Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Wspólnie budujemy najpopularniejszą bibliotekę internetową w Polsce.

Dzięki Twojej wpłacie uwolnimy kolejną książkę. Przeczytają ją tysiące dzieciaków!


Dorzucisz się?

Jasne, dorzucam się!
Tym razem nie, chcę przejść do biblioteki
Znajdź nas na YouTube

Audiobooki Wolnych Lektur znajdziesz na naszym kanale na YouTube.
Kliknij, by przejść do audiobooków.

x

5614 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | Deutsch | lietuvių | polski


344 footnotes found

paabejoti — (su-)abejoti. [przypis edytorski]

paalsinta — privarginta. [przypis edytorski]

paantrino — pakartojo. [przypis edytorski]

pabažnas (lenk.) — dievobaimingas, pamaldus. [przypis edytorski]

pablaku — greta, šalia. [przypis edytorski]

(pa)blūdyti — (pa)kvailioti. [przypis edytorski]

pablūsti — čia: skendėti. [przypis edytorski]

pabūklas — įrankis, prietaisas. [przypis edytorski]

pačengočius (lenk.) — diržas su metaliniu kabliuku kurpaliui iš bato ištraukti. [przypis edytorski]

pačią — žmoną, čia: patelę. [przypis edytorski]

pačian Burbiškin — į pačias Burbiškes. [przypis edytorski]

pačtas — paštas. [przypis edytorski]

pačtas (sl.) — paštas. [przypis edytorski]

padalka — apatinis drabužio kraštas. [przypis edytorski]

Padašdi, ja sičas… sičas… — Palauk, aš tuojau… tuojau… [przypis edytorski]

padėkavonė — padėka. [przypis edytorski]

padienė — čia: atsitiktinė. [przypis edytorski]

padkava (lenk.) — pasaga. [przypis edytorski]

padlavėlė (lenk.) — pasagėlė. [przypis edytorski]

padonis (lenk.) — pavaldinys, tarnas. [przypis edytorski]

pagalios — pagaliau, galų gale. [przypis edytorski]

pagandinti — pagąsdinti. [przypis edytorski]

paganią — ganiava, ganykla. [przypis edytorski]

pagatavotas — šiek tiek virtas. [przypis edytorski]

pagirys — girios pakraštys [przypis edytorski]

pagramdai — kas išgrandoma iš indo. [przypis edytorski]

paikias — menkos nuovokos. [przypis edytorski]

pajauta — jausmas, pojūtis. [przypis edytorski]

pajėga krūtinės — krūtinės jėga, energija. [przypis edytorski]

pakaiti — čia: pasišildyti saulėje. [przypis edytorski]

pakajingas — ramus, tylus. [przypis edytorski]

pakajus (lenk.) — kambarys, menė. [przypis edytorski]

pakakinimas — patenkinimas. [przypis edytorski]

pakakinti — pakakti. [przypis edytorski]

pakakinti — patenkinti. [przypis edytorski]

pakaktinai — pakankamai, užtektinai. [przypis edytorski]

pakaleiniai (lenk.) — karta, generacija. [przypis edytorski]

pakalkė — karūna, vainikas. [przypis edytorski]

pakluonis — vieta po kluono stogu iš oro pusės. [przypis edytorski]

pakramta — sąžines graužimas. [przypis edytorski]

paktorius — kas verčiasi nuomojimu, tarpininkas. [przypis edytorski]

pakūta (sl.) — atgaila. [przypis edytorski]

pakutra — minkšta, plona gyvulio oda. [przypis edytorski]

palaikai — čia: liekanos. [przypis edytorski]

palauminėti — žaisti užrištomis akimis gaudant kitus. [przypis edytorski]

paliaukime — baikime. [przypis edytorski]

paliauti — nustoti. [przypis edytorski]

paliecavoti (lenk.) — patikėti kažkam. [przypis edytorski]

paliepių — lakštabudžių šeimos valgomas grybas. [przypis edytorski]

paliktų — čia: liktų. [przypis edytorski]

paliokas (sl.) — lenkas. [przypis edytorski]

paliūnėms — po pelkėtas pievas. [przypis edytorski]

palivotas — glazūruotas. [przypis edytorski]

palma — šiltų kraštų medis. [przypis edytorski]

palšas — neryškios spalvos, nublukęs. [przypis edytorski]

palukai — palaikai. [przypis edytorski]

palyčia — žagrės ar plūgo verstuvė. [przypis edytorski]

paminavoti — atminti. [przypis edytorski]

pamislyti (lenk.) — pagalvoti. [przypis edytorski]

pamislyti (sl.) — pagalvoti. [przypis edytorski]

pančeka (lenk.) — kojinė. [przypis edytorski]

panevalia (brus.) — prievarta. [przypis edytorski]

panna (lenk.) — panelė. [przypis edytorski]

panystė — buvimas pana, netekėjusia. [przypis edytorski]

papirosas (lenk.) — cigaretė. [przypis edytorski]

papratimas — įprotis. [przypis edytorski]

papuoša — puošmena. [przypis edytorski]

paputžandis — pasipūtęs žmogus. [przypis edytorski]

parama — čia: pagrindimas prielaidos. [przypis edytorski]

parapijonas — parapietis. [przypis edytorski]

pardums — atskubės. [przypis edytorski]

parėdas — apdaras, apsirengimas. [przypis edytorski]

parėdas (sl.) — tvarka. [przypis edytorski]

parėdnė — puošnūs drabužiai. [przypis edytorski]

parėdytas — papuoštas. [przypis edytorski]

parėdyti — aprengti, papuošti. [przypis edytorski]

paredkavoti (lenk.) — tvarkyti. [przypis edytorski]

Close

* Loading