Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Dorzuć sie do Wolnych Lektur! 15 zł miesięcznie wystarczy, by uwolnić kolejne książki

TAK, wpłacam
Nie, chcę przejść do biblioteki
Znajdź nas na YouTube

Audiobooki Wolnych lektur znajdziesz na naszym kanale na YouTube.
Kliknij, by przejść do audiobooków.

x

5578 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


344 footnotes found

susipyksiva — sen. forma nuo susipyksime. [przypis edytorski]

susiramina — dabar: nusiramina. [przypis edytorski]

susivenčiavoti (sl.) — susižadėti. [przypis edytorski]

suskaityčiau — čia: suskaičiuočiau. [przypis edytorski]

suskaityt — čia: suskaičiuoti. [przypis edytorski]

suskaitytos — čia: suskaičiuotos. [przypis edytorski]

su smuiku džirzginti — griežti smuiku. [przypis edytorski]

Suspynusias — sisupynusias. [przypis edytorski]

susrutusi — išsipurvinusi. [przypis edytorski]

susten’ — trump.: susteno. [przypis edytorski]

sustoją — sustoję. [przypis redakcyjny]

sutarmė — susitarimas. [przypis edytorski]

sutartinė — daugiabalsė lietuvių liaudies daina. [przypis edytorski]

su tuomi paskui — paskui tave. [przypis edytorski]

suturėjusi — sulaikiusi. [przypis edytorski]

suturėti — sulaikyti, suvaldyti. [przypis edytorski]

suvesti rokundą — suskaičiuoti. [przypis edytorski]

Suvilgo/ kūną medum ir ant laužo jį deda. — Paprotys deginti kūnus buvo žinomas daugumai senovės tautų; lietuviai jį užlaikė iki pat perėjimo į krikščionišką tikėjimą. Kronikieriai tame paprotyj randa didžiausią panėšumą lietuvių su senovės graikais ir rymėnais [rymėnas — Romos gyventojas. red. WL.]. Apeigas prie laidotuvių Strijkovskis kartais aprašo labai plačiai, ypatingai, numirus garbingam Kęstučiui. „Jo (Kęstučio) kūną Skirgėla, Jagėlos brolis, kaip yra kunigaikščių paprotys, garbingai perkėlė į Vilnių, o liepęs sudėti didelį laužą iš sausų medžių Vilniaus klonyje [klonis — slėni vieta, dauba. red. WL.], kaip lietuviai stabmeldžiai buvo pratę, parengė viską, kas yra reikalinga kūno deginimui; ten tai, aprėdęs į kunigaikštiškus rūbus ir ginklus, su kardu, raguotine ir saidoku, uždėjo jį ant laužo, o prie jo tarną ištikimiausiąjį, gyvą, mylimiausią žirgą, puikiai aprėdytą, porą kurtų [kurtas — labai greitas medžioklinis šuo. red. WL.], sakalų ir vižlą [vižlas — medžioklinis šuo nušautiems paukščiams iš vandens išnešti. red. WL.], nagus risiaus [risius (lenk.) — lūšis.red. WL.]: * ir meškos, ir trimitą dėl medžioklės; potam, sudėję dievams auką, pasimeldę, ir apgiedoję jo garbius darbus, kuriuos begyvendamas nuveikė, uždegė aną smalingą laužą ir taip jo kūną sudegino, o potam, pelenus ir visus kaulelius apgruzdėjusius įdėję į grabą, palaidojo; tokia tai buvo pabaiga ir laidojimas kunigaikščio Kęstučio”, (pusl. 467). [przypis autorski]

suvis — su visu, visai. [przypis edytorski]

sužieduotiniais — sužadėtiniais. [przypis edytorski]

svarai — svarstyklės. [przypis edytorski]

svetimuos' miškuos' — etimuosna miškuosna. [przypis redakcyjny]

svetys — svečias. [przypis edytorski]

svietas (sl.) — pasaulis; šviesa. [przypis edytorski]

svietelis — malon. apie pasaulį, pasaulėlis. [przypis edytorski]

svirpelis — menko kūno sudėjimo žmogus. [przypis edytorski]

svirplys — toks vabalas. [przypis edytorski]

svodba (brus.) — vestuvės. [przypis edytorski]

svodba — vestuvės, vedybos. [przypis edytorski]

szlachetny (lenk.) — doras, garbingas. [przypis edytorski]

Close

* Loading