5354 darmowe utwory do których masz prawo

Język

Gatunek: Rozprawa

 1. tłum. Tadeusz Boy-Żeleński
  Cover
  Epoka: Oświecenie Rodzaj: Epika Gatunek: Rozprawa

  O duchu praw to jedno z najważniejszych dzieł francuskiego oświecenia autorstwa Charles'a de Montesquieu.

  Traktat filozoficzny francuskiego myśliciela dotyczy praw związanych z ustrojem państwowym, wyróżnił arystokrację, monarchię i demokrację, omawia je w kontekście historycznym, a także przedstawia różne zagrożenia, „skażenia” ustrojów. Monteskiusz postuluje w tej rozprawie zasadę trójpodziału władzy, będącą fundamentem porządku w znacznej części współczesnych demokracji.

  Charles de Montesquieu, znany bardziej jako Monteskiusz, był jednym z najsłynniejszych autorów francuskiego oświecenia. Był również prawnikiem, filozofem i wolnomularzem. Zasłynął przede wszystkim z popularyzacji koncepcji trójpodziału władzy. Dzieło O duchu praw zostało po raz pierwszy wydane w Genewie w 1748 roku.

 2. Rozprawa Aleksandra Brücknera dotycząca mitologii słowiańskiej. Badacz przedstawia w niej wierzenia Słowian, ale przede wszystkim omawia dociekania innych badaczy oraz ich wnioski — trafne, jego zdaniem, lub błędne — dotyczące poszczególnych bóstw.

  Wyjaśnia etymologię nazw bożków i mówi o ich odpowiednikach w innych krajach słowiańskich. Tekst ma charakter naukowy, autor skupia się przede wszystkim na prześledzeniu toku badań nad mitami słowiańskimi.

  Aleksander Brückner to polski historyk literatury i kultury, slawista. Jego działalność naukowa przypada na drugą połowę XIX i pierwszą XX wieku. Zajmował się historią języków słowiańskich i literatury, etymologią. W 1890 roku odkrył w Bibliotece Petersburskiej Kazania świętokrzyskie, jeden z najstarszych zabytków języka polskiego.

 3. Publicystyczny tekst Orzeszkowej z roku 1876, a więc stosunkowo wczesny w literackiej biografii autorki, w którym zaprzecza ona stereotypowi, jakoby rozum stanowił w działaniu przeciwieństwo serca.

  Przytaczając fakty historyczne, pisarka pokazuje, w jaki sposób rozwój nauki pozytywnie wpływa na ludzką wrażliwość w postrzeganiu cierpienia i krzywdy bliźniego. Udowadnia nie tylko tezę, że dzięki postępowi i odkryciom nauk przyrodniczych wzrasta społeczne poczucie empatii, lecz również twierdzenie, że to, co intuicyjnie w zakresie moralności odbierane, na skutek osiągnięć badaczy staje się w pełni uświadomione i trwałe.

Wybrane utwory

Motywy i tematy

A

Aktor (1)

Alkohol (1)

Ambicja (2)

Asceta (2)

B

Bezpieczeństwo (2)

Bieda (3)

Bogactwo (6)

Bohaterstwo (1)

Bóg (3)

Broń (2)

Bunt (1)

C

Choroba (1)

Ciało (4)

Cnota (6)

Cud (1)

Czarownica (1)

Czas (1)

Czyn (1)

D

Dobro (2)

Dojrzałość (1)

Dom (1)

Droga (1)

Duma (1)

Dusza (1)

Dworzanin (1)

Dwór (1)

Dziecko (1)

Dziedzictwo (3)

E

Emigrant (1)

F

Fałsz (1)

Filozof (7)

G

Głupota (1)

Gość (1)

Grzech (1)

Grzeczność (3)

H

Handel (4)

Hańba (3)

Historia (2)

Honor (6)

I

Imię (1)

Interes (1)

J

Jedzenie (1)

Język (3)

K

Kaleka (1)

Kara (8)

Katastrofa (1)

Klęska (2)

Kobieta (10)

Kobieta "upadła" (1)

Kondycja ludzka (7)

Konflikt (1)

Konflikt wewnętrzny (1)

Korzyść (1)

Kradzież (1)

Krew (2)

Król (8)

Krzywda (1)

Ksiądz (3)

Książka (5)

L

Lenistwo (3)

Literat (1)

Lud (1)

M

Małżeństwo (10)

Maszyna (3)

Mądrość (6)

Mąż (2)

Mędrzec (1)

Mężczyzna (2)

Miasto (1)

Miłość (5)

Miłość spełniona (1)

Mizoginia (3)

Młodość (1)

Moda (1)

Morderstwo (1)

Muzyka (2)

N

Nagroda (2)

Naród (1)

Natchnienie (1)

Natura (1)

Nauka (7)

Niewola (11)

O

Obcy (2)

Obowiązek (1)

Obraz świata (1)

Obyczaje (26)

Obywatel (3)

Odwaga (2)

Ofiara (1)

Ogień (1)

Ojciec (1)

Okrucieństwo (5)

P

Patriota (1)

Pieniądz (10)

Piękno (1)

Pochlebstwo (1)

Podróż (1)

Podstęp (1)

Pogarda (1)

Pojedynek (4)

Polityka (8)

Poród (1)

Pozory (2)

Pozycja społeczna (9)

Pożądanie (1)

Praca (10)

Prawda (4)

Prawnik (1)

Prawo (18)

Próżność (2)

Przemijanie (1)

Przemoc (2)

Przysięga (2)

Przywódca (2)

R

Religia (9)

Rewolucja (3)

Robot (1)

Rodzina (3)

Rosja (1)

Rozkosz (1)

Rozstanie (2)

Rozum (3)

Rycerz (1)

S

Samobójstwo (2)

Samolubstwo (1)

Sąd (1)

Seks (5)

Sen (1)

Sędzia (1)

Siła (2)

Siostra (1)

Sława (1)

Słońce (1)

Słowo (2)

Sługa (1)

Służalczość (1)

Sprawiedliwość (9)

Stworzenie (1)

Szczęście (2)

Sztuka (1)

Ś

Ślub (1)

Śmiech (1)

Śmierć (1)

Światło (1)

Święty (1)

T

Tchórzostwo (1)

Teatr (1)

Theatrum mundi (1)

U

Upadek (3)

W

Walka (1)

Wierność (1)

Wierzenia (7)

Władza (15)

Własność (1)

Woda (1)

Wojna (5)

Wojsko (1)

Wolność (9)

Współczucie (1)

Wychowanie (1)

Z

Zabobony (1)

Zazdrość (1)

Zdrada (2)

Zemsta (1)

Ziemia (2)

Zło (1)

Zmysły (2)

Zwierzę (2)

Zwierzęta (1)

Zwycięstwo (5)

Ż

Żołnierz (1)

Żona (5)

Żyd (1)

Gatunek: Rozprawa

Brak opisu.
Zamknij

* Ładowanie