Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5668 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | anatomiczne | angielski, angielskie | astronomia | białoruski | biologia, biologiczny | botanika | chemiczny | czeski | dawne | filozoficzny | francuski | frazeologia, frazeologiczny | grecki | gwara, gwarowe | hebrajski | historia, historyczny | hiszpański | holenderski | ironicznie | łacina, łacińskie | literacki, literatura | matematyka | medyczne | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | poetyckie | pogardliwe | potocznie | przenośnie | przestarzałe | regionalne | rodzaj męski | rodzaj nijaki | rosyjski | rzadki | rzeczownik | staropolskie | turecki | ukraiński | węgierski | włoski | żartobliwie

By language: all | English | Deutsch | lietuvių | polski


10296 footnotes found

przypieca (gw.) — przypiecek, rodzaj ławy wokół pieca w wiejskim domu, używanej do siedzenia i spania. [przypis edytorski]

przypiecek (daw.) — rodzaj ławy wokół pieca w wiejskim domu, używanej do siedzenia i spania. [przypis edytorski]

przypiecek — w starych domach siedzisko wokół pieca. [przypis edytorski]

Przypiena (gw.) — przypięła, umocowała w studni. [przypis edytorski]

przypijać — dziś: przepijać. [przypis edytorski]

przypilić (daw.) — skłaniać do pośpiechu. [przypis edytorski]

Przypiski Kanta (…) oznaczyłem (…) literą K. (…) szereg własnych objaśnień (…) literami P. T. — w opracowaniu WL przypisy autorskie oraz przypisy tłumacza zostały oznaczone według standardów redakcyjnych przyjętych dla wszystkich pozostałych publikacji. [przypis edytorski]

przypisować (starop. forma) — dziś popr.: przypisywać. [przypis edytorski]

przypodobnić — tu: dopasować. [przypis edytorski]

przypołudnikowate — rodzina sukulentów liściowych, rosnących w strefie tropikalnej i subtropikalnej w miejscach suchych i silnie nasłonecznionych, często zasolonych, na pustyniach i wybrzeżach morskich. [przypis edytorski]

przypominać (daw. reg.) — dziś popr.: przypominać sobie. [przypis edytorski]

przypominać sobie tych chwil błogosławionych — dziś popr. z B.: (…) te chwile błogosławione. [przypis edytorski]

przypominającego nie tylko imieniem (…) swojego sławnego przodka, założyciela wielkości perskiej — Cyrusa II Wielkiego (ok. 590–529 p.n.e.), króla perskiego z dynastii Achemenidów, który zjednoczył perskie terytoria plemienne i podbił niemal wszystkie kraje Bliskiego Wschodu (z wyjątkiem Egiptu) oraz południowo-zachodniej i środkowej Azji, tworząc ogromne imperium. [przypis edytorski]

przypomnąć — dziś popr.: przypomnieć. [przypis edytorski]

przypomnąć — forma zarchaizowana; dziś popr.: przypomnieć. [przypis edytorski]

Przypomniała babka dziewic wieczór — przysł. litewskie. [przypis edytorski]

przypomniałem sobie sposób pewnej księżniczki, która usłyszawszy skargi, iż chłopi nie mają chleba, odpowiedziała: „Czemuż nie jedzą biszkoptów?” — w oryg. „Qu'ils mangent de la brioche” (Niech jedzą ciastka), odpowiedź często przypisywana Marii Antoninie (1755–1793), żonie Ludwika XVI, ostatniej królowej Francji przed Wielką Rewolucją Francuską. Rousseau przytacza je, gdy Maria Antonina miała zaledwie 10 lat i będąc arcyksiężniczką austriacką, nie przebywała jeszcze nawet we Francji. [przypis edytorski]

przypomnię (daw. forma) — dziś popr.: przypomnę. [przypis edytorski]

przypomnieć — dziś popr.: przypomnieć sobie. [przypis edytorski]

przypora — rozszerzający się ku dołowi mur odchodzący na zewnątrz od ściany budowli, mający za zadanie wzmacniać ścianę. [przypis edytorski]

przypowieść (daw.) — przysłowie. [przypis edytorski]

Przypowieści Salomona — chodzi o przypowieści znajdujące się w biblijnej Księdze Przysłów. W przywoływanej przypowieści słowo zazdrość często jest tłumaczone jako namiętność (Prz 14,30). [przypis edytorski]

przyprawne — dziś popr.: przyprawione. [przypis edytorski]

przyprawne — dziś: przyprawione. [przypis edytorski]

przyprawny (daw.) — sztuczny, dodatkowy. [przypis edytorski]

przyprawny — dziś popr.: przyprawiony; dodany, dosztukowany. [przypis edytorski]

przyprawny — przyprawiony, zaprawiony. [przypis edytorski]

przyprawny — tu: przyprawiony, doprawiony. [przypis edytorski]

przyprzążka — zaprzężenie dodatkowego konia do wozu; tu przen.: dodatek. [przypis edytorski]

przypuścić — tu: dopuścić. [przypis edytorski]

przypuszczać — tu: dopuszczać. [przypis edytorski]

przypuszczenie — tu: dopuszczenie; wpuszczenie do domu i spotkanie z gospodarzem. [przypis edytorski]

przy reformie ordynacji w 1832 r. (…) protest sporadyczny Mary Smith — w 1832 r. poseł Henry Hunt przedstawił petycję od osoby prywatnej, Mary Smith, kobiety dopominającej się o swoje prawa; Hunt należał do radykalnego skrzydła parlamentarzystów brytyjskich, w odczytanej przez niego petycji Mary Smith ze Stanmore w Yorkshire oświadczała, że płaci podatki i podlega przepisom państwowego prawa, nie widzi więc powodu, dlaczego nie miałaby również głosować; w odpowiedzi członkowie Izby Gmin wyśmiali petycję; głos Mary Smith przeszedł do historii jako pierwsze wystąpienie sufrażystek. [przypis edytorski]

przyrównywam — dziś: porównuję. [przypis edytorski]

przyroda (daw.) — natura, charakter. [przypis edytorski]

przyroda — przyrodzenie, natura, charakter. [przypis edytorski]

przyroda rzeczy jest jeno fałszywym albo czczym cieniem — cytat z Seneki, Listy moralne do Lucyliusza, LXXXVIII, 46; por. też: Cyceron, Księgi akademickie (Academica), IV, 27. [przypis edytorski]

przyroda — tu: przyrodzenie, genitalia. [przypis edytorski]

przyroda — tu: przyrodzone właściwości, konstytucja, ukształtowanie, natura. [przypis edytorski]

przyrodnia siostra — siostra mająca z kimś wspólną matkę a innego ojca lub wspólnego ojca a inną matkę. [przypis edytorski]

przyrodzenie (daw.) — natura, charakter, właściwości. [przypis edytorski]

przyrodzenie (daw.) — natura, ogół cech wrodzonych. [przypis edytorski]

przyrodzenie (daw.) — natura, przyroda. [przypis edytorski]

przyrodzenie (daw.) — przyroda, natura. [przypis edytorski]

przyrodzenie (daw.) — tu: natura, charakter. [przypis edytorski]

przyrodzenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]

przyrodzenie — dziś: przyroda, natura. [przypis edytorski]

przyrodzenie — natura; tu: charakter, usposobienie. [przypis edytorski]

przyrodzenieś (…) zwyciężyła (starop. forma) — konstrukcja z przestawną końcówką czasownika; inaczej: przyrodzenie zwyciężyłaś; tj: przezwyciężyłaś naturę. [przypis edytorski]

przyrodzenie (starop.) — tu: płeć. [przypis edytorski]

przyrodzenie — tu: natura, charakter, umysł. [przypis edytorski]

przyrodzenie — tu: natura. [przypis edytorski]

przyrodzeniu — tj. swojej naturze. [przypis edytorski]

przyrodzony (daw.) — naturalny, wrodzony. [przypis edytorski]

przyrodzony (daw.) — tu: naturalny (i dlatego należny). [przypis edytorski]

przyrodzony (daw.) — wrodzony, naturalny. [przypis edytorski]

przyrodzony (starop.) — naturalny. [przypis edytorski]

przyrodzony — tu: z zakresu przyrody. [przypis edytorski]

przyrodzony — wrodzony, naturalny. [przypis edytorski]

przyrządzić — tu: przygotować. [przypis edytorski]

przyrzekamyć to (starop.) — skrót od: przyrzekamy ci to. [przypis edytorski]

przyść do czego (starop. konstrukcja) — przyjść do czego; tu: dostać, uzyskać co; por. dzisiejsze: dojść do władzy, majątku itp. [przypis edytorski]

przyść — dziś: przyjść. [przypis edytorski]

przyść (starop. forma) — dziś popr.: przyjść. [przypis edytorski]

przyść (starop. forma) — dziś: przyjść. [przypis edytorski]

przyść (starop.) — przyjść. [przypis edytorski]

przyście (starop.) — przyjście, nadejście. [przypis edytorski]

przyście (starop.) — przyjście; nadejście. [przypis edytorski]

przyście (starop.) — przyjście. [przypis edytorski]

przyśli — dziś popr. forma: przyszli. [przypis edytorski]

przyśli — dziś popr. froma 3 os.lm cz.przeszłego: przyszli. [przypis edytorski]

przyśli (starop. forma) — dziś 3.os.lm cz. przesz.: przyszli. [przypis edytorski]

przyśli (starop. forma) — dziś popr.: przyszli. [przypis edytorski]

przyśli (starop. forma) — przyszli; abyście do tegoż nie przyśli: aby wam się to samo nie przydarzyło. [przypis edytorski]

Close

* Loading