Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
1% dla Wolnych Lektur

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Wolne Lektury, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

x

5668 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | anatomiczne | angielski, angielskie | astronomia | białoruski | biologia, biologiczny | botanika | chemiczny | czeski | dawne | filozoficzny | francuski | frazeologia, frazeologiczny | grecki | gwara, gwarowe | hebrajski | historia, historyczny | hiszpański | holenderski | ironicznie | łacina, łacińskie | literacki, literatura | matematyka | medyczne | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | poetyckie | pogardliwe | potocznie | przenośnie | przestarzałe | regionalne | rodzaj męski | rodzaj nijaki | rosyjski | rzadki | rzeczownik | staropolskie | turecki | ukraiński | węgierski | włoski | żartobliwie

By language: all | polski


203 footnotes found

pas (z fr.) — krok w tańcu. [przypis edytorski]

pas (z fr.) — tu: ruch, gest. [przypis edytorski]

patronesa (daw., z fr.) — dama opiekująca się instytucją dobroczynną. [przypis edytorski]

pauvre diable boiteux (fr.) — biedny kulawy diabeł. [przypis edytorski]

pauvre patrie (fr.) — biedna ojczyzna. [przypis edytorski]

pawilon (daw., z fr.) — rodzaj dużego namiotu. [przypis edytorski]

péché originel (fr.) — grzech pierworodny. [przypis edytorski]

Pends-toi, brave Crillon (fr.) — dosł.: powieś się, dzielny Crillon; słowa listu Henryka IV do jego przyjaciela kapitana Crillon, wykorzystane jako motto do Henriady Voltaire'a. [przypis edytorski]

penser (fr.) — myśleć; je pense (fr.) — myślę. [przypis edytorski]

pensez bien, comtesse (fr.) — proszę dobrze pomyśleć, hrabianko. [przypis edytorski]

Permettez, comtesse (fr.) — Pozwoli pani, hrabino. [przypis edytorski]

peronela (z fr. péronnelle) — osoba głupia. [przypis edytorski]

pers (daw., z fr. perse) — cienka kolorowa tkanina w kwiaty, podobna do batystu. [przypis edytorski]

Personne, Antoine, n'a jamais vu mes yeux ou ceux qui les ont vus sont morts. Si je relevais mes paupières roses et gonflées, tout de suite tu mourrais (fr.) — Nikt, Antoine, nigdy nie widział moich oczu, a ci, którzy je widzieli, nie żyją. Gdybym podniósł swoje różowe i obrzmiałe powieki, umarłbyś natychmiast (tłum. Paweł Kozioł). [przypis edytorski]

persyflaż (z fr., lit.) — utwór korespondujący z innym dziełem, autorem czy stylem, którego jest ironiczną krytyką. [przypis edytorski]

persyflaż (z fr. persiflage) — kpina, szyderstwo. [przypis edytorski]

perversité (fr.) — perwersyjność; przewrotność. [przypis edytorski]

Petite Entente des Femmes (fr.) — Mała Ententa Kobiet; nazwa nawiązująca do tzw. Małej Ententy, sojuszu między Czechosłowacją, Jugosławią i Rumunią zawiązanego dwustronnymi porozumieniami na początku lat 20. XX w. [przypis edytorski]

petite secousse (fr.) — drobny wstrząs. [przypis edytorski]

peuh (fr.) — phi; wykrzyknik wyrażający lekceważenie. [przypis edytorski]

Peyotl, la plante qui fait les yeux emerveilles (fr.) — peyotl, roślina, która wprawia oczy w zadziwienie. [przypis edytorski]

pince-nez (fr.) — binokle; okulary, które utrzymują się na nosie za pomocą elementu sprężynującego lub przytrzymywane ręką za pionowy uchwyt. [przypis edytorski]

pince-nez (fr.) — daw. eleganckie okulary mocowane na nosie za pomocą sprężynki. [przypis edytorski]

pince-nez (fr.) — okulary damskie osadzone na rączce i przykładane do oczu. [przypis edytorski]

pince-nez (fr.) — okulary, których oba szkła złączone są razem elastycznym drucikiem, działającym jak sprężyna, dzięki czemu mogą również utrzymać się na nosie. [przypis edytorski]

pince-nez (z fr.) — rodzaj okularów bez uchwytów, utrzymujących się na nosie dzięki sprężynującemu elementowi. [przypis edytorski]

pince-nez (z fr.; wym.: pęsne) — binokle; okulary, które utrzymują się na nosie za pomocą elementu sprężynującego lub przytrzymywane ręką za pionowy uchwyt. [przypis edytorski]

pince sans rire (fr.) — szyderczy; ścichapęk. [przypis edytorski]

pitié russe (fr.) — rosyjska litość. [przypis edytorski]

piurblagista (z fr. pur: czysty, i blague: dowcip, bzdura) — tu: dadaista. [przypis edytorski]

plaque muqueuse (fr.) — plaque: warstwa, muqueuse: błona śluzowa. [przypis edytorski]

plaques muqueuses (fr.) — plamiaste wykwity w jamie ustnej charakterystyczne dla kiły. [przypis edytorski]

plein air (fr.) — malowanie krajobrazu z natury. [przypis edytorski]

plein air (fr.) — plener; wolne powietrze; na dworze. [przypis edytorski]

plein pouvoir (fr.) — cała władza. [przypis edytorski]

plein pouvoir (fr.) — pełna moc; zupełna swoboda (działania). [przypis edytorski]

plezir (z fr.) — przyjemność. [przypis edytorski]

plus charmant et courtois que jamais (fr.) — jeszcze bardziej uroczy i grzeczny niż zwykle. [przypis edytorski]

plus de confidence que de connaissance (fr.) — więcej poufałości niż znajomości. [przypis edytorski]

plus (…) que (fr.) — bardziej, więcej (…) niż; po co miał być plus uczciwy, que le bankier — po co miał być uczciwszy niż bankier. [przypis edytorski]

plus royalistes que le roi (fr.) — bardziej rojalistyczni niż król. [przypis edytorski]

plus substantiel (fr.) — bardziej treściwy, bardziej materialny, istotniejszy. [przypis edytorski]

Plus vite, plus vite! (fr.) — Szybciej, szybciej! [przypis edytorski]

point de declenchement (fr.) — punkt początkowy, punkt odbicia. [przypis edytorski]

point de reveries (fr.) — koniec marzeń (mrzonek). [przypis edytorski]

Point des rêveries (fr.) — żadnych marzeń. [przypis edytorski]

point d'honneur (fr.) — punkt honoru. [przypis edytorski]

Pologne (fr.) — Polska. [przypis edytorski]

Pologne, littérature polonaise, auteurs polonais (fr.) — Polska, literatura polska, autorzy polscy. [przypis edytorski]

Polonais, point des rêveries (fr.) — Polacy, żadnych marzeń. [przypis edytorski]

pommes frites (fr.) — frytki. [przypis edytorski]

pompes funèbres (fr.) — zakład pogrzebowy. [przypis edytorski]

poney (fr.) — kuc, niewielki koń. [przypis edytorski]

poniter (z fr. pointer: punktować; sprawdzać) — uczestnik gry hazardowej grający przeciw bankowi. [przypis edytorski]

porcygar (z fr.) — papierośnica. [przypis edytorski]

porte-bonheur (fr.) — amulet. [przypis edytorski]

porte-cigare (fr.) — cygarniczka. [przypis edytorski]

position à part (fr.) — osobna pozycja. [przypis edytorski]

poste-restante (fr.) — poczta pozostająca, wysyłka na adres dowolnego urzędu pocztowego, a nie na adres zamieszkania. [przypis edytorski]

poste restante (fr.) — poczta pozostająca, wysyłka na adres urzędu pocztowego dogodnego dla odbiorcy, a nie na adres zamieszkania. [przypis edytorski]

postillon d'amour (fr.) — posłaniec miłości. [przypis edytorski]

potpourri (fr.) — dosł. bigos; całość złożona z różnorodnych elementów (np. wiązanka utworów muzycznych). [przypis edytorski]

pot-pourri (fr., z hiszp. olla potrida: potrawa składająca się z różnych gatunków mięs i warzyw) — utwór muzyczny złożony z fragmentów znanych melodii, najczęściej arii operowych. [przypis edytorski]

pour défaire la confédération (fr.) — aby rozwiązać konfederację. [przypis edytorski]

pour inconnue (fr.) — za nieznaną. [przypis edytorski]

pour les aristos (fr.) — dla arystokratów; skrócona forma aristos ma zapewne pochodzić od: aristocrates. [przypis edytorski]

pour les petits Polonais (fr.) — dla polskich dzieci. [przypis edytorski]

pour les princes (fr.) — dla książąt. [przypis edytorski]

Pour ma bienaimeé (fr.) — dla mojej ukochanej. [przypis edytorski]

pour plus riches qu'il ne fut Crésus et pour plus magnifiques de ce siecle (fr.) — za bogatszych od Krezusa i najznakomitszych w tym stuleciu. [przypis edytorski]

pour prendre mari (fr.) — żeby wyjść za mąż. [przypis edytorski]

Pourquoi employez-vous ce terme de „pervertir”? (fr.) — Dlaczego używa pan słowa „zdeprawowała”? [przypis edytorski]

pour vos enfants peut-être, n'est-ce pas? (fr.) — może swoim dzieciom, prawda? [przypis edytorski]

précieuse (fr.) — tu: wykwintnisia; kobieta afektowana, wyszukana w mowie, stroju itp. [przypis edytorski]

précieusy (z fr.) — wykwintnisie. [przypis edytorski]

préparer le chemin, pour ne se voir que le jour (fr.) — przygotować się do tego, by nie widywać się inaczej niż za dnia. [przypis edytorski]

precieuse (fr.) — wykwintnisia. [przypis edytorski]

precieux (fr.) — wykwintny. Wyraz ten wiąże się z préciosité, tendencją obyczajową i literacką do szczególnie wyszukanego zachowania i wysławiania się, panującą w salonach arystokratycznych w pierwszej połowie XVII w., wyśmiewaną przez Moliera w Pociesznych wykwintnisiach. [przypis edytorski]

preferans (z fr.) — rodzaj gry w karty. [przypis edytorski]

prenez de l'eau bénite, abrutissez vous (fr.) — weźcie błogosławioną wodę, otępiajcie się. [przypis edytorski]

prenez, messieurs, s'il vous plait (fr.) — chwytajcie, panowie, proszę bardzo. [przypis edytorski]

Prenez tout! (fr.) — niech pani bierze wszystko. [przypis edytorski]

prestidigitator (z fr.) — sztukmistrz, magik. [przypis edytorski]

prestige (fr.) — poważanie, prestiż. [przypis edytorski]

prestige (fr.) — tu: urok. [przypis edytorski]

prezerwatywa (z fr. préservation) — tu: ochrona, zabezpieczenie. [przypis edytorski]

Profession de foi du vicaire savoyard (fr.) — „Wyznanie wiary wikarego sabaudzkiego”, głośny ustęp z Emila, traktatu pedagogicznego szwajcarskiego pisarza Jean-Jacquesa Rousseau (1712–1778), stanowiący rodzaj wykładu chrystianizmu oderwanego od wszelkiego określonego wyznania i będący główną przyczyną potępienia tego utworu. [przypis edytorski]

Programme de l'association progressive (fr.) — Program zrzeszenia postępowego. [przypis edytorski]

progrès (fr.) — postęp. [przypis edytorski]

promenować (z fr.) — przechadzać się, spacerować; obnosić się. [przypis edytorski]

propre, exact et libre (fr.) — właściwy, dokładny i wolny. [przypis edytorski]

protège-corps invulnérable (z fr. protèger: chronić, corps: ciało, invulnérable: odporny) — tu: kamizelka kuloodporna. [przypis edytorski]

prymordialny (z fr. primordial: pierwotny; najważniejszy) — pierwotny, początkowy, wrodzony. [przypis edytorski]

prywacja (z fr. privation) — ograniczenie. [przypis edytorski]

psychologie inconnue (fr.) — psychologia nieznana. [przypis edytorski]

ptifury (z fr. petits fours: herbatniki, paszteciki) — małe ciasteczka deserowe, serwowane do kawy a. herbaty. [przypis edytorski]

ptymetr (daw.; z fr. petit-maître) — fircyk, dandys, elegant. [przypis edytorski]

ptymetr (z fr. petit maître) — zdrobnienie od: mistrz, nauczyciel; tu: sztukmistrz. [przypis edytorski]

pudeur (fr.) — skromność, delikatność; poczucie skromności, delikatności, przyzwoitości, dobrych obyczajów; tu: w formie lm (pudeurs). [przypis edytorski]

Close

* Loading