zwycięstwo (5)

Ż

Żołnierz (1)

Żona (5)

Żyd (1)

Gatunek: Rozprawa

Brak opisu.
Zamknij

* Ładowanie