Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5673 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


2443 footnotes found

dėdienė — dėdės žmona. [przypis edytorski]

dėkis domon — kitaip: įsivaizduok esanti dama. [przypis edytorski]

dėstinėti — čia: dėlioti. [przypis edytorski]

dėti pančius — įkalinti. [przypis edytorski]

dėvėja — dab. dėvi (nuo dėvėti). [przypis edytorski]

desetininkas — kas turi vieną ar kelias dešimtines žemės, dešimtininkas. [przypis edytorski]

desetka (sl.) — dešimtis. [przypis edytorski]

diduomenė — labiausiai gerbiami, vyresni žmonės. [przypis edytorski]

diegas — prasikalęs sėklos daigelis su dar neišsiskleidusiais lapeliais. [przypis edytorski]

dielė — dab.: dėlė — krauju mintanti gėlųjų vandenų kirmėlė. [przypis edytorski]

Dievomūką — Dievo/Kristaus kančia. [przypis edytorski]

Dievo sūdo — Viešpaties teismas. [przypis edytorski]

dievotė — itin pavaldi moteris. [przypis edytorski]

Dievui ant garbės — Dievo garbei. [przypis edytorski]

dievuotojas — dievotas, pamaldus žmogus. [przypis edytorski]

diktas (vok.) — stambus, didelis. [przypis edytorski]

diktas (vok.) — tvirtas, stiprus. [przypis edytorski]

discipulka (lenk.) — virbalas raidėms rodyti, mokantis skaityti iš elementoriaus [przypis edytorski]

dočėsnas — esantis dabar, laikinas. [przypis edytorski]

doriškas — doringas, moralus. [przypis edytorski]

draugkareiviai — bendrakareiviai, bendražygiai. [przypis edytorski]

drobinas — kopėčios. [przypis edytorski]

drūčiai — stipriai, labai. [przypis edytorski]

drūktas — storas, laibas. [przypis edytorski]

drūtai — smarkiai, stipriai. [przypis edytorski]

drūtas — žemas, storas (apie balsą). [przypis edytorski]

drūtėti — stiprėti. [przypis edytorski]

drūtvietė — įtvirtinta vieta. [przypis edytorski]

dručiai — smarkiai, labai. [przypis edytorski]

drugys — maliarija, drebulys. [przypis edytorski]

drukavotas — spausdintas. [przypis edytorski]

dūluoti — būti neaiškiam. [przypis edytorski]

dūma (brus.) — mintis, apmąstymas. [przypis edytorski]

dūma (brus.) — mintis. [przypis edytorski]

dūmoti (brus.) — galvoti, mąstyti. [przypis edytorski]

dūšia (brus.) — siela. [przypis edytorski]

dūšia (lenk.) — siela. [przypis edytorski]

dūšytė — maloniai apie kitą žmogų, brangenybė. [przypis edytorski]

dūsuoti — sunkiai kvėpuoti. [przypis edytorski]

duja — dulksmas, perk.: sąmyšis. [przypis edytorski]

dulkina — perk.: suima, pradeda varginti. [przypis edytorski]

duluoti — darytis dulam, palšti. [przypis edytorski]

duotis į ženklus (lenk.) — apsireikšti. [przypis edytorski]

duoti taboką — spirti. [przypis edytorski]

dyka (sl.) — apleista, nekultuvuota. [przypis edytorski]

dykas — pašėlęs, pasileidęs. [przypis edytorski]

dyvai (brus.) — keisti dalykai, stebuklai. [przypis edytorski]

dyvai — keistenybės, stebuklai. [przypis edytorski]

dyvai — keisti, stebuklingi dalykai. [przypis edytorski]

dyvai (sl.) — keistenybės, stebuklingi dalykai. [przypis edytorski]

dyvas (brus.) — keistas dalykas, keistenybė. [przypis edytorski]

dzvanyti (lenk.) — skambėti. [przypis edytorski]

ėjo liūdnyn — darėsi vis liūdnesnis. [przypis edytorski]

ėmti — dabar: imti. [przypis edytorski]

eiti į zaletas — mergintis. [przypis edytorski]

emancipacija (iš lot.) — išsiliuosavimas; emancipuotomis moterimis vadinamos tos, kurios nori netik išsiliuosuoti iš vyro globos, bet ir naudotis vyrų teisėmis. [przypis edytorski]

emeritūra — alga išsitarnavusių valdininkų. [przypis edytorski]

esmi — den. Forma nuo esu. [przypis edytorski]

esmi — sen. forma. ž. esu. [przypis edytorski]

esmu — sena forma ž. esu. [przypis edytorski]

esmu — sen. form. esu. [przypis edytorski]

et haec facienda et illa nori omittenda — Ir šitą prider padaryti ir ano nereik apleisti. [przypis edytorski]

ežia — rėžio ar lauko riba. [przypis edytorski]

ežia — rėžio ar lauko riba, siena. [przypis edytorski]

feldfebelis (vok.) — karinis laipsnis, puskarininkis. [przypis edytorski]

florinas — aukso pinigas, vartotas Vakar. Europoj viduramžiais. [przypis edytorski]

Francija (lenk.) — Prancūzija. [przypis edytorski]

Gaaza — miestas Artimuosiuose Rytuose. [przypis edytorski]

gačnus — puošnus, puikus. [przypis edytorski]

Close

* Loading