5511 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Gatunek: Rozprawa

 1. W Psychologii miłości Schopenhauer daje wyraz duchowi swej epoki.

  Dezawuując mity romantyczne i sentymentalną wizję miłości, przedstawia zakochanie i dobór partnerów w związkach miłosnych w kategoriach naturalizmu, z odpowiednią dla XIX wieku dozą mizoginii, jaką zawiera np. twierdzenie, że zdrada u mężczyzn jest rzeczą naturalną, zaś u kobiet - wynaturzeniem.

 2. Krytyka czystego rozumu (wyd. I 1781, wyd. II rozszerzone 1787, wyd. pol. 1904) jest pierwszą z trzech prac, obok Krytyki praktycznego rozumu (1788, wyd. pol. 1911) i Krytyki władzy sądzenia (1791, wyd. pol. 1964), które prezentują krytyczną filozofię Kanta, poddając analizie filozoficzne podstawy ludzkiego poznania i stanowią podwaliny klasycznej filozofii niemieckiej.

  Krytyka czystego rozumu przynosi m.in. podważenie teologicznych dowodów Tomasza z Akwinu o istnieniu Boga, przesuwając idee Boga, wolności i nieśmiertelności ze świata zjawisk do dziedziny „rzeczy samych w sobie” (noumenów) — z zasady niepoznawalnych i istniejących poza świadomością. Temu zapewne książka ta zawdzięcza umieszczenie na Indeksie ksiąg zakazanych (w 1827 r.). W epoce cyfryzacji istnienie indeksu nie ma racji bytu, każdy więc może zapoznać się z subtelnością umysłu filozofa z Królewca.

  Przekład Piotra Chmielowskiego przynosi dodatkową wartość: we wstępie i przypiskach tłumacz odwołuje się do przemyśleń i terminów polskiego filozofa, Bronisława Trentowskiego. Dzięki temu można się przekonać, czemu nie mógł zyskać poczytności dorobek tego myśliciela, który na swe nieszczęście poddał swój warsztat wpływom i obróbce językowej poety romantycznego Zygmunta Krasińskiego.

 3. Tekst publicystyczny Orzeszkowej z roku 1880, będący głosem w gorącej wówczas dyskusji pomiędzy zwolennikami kultywowania idei patriotycznych i tymi, którzy opowiadali się za kosmopolityzmem.

  Eliza Orzeszkowa analizuje, jaka jest geneza narodu (czy jest on sztucznie wykreowanym tworem, dziełem przypadku, czy też może kategorią wpisaną w naturę człowieka), a następnie zastanawia się nad istotą patriotyzmu i możliwościami jego wynaturzeń. W ostatniej części wprowadza pojęcie kosmopolityzmu, dowodząc, że przy prawidłowym zdefiniowaniu analizowanych idei, obie postawy wzajemnie nie muszą się wykluczać, a wręcz przeciwnie, mogą się uzupełniać i wspólnie pracować dla dobra społeczeństw; człowiek może być zarazem patriotą, jak i kosmopolitą bez szkody dla swojej moralności.

Wybrane utwory

Motywy i tematy

A

Aktor (1)

Alkohol (2)

Ambicja (2)

Artysta (1)

Asceta (2)

B

Bezpieczeństwo (2)

Bieda (3)

Błądzenie (1)

Bogactwo (6)

Bohaterstwo (1)

Bóg (7)

Broń (2)

Bunt (1)

C

Choroba (4)

Ciało (30)

Cierpienie (1)

Cnota (12)

Cud (1)

Czarownica (1)

Czas (1)

Czyn (1)

D

Dobro (3)

Dojrzałość (1)

Dom (1)

Droga (1)

Duma (1)

Dusza (26)

Dworzanin (1)

Dwór (1)

Dziecko (4)

Dziedzictwo (3)

E

Emigrant (1)

F

Fałsz (1)

Filozof (30)

G

Głód (1)

Głupiec (1)

Głupota (1)

Gość (1)

Grzech (1)

Grzeczność (3)

H

Handel (4)

Hańba (3)

Historia (2)

Honor (6)

I

Idealista (2)

Imię (1)

Interes (1)

J

Jedzenie (4)

Język (3)

K

Kaleka (1)

Kara (10)

Katastrofa (1)

Klęska (2)

Kobieta (13)

Kobieta "upadła" (1)

Kondycja ludzka (39)

Konflikt (1)

Konflikt wewnętrzny (1)

Korzyść (1)

Kradzież (1)

Krew (2)

Król (8)

Krzywda (1)

Ksiądz (3)

Książka (7)

L

Lekarz (6)

Lenistwo (3)

Literat (2)

Lud (1)

Lustro (1)

M

Małżeństwo (10)

Marzenie (1)

Maszyna (10)

Matka (1)

Mądrość (7)

Mąż (2)

Mędrzec (4)

Mężczyzna (5)

Miasto (1)

Miłość (6)

Miłość spełniona (1)

Mizoginia (3)

Młodość (3)

Moda (1)

Morderstwo (1)

Muzyka (2)

N

Nagroda (2)

Narkotyki (1)

Narodziny (1)

Naród (1)

Natchnienie (1)

Natura (13)

Nauka (20)

Niebezpieczeństwo (1)

Niewola (11)

Nuda (1)

O

Obcy (2)

Obowiązek (1)

Obraz świata (9)

Obyczaje (29)

Obywatel (3)

Odwaga (3)

Ofiara (1)

Ogień (2)

Ojciec (1)

Okrucieństwo (6)

P

Patriota (1)

Pieniądz (11)

Piękno (1)

Pochlebstwo (1)

Podróż (1)

Podstęp (1)

Pogarda (1)

Pojedynek (4)

Polityka (8)

Poród (1)

Poświęcenie (1)

Pozory (3)

Pozycja społeczna (10)

Pożądanie (1)

Praca (11)

Prawda (7)

Prawnik (1)

Prawo (19)

Próżność (2)

Przemiana (2)

Przemijanie (1)

Przemoc (2)

Przysięga (2)

Przywódca (2)

R

Radość (3)

Religia (19)

Rewolucja (4)

Robak (2)

Robot (1)

Rodzina (3)

Rosja (1)

Rośliny (2)

Rozkosz (13)

Rozstanie (2)

Rozum (15)

Rycerz (1)

S

Samobójstwo (2)

Samolubstwo (1)

Samotnik (1)

Samotność (1)

Sąd (1)

Seks (5)

Sen (5)

Sędzia (1)

Siła (2)

Siostra (1)

Sława (2)

Słońce (1)

Słowo (8)

Sługa (1)

Służalczość (1)

Sprawiedliwość (9)

Starość (2)

Stworzenie (1)

Sumienie (8)

Szaleństwo (2)

Szczęście (9)

Sztuka (5)

Ś

Ślub (1)

Śmiech (1)

Śmierć (2)

Światło (1)

Święty (1)

T

Tchórzostwo (2)

Teatr (1)

Theatrum mundi (1)

Trup (2)

Twórczość (2)

U

Uczta (1)

Umiarkowanie (3)

Upadek (3)

W

Walka (1)

Wiara (2)

Wiedza (9)

Wierność (1)

Wierzenia (7)

Wizja (2)

Władza (16)

Własność (1)

Woda (1)

Wojna (5)

Wojsko (1)

Wolność (11)

Współczucie (1)

Wychowanie (1)

Z

Zabobony (2)

Zaświaty (1)

Zazdrość (1)

Zbrodnia (1)

Zbrodniarz (1)

Zdrada (2)

Zdrowie (4)

Zemsta (1)

Ziarno (1)

Ziemia (3)

Zło (1)

Zmysły (2)

Zwierzę (8)

Zwierzęta (9)

Zwycięstwo (6)

Ż

Żołnierz (2)

Żona (5)

Żyd (1)

Gatunek: Rozprawa

Brak opisu.
Zamknij

* Ładowanie