5354 darmowe utwory do których masz prawo

Język

Gatunek: Rozprawa

 1. Andrzej Frycz Modrzewski, renesansowy pisarz epoki polskiego renesansu, w swoim dziele O poprawie Rzeczypospolitej, podjął się komentarza na temat ówczesnej sytuacji w państwie.

  Jego traktat to zbiór rozważań na tematy związane z właściwym funkcjonowaniem państwa, kościoła i edukacji, ze stanowieniem dobrego prawa i przestrzeganiem go, to także refleksje moralno-obyczajowe. Frycz Modrzewski stworzył utopijną wizję państwa opartą na myślach filozofów starożytnych oraz naukach płynących z Biblii; chwalił dobre obyczaje, udzielał porad, a także nie stronił od komentarzy o ironicznym charakterze.

  Traktat został wydany po raz pierwszy w krakowskiej Drukarni Łazarzowej w roku 1551. Ze względu na przeprowadzoną przez Frycza Modrzewskiego krytykę zwierzchnictwa papieża nad państwem dzieło było wielokrotnie krytykowane, a w 1557 roku zostało wpisane do Indeksu ksiąg zakazanych.

 2. Podtytuł książki brzmi Trzy rozprawy z historii naturalnej pesymizmu. Autor mówi w niej o trzech postaciach - filozofie Schopenhauerze, tytułowym bohaterze Hamleta oraz Mefistofelesie z Fausta J.W. Goethego.

  W filozofii Schopenhauera autor dopatruje się odbicia jego trudnego charakteru. W postaci Hamleta dopatruje się niezwykłej zdolności dostrzegania, identyfikowania i krytykowania zła, połączonej z absolutnym brakiem woli pozwalającej na walkę z dostrzeżonym złem. Postać Mefistofelesa interpretuje zgodnie z doktryną, wedle której „zło jest brakiem dobra”. Widzi w niej również reprezentację tych cech charakteru J. W. Goethego, których autor Fausta nie pochwalał.

  Porównanie tych trzech postaci Paulsen uzasadnia stwierdzeniem, iż „Wspólnym jest wreszcie tym wszystkim trzem brak miłości, tej oszczędzającej, opiekuńczej, litościwej miłości, będącej duszą chrześcijaństwa, owej miłości, która ma świadomość zła, ale spogląda na dobro, która nawet w upadku ludzką widzi duszę i jej szuka”.

 3. Mniej znane czytelnikom teksty Stefana Żeromskiego, zebrane i wydane już po śmierci autora, w roku 1928. Zbiór obejmuje opowiadania, artykuły, odezwy czy też wspomnienia o wybitnych postaciach.

  Niejednorodne gatunkowo utwory pozwalają spojrzeć na pisarza między innymi jako na osobę wprost zaangażowaną we współczesne jej życie społeczne, podejmującą ważkie i aktualne ówcześnie zagadnienia, ale również ze znawstwem wypowiadającą się na temat istotnych problemów i znaczących dla Polski wydarzeń. Żeromski daje się także poznać jako błyskotliwy, życzliwy krytyk literacki dzięki zaprezentowanym w zbiorze wybranym przedmowom do wydań utworów innych autorów, np. Josepha Conrada i Marii Wielopolskiej.

Wybrane utwory

Motywy i tematy

A

Aktor (1)

Alkohol (1)

Ambicja (2)

Asceta (2)

B

Bezpieczeństwo (2)

Bieda (3)

Bogactwo (6)

Bohaterstwo (1)

Bóg (3)

Broń (2)

Bunt (1)

C

Choroba (1)

Ciało (4)

Cnota (6)

Cud (1)

Czarownica (1)

Czas (1)

Czyn (1)

D

Dobro (2)

Dojrzałość (1)

Dom (1)

Droga (1)

Duma (1)

Dusza (1)

Dworzanin (1)

Dwór (1)

Dziecko (1)

Dziedzictwo (3)

E

Emigrant (1)

F

Fałsz (1)

Filozof (7)

G

Głupota (1)

Gość (1)

Grzech (1)

Grzeczność (3)

H

Handel (4)

Hańba (3)

Historia (2)

Honor (6)

I

Imię (1)

Interes (1)

J

Jedzenie (1)

Język (3)

K

Kaleka (1)

Kara (8)

Katastrofa (1)

Klęska (2)

Kobieta (10)

Kobieta "upadła" (1)

Kondycja ludzka (7)

Konflikt (1)

Konflikt wewnętrzny (1)

Korzyść (1)

Kradzież (1)

Krew (2)

Król (8)

Krzywda (1)

Ksiądz (3)

Książka (5)

L

Lenistwo (3)

Literat (1)

Lud (1)

M

Małżeństwo (10)

Maszyna (3)

Mądrość (6)

Mąż (2)

Mędrzec (1)

Mężczyzna (2)

Miasto (1)

Miłość (5)

Miłość spełniona (1)

Mizoginia (3)

Młodość (1)

Moda (1)

Morderstwo (1)

Muzyka (2)

N

Nagroda (2)

Naród (1)

Natchnienie (1)

Natura (1)

Nauka (7)

Niewola (11)

O

Obcy (2)

Obowiązek (1)

Obraz świata (1)

Obyczaje (26)

Obywatel (3)

Odwaga (2)

Ofiara (1)

Ogień (1)

Ojciec (1)

Okrucieństwo (5)

P

Patriota (1)

Pieniądz (10)

Piękno (1)

Pochlebstwo (1)

Podróż (1)

Podstęp (1)

Pogarda (1)

Pojedynek (4)

Polityka (8)

Poród (1)

Pozory (2)

Pozycja społeczna (9)

Pożądanie (1)

Praca (10)

Prawda (4)

Prawnik (1)

Prawo (18)

Próżność (2)

Przemijanie (1)

Przemoc (2)

Przysięga (2)

Przywódca (2)

R

Religia (9)

Rewolucja (3)

Robot (1)

Rodzina (3)

Rosja (1)

Rozkosz (1)

Rozstanie (2)

Rozum (3)

Rycerz (1)

S

Samobójstwo (2)

Samolubstwo (1)

Sąd (1)

Seks (5)

Sen (1)

Sędzia (1)

Siła (2)

Siostra (1)

Sława (1)

Słońce (1)

Słowo (2)

Sługa (1)

Służalczość (1)

Sprawiedliwość (9)

Stworzenie (1)

Szczęście (2)

Sztuka (1)

Ś

Ślub (1)

Śmiech (1)

Śmierć (1)

Światło (1)

Święty (1)

T

Tchórzostwo (1)

Teatr (1)

Theatrum mundi (1)

U

Upadek (3)

W

Walka (1)

Wierność (1)

Wierzenia (7)

Władza (15)

Własność (1)

Woda (1)

Wojna (5)

Wojsko (1)

Wolność (9)

Współczucie (1)

Wychowanie (1)

Z

Zabobony (1)

Zazdrość (1)

Zdrada (2)

Zemsta (1)

Ziemia (2)

Zło (1)

Zmysły (2)

Zwierzę (2)

Zwierzęta (1)

Zwycięstwo (5)

Ż

Żołnierz (1)

Żona (5)

Żyd (1)

Gatunek: Rozprawa

Brak opisu.
Zamknij

* Ładowanie