Blackout

Od 12 lat Wolne Lektury udostępniają książki nieodpłatnie i bez reklam
Jesteśmy najpopularniejszą biblioteką w Polsce: w 2019 roku 5,9 miliona unikalnych użytkowników odwiedziło nas 21 milionów razy. Wszyscy zasługujemy na bibliotekę, która gwarantuje dostęp do najwyższej jakości wydań cyfrowych.

Stoi przed nami realna groźba zamknięcia
Niestety, z milionów czytelników wspiera nas jedynie niewiele 190 osób. Środki, jakie do tej pory pozyskiwaliśmy ze źródeł publicznych, są coraz mniejsze.

Potrzebujemy pomocy Przyjaciół
Nie uda się utrzymać tej niezwykłej biblioteki bez Twojego wsparcia. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zacznij wspierać nas regularnie. Potrzeba minimum 1000 Przyjaciół, żeby Wolne Lektury dalej istniały.

Zostań naszym Przyjacielem!

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5568 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | Deutsch | lietuvių | polski


344 footnotes found

(pa)blūdyti — (pa)kvailioti. [przypis edytorski]

paabejoti — (su-)abejoti. [przypis edytorski]

paalsinta — privarginta. [przypis edytorski]

paantrino — pakartojo. [przypis edytorski]

pabažnas (lenk.) — dievobaimingas, pamaldus. [przypis edytorski]

pablaku — greta, šalia. [przypis edytorski]

pablūsti — čia: skendėti. [przypis edytorski]

pabūklas — įrankis, prietaisas. [przypis edytorski]

pačengočius (lenk.) — diržas su metaliniu kabliuku kurpaliui iš bato ištraukti. [przypis edytorski]

pačian Burbiškin — į pačias Burbiškes. [przypis edytorski]

pačią — žmoną, čia: patelę. [przypis edytorski]

pačtas — paštas. [przypis edytorski]

pačtas (sl.) — paštas. [przypis edytorski]

padalka — apatinis drabužio kraštas. [przypis edytorski]

Padašdi, ja sičas… sičas… — Palauk, aš tuojau… tuojau… [przypis edytorski]

padėkavonė — padėka. [przypis edytorski]

padienė — čia: atsitiktinė. [przypis edytorski]

padkava (lenk.) — pasaga. [przypis edytorski]

padlavėlė (lenk.) — pasagėlė. [przypis edytorski]

padonis (lenk.) — pavaldinys, tarnas. [przypis edytorski]

pagalios — pagaliau, galų gale. [przypis edytorski]

pagandinti — pagąsdinti. [przypis edytorski]

paganią — ganiava, ganykla. [przypis edytorski]

pagatavotas — šiek tiek virtas. [przypis edytorski]

pagirys — girios pakraštys [przypis edytorski]

pagramdai — kas išgrandoma iš indo. [przypis edytorski]

paikias — menkos nuovokos. [przypis edytorski]

pajauta — jausmas, pojūtis. [przypis edytorski]

pajėga krūtinės — krūtinės jėga, energija. [przypis edytorski]

pakaiti — čia: pasišildyti saulėje. [przypis edytorski]

pakajingas — ramus, tylus. [przypis edytorski]

pakajus (lenk.) — kambarys, menė. [przypis edytorski]

pakakinimas — patenkinimas. [przypis edytorski]

pakakinti — pakakti. [przypis edytorski]

pakakinti — patenkinti. [przypis edytorski]

pakaktinai — pakankamai, užtektinai. [przypis edytorski]

pakaleiniai (lenk.) — karta, generacija. [przypis edytorski]

pakalkė — karūna, vainikas. [przypis edytorski]

pakluonis — vieta po kluono stogu iš oro pusės. [przypis edytorski]

pakramta — sąžines graužimas. [przypis edytorski]

paktorius — kas verčiasi nuomojimu, tarpininkas. [przypis edytorski]

pakutra — minkšta, plona gyvulio oda. [przypis edytorski]

pakūta (sl.) — atgaila. [przypis edytorski]

palaikai — čia: liekanos. [przypis edytorski]

palauminėti — žaisti užrištomis akimis gaudant kitus. [przypis edytorski]

paliaukime — baikime. [przypis edytorski]

paliauti — nustoti. [przypis edytorski]

paliecavoti (lenk.) — patikėti kažkam. [przypis edytorski]

paliepių — lakštabudžių šeimos valgomas grybas. [przypis edytorski]

paliktų — čia: liktų. [przypis edytorski]

paliokas (sl.) — lenkas. [przypis edytorski]

paliūnėms — po pelkėtas pievas. [przypis edytorski]

palivotas — glazūruotas. [przypis edytorski]

palma — šiltų kraštų medis. [przypis edytorski]

palšas — neryškios spalvos, nublukęs. [przypis edytorski]

palukai — palaikai. [przypis edytorski]

palyčia — žagrės ar plūgo verstuvė. [przypis edytorski]

paminavoti — atminti. [przypis edytorski]

pamislyti (lenk.) — pagalvoti. [przypis edytorski]

pamislyti (sl.) — pagalvoti. [przypis edytorski]

pančeka (lenk.) — kojinė. [przypis edytorski]

panevalia (brus.) — prievarta. [przypis edytorski]

panna (lenk.) — panelė. [przypis edytorski]

panystė — buvimas pana, netekėjusia. [przypis edytorski]

papirosas (lenk.) — cigaretė. [przypis edytorski]

papratimas — įprotis. [przypis edytorski]

papuoša — puošmena. [przypis edytorski]

paputžandis — pasipūtęs žmogus. [przypis edytorski]

parama — čia: pagrindimas prielaidos. [przypis edytorski]

parapijonas — parapietis. [przypis edytorski]

pardums — atskubės. [przypis edytorski]

paredkavoti (lenk.) — tvarkyti. [przypis edytorski]

parėdas — apdaras, apsirengimas. [przypis edytorski]

parėdas (sl.) — tvarka. [przypis edytorski]

parėdnė — puošnūs drabužiai. [przypis edytorski]

parėdytas — papuoštas. [przypis edytorski]

parėdyti — aprengti, papuošti. [przypis edytorski]

Close

* Loading