Chcemy, aby każde dziecko w Polsce miało wygodny i bezpłatny dostęp do lektur szkolnych - zróbmy to razem! Wspieraj Wolne Lektury stałą wpłatą

Dorzucam się!
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x
Ne tas yra didis → ← Gražu, gražiau ir gražiausiai

Spis treści

  1. Darbas: 1
  2. Pažadas: 1
  3. Ryžtas: 1
  4. Sielvartas: 1 2
  5. Skundas: 1
  6. Vargas: 1
  7. Viltis: 1

  Sudabartinta:

  * leksiką, pvz.: trūsas -> triūsas;
  *skyrybą, pvz.:
  Rodos Dievs davė ranką negerą. -> Rodos, Dievs davė ranką negerą.
  o sielvartėli -> o, sielvartėli;
  * fleksiją, pvz.: vardažodžių dgs. V. formas (lygus -> lygūs).

  Vincas KudirkaLaisvos valandosArtojaus skundas

  1
  Sielvartas O, sielvartėli mano didžiausias!
  Tai aš apleistas ant margo svieto[1]!
  Tiek turiu kęsti vargo taip kieto,
  Lyg už visus aš būčiau kalčiausias!
  5
  Vargas, Darbas Pats anksti kėlęs pjaut einu pievas,
  Pats taisau žagrę, pats ir akėju,
  Prakaitą savo prie darbo lieju
  Taip ve, kaip žmogui paliepė Dievas.
  O vienok žemė taip menkai dera,
  10
  Kad ne už darbą man negrąžina,
  Ir kiekviens triūsas susigaišina,
  Rodos, Dievs davė ranką negerą.
  Man vargingiausia jau dalis lieka:
  Aš prieš kiekvieną traukiuos iš kelio,
  15
  Skundas, Sielvartas Neimu niekam menko krislelio,
  O mane skriaudžia, laiko per nieką.
  Vienas, lyg erkė, prakaitą mano
  Siurbia ir lobsta; to nepakanka:
  Da į kišenių įkiša ranką —
  20
  Apvagia, apsuk, kaip kas išmano.
  O čia pilvočiai, ponai visoki,
  Tik krauju mano vien išmaitinti,
  Žmogum nenori mane vadinti,
  Niekin ir spardo lyg šunį kokį.
  25
  O, sielvartėli mano didžiausias!
  Tai aš apleistas ant margo svieto!
  Tiek turiu kęsti vargo taip kieto,
  Lyg už visus aš būčiau kalčiausias!
  Pažadas Broli, skundais tik — mokslas atsako —
  30
  Nenuvarysi dvasios sunkumą,
  Ir neišrausi dagių nuo tako.
  Eik šian pas mane, rasi ramumą!
  Aš išmokysiu žemę priveikti,
  Kad užderėjims būtų geresnis,
  35
  Nepatingėsiu rodą[2] suteikti,
  Kad kiekviens triūsas būtų spartesnis.
  Aš tau išreikšiu mintį piktųjų,
  Kur tik išgriebt ką iš tavęs tyko,
  Aš tau žabangas perspėsiu jųjų,
  40
  Jokio neslėpsiu pikto dalyko.
  Ryžtas, Viltis Aš išvadžiosiu, kad tai yr monai,
  Jei ponu save esant kas mena,
  Kad visi sviete lygūs yr ponai,
  Nes visuos lygiai Kristus gyvena.

  Przypisy

  [1]

  svietas (brus.) — pasaulis. [przypis edytorski]

  [2]

  roda (brus., lenk.) — patarimas. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x